06 Temmuz 2021, 20:33
Yuri
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık2021-2022 Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 6. Tema BİLİM VE TEKNOLOJİ Sayfa 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 “Buldum… Buldum…” Metni Etkinlik Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 191. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI1. Bilim insanı olmak ister misiniz? Niçin?

CEVAP: İsterim. Çünkü, bilim insan sürekli merak eder ve araştırır. Bilime ışık tutar. Ben de çok şeyi araştıran ve insanlara yeni buluşlar yapmalarında yardımcı olmak isterim.

2. Bilim insanı olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?

CEVAP: Bilim insanının azimli, disiplinli, dürüst, meraklı, akılcı, kararlı ve tarafsız olması gerekmektedir.3. Hangi konuda bir buluş yapmak isterdiniz? Niçin?

CEVAP: Benim en çok çözmek istediğim konu hava kirliliği olurdu. Çünkü egzoz ve sigara dumanı gibi kirlilik oluşturan unsurlar hem çok rahatsız edici hem de sağlığa zararlıdır. Bu nedenle atmosferdeki havayı sürekli yenileyen bir sistem geliştirmek isterdim.

4. Aziz Sancar ismini duydunuz mu?

CEVAP: Duydum. Aziz Sancar 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü almıştır. Bu ödülü DNA onarımı ile ilgili çalışması sayesinde kazanmıştır. 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 195. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yer alan bazı kelime ve kelime grupları ile bunların sözlük anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelime ve kelime gruplarının metinde geçtiği cümlelerin altını çiziniz, anlamlarını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Tahminleriniz doğrultusunda kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla eşleştiriniz. Bunlarla cümleler kurunuz.6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 195. Sayfa

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metinde anlatılan olaylar nerede geçmektedir?CEVAP: Metindeki olaylar sınıfta hazırlanan sahnede geçmektedir.

2. İpek nasıl bir kişiliğe sahiptir?

CEVAP: İpek meraklı ve araştırmacı biridir. Bilime önem vermektedir. Akılcı kişiliği sayesinde bilmediği şeyleri hemen öğrenmektedir.

3. Metinde Arşimet’in hangi buluşlarından söz edilmektedir?CEVAP: Arşimet’in Arşimet Yasası, kaldıraç, tahterevalli, çark dişlisi, burgu, vida buluşlarından söz edilmektedir.

4. Metinde, buluşlarıyla medeniyete katkı sağlayanların hiç unutulmayacağı, hangi karakterin ağzından dile getirilmiştir?

CEVAP: Sireküza Kralı II. Hieron’un ağzından dile getirilmiştir.

5. Yazar, metinde işlediği konuda yeteri kadar bilgiye sahip midir? Bu, metnin hangi bölümlerinden anlaşılmaktadır?CEVAP: Yeterli bilgiye sahiptir. Bunu metnin son bölümlerinden anlamaktayız. Yazar Arşimet Yasası’nı özellikleri ve formülleriyle birlikte anlatmaktadır.

6. Metindeki gerçek unsurlar nelerdir?

CEVAP: Metindeki gerçek unsurlar İpek’in hesaplamalar yapması, Arşimet’in pek çok buluşa imza atmasıdır.

7. Metinden hareketle yazarın hayal gücü hakkında neler söylenebilir?CEVAP: Yazar hayal gücünde geçmişi ve bugünü birleştirmiştir. Tarihteki önemli insanları konuşturması geniş bir hayal gücü olduğunu gösterir.

8. Bu metni siz yazmış olsaydınız metinde başka hangi karakterlere yer verirdiniz? Niçin?

CEVAP: Ben olsaydım bilimi pek önemsemeyen bir karaktere de yer verirdim. Böylece Arşimet ile tanıştığında bilimin değerini anlardı.

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 196. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Metinde olaylar mı, yoksa düşünceler mi anlatılmaktadır? Olaylar anlatılmaktadır.
• Metinde anlatım kimin ağzından anlatılmıştır? Üçüncü tekil şahıs durumu anlatmakta, karakterler konuşmaktadır.
• Metinde karşılıklı konuşmalar var mıdır? Evet, vardır.
• Yay ayraç içindeki ifadelerin metinle ilgisi nedir? Bu ifadeler karakterlerin davranışlarını anlatmaktadır.
• Okuduğunuz metin sahnede canlandırılmaya uygun mudur? Evet, uygundur. Çünkü diyaloğa dayalıdır.

b. Aşağıdaki paragrafları okuyunuz.

c. Paragraftaki bilgilerden ve etkinliğin a bölümündeki sorulara verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak “Buldum… Buldum…” metninin türünün ne olduğunu yazınız.

CEVAP: Metnin türü tiyatrodur.

ç. Aşağıdaki metinlerden hangisi bir tiyatro metninden alınmamıştır? İşaretleyiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 196. Sayfa

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 197-198. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki kelimeleri kök ve eklerine örnekteki gibi ayırınız.

