27 Temmuz 2021, 21:20
Yuri
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 133-134-135-136-137. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık2021-2022 Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 4. Tema ERDEMLER Sayfa 133, 134, 135, 136, 137 “Ceylana Yardım Edenler” Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 133. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Renkli kartonlara yazdığınız özlü sözler ve atasözleriyle sınıfınızı süsleyiniz. Bunların anlamları üzerine konuşunuz.  • Eller çok olunca yük hafifleşir.
  • Herkesin yardımlaştığı yerde işler yarım kalmaz.
  • Düşenin elinden tut ki sende düştüğün zaman tutacak bir el bulasın. 
  • Bir mum, diğer mumu tutuşturmakIa ışığından bir şey kaybetmez.
  • Ağaç yaprağıyla, insan dostuyla güzeldir. 
  • Bin altının olmaktansa bir dostun olsun.

2. İzlediğiniz videolardan en çok hangisini beğendiniz? Niçin?

CEVAP: En çok yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili olanını beğendim. Çünkü bu tür videolar insanlara her zaman yardım edebileceğini hatırlatıyor.

3. Aşağıdaki özlü sözleri uygun biçimde tamamlayınız.

  • Kusursuz ————dost————— arayan ———dostsuz———— kalır.
  • Hepimiz ————birimiz————— , birimiz —————hepimiz———— için.

1. ETKİNLİKCeylana Yardım Edenler” metnini dikkatle dinleyiniz. Dinleme sırasında öğretmeniniz metni çeşitli yerlerinde durdurup metnin devamıyla ilgili size tahmin soruları soracaktır. Bu soruları cevaplayınız.

♦ Bu etkinliği öğretmeninizin sorduğu sorulara göre yapmalısınız.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 134. Sayfa Cevapları2. ETKİNLİK

“Ceylana Yardım Edenler” metnini dinlerken anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Bunların anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlüklerden kontrol ediniz. Anlamını yeni öğrendiğiniz bu kelimeleri kullanarak aşağıdaki alana bir çengel bulmaca tasarlayınız. Bulmacanızı sıra arkadaşınıza çözdürünüz.

OVA: Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmediği, geniş veya dar düzlük.

KARALTI: Uzaklık ve karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim.KOLAÇAN ETMEK: Çevrede olup biteni anlamak amacıyla dolaşmak

KADER: Genellikle kaçınılmaz kötü talih.

VEFA: Sevgiyi sürdürme, sevgi, dostluk bağlılığı.

PERİ: Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal ürünü varlık.SERVET: Varlık, zenginlik, mal mülk.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 134. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni özetleyiniz.CEVAP: Kaplumbağa, karga ve fare bir aradayken su içmeye gelen bir ceylan görmüş. Ceylan suya korkarak bakıyormuş. Kaplumbağa ona korkmadan su içmesini söylemiş. Daha sonra kaplumbağa ceylana isterse dost olup orada yaşayabileceğini söylemiş. Ceylan bunu kabul etmiş. Artık her gün gölgelikte bir araya gelip sohbet ediyorlarmış. Bir gün ceylan gölgeliğe gelmemiş. Bunun üzerine karga ceylana bakmaya gitmiş. Ceylanı bir avcının avına yakalanmış olarak görmüş. Gelip olanları kaplumbağa ve fareye anlatmış. Ceylanı kurtarmak üzere yola çıkmışlar. Ceylanı kurtarmışlar. Avcı geldiğinde hepsi saklanmış, ancak kaplumbağa saklanamamış. Avcı kaplumbağayı yakalayıp bağlamış. Onu kurtarmak için plan yapmışlar. Ceylan avcının göreceği bir yerde yürüyecekmiş. Avcı ceylanı yakalamak için yerinden ayrıldığında fare kaplumbağayı kurtaracakmış. Planı uygulamışlar. Hepsi kurtulup yeniden ormanda mutlu yaşamlarına devam etmişler.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 135. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu aşağıya yazınız.CEVAP: Dostluk

5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin ana fikrini atasözleriyle ifade etmeniz gerekirse aşağıdakilerden hangileri bunun için uygun olur? İşaretleyiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 135. Sayfa Cevapları6. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metnin türü nedir?

CEVAP: Metnin türü fabldır.2. Ceylanın dostlarıyla nasıl tanışmıştır?

