Cevap Yaz
22 Temmuz 2021, 19:55
Yuri
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 231-232-233-234-235. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık2021-2022 Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 7. Tema SANAT Sayfa 231, 232, 233, 234, 235 “Yürekler” Metni Etkinlik Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 231. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Mimari ve sanat arasında nasıl bir ilişki vardır?

CEVAP: Bir ev, sokak, şehir içinde yaşayanları yönlendirmesiyle, yaşadıklarıyla şekillenir. Bu durumda her yaşayan karakterini katar ve yapıyı özgünleştirir. Her yapı birbirinden ayrıdır, özgün bir sanat eseridir.

2. Gözünüze hoş gelen mimari eserlere örnekler veriniz.

CEVAP: Ayasofya (İstanbul), Tac Mahal (Hindistan), Sidney Opera Binası (Avustralya), Pisa Kulesi (İtalya), Gize Piramitleri (Mısır), Kız Kulesi (İstanbul), Galata Kulesi (İstanbul).

3. Mimar Sinan hakkında neler biliyorsunuz? Anlatınız.

CEVAP: Mimar Sinan Osmanlı Devleti’nin baş mimarıdır. Mimar Sinan’ın Mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser, onun sanatının gelişmesini gösteren basamaklardır. Bunların ilki İstanbul’daki Şehzade Camii ve külliyesidir. Süleymaniye Camii Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en muhteşem eseridir. Mimar Sinan’ın en büyük eseri ise, 86 yaşında yaptığı ve “ustalık eserim” diye takdim ettiği, Edirne’deki Selimiye Camii’dir.

4. Birazdan okuyacağınız metnin başlığından ve görselinden hareketle konusu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

CEVAP: Metin, İstanbul’daki mimari güzelliklerden bahsediyor olabilir.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 232. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz. Anlamı verilmeyen kelimenin anlamını önce tahmin ediniz, sonra sözlükten bulup yazınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlüğünüze kaydediniz.

1 – çini
2 – nabız
3 – mihrap
4 – minber
5 – sütun
6 – kuytu

( 3 ) Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer.

( 6 ) Issız, sessiz ve göze çarpmayan, tenha (yer).

( 5 ) Herhangi bir maddeden yapılan, zaman zaman üstünde çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon.

( 1 ) Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezeli, pişmiş, balçık levha, fayans.

( 2 ) Kalp atışının sağladığı kan basıncından dolayı atardamara parmakla basıldığında duyulan vuru.

( 4 ) Camilerin içinde, hatibin çıkıp hutbe okuduğu, merdivenli ve yüksekçe, özel yer.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Şiirde hangi mimari eserden söz edilmektedir?

CEVAP: Camiden söz edilmektedir.

2. Bu mimari eserin özellikleri nelerdir?

CEVAP: Bu mimari eserin mihrap ve minber isimli bölümler, sütunları vardır.

3. Şair, bu mimari eseri incelerken neler hissetmiştir?

CEVAP: Şair bu eseri incelerken çiçekler ve kelebekler gördüğünü, ruhlar, melekler ve yürekler gördüğünü hissetmiştir.

4. Şiirde neler karşılaştırılmıştır?

CEVAP: Şiirde eski sanat ile yeni sanat karşılaştırılmıştır. Eskinin yeniden çok daha iyi olduğunu ifade etmiştir.

5. Şiirde benzetme ve kişileştirme sanatlarından hangisi ya da hangileri vardır? Örnek dizeleri okuyunuz.

CEVAP: “Dolaştım: Beş yüz yaşında / Koç yiğit direkler gördüm.” ve “Eski sanatın yanında / Yeniyi emekler gördüm.” dizelerinde kişileştirme sanatları kullanılmıştır.

6. Şair, şiire neden “Yürekler” ismini vermiş olabilir?

CEVAP: Şair caminin içindeki varlıkları kişileştirmiştir. Bu nedenle şiire bu ismi vermiş olabilir.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 233. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu kutucuklara yazınız.

Konu: Eski Sanatın Güzelliği

Ana Duygu: Eski sanatın mimarisi çok etkileyici ve göz alıcıdır.

4. ETKİNLİKa. Okuduğunuz şiirde, geçen sene öğrenmiş olduğunuz benzetme ve kişileştirme sanatları vardır. Bu şiirde, bu söz sanatlarının yanında karşıtlık (tezat) sanatı da vardır. Karşıtlıkta birbirine karşıt duygu, düşünce, hayal ve durumlar bir arada gösterilir. Karşıtlık sanatı zihinde bir aykırılığı, çelişkiyi ya da karşıtlığı düşündürür. Aşağıda karşıtlık (tezat) sanatına örnekler verilmiştir. Dikkatle inceleyiniz.

b. Aşağıdaki dizelerde karşıtlık sanatı nasıl yapılmıştır? Aşağıya yazınız.

İşkence yaptıkça bana gülerdi.
Benim sadık yârim kara topraktır.

