Cevap Yaz
25 Temmuz 2021, 18:36
Yuri
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık2021-2022 Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 7. Tema SANAT Sayfa 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 “Yaz Sinemaları” Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 219. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sinemaya gitmeyi sever misiniz? Ne tür filmler izlersiniz? Niçin?

CEVAP: Sinemaya gitmeyi severim. En çok fantastik filmleri izlemekten hoşlanırım. Çünkü, bu tür filmlerde gerçek hayatta karşılaşmam imkansız olan karakterler ve olaylar yer almaktadır. Ben de bunları izlerken hayal kurmayı severim.

2. Büyüklerinizin sinemayla ilgili bir anısını dinlediniz mi? Paylaşınız.

CEVAP: Büyüklerim anlattığını göre eskiden açık hava sinemalar varmış. Bu sinemalara nadiren film gelirmiş ve herkes o filmi izlemek için can atarmış.

3. Sinema ya da televizyonda izleyeceğiniz bir filmin size uygun olup olmadığına nasıl karar veriyorsunuz?

CEVAP: Bu filmlerin hangi yaş grubu için uygun olduğunu belirten semboller yer almaktadır. Bu sembollere bakarak karar veriyorum.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 224. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki bazı kelimeler ile bunların sözlük anlamlarını kullanarak aşağıya bir bulmaca hazırlanmıştır. Ama bu bulmacada bazı eksiklikler vardır. Bulmacadaki eksik yerleri tamamlayınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri kendi sözlüğünüze kaydediniz.

1. Misafir.
2. İlkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsim.
3. Bir oyun veya filmin başlıca bölümlerinden her biri.
4. Bir olayı, bir haberi yüksek sesle çevreye duyuran kimse.
5. İçine bazı şeyler konulmak için kâğıttan yapılmış kese biçiminde torba.
6. Para ile alınan ve konser, sinema, tiyatro vb. eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkânı veren belge.
7. Sinemalarda gösterilen eser.
8. Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı.
9. Meyve.
10. Arkalıksız sandalye.
11. Bir şeyi duyurmak ve tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanı, ası.
12. Güzel sanatların bir dalı, beyaz perde, yedinci sanat.
13. Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi sebeplerle yapılan toplantı, merasim.

bulmaca

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 225. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metinde bahçe sinemalarının özellikleriyle ilgili neler anlatılmaktadır?

CEVAP: Bahçe sinemaları alabildiğine geniş olurdu. Çevresi yüksek duvarlarla çevrilir, ortasından çakıl döşeli bir yol geçer, yolun iki yanına düzgünce sıralanmış iskemlelere oturulurdu.

2. Bahçe sinemaları yazarın belleğinde nasıl izler bırakmıştır?

CEVAP: Uzun ve sıcak yaz gecelerinin tek eğlencesi olarak iz bırakmıştır. Onun için büyük bir heyecan ev mutluluktur.

3. Yazarın çocukluk yıllarındaki sinemaların işlevi nedir? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

CEVAP:Sinemalar büyük bir eğlence kaynağıymış. “Evlerimiz dardı, ailelerimizin geliri ise sınırlı. Geceleri konukluk için komşulara gitmenin dışında, bu darlığı ve sınırlılığı aştığımız tek yer, yaz boyunca film oynatan bahçelerdi.”

4. Yazar sinemaya gitmeyi neden bir törene benzetmiştir?

CEVAP: Çünkü sinemaya gidileceği zaman her şey belli bir sırayla oluyormuş. Sinemaya gitmek için yapılan işler ve duyulan heyecan tıpkı bir tören gibiymiş.

5. Metinden hareketle yazarın gözlem gücü hakkında neler söylenebilir?

CEVAP: Yazarın yüksek bir gözlem gücü vardır. Geçmişte yaşanan olayların dışında insanların duygu ve fikirlerini de net biçimde hatırlamaktadır.

6. Metinde anlatılan sinema kültürü ile bugünkü sinema kültürü arasında ne gibi farklılıklar vardır?

CEVAP: Metinde bahçe sinemasının insanların tek eğlencesi olduğundan bahsedilmiştir. Günümüzde ise salon sinemaları vardır ve insanlar için tek eğlence kaynağı değildir.

7. Metinde duygu belirten ifadeler var mıdır?

CEVAP: Metinde duygu belirten ifadeler vardır. Yazarın sinema konusunda duyduğu heyecan pek çok kez dile getirilmiştir.

8. “Yaz Sinemaları” metninin türü daha önce okuduğunuz hangi metinle aynıdır?

CEVAP: Bu metnin daha önce okuduğumuz “Oyun” metnine benzemektedir. İkisi de anı türündedir.

9. Okuduğunuz metinde sözü edilen filmlerin içeriği sizce çocuklar için uygun mudur? Niçin?

CEVAP: Bence çocuklara uygun değildir. Çünkü metindeki filmlerde kavuşamayan aşıklar veya dövüşen adamlardan bahsedilmektedir. Bu konular çocuklar için uygun değildir.