 1. buhar → buhar (kök)
 2. dalgıçtan → dal (kök) – gıç (yapım eki) – tan (çekim eki)
 3. inek → inek (kök)
 4. bakıcı → bak- (kök) – ı – cı (yapım eki)
 5. insanlar → insan (kök) – Lar (çekim eki)
 6. kolluk → kol (kök) – luk (yapım eki)
 7. fark et- → fark (kök) – et- (yapım eki)
 8. yıldızımız → yıldız (kök) – ı – mız (çekim eki)
 9. çekyat → çek (kök) – yat (kök)
 10. akbaba → ak (kök) – baba (kök)
 11. tavukçular → tavuk (kök) – çu (yapım eki) – lar (çekim eki)

b. Yukarıda kök ve eklerine ayırdığınız kelime ve kelime gruplarını kutucuklardaki ölçütlere göre örnekteki gibi yazınız.

 • Tek kök hâlinde olup hiç ek almayanlar: 1, 3
 • Tek kök hâlinde olup sadece yapım eki alanlar: 4, 6, 7
 • Tek kök hâlinde olup sadece çekim eki alanlar: 5, 8
 • İki ayrı kökten oluşanlar: 9, 10
 • Tek kök hâlinde olup hem yapım hem de çekim eki alanlar: 11, 2

c. Türkçede kelimeler yapı bakımından üç gruba ayrılır: basit, türemiş, birleşik. Hiçbir yapım eki almamış tek kök durumundaki kelimeler, yapı bakımından basittir. Basit kelimeler çekim eki alabilir. İsim ya da fiil köklerinden yapım ekleriyle türemiş kelimeler yapı bakımından türemiştir. Türemiş kelimeler en az bir tane yapım eki alır. İki ya da daha çok kelimenin bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşan yeni anlamlı kelimeler yapı bakımından birleşiktir. Birleşik kelimeler birleşik isim ve birleşik fiil olarak ikiye ayrılır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 199. Sayfa Cevapları

Yukarıdaki paragraftan, etkinliğin a ve b bölümünde yaptıklarınızdan hareketle aşağıdaki şemaya a bölümündeki kelime ve kelime gruplarının numarasını örnekteki gibi yazınız.

 • Basit Kelimeler: 1, 3, 5, 7
 • Türemiş Kelimeler: 2, 4, 6, 11
 • Birleşik Kelimeler: 7, 9, 10

ç. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının numaralarını ilgili oldukları kutucuklara yazınız.

 • Basit Kelimeler: 1, 2, 4, 5, 6, 11, 19
 • Türemiş Kelimeler: 7, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24
 • Birleşik Kelimeler: 3, 8, 13, 15, 16

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 200. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Hakkında araştırma yaptığınız bilim insanını, bu bilim insanının ağzından anlatınız. Konuşmanız sırasında anlattığınız bilim insanıyla ilgili görsel materyaller (Bu bilim insanının maskesini takabilir, yaptığı icadı götürebilir, icat ya da keşfiyle ilgili fotoğraflar gösterebilirsiniz.) getiriniz. Konuşmanız sırasında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanınız.edison

CEVAP: Merhaba, ben Thomas Alva Edison. Yaşamımı icat ederek geçiren Amerikalı mucit ve iş adamıyım. 1879’da bir elektrik ampulü icat ettim. 1880’de evde güvenle kullanılabilecek ampuller üreterek tanesini 2,5 dolara satmaya başladım. Ancak 1878 yılında bir İngiliz bilim adamı olan Joseph Wilson Swan da bir elektrik ampulü icat etti. Böylece güçlerimizi birleştirmeye karar vererek Edison ve Swan Elektrikli Aydınlatma Şirketi’ni kurduk. Daha sonra akkor lambanın üretimini geliştirmeyi başardım. Bu da ampulun halk arasında yaygınlaşmasını sağladı.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 200-201. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde bazı bölümler boş bırakılmıştır. Bu bölümleri metnin bağlamına uygun biçimde tamamlayınız.