CEVAP: İşkence yapmak ve gülmek arasında karşıtlık ilişkisi vardır.

c. Okuduğunuz şiirin hangi dizelerinde karşıtlık (tezat) sanatı vardır? Yazınız.

CEVAP: “Eski sanatın yanında / Yeniyi emekler gördüm.” dizelerinde eski ve yeni kelimeleri arasında karşıtlık vardır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 234. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin ilk dörtlüğündeki kafiyeler kırmızıya, redifler ise maviye boyanmıştır. Siz de şiirin diğer dörtlüklerindeki kafiye ve redifleri örnekteki gibi gösteriniz.

Çinide daha bu sabah
Açılmış çiçekler gördüm.
Yaklaştım : Konmuş arılar,
Uçan kelebekler gördüm.

Kovanların kuytusunda
Dizili petekler gördüm.
Mihraplarda ruhlar vardı,
Minberde melekler gördüm.

Dolaştım: Beş yüz yaşında
Koç yiğit direkler gördüm.
Sütunlarda, direklerde
Bükülmez bilekler gördüm.
Dinledim: Vuran nabızlar,
Ve çarpan yürekler gördüm.

Gezdim dışarda yolları…
Dilekler, istekler gördüm;
Eski sanatın yanında
Yeniyi emekler gördüm.

6. ETKİNLİK

Hakkında bilgi topladığınız, fotoğraflarını çektiğiniz mimari eseri arkadaşlarınıza tanıtınız. Çektiğiniz fotoğrafları arkadaşlarınıza gösteriniz. Bunun için kısa bir sunum hazırlayınız. Prova yapınız. Sunumunuzu 2 – 3 dakika ile sınırlandırınız.

yerebatan sarnıcıCEVAP: Bizans İmparatoru I. Justinianus (572 – 565) tarafından yaptırılan bu büyük yer altı sarnıcı suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlara bakarak halk arasında “Yerebatan Sarayı” olarak isimlendirilmiştir. 52 basamaklı taş bir merdivenle inilen bu sarnıcın içerisinde her biri 9 metre yüksekliğinde 336 sütun bulunur. Yerebatan Sarnıcı İstanbul’un Osmanlılar tarafından 1453 yılında fethinden sonra, bir müddet daha kullanılmış ve padişahların oturduğu Topkapı Sarayı’nın bahçelerine buradan su verilmiştir.

7. ETKİNLİK

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Genel Ağ adresinden elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak “tarihî eserlerin korunması” konusunda grup hâlinde bilgilendirici bir metin yazınız. Bunun için 4 – 5 kişilik gruplara ayrılınız. Metninizi yazmadan önce konu ve ana fikri belirleyiniz. Metninizin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde nelerden söz edeceğinizi oluşturacağınız taslağa yazınız. Yazınızın ilk paragrafında yazma amacınızı ifade etmeyi de unutmayınız. Yazınızda atasözleri, deyimler ve özdeyişlerden yararlanınız. Ayrıca yazınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanınız.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 235. Sayfa Cevapları

Yazınızı A4 kâğıdına, yazınızın taslağını ise aşağıya yazım ve noktalama kurallarına dikkat ederek yazınız. Yazınızı sınıf ya da okul panosunda paylaşınız.

Yazımın Taslağı

Tarihi eserler, milletlerin kültür değerlerinin önemli bir bölümünü meydana getirir. Onlar bir ülkenin tarihinin, coğrafyasının ve sanatının yansımalarıdır. Özelliği ne olursa olsun insan emeğinin ürünleridir.

Ülkemizde geçmişten günümüze kadar pek çok tarihi eser inşa edilmiştir. Bu eserler atalarımızdan bizlere miras kalmış kültür varlıklarıdır. Kültür varlıklarının onarılması ve korunması milli kültürün canlı tutulması, tarihi belge ve bilgilerin zenginleşmesi açısında çok önemlidir. Tarihi eserlerimiz tabiat olayları veya insan zararları sonucunda tahrip olmaktadır. Sebebi ne olursa olsun kültür varlığımızı kaybetmeye göz yummamalıyız. Bu konu ile ilgili olarak eğitimli insanlara kulak vermeli, eserlerimizi korumak konusunda yapabileceklerimizi öğrenmeliyiz. Millet olarak bu eserlere sahip çıkarsak onları koruyabiliriz.

Tarihi eserler geçmişe bir ışıktır. Aynı zamanda sanat yönü güçlü kültür varlıklarımızdır. Bu nedenle eserlerimizi korumak için çalışmalı, atalarımızın değerlerine sahip çıkmalıyız.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

www.eba.gov.tr Genel Ağ adresindeki “Mozart-Rondo Alla Turca” adlı kısa belgeseli izleyiniz.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

05 Mayıs 2021, 11:41

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2984

mülemmel olmuş çok iyi bir uygulama uzaktan eğitimde bana yardım ediyor bilgilendirici bir yer

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
Forum DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.