3. ETKİNLİK

a. En son seyrettiğiniz filmle ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Seyrettiğim Film: Elektrik Savaşları

3.etkinlik

b. İnternet, televizyon ya da sinema insanlara ne tür iletiler veriyor? Değerlendiriniz.

CEVAP: İnternet, televizyon ve sinema insanlara dünyada lan ve olmayan hayatlar hakkında çeşitli bilgiler sunuyor. İnsanlar bu şekilde hem dünyadan haberdar oluyor hem de hayal güçleri zenginleşiyor. Bazen yeni bilgiler ediniyor, bazen de sadece güzel vakit geçiriyor.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 226. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili üç soru hazırlayınız. Defterinize yazdığınız bu soruları arkadaşlarınıza sorunuz.

1. Kadınların,erkeklerin ve çocukların filmlerde dikkat ettiği şeyler nedir?

2. Bahçe sinemaları ile günümüzdeki sinemalarda tüketilen yiyecekleri karşılaştırınız.

3. Yazarın sinema hakkındaki fikirlerine katılıyor musunuz? Neden?

5. ETKİNLİK

“Yaz Sinemaları” metnini daha önce okuduğunuz “Oyun” metniyle tema, konu, kişiler ve anlatılan olaylar yönünden karşılaştırınız. Karşılaştırmanızı tablo hâlinde defterinize yazınız.

Tema: Oyun metninini teması çocuk dünyasıdır. Yaz Sinemaları metninin teması sanattır.

Konu: Oyun metninin konusu eskiden oynanan oyunlar ve büyüklerin oyunlara bakış açısıdır. Yaz Sinemaları metninin konusu bahçe sinemalarıdır.

Kişiler: İki metinde de olaylar yazar tarafından anlatılmaktadır. Olayın içinde yazarın aileleri de yer almaktadır.

Anlatılan Olaylar: Oyun metninde yazarın oyun oynama isteği ve büyüklerin ona izin vermemesi anlatılmaktadır. Yaz Sinemaları metninde yazarın sinemaya bakış açısı ve eskiden bahçe sinemaları kültürünün yansımalarıdır.6. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Soruları cevaplayınız.

1. Buse, Ömer ve Ceren çamurla oynamayı çok sever.
2. Onlar, çamurla oynamayı çok sever.

1. cümledeki koyu renkli kelimelerin türü nedir?

CEVAP: Koyu renkli kelimeler isimdir.

2. cümledeki “onlar” kelimesi ile 1. cümledeki koyu renkle yazılmış kelimeler arasında nasıl bir ilişki vardır?

CEVAP: “Onlar” kelimesi ilk cümledeki isimlerin yerini tutmaktadır.

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer alan kişi zamirlerini yuvarlak içine alınız.

6.etkinlik

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 227. Sayfa Cevapları

b. 1. Buse, Ömer ve Ceren çamurla oynamayı çok sever.
2. Buse, Ömer ve Ceren bununla oynamayı çok sever.

1. cümledeki “çamur” kelimesinin türü nedir?

CEVAP: Bu kelime isimdir.

Yukarıdaki cümlelerde koyu renkle yazılmış kelimeler arasında nasıl bir ilişki vardır?

CEVAP: “bu” kelimesi “çamur” kelimesinin yerini tutmaktadır.

2. cümledeki “bununla” kelimesi yerine başka hangi kelimeleri yazabiliriz?

CEVAP: şununla, onunla kelimelerini yazabiliriz.

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer alan işaret zamirlerini yuvarlak içine alınız.

227.sayfa

c. 1. Buse, Ömer ve Ceren çamurla oynamayı çok sever.
2. Bazıları çamurla oynamayı çok sever.

Yukarıdaki cümlelerde koyu renkle yazılmış kelimeler arasında nasıl bir ilişki vardır?

CEVAP: “Bazıları” kelimesi ilk cümledeki isimlerin yerini tutuştur.

2. cümledeki “bazıları” kelimesi kesinlik mi, yoksa belirsizlik mi ifade eder?

CEVAP: Belirsizlik ifade eder.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 228. Sayfa Cevapları

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer alan belgisiz zamirleri yuvarlak izine alınız.

228.sayfa

ç. 1. Buse, Ömer ve Ceren çamurla oynamayı çok sever.
2. Buse, Ömer ve Ceren neyle oynamayı çok sever?

Yukarıdaki cümlelerde koyu renkle yazılmış kelimeler arasında nasıl bir ilişki vardır?

CEVAP: “neyle” kelimesi çamur kelimesinin yerini tutmuştur.

2. cümledeki “neyle” kelimesi 1. cümledeki “çamurla” kelimesinin yerini hangi yolla almıştır?

CEVAP: Soru yoluyla almıştır.

1. cümleyi “kim” kelimesini kullanarak soru cümlesi hâline nasıl getirebiliriz? Yazınız.

CEVAP: Kim çamurla oynamayı çok sever?

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer alan soru zamirlerini yuvarlak içine alınız.

