03 Aralık 2021, 22:34
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 258-264 Cevapları Anadol Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264. Cevapları Anadol Yayıncılık

 7. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 258. Sayfa Cevapları

A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.

1. Bir ülkenin, başka ülkelerden mal veya hizmet satın almasına ne denir?

Cevap: İthalat2. Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve tüketilen kültürel öğelerin tümüne ne denir?

Cevap: Popüler kültür

3. Ülkemizin en uzun sınır komşusunun adı nedir?Cevap: Suriye

4. Ülkemizin ithal ettiği fosil yakıtlardan birinin adı nedir?

Cevap: Petrol

5. Ülkemizin ihraç ettiği madenlerden birinin adı nedir?Cevap: Krom

6. Bir ülkenin coğrafi konumundan dolayı elde ettiği ekonomik, siyasi, askerî kültürel, yer altı zenginlikleri gibi faktörlerin tümüne ne denir?

Cevap: Jeopolitik konum

7. Merkezi, Fransa’nın Strazburg şehrinde bulunan, ülkemizin kurucu üyelerinden biri olduğu teşkilatın adı nedir?Cevap: Avrupa Konseyi

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 259. Sayfa Cevapları

B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

sosyal bilgiler 259.sayfa

1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?Cevap:  2. çıkışa ulaşır.

2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?

Cevap: 1, 2, 5 ve 7. kutucuklardaki ifadeler doğrudur.

3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.Cevap: 3, 4 ve 6. kutucuklardaki ifadeler yanlıştır.

Doğru Olan İfadeler:

3. Ülkemiz Almanya’dan ithalat yaptığı gibi Almanya’ya ihracat da yapmaktadır.
4. Kahve, ithal ettiğimiz ürünlerden biridir.
6. Hazır yiyecek anlayışı kültürümüze ait bir unsur değildir.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 260. Sayfa Cevapları

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Cevap: 1. (D) 1991 yılında SSCB’nin dağılmasından sonra Orta Asya Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığını kazandı.
2. (D) Türkiye ve Azerbaycan birbirlerine “kardeş ülke” yakıştırması yapmaktadır.
3. (Y) Ülkemizin en çok ihracat yaptığı ülke Rusya’dır.
4. (Y) Bir ülkenin diğer ülkelerden mal ve hizmet satın almasına ihracat adı verilir.
5. (D) Türkiye askerî güç bakımından dünyanın önemli ülkeleri arasında yer almaktadır.
6. (Y) Birleşmiş Milletler dünyadaki devletlere ekonomik olarak destek vermek amacıyla kurulmuştur.
7. (D) Hazır yiyeceklerle beslenme anlayışı bir popüler kültür unsurudur.
8. (D) Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır.

Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

Cevap: 1. Yunanistan, 2. TİKA, 3. Çin, 4. İhracat, 5. Ticaret, 6. Jeopolitik, 7. Kültür, 8. Popüler kültür

1. Mustafa Kemal Atatürk’ün evinin bulunduğu sınır komşumuz Yunanistandır.
2. Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan soydaşlarımızla sosyal, ekonomik ve kültürel alanda iş birliğini geliştirmek amacıyla 1992 yılında ülkemizde TİKA kurulmuştur.
3. Ülkemizin en çok ithalat yaptığı ülke Çindir.
4. Bir ülkenin diğer ülkelere mal veya hizmet satmasına İhracat adı verilir.
5. Kâr elde etmek amacıyla üretilen her türlü mal ve hizmetin alınıp satılmasına Ticaret adı verilir.
6. Ülkemiz Jeopolitik konumundan dolayı uluslararası alanda önemli rollere sahip olmuştur.
7. Kültür bir toplumun bilgi, gelenek, ahlak, sanat, inanç vb. maddi ve manevi unsurlarının tümüdür.
8. Popüler kültür belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve tüketilen kültürel unsurların bütünüdür.6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 261. Sayfa Cevapları

D. Kutucuklarda isimleri verilen devletlerle veya kuruluşlarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bunu yaparken kutucuklardaki harflerden uygun olanları noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

1. Hangileri Türk Cumhuriyetlerine örnektir? (a, ç, e, g, h, l)
2. Hangileri ülkemizin sınır komşularındandır? (a, b, c, ğ, h, ı, j, m)
3. Hangileri bağımsızlığını SSCB’nin dağılmasının ardından kazanan Türk Cumhuriyetlerindedir? (a, ç, e, g, l)
4. Hangileri ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnektir? (d, i, k)
5. Hangileri ülkemizin batı komşularındandır? (b, c)
6. Hangisi için ülkemizde “yavru vatan” nitelendirmesi yapılmaktadır? (h)
7. Hangisinden çıkarılan petrolün Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’yla Avrupa’ya taşınmasını sağlamaktadır? (a)
8. Hangisinden çıkarılan petrol Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı’yla ülkemize taşınmaktadır? (ı)

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 262. Sayfa Cevapları

E Aşağıda verilen durumların ihracat mı yoksa ithalat mı olduğunu belirleyerek altta verilen ilgili kutucuklara yazınız.Cevap:

ithalat-ihracat malları

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 263. Sayfa Cevapları

F. Aşağıda bazı Türk Cumhuriyetleri veya komşu olduğumuz ülkelerle ilgili bilgiler verilmiştir. Bunların hangi ülkeler olduğunu belirleyiniz ve isimlerini noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