CEVAP: Ceylan koşa koşa onların bulunduğu yere gelmiş. Ceylan sürekli suya bakıyormuş. Kaplumbağa ona rahatça su içebileceğini söylemiş ve tanışmışlar.

3. Ceylanın tuzağa yakalandığını gören dostları ne yapmıştır?

CEVAP: Dostları ceylanın yanına gidip onu kurtarmışlar.

4. Ceylan, kaplumbağa için niçin endişelenmiştir?

CEVAP: Çünkü ceylan kaplumbağanın yavaş olduğunu bildiği için onun kaçamayacağını düşünmüş.

5. Kaplumbağanın fedakârlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kaplumbağanın yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?

CEVAP: Kaplumbağa dostunun başına bir şey gelmesini istemediği için onun yardımına koşmuş. Dostuna değer verdiği için fedakarlık yapmıştır. Ben olsaydım biraz uzakta bekleyip fare ve karganın ceylanı kurtarmasını izlerdim.

6. Fare kaplumbağayı avcının elinden kurtarmak için nasıl bir plan yapmıştır? Siz olsaydınız nasıl bir plan yapardınız?

CEVAP: Fare ceylanın ortada yürümesini istemiştir. Böylece avcı ceylanın peşine düşecek ve kendisi de kaplumbağanın iplerini kesecektir. Ben olsaydım ormandaki aslanlardan avcıyı korkutmasını isterdim.

7. Metinde dostluk, vefa ve karşılıksız yardım etmeyle ilgili neler söyleniyor? Bunlara katılıyor musunuz?

CEVAP: Metinde dost için her türlü fedakarlığın yapılabileceği, yapılan iyiliklerin unutulmaması gerektiği söyleniyor. Bunlara katılıyorum. Çünkü insan iyi ve kötü günlerini dostlarıyla paylaşır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 136. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin başlığını beğendiniz mi? Aşağıdaki kutucuklara başlık önerilerinizi yazınız.

CEVAP: Başlığı beğendim. Anlatılanlara uygun bir başlık seçilmiş.

Başlıklarım: Kaplumbağanın Dostluğu, Ormandaki Dostluk

8. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni canlandırmak amacıyla gruplar oluşturunuz. Metni sınıfta canlandırınız. Canlandırmada ses tonunuzu ayarlayıp beden dilinizi etkili kullanmaya gayret ediniz. Canlandırmadan sonra aşağıdaki soruları grupça cevaplayınız.

• Grup olarak canlandırmayı daha güzel yapabilir miydik?
• Grup içi iletişimimiz yeteri kadar iyi miydi?

♦ Bu etkinliği sınıfta kendiniz yapmalısınız.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki konuşma konularından ve verilen kelime ve kavram havuzlarından birini seçerek bir konuşma yapınız. Konuşmanızda ama, fakat, ancak, bununla birlikte ve buna rağmen gibi ifadeleri kullanmaya özen gösteriniz.

CEVAP: Dostluğun değerini bilmek

Dostumuz iyi ve kötü günlerimizi paylaştığımız kişidir. İyi günlerimizde herkesi yanımızda bulabiliriz, ancak kötü günlerimizde sadece dostumuzun bize destek olduğunu görürüz. Dostumuz bazı zamanlar bizim eksikliğimizi veya yanlışımızı söyler. Fakat bunu bizim iyiliğimiz için dile getirdiği bilmeliyiz. Çünkü dostumuz o hatamızı düzeltmemizi ister. Bununla birlikte eksiklerimizi fark etmemizi ve daha iyi biri olmamızı diler. Biz de dostumuzun gerçekleri dile getirmesinden memnun olmalıyız. “Dostun attığı taş baş yarmaz” diye boşuna dememişler. Bizi eleştiren kişi dostumuz olduğunda bunu samimi olarak yaptığının bilincinde olmalı ve onun kıymetini bilmeliyiz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 137. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK

Sınıfta üçerli gruplara ayrılınız. Her grup aşağıda verilenlerden yola çıkarak hikâye edici bir metin oluşturacaktır. Grup üyelerinin her biri hikâyenin bir bölümünü yazacaktır. Hikâyenizi A4 kâğıdına yazınız. Hikâyenizi yazarken yazım kılavuzu kullanınız. Hikâyenizi bütünlük içerisinde tamamladıktan sonra sınıfta paylaşınız.

