27 Temmuz 2021, 14:54
Yuri
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 123-124-125-126-127-128-129-130-131-132. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık2021-2022 Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 4. Tema ERDEMLER Sayfa 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 “İyilik Üzerine…” Metni Etkinlik Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 123. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI1. İyilik yapmak nedir? İyilik nasıl yapılır?

CEVAP: İyilik yapmak birinin ihtiyacı olduğunda ona yardımda bulunmak, üzgün birini teselli etmek veya birine değerli hissettirmektir. İyilik yapmak çok kolaydır. Ağlayan birine mendil vermek bile iyiliktir.

2. En son kime ya da neye iyilik yaptınız?

CEVAP: En son balkonumuza gelen kuşlar için yem aldım ve onlara verdim.3. İyilik yapınca ya da iyilik görünce kendinizi nasıl hissedersiniz?

CEVAP: İyilik yaptığımda kendimi huzurlu hissederim. Çünkü başkasına yardım etmek çok güzel bir duygudur. İyilik gördüğümde kendimi değerli hissederim. Çünkü insanlar beni önemsediği için iyilik yaparlar.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 124. Sayfa Cevapları1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde ilginizi çeken, hoşunuza giden, sizce önemli olan yerleri aşağıya yazınız.

CEVAP: İyilik gören insanların kendisine iyilik edenlerden kaçtığının anlatıldığı bölümü çok beğendim. Aynı zamanda Yunus Emre’nin iyilik konusunda dörtlüğünün yer verilmesi de hoşuma gitti.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 125. Sayfa Cevapları2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde kullanılan bazı kelimeler ve anlamları verilmiştir. Bu anlamlara sahip kelimelerin metnin hangi bölümünde kullanıldığını örnekteki gibi belirleyiniz.

 • Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. → nitelik  Bu kelime 1. paragrafın 1. cümlesinde kullanılmıştır.
 • Güçlük → zahmet2. paragrafın 2. cümlesinde kullanılmıştır.
 • Çalışmak → dürüşmek 3. paragrafın 1. mısrasında kullanılmıştır.
 • Daha iyi, daha üstün. → yeğrek3. paragrafın 3. mısrasında kullanılmıştır.
 • Sözlü ve yazılı sanat ürünlerinin tümü. → yazın4. paragrafın 1. cümlesinde kullanılmıştır.
 • Bir emek sonucunda ortaya konulan ürün, eser. → yapıt4. paragrafın 1. cümlesinde kullanılmıştır.
 • Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu. → minnet5. paragrafın 3. cümlesinde kullanılmıştır.
 • Yaratan, yoktan var eden, yaratıcı, Allah. → Halik6. paragrafın 2. cümlesinde kullanılmıştır.
 • Katoliklerde, bir bölgenin din işlerine başkanlık eden, papazlığın en yüksek aşamasında olan din görevlisi. → piskopos 4. paragrafın 2. cümlesinde kullanılmıştır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 126. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİKOkuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yazar iyilik etmeyi nasıl tanımlamıştır?

CEVAP: Yazara göre iyilik etmek insanları dertlerinden kurtarmak ve isteklerine kavuşturmaktır.

2. Yazar iyilik kavramı ile Yunus Emre’nin şiiri arasında nasıl bir ilgi kurmuştur?CEVAP: Yunus Emre’nin şiirinde insanların çalışıp kazanmalarını, yemelerini ve yedirmelerini öğüt verdikten sonra bir gönüle girmenin, bir gönül elde etmenin eşsiz değeri anlatılmaktadır. Yazar da bu anlatılanları iyilik olarak değerlendirmektedir.

3. Yazar iyilik etmeyle ilgili hangi romandan örnek vermiştir?

CEVAP: Victor Hugo’nun “Sefiller” romanından örnek vermiştir.

4. Yazara göre iyilik gören insanların onlara iyilik yapanlardan kaçmalarının nedenleri nelerdir? Yazarın bu görüşüne katılıyor musunuz?CEVAP: Bu durum, kişilerin iyilikleri kimi zaman onurlarını zedeleyen birer olgu olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır. Yazara katılıyorum. Bazen bazı insanlar iyilik görmenin onları aciz gösterdiğini düşünüp bundan utanırlar.