1. Türk dünyasının ortak üniversitesi olarak kabul edilen Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin bulunduğu ülkedir. (Kazakistan)
2. Dünya’da yalnızca ülkemiz tarafından resmî olarak tanınan tek ülkedir. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
3. Selanik’teki Atatürk Evi’nde her yıl çok sayıda turisti ağırlayan ülkedir. (Yunanistan)
4. Ahıska Türklerinin ana vatanlarına dönüş sürecinde Türkiye’nin iş birliği yaptığı ülkedir. (Gürcistan)
5. Ülkede yaşanan iç karışıklıklardan dolayı çok sayıda vatandaşının mülteci olarak ülkemize sığındığı ülkedir. (Suriye)

G. Aşağıda verilen noktalı yerlere kültürümüze ait olmayan unsurların, medya araçları yoluyla toplum hayatını nasıl etkilediğini konu alan bir kompozisyon yazınız. Kompozisyonu yazarken yazım ve noktalama kurallarına uymayı unutmayınız. Yazmış olduğunuz kompozisyonu sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Medyanın Toplum Üzerindeki Gücü

Günümüzde insanlar medyadan uzak kalamamaktır. Günümüzün büyük ve önemli bir kısmı medya karşısında ya da doğrudan içinde geçmektedir. İster istemez medyadan etkilenmekteyiz. Medyanın popüler kültürü yansıtması, bizleri de içine çekmekte ve kendi kültürümüze uzaklaşmaktayız.

Medya tüm dünyayı ayağımıza getirerek bizleri özendirebiliyor. Bizim gelenek ve göreneklerimizi yansıtmak yerine bize ait olmayan kültürleri daha cazibeli gösterebilmektedir. Medyanın bu alanda büyük bir gücü bulunmaktadır. Tüm bu unsurlar toplumu etkilemekte giderek başka bir kültürü benimsemeye başlamaktayız. Burada medyaya büyük iş düşmekle beraber onlar da ticari kaygılar nedeni ile maalesef bize ait olamayan kültürleri yansıtmaya devam etmektedir.

6. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 264. Sayfa Cevapları

Ğ. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin diğer ülkelere en fazla ihraç ettiği ürünler arasında yer alır?
A) Doğal gaz
B) Fındık
C) İlaç
D) Yolcu uçağı

Cevap: B

2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin diğer ülkelerden en fazla ithal ettiği ürünler arasında yer alır?
A) Beyaz eşya
B) Halı
C) Hazır giyim ürünleri
D) Petrol

Cevap: D

3. Ülkemiz diğer ülkelerle kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından ekonomik ilişkiler içerisindedir. Ülkemizin dış ticaretinde ihracat gelirleri, ithalat giderlerinden daha azdır.

Verilen bilgiye göre ülkemiz ekonomisi ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
A) Ülkemizin ithalata yaptığı harcama, ihracat gelirinden fazladır.
B) Ülkemizde ihracat her geçen yıl artmaktadır.
C) Ülkemiz ihracat yapmamaktadır.
D) Ülkemizde ithalat her geçen yıl azalmaktadır.

Cevap: A

4. Azerbaycan petrolünün ülkemiz aracılığıyla Avrupa’ya ulaşmasını sağlayan boru hattı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı
B) Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı
C) Batman-Kırıkkale Petrol Boru Hattı
D) Rusya-Türkiye Petrol Boru Hattı

Cevap: B

5. Ülkemizin jeopolitik özeliklerinden bazıları aşağıda verilmiştir:
• Ülkemiz Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine çok yakın bir konumunda bulunmaktadır.
• Ülkemiz Asya ve Avrupa kıtalarını, Akdeniz’le Karadeniz’i birbirine bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir.
• Ülkemiz petrol ve doğal gaz kaynaklarının önemli bir bölümünü elinde bulunduran Orta Doğu ve Asya ülkelerine yakındır.
Bu özelliklerin ülkemize;
I. dinî
II. ekonomik
III. siyasi
alanlardan hangilerinde avantaj sağladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: C

H. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkemizin, Türk Cumhuriyetleri ve sınır komşularıyla ilişkilerinin iyi durumda olmasının sağlayacağı katkıların neler olduğunu ifade ediniz.

Cevap: Ekonomik faaliyetlerin artması, kültürel ve sporsal faaliyetlerin daha fazla olması, turizm faaliyetleri için vizelerin kalkması.

2. Ülkemizin; kaynaklarını kullanarak ürettiği, ihtiyacından fazla olan ürün ve hizmetleri nasıl değerlendirdiğini açıklayınız.

Cevap: İhtiyaçtan fazla olan ürünler yurt dışına satılarak gelir elde edilir.

3. Uluslararası bir kuruluş olan NATO’da ülkemizin üstlendiği rolü belirtiniz.

Cevap: Ülkemiz NATO’nun güney sınırında bulunmaktadır. Bu nedenle hem kendi ülkemizi hem de Avrupa ülkelerini korumuş olmaktadır.

4. Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini açıklayınız.

Cevap: Popüler kültür kendi kültürümüzün yok olmasına ve nesilden nesile aktarılmasında olumsuz rol oynamaktadır. 

Bir önceki yazımız olan Monarşilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangileri yer almaz? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


25 Kasım 2022, 12:32

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Kendi cevaplarımı kontrol ettim iyikide etmişim yanlışlarım çıktı çok teşekkür ederim bu siteye gelirim artık hep

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.