CEVAP: AYININ DOSTLUĞU

Serim → Bir genç ormanda dolaşırken bir ayının inlemesini duydu. Sesin geldiği yöne gittiğinde boa yılanının ayıyı boğmaya çalıştığını gördü. Bunu gören genç hemen yerde kalın bir dal kaptı ve yılanı bu dal ile alarak uzağa fırlattı. Ayının durumuna baktı. Ayıyı bırakmak istemedi ve evine götürdü. Böylece ikisi dost oldular.

Düğüm → Genç ve ayı eve geldiğinde gencin komşusu ihtiyar adam onları gördü. Genç olan biteni anlattı. Ancak bu durum ihtiyar adamın pek hoşuna gitmedi. Gence bir ayıdan dost olamayacağını, onun ait olduğu yerin orman olduğunu söyledi. Ancak genç onun sözlerini dinlemedi. Genç ile ayı birkaç gün güzelce geçindiler. Bir gece genç uyurken bir sinek devamlı burnuna kondu. Genç, sineği yakalamaya çalıştıysa da başaramadı. Gencin rahatsız olduğunu gören ayı gencin burnuna konan sineğe doğru pençesini atıverdi. Genç, çığlık atarak kalktı ve yaralı yüzünü tedavi etsin diye ihtiyar adamın evine gitti.

Çözüm → İhtiyar adam gencin yüzüne pansuman yaptı, ona ilaç verdi. Genç ihtiyar adamın ne söylemek istediğini şimdi anlamıştı. Ayının niyeti kötü olmasa bile o başka bir canlıydı ve farklı bir düşünce dünyası vardı. Bu nedenle ayı ile dost kalması ikisine de zarar vermişti. Ayıyı ertesi gün yeniden ormana götürdü. Bundan sonra dostunu doğru seçmeye çalıştı.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Yaşadığınız ya da gezip gördüğünüz bir yerle (dağ, tepe, deniz, göl, akarsu, çağlayan, kale, kule, çeşme, köprü vb.) ilgili halk arasında anlatılan hikâye ve efsaneler hakkında araştırma yapınız, notlar tutunuz.

CEVAP: Kız Kulesi Efsanesi

Kahinlerden biri krala, kızının 18 yaşına geldiği zaman bir yılan tarafından sokularak öleceği söylenir. Bunun üzerine kral denizin ortasındaki kuleyi onararak kızını buraya yerleştirir. Böylelikle yılanın hiçbir yol ile bu kuleye giremeyeceğini düşünür. Kuleye gönderilen üzüm sepetinin içine bir yılan gizlenmiştir. Hizmetkarlardan bir meyve tabağı yaparak genç kızın odasına gider, uyuyan genç kızın başının ucuna bırakılan meyve tabağına yılan sokulmuştur. Hizmetçinin odadan çıkmasıyla yılan çıkar ve prensesi sokar. Kral bu olanları öğrenince kahrolur. Kızına demirden bir tabut yaptırarak Ayasofya’nın giriş kapısının üzerine yerleştirir.

•Gazlı Göl kaplıcaları hakkında güvenilir bilgi kaynaklarından araştırma yapınız. Araştırmada elde ettiğiniz bilgileri not ediniz.

CEVAP: Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu üzerinde bulunan Gazlıgöl Kaplıcası, şehir merkezine 21 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Su özelliği: 64°C sıcaklıkta çıkan jeotermal su, karbonhidratlı sular gurubuna girmektedir. Bu kaplıcanın en önemli özelliği şifalı olmasıdır. Banyo tedavisinde romatizmal hastalıklar, deri hastalıkları ve kadın hastalıklarında yararlı olduğu gözlenmiştir. İçme kürlerinde ise mide, safra kesesi, bağırsak ve böbrek rahatsızlıklarına yararlı olduğu tespit edilmiştir. Solunum yolu ile kan dolaşımını rahatlatıcı ve düzenleyici fonksiyonları olduğu bilinmektedir. Gazlıgöl Kaplıcası’nda, vücudun gereksinim duyduğu, rahatlatıcı ve tedavi edici termal su kaynakları çok zengin ve çeşitlilik gösterir.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 309-310-311-312-313-314 . Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.