5. Yazar iyilik kavramını hangi yönlerden ele almıştır?

CEVAP: Yazar iyilik kavramını insanlara özgü bir kavram olması ve iyilik yapmanın iyilik yapan ve iyilik gören insanları etkilemesi yönleriyle ele almıştır.

6. Yazar metinde hangi atasözünü ve deyimleri kullanmıştır? Kullandığı deyimlerin ve atasözünün metnin içeriğine katkısı olmuş mudur? Açıklayınız.CEVAP: Yazar “iyilik görmek, iyilik etmek” deyimlerini ve  “İyilik et, denize at; balık bilmezse Hâlik bilir.” atasözünü kullanmıştır. Bunlar metnin okur tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlamış ve anlatımı desteklemiştir.

7. Yazarın hayat tecrübelerinin bu yazıyı oluşturmadaki katkısı nedir?

CEVAP: Yazar, tecrübeleri sayesinde günlük yaşamdan örnekler vermiştir. Böylece metinde anlatılanlar gerçekçi hale gelmiştir.

8. Metin, iyilik kavramına bakış açınızda herhangi bir değişiklik meydana getirdi mi?CEVAP: Bu metin ile iyilik kavramının sandığımdan daha önemli olduğunu anladım.

4. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki isimleri uygun ekler kullanarak örnekteki gibi anlamlı söz birlikleri hâline getiriniz.

 • kapı kol → kapının kolu
 • gül bahçe → gül bahçesi
 • iyilik zaman → iyilik zamanı
 • gömlek düğme → gömlek düğmesi
 • köpek tasma → köpek tasması
 • bakış açı → bakış açısı

Yukarıda ekler kullanarak oluşturduğunuz söz birlikleri ile bunları oluşturan kelimeler arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Açıklayınız.

CEVAP: Kelimeler ekler olmadan belirli bir kavramı karşılayamamaktadır. Ekler geldikten sonra kelimeler arasındaki anlam ilişkisi ortaya çıkmıştır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 127. Sayfa Cevapları

Siz de aşağıdaki isim tamlamalarının tamlayan ve tamlananlarının altını çiziniz.

CEVAP: Tamlayanlar mavi, tamlananlar yeşil renkle çizilmiştir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 127. Sayfa Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 128. Sayfa Cevapları

Siz de aşağıdaki isim tamlamalarının çeşitlerini belirleyiniz.

 • okul defteri → Belirtisiz İsim Tamlaması
 • çocuğun paltosu → Belirtili İsim Tamlaması
 • deniz kıyısının serinliği → Zincirleme İsim Tamlaması
 • çalışmanın yararı → Belirtili İsim Tamlaması
 • tren raylarının parlaklığı → Zincirleme İsim Tamlaması
 • dağ yolu → Belirtisiz İsim Tamlaması
 • kırların şarkısı → Belirtili İsim Tamlaması
 • gül fidanı → Belirtisiz İsim Tamlaması
 • kalp gözü → Belirtisiz İsim Tamlaması
 • yolcu otobüsü → Belirtisiz İsim Tamlaması

b. “İyilikler Üzerine…” metnindeki isim tamlananları metnin anlamına nasıl katkı sağlamaktadır? Açıklayınız.

CEVAP: İsimler tek başına bir anlamı karşılamakta yetersiz kalabilirler. Bu durumda bir araya getirilerek başka bir kavramı karşılarlar. Bu durum anlamda zenginliğe enden olur. Metindeki isim tamlamaları da metnin anlamının zengin ve yazanların anlaşılır olmasını sağlamaktadır.

5. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelime gruplarına dikkat ediniz.

-Yukarıda altı çizili kelime gruplarındaki isimleri ve sıfatları belirleyiniz. Bu kelime gruplarındaki isimler ve sıfatlar arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Açıklayınız.

CEVAP: Sıfatlar isimden önce gelerek ismin niteliği, rengi, sayısı, konumu hakkında bilgi vermektedir. Burada önüne geldiği ismin özelliğini ifade etmektedir.

 • Sıfatlar: Asık, gür, bu, üç beş, birçok, kötü, iki, üçüncü, kaç, bazı.
 • İsimler: Surat, ses, mektup, ekmek, zeytin, yer, söz, kişi, gün, son, lira.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 129. Sayfa Cevapları

Siz de aşağıdaki sıfat tamlamalarının tamlayan ve tamlananlarını bulunuz.

CEVAP: Tamlayanlar yeşil, tamlananlar mavi renkte çizilmiştir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 129. Sayfa Cevapları

Siz de aşağıdaki tamlamayı yukarıdaki gibi tahlil ediniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 129. Sayfa Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 130. Sayfa Cevapları

b. “İyilikler Üzerine…” metnindeki sıfat tamlamaları metnin anlamına nasıl katkı sağlamaktadır? Açıklayınız.

CEVAP: Metindeki sıfat tamlamaları ile anlatılmak istenen isim benzerlerinden ayrılmıştır. Böylece yazar ifade etmek istediklerini açık bir biçimde tam olarak ifade edebilmiştir. Metin daha anlaşılır olmuştur. anlatım kuvvetlenmiştir.

6. ETKİNLİK

Öğretmeninizin yardımıyla “Gençlerin İyilik Ağacı” projesinden yola çıkarak okulunuzda bir iyilik hareketi oluşturmak için beyin fırtınası yapınız. Beyin fırtınasının sonucunda konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi birkaç dakikalık bir konuşmayla ifade ediniz. Konuşma sırasında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

CEVAP: İyilik yapmak deyince aklımıza hep büyük şeyler gelir. Halbuki küçük iyilikler de çok değerlidir. İhtiyar bir kadının karşıdan karşıya geçmesine yardım etmek, bir fidan dikmek, yalnız oynayan bir çocukla on dakika geçirmek, bir arkadaşımıza kitap hediye etmek küçümsenecek bir iyilik değildir. İyilik yaparken amacımız her zaman insanların gülümsemesini sağlamak olmalıdır. Ancak bu şekilde huzurlu olabiliriz.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki bilgi formunu, yönergelerine göre doldurunuz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 130. Sayfa Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 131-132. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki hikâyeyi duygu, düşünce ve olayların gelişimine göre kendi cümlelerinizle tamamlayınız. Metni tamamlarken uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız. Hikâyeyi tamamlarken yazım kılavuzundan yararlanmayı unutmayınız. Tamamladığınız bu hikâyeyi sosyal medyada paylaşıp takipçilerinize hikâyenin ana fikrini sorunuz.

Hikâyenin Devamı Cevat geceleri çeşmenin başına gidip durdu. Bazen kum, taş bulmak için yardım istedi. Arkadaşları da yardım etti. Birkaç hafta sonra mahalleli gidip baktı ki çeşmenin yerinde bir kuyu var. Meğer Cevat artık çeşme çalınmasın diye kaynağı kuyuya çevirmiş. Üzerine de bir kovalı düzenek yapmış. Silindiri çeviriyorsun kova kuyuya iniyor; diğer yana çeviriyorsun su dolu kova geliyor. O günden sonra yolcular, işçiler bu suyla serinlemeye devam etti. Cevat da iyice büyüdü, kendi berber dükkanını açtı.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 132. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

Tarihimizde insanlar iyilik yapmak için âdeta birbirleriyle yarışmışlardır. Bunun için birbirinden ilginç vakıflar kurmuşlardır. 

Siz de bir vakıf kurduğunuzu düşününüz. Vakfın amacını ve künyesini yazınız. Bu vakfın açılışı için bir duyuru metni oluşturunuz. Bu metni süsleyerek sınıf panosuna asınız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 132. Sayfa Cevapları

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• www.eba.gov.tr Genel Ağ adresinden dostluk ve diğerkâmlık ile ilgili videolar bulup izleyiniz.

• Dostluk, vefa, yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili özlü sözler ve atasözleri bulunuz. Bunları renkli kartonlara yazınız.

 • Eller çok olunca yük hafifleşir.
 • Herkesin yardımlaştığı yerde işler yarım kalmaz.
 • Düşenin elinden tut ki sende düştüğün zaman tutacak bir el bulasın. 
 • Bir mum, diğer mumu tutuşturmakIa ışığından bir şey kaybetmez.
 • Ağaç yaprağıyla, insan dostuyla güzeldir. 
 • Bin altının olmaktansa bir dostun olsun.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 309-310-311-312-313-314 . Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.