Cevap Yaz
15 Temmuz 2021, 17:45
Yuri
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 250-251-252-253-254-255-256-257-258. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık2021-2022 Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 8. Tema VATANDAŞLIK Sayfa 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 “Kurtla Köpek” Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 250. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Özgürlük (hürriyet) kavramıyla ilgili hazırladığınız kartonları sınıfınıza asınız. Bu özlü sözlerin anlamlarıyla ilgili konuşunuz.

 • Özgürlük olmayan ülkede ölüm, yıkılış vardır. Her ilerlemenin, kurtuluşun anası özgürlüktür. Mustafa Kemal Atatürk
 • Kendine yeterliliğin en güzel meyvesi, hürriyettir. Epicuros
 • Ya özgürlük verin bana, ya ölüm. Patrick Henry
 • Özgürlük ekmekten tatlı, güneşten güzeldir. Mihayloviç Dostoyevski

2. Özgürlük sizce nedir? Özgür insan neler yapar?

CEVAP: Bence özgürlük baskı altında kalmadan düşünmek ve davranmaktır. Özgür insan fikirlerini belirtir, istekleri doğrultusunda tercihler yapar ve başkalarının zorlaması olmadan bir yaşam sürdürür.

3. Haklar ve özgürlükler arasında nasıl bir ilişki vardır?

CEVAP: Sahip olduğumuz haklar özgürlüğümüzü koruma altına almak için vardır. Haklarımızı kullanarak özgürce düşünür ve davranırız. Haklar herkesi kapsar. Bu durumda başkalarının özgür düşünme ve davranma hakkını elinden alamayız. Böylece özgür bireyler olarak başkalarının özgürlüğünü de kısıtlamayız.

4. Temel hak ve özgürlükler nelerdir?

CEVAP: Yaşama hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü, ibadet hakkı, özel yaşam gizliliği hakkı ve ekonomik haklar.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 252. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

İkişerli gruplara ayrılınız. Arkadaşınızla beraber, okuduğunuz metni içeriğinde değişiklik yapmadan konuşma cümlelerinden ve olaylardan hareketle diyaloglara (karşılıklı konuşma şeklinde) dönüştürünüz. Oluşturduğunuz diyalogları aşağıya yazınız.

Köpek:
— Güç bir şey değil, sayın efendimiz, böyle benim gibi semirmeniz. Vazgeçin, bırakın bu ormanları. Nedir bu ormanlarda çektiğiniz; Seril sefil, perişan, aç biilaç? Açlıktan neredeyse öleceksiniz. Hepiniz fülûsuahmere muhtaç. Âdeta arslan ağzında, yiyecekleriniz. Gelin benimle, hemen değişsin kaderiniz.

Kurt:
— Peki, işim ne olacak?

Köpek:
—Hiç! Sadece adam kovalamak. Vazifeniz yabancılara şiddet, evdekilere hürmet göstermekten ibaret. Ama karşılığında neler, neler! Sizindir artık evin sayısız yemekleri. O ne piliç, o ne kuş kemikleri! O ne sonsuz okşanıp sevilmeler!

Kurt:
— Bu ne?

Köpek:
— Hiç!

Kurt:
— Nasıl hiç?

Köpek:
— Mühim değil yani.

Kurt:
— Ama ne?

Köpek:
— Bağlamak için tasma takarlar ya, gözüne ilişen herhalde onun yeri.

Kurt:
— Bağlamak mı, serbestçe dolaşamaz mısınız?

Köpek:
—Pek dolaşamayız, ama ne çıkar?

Kurt:
— Ne mi çıkar? Yerinde dursun saltanatınız. Hani hazineler bağışlasalar zerre bile feda edemem hürriyetimden.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 253. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

Aşağıda kutucukta verilen kelimeler okuduğunuz metinde geçen kelimelerdir. Bu kelimeler sözlük anlamlarıyla eşleştirilmiştir. Kelimelerin doğru eşleştirilip eşleştirilmediğini metinde kullanıldıkları yerlerden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ederek kutucukları işaretleyiniz.