228

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 229. Sayfa Cevapları

d. 1. Senin kalemin bence hepsinin kaleminden güzel.
2. Seninki bence hepsininkinden güzel.

Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış kelimeler ile “ki” ekleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

CEVAP: “ki” eki kalem kelimelerinin yerini tutmuştur.

1. cümledeki isim tamlamalarının tamlanan kısımları hangi kelimelerdir?

CEVAP: “Kalemin” tamlanandır.

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer alan ilgi zamirlerini yuvarlak içine alınız.

229

e. “Yaz Sinemaları” metnindeki zamirleri aşağıya yazınız.

  • Biz çocuklar da sokak boyunca onun çevresinde döner dururduk.
  • Birinden biri, ya önceden filmi görmüş ya da bir görenden duymuş olurdu.
  • “Siz de geliyor musunuz, biz gidiyoruz ?”
  • Herkes bir an önce kendini evden dışarı atmak isterdi.

f. “Yaz Sinemaları” metnindeki zamirler metnin anlamına nasıl katkı sağlamıştır? Açıklayınız.

CEVAP: Bu zamirlerden bazıları isimlerin yerine kullanılmış, bazıları da belirsizlik belirtmek için kullanılmıştır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 230. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

İzlediğiniz filmi arkadaşlarınıza anlatınız. Filmi anlatmadan önce anlatacaklarınızı bir kâğıda listeleyiniz. Listenize, filmin Türkçe alt yazılı mı, Türkçe dublajlı mı olduğunu (Filmi Türkçe alt yazılı olarak seyrettiyseniz bunun sebebini ve filmi böyle seyretmenizin size ne kazandıracağını açıklayınız.), filmin konusunu, oyuncularını, yapımcısını, türünü vb. ni yazınız. Filmi anlatırken bu listeye göz atabilirsiniz.

Konuşmanızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanınız. “Fragman” yerine “tanıtma filmi”, “dublaj” yerine “seslendirme”, “flashback” yerine “geriye dönüş”, “direktör” yerine “yönetmen” gibi.

CEVAP: Elektrik Savaşları, Alfonso Gomez-Rejon’nun yönettiği, Michael Mitnick tarafından senaryosunun yazıldığı, başrollerini Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult ve Tom Holland’un paylaştığı bir Amerikan biyografik filmidir. Film 1880’lerde Edison ile Westinghouse arasındaki elektik çalışmalarının rekabetini anlatıyor. Tanıtım filmini izlediğimde filmi izlemem gerektiğini düşündüm. Çünkü, bu konuyu her zaman merak ederdim. Filmi seslendirmeli olarak izledim. Bu film ile Edison, Westinghouse ve Tesla arasında geçen elektrik akımı fikirlerini daha iyi kavramış oldum.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki afişleri inceleyiniz. Siz de istediğiniz bir konuda kısa film yarışması için afiş hazırlayınız. Afişinizde özlü sözlerden, atasözlerinden yararlanınız. Afişinizi sınıf panosuna asınız.

8.etkinlik

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Bulunduğunuz yerdeki mimari bir eserin fotoğrafını çekiniz. Bu mimari eserle ilgili (yapılış tarihi, mimarı, yaptıranı, mimari özellikleri, tarihçesi vb.) bilgi toplayınız.

yerebatan sarnıcıCEVAP: Bizans İmparatoru I. Justinianus (572 – 565) tarafından yaptırılan bu büyük yer altı sarnıcı suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlara bakarak halk arasında “Yerebatan Sarayı” olarak isimlendirilmiştir. 52 basamaklı taş bir merdivenle inilen bu sarnıcın içerisinde her biri 9 metre yüksekliğinde 336 sütun bulunur. Yerebatan Sarnıcı İstanbul’un Osmanlılar tarafından 1453 yılında fethinden sonra, bir müddet daha kullanılmış ve padişahların oturduğu Topkapı Sarayı’nın bahçelerine buradan su verilmiştir.

• Vakıflar Genel Müdürlüğünün Genel Ağ adresindeki “Faaliyetler” bölümünden “Taşınmaz Kültür Varlıkları” hakkında bilgi edininiz.

CEVAP: Mülkiyeti vakfına ait yaklaşık 9000 civarında olan taşınmaz vakıf kültür varlıkları oluşturmaktadır. Bunlara arasında Edirne Merkez Büyük Sinagog, Hatay Antakya Habib-i Neccar Camii, İstanbul Beşiktaş Hamidiye Camii, İstanbul Beşiktaş Ortaköy Camii, İstanbul Eminönü Mısır Çarşısı, Süleymaniye Camii, Malatya Yusuf Paşa Bedesteni yer almaktadır.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

28 Nisan 2021, 22:05

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2986

Çok iyiydi hatta sadece son etkinliğine baktım o kadar yararladım ki inanamasınız

24 Mayıs 2021, 08:55

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2986

Gerçekten işime çok yarıyor ve herzaman bu siteye giriyorum Çooook güzel Allah razı olsun 😃

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
Forum DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.