26 Temmuz 2021, 13:01
Yuri
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 110-111-112-113-114-115. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık2021-2022 Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 4. Tema ERDEMLER Sayfa 110, 111, 112, 113, 114, 115 “Sevgiyle” Metni Etkinlik Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 110. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI1. “Sevgi” kavramı zihninizde hangi çağrışımları yapıyor?

CEVAP: Sevgi kavramı bana göre birine veya bir şeye karşı hissedilen tüm güzel duyguları kapsıyor. Anneyi, kardeşi, bir kitabı veya bir müziği sevmek gibi…

2. Saygılı insan nasıl davranır? Örnekler veriniz.

CEVAP: Saygılı bir insan başkalarına karşı nazik ve hürmetli davranır. Büyüklerimizden önce yemeye başlamamak, öğretmenimiz geldiğinde ayağa kalkmak, dedelerimizin, ninelerimizin elini öpmek saygılı davranışlardandır.3. Sevgisiz bir dünya düşünülebilir mi? Niçin?

CEVAP: Düşünülemez. Çünkü sevgi insanları bir arada tutmanın ve bir işe başlamanın yoludur. Sevmediğimiz biriyle görüşemeyiz. Bir bitkiyi sevmeden ona su vermeyiz. Bu yüzden dünya düzeni sevgisiz sağlanamaz.

4. “Sevgi” ve “saygı” kavramlarıyla ilgili bulduğunuz atasözlerini ve özlü sözleri paylaşınız.

CEVAP: Sevgi İle İlgili Atasözleri ve Özlü Sözler • Gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır, ya baş.
 • Deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz.
 • Gülü seven dikenine katlanır.
 • İnsan sevmeye başladı mı yaşamaya da başlar.

Saygı İle İlgili Atasözleri ve Özlü Sözler

 • Öpülecek el ısırılmaz.
 • Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur.
 • Ulular köprü olsa, basıp geçme.
 • Saygı düzenin anahtarıdır.

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu Türkçe sözlükten yararlanarak kontrol ediniz.

EKİN: Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum.SAZ: Türk halk müziğinde kullanılan, gövdesi ağaçtan oyularak yapılmış, telli, uzun saplı çalgı.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 111. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.1. Şiirin ilk dörtlüğünde hangi nesne ve varlıklara sevgi ve saygıyla bakmamız isteniyor?

CEVAP: Dünyaya, ekmeğe, suya, eşe, çocuğa, konu komşuya sevgi ve saygıyla bakmamız isteniyor.

2. Yediğimiz ekmeğe saygıyla bakmak nasıl olur?

CEVAP: Ekmeğin soframıza nasıl geldiğinin bilincinde olarak, ekmeği ziyan etmeden yiyerek olur.3. İçilen suya sevgiyle bakmaktan ne anlıyorsunuz?

CEVAP: Suyun hayat için ne kadar önemli olduğunu bilmek olarak anlıyorum.

4. Konu komşuya sevgi ve saygıyla nasıl bakılır? Günlük hayattan örnekler veriniz.

CEVAP: Komşularımız ve yakınlarımıza hep saygılı, nazik davranmalıyız. Onları rahatsız etmemeli ve onlara karşı anlayışlı olmalıyız. Örneğin, komşumuza yaptığımız yemekten götürmek bir sevgi ve saygı göstergesidir.5. Şiirin ikinci dörtlüğünde hangi işlerden söz ediliyor?

CEVAP: Ağaç dikme, ekin biçme, çalışma ve yemek yeme işlerinden söz ediliyor.

6. Her işe saygıyla ve sevgiyle başlamak ne demektir?

CEVAP: O işe gereken özeni gösterme ve bundan mutluluk duymak demektir.7. Şiirin son bölümünde “Sevgiyle dolmalı insan, saygıyla” dizesinde şair ne anlatmak istiyor?

CEVAP: İnsanın sevgisi ve saygısı önce kendisinde olmalıdır. Sevgi ve saygıyla dolan kişi başkalarına ve işlerine karşı da bu tutumu sergiler.

8. Şiirin son bölümünde hangi eylemler sıralanıyor?

CEVAP: Türkü söylemek, saz çalmak, gülmek, oynamak, çiçek koklamak, dost kucaklamak eylemleri sıralanıyor.9. Şiirin bölümlerine dikkat edildiğinde şairin şöyle sıralama yaptığı görülüyor:
1. Sevgiyle ve saygıyla bakmalı
2. Saygıyla ve sevgiyle başlamalı
3. Sevgiyle ve saygıyla dolmalı
Bu sıralama bize ne anlatıyor? Şair böyle yaparak neyi vurgulamak istemiştir?

CEVAP: Bu sıralamaya göre insan bir başkasına karşı ön yargısız bir biçimde sevgiyle yaklaşmalıdır. Bir işe başladığında ise o işin önemini kavrayarak, özen göstererek başlamalıdır. İnsan her zaman her durumda sevgi ve saygısını yitirmemelidir.

10. Şiirin ana duygusu nedir?

CEVAP: Sevgi ve saygı yaşamın vazgeçilmezidir.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiir için farklı başlıklar belirleyiniz.

 1. HER ŞEYİN BAŞI
 2. SEVGİLİ SAYGI

Belirlediğiniz başlıklar şiirin içeriğiyle hangi yönden ilişkilidir? Yazınız.

CEVAP: İlk başlığım sevgi ve saygının her işin başı olduğunu anlatmaktadır. İkinci başlığımda ise sevgi ve saygının önemini saygıya vurgu yaparak anlatmaktadır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 112. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Yukarıdaki özlü sözden hareketle “saygının toplum hayatında yeri ve önemi” hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızda ama, fakat, lakin, ancak, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerini kullanmaya özen gösteriniz.

CEVAP: Saygı, toplumun vazgeçilmez unsurudur. Çünkü saygı, toplum bireylerinin birbirine karşı anlayışlı ve kibar davranmalarını sağlar. Saygının sürdüğü bir toplumda huzur ve mutluluk olur. Fakat saygıdan yoksun bireylerden oluşan bir toplum eninde sonunda parçalanır. Bu toplumlarda insanlar birbirlerinin huzurunu bozacak davranışları sergilemekten çekinmezler. Bununla birlikte sevgi, nezaket gibi diğer güzel duygular da saygı ile birlikte yok olup gider. Ancak saygının varlığı insanları yardımsever, nazik ve düşünceli yapabilir. Bu nedenle saygıyı hiçbir zaman yitirmemeli, insanlara örnek olmalıyız. Saygılı bir toplumun ömrünün uzun olacağınını unutmamalıyız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 112-113-114-115. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki kısa hikâyeyi okuyunuz. Bu metnin yazarı siz olsaydınız hikâyeyi nasıl yazardınız? Metni kendi cümlelerinizle yeniden oluşturunuz.

Hikayemin Taslağı

 • Hikayemde Anlatacağım Olay: Küçük çocuğun yaptığı işlerin karşılığı olarak para istemesi ve annesinin ona sadec sevgi için yaptıklarını göstermesi.
 • Hikayemin Zamanı: Geçmiş zaman
 • Hikayemin Geçtiği Yer: Ev
 • Hikayemdeki Kişiler: Küçük çocuk, annesi

Hikayemin

 • Serim bölümünde anlatacaklarım: Küçük çocuğun annesinin yanına gelerek ona borçların yazdığı kağıdı vermesi.
 • Düğüm bölümünde anlatacaklarım: Annesinin küçük çocuk için yaptıklarını yazması.
 • Çözüm bölümünde anlatacaklarım: Küçük çocuğun sevginin değerini anlayıp annesinden özür dilemesi.

İşte Hikayem

SEVGİYLE ÖDEMEK

Bir gün küçük bir çocuk annesi örgü örerken yanına geldi ve ona bir kağıt uzattı. Bu kağıtta şunlar yazıyordu:

 • Kardeşime baktığım için → 2 lira
 • Odamı temizlediğim için → 5 lira
 • Sofrayı topladığım için → 3 lira
 • Karnem iyi olduğu için → 5 lira
 • Marketten alışveriş yaptığım için → 3 lira
 • Çiçekleri suladığım için → 2 lira
 • Toplam borç = 20 lira

Annesi anlamamış gibi oğluna baktı. Sonra kağıdın arkasını çevirip bir şeyler yazmaya başladı. Kağıdı oğluna verdi. Kağıtta şunlar yazıyordu:

 • Sen yemeğini yiyemeyecek kadar küçükken sana yemek yedirdim: Bedava
 • Senin odanı defalarca toplayıp temizledim: Bedava
 • Düşüp ağladığında yaralarını sardım ve seni uyuttum: Bedava
 • Seni her gün okula götürdüm ve okuldan aldım: Bedava
 • Şimdi de sana kazak örüyorum: Bedava

Bunları bedava yapıyorum. Çünkü bunları yapmamın nedeni karşılığı olması değil, seni sevmem. Sevgi hiçbir şeyle ölçülemez oğlum.

Kağıdı okuyan çocuk duygulandı ve ağlamaya başladı. Annesine sarılıp “Özür dilerim, anneciğim. Seni seviyorum.” dedi. Kağıdı eline alıp 20 lira borcun üzerini çizdi ve yanına “Sevgiyle ödendi.” yazdı.

6. ETKİNLİK

Yazdığınız ve düzenlediğiniz bu hikâyeyi sınıf panosunda ya da sosyal medyada paylaşınız. Hikâyenizi içeriğe uygun resim ve fotoğraflarla da süsleyebilirsiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 115. Sayfa Cevapları

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

• Azim, kararlılık ve ümitsizliğe kapılmamayla ilgili atasözleri ve özlü sözler bulunuz.

 • Sen işten korkma, iş senden korksun.
 • Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir.
 • Güçlü olan, yenilmeyen, yalnız azimdir.
 • Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeçmeyenlerdir.
 • Dünya, vazgeçenleri değil, azmedenleri hatırlar.
 • Durmadan devam ettiğin sürece, ne kadar yavaş gittiğinin bir önemi yoktur. 
 • İnsanın gerçek gücü sıçrayışta değil, sarsılmaz duruşundadır.

• Azim, kararlılık ve ümitsizliğe kapılmamayla ilgili bir afiş hazırlayınız.

Azim, kararlılık ve ümitsizliğe kapılmamayla ilgili bir afiş

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 309-310-311-312-313-314 . Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.