——————————————————————
(Zeynep elinde iki elmayla gelir. Elmanın birini masa başında ders çalışan Özlem’e verir.)
Zeynep — Yıkanmıştır.
Özlem — Sağol. (———Elmadan bir ısırık alır.———) Mımm… Tatlı elmaymış.
Zeynep — Dersin bitti mi?
Özlem — (Bir süre ağzının dolu olduğunu işaret ederek konuşamayacağını anlatır. Daha sonra başıyla “evet” der. Elmayı yuttuktan sonra da konuşur.) Eh işte… Bitti gibi…
Zeynep — ——Sana bir soru sorayım.———— İster misin?
Özlem — Sor.
Zeynep — (Yemekte olduğu elmayı göstererek) Bilimsel olarak bu elma sana neyi anımsatıyor?
Özlem — ———Ne olabilir ki?———— Bu, ısırılmış bir elma… O kadar. İnsanların elma yediğini anlatıyor.
Zeynep — Düşün… Bilimsel olarak dedim.
Özlem — Botanik bilimi açısından sana elmayı anlatabilirim. Bu hafta yeni okuduk. Elma, gülgillerden bir meyvedir. Ilıman bölgelerde yetişir. Kışın soğuğuna da dayanıklıdır. Yeterince bilimsel oldu mu Zeynep Hanım?
Zeynep — Belki. Benim öğrenmek istediğim o değildi ama… Başka bir şeydi.
Özlem — Yurdumuzda Amasya yöresinde yetişir. En ünlü, en çok aranan elma Amasya elmasıdır.
Zeynep — Başka?
Özlem — Başka… Vitaminli, yararlı bir meyvedir.
Zeynep — Başka?
Özlem — Başka başka… Başka sorun yok mu başkadan başka?
Zeynep — Bir ipucu verebilirim. Sorumun yanıtı ————bilim adamı———— ile ilgili.
Özlem — Bilim adamı mı? Ne demek yani? Bu bilim adamı elmayı çok mu seviyormuş?
Zeynep — Bu bilim adamı buluşunu elmaya borçlu.
Özlem — Anladım. Bu bilim adamı —————elma yemiş ve çok akıllı birine dönüşmüş————— Bildim mi?
Zeynep — Elmanın bir insanı akıllı yapıp yapmadığını bilmiyorum ama sana bir ipucu verebilirim. Hani elma————kafasına düşmüş————
Özlem — (Elmasını ısırarak) Nasıl düşmüş?
Zeynep — Yukarıdan. Hani ağacın altında oturup dinlenirken…
Özlem — Gökten düşmüş yani… O zaman üç elma düşmüştür. Biri sana, biri bana, biri de bilim adamına…
Zeynep — (————Özlem’in sözünü keser———— ) Masal anlatmıyorum ben… Elma düşünce o bilim adamı ne yapmış?
Özlem — ————Elmayı yemiş mi?——————
Zeynep — Off… Aklına elma yemekten başka bir şey gelmiyor mu?
Özlem — Bir ipucu daha ver…
Zeynep — ———Fizikçi ve———— matematikçi. İlk aynalı teleskobu da o yapmış.
Özlem — Başka?
Zeynep — Renk ve ışık üzerine çalışmalar da yapmış.
Özlem — ————Ne gibi çalışmalar———— ?
Zeynep — Beyaz ışığın prizmadan geçirildiğinde değişik renkte bileşenlere ayrıldığını açıklamış. Beyaz ışığın ayrıştığında gökkuşağı renklerini oluşturduğunu saptamış.
Özlem — Peki, yere düşen elmayı ne yapmış? ———Yemiş mi———?
Zeynep — Of… Yine mi? Hayır efendim, yememiş.
Özlem — Niçin?
Zeynep — Çünkü… Bilgin olduğu için düşünüyormuş. Elmanın yere düşmesini izlemiş, sonra da evrensel —————yer çekimi yasasını—————— bulmuş.
Özlem — ————Bu kişi Newton mu yoksa?———————
Zeynep — Çok şükür… Sonunda bilebildin.
Özlem — Bu bilgin aynı zamanda hem astronom hem de felsefeci. Tam yirmi bir yaşındayken profesör olmuş. 1661’de. Düşünsene ne kadar gençmiş.
Zeynep — ————Bu kadar şeyi nasıl öğrendin?——————
Özlem — Nivtın yarın için ev ödevimdi…
Zeynep — Biliyordun da neden beni oyaladın? Bilmiyormuş gibi yaptın.
Özlem — Sen de beni oyaladın. Seni sınamak istedim. Bakalım neler biliyor diye…
Zeynep — ———Bir elma daha ister misin?———————
Özlem — Nivtın’ın elması olsun ama…

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Güvenilir kaynaklardan (gov ve edu uzantılı yerli ve yabancı Genel Ağ sitelerinden, yerli ve yabancı teknoloji dergilerinden, gazetelerden vb.) engelli insanların hayatını kolaylaştıran teknolojik ürünlerle ilgili bilgiler toplayıp bunlarla ilgili fotoğraflar getiriniz.

Protezler: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte her geçen yıl daha etkili hale gelen protez organlar, beden bütünlüğünün bozulduğu durumlarda el, kol, bacak yerine geçebiliyor, engelli bireylere özgürce hareket etme imkanı veriyor.

Eyeborg: Engelli teknolojileri her geçen gün gelişiyor. Her şeyi siyah-beyaz görme olarak bilinen achromatopsia adlı hastalık için üretilen ve her bir renk tonunu farklı frekanslara dönüştüren Eyeborg adlı alet ile renkleri görmek yerine duymak mümkün.

Engelli Arabaları: Tekerlekli sandalye kullanan engellilerin sağlığı ve konforu düşünülerek tasarlanan engelli arabaları her geçen yıl yaygınlaşıyor. Elektrikli pek çok modeli bulunan bu araçlar engelli teknolojileri kapsamında yer almaktadır.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 309-310-311-312-313-314 . Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.