1 – çiroz 2 – semiz 3 – hakikat 4 – seril sefil  5 – biilaç 6 – vazife 7 – hürmet
8 – mühim  9 – saltanat 10 – zerre 11 – anaç 12 – ibaret 13 – zafiyet

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 253. Sayfa

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 254. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK

Metinde kullanılan deyimleri belirleyiniz. Deyimlerin anlamını deyimler sözlüğünden bulup yazınız. Bu deyimlerin metne katkısını söyleyiniz.

 • Çiroza dönmek: Çok zayıf kalmak
 • Dil dökmek: Kandırmak, inandırmak ya da yararlanmak için tatlı sözler söylemek.
 • Açlıktan ölmek: Dayanılmayacak kadar acıkmış olmak.
 • Fülûsuahmere muhtaç olmak: Beş paraya muhtaç olmak (Osmanlıca bir deyim)
 • Yiyecek arslan ağzında: İş bulmak ve para kazanmak çok zordur.
 • Gözleri yaşarmak: Çok duygulanmak.
 • Gözüne ilişmek: Birdenbire, rastgele, istemeden görmek.

CEVAP: Bu deyimler metni zenginleştirmiş ve anlamı pekiştirmiştir. Ayrıca metne estetik vermekte ve okurun ilgisini çekmektedir.

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kurt, köpek ile karşılaştığında ilk önce neler düşünüyor?

CEVAP: Üstüne atılıp onu parçalamayı düşünüyor.

2. Köpeğin kurda teklifi ne olmuştur?

CEVAP: Ormanda yaşamaktan vazgeçip onunla gelmesini teklif ediyor.3. Köpek, hangi görevler karşılığında ne almaktadır?

CEVAP: Köpek yabancılara şiddet, evdekilere hürmet göstererek sayısız yemek almaktadır.

4. Kurt, köpeğin teklifini niçin geri çeviriyor? Kurdun yerinde siz olsaydınız bu teklif karşısında ne yapardınız?

CEVAP: Kurt köpeğin bağlandığını öğrenip özgür olamayacağını anladığı için teklifi geri çeviriyor. Ben de kurt gibi düşünürdüm.

5. Metindeki kahramanlardan hangisinin yerinde olmak isterdiniz? Niçin?

CEVAP: Kurdun yerinde olmak isterdim. Çünkü, her zaman kendi irademle hareket etmeyi tercih ederim.

6. Metnin türü nedir?

CEVAP: Fabl’dır.

7. Metindeki hayvanlar gerçekte genel olarak nasıl bir karaktere sahiptir? Metinde bu hayvanların seçilmesinin gerçek hayatla bir ilgisi var mıdır?

CEVAP: Kurt özgürlüğü seven, köpek ise kanaatkar ve tokluğu önemseyen biridir. Gerçek hayatta da böyle kimseler vardır. Kimisi varlık içinde esir olmayı seçer, kimisi de yokluk çeker ama özgürce yaşar.

5. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Konu: Özgürlük

Ana Fikir: Özgürlük hiçbir şeye değişilmez bir kavramdır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 255. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Metnin yazarı siz olsaydınız metne nasıl bir başlık koyardınız? Yazınız.

CEVAP: Hürriyetin Değeri

7. ETKİNLİK

Metindeki kahramanları tabloda verilenlere göre karşılaştırınız.

KÖPEK
Fiziksel Özellikleri: Sağlıklı, semiz.
Karakter Özellikleri: Kanaatkar
Özgürlük Kavramına Bakış Açısı: Tok olmayı özgürlüğe tercih ediyor.

KURT
Fiziksel Özellikleri: Çok zayıf.
Karakter Özellikleri: Özgürlüğe önem veren
Özgürlük Kavramına Bakış Açısı: Özgür olmak için aç kalmayı göze alıyor.

8. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin aşağıdaki dizelerinde karşıtlık ilişkisi kurulmuştur. Bu ifadeleri bulunuz.

Zafiyetten çiroza dönmüştü kurdun biri
Köpekler, aksine, semiz mi semiz.

CEVAP: Çiroz zayıflığı, semiz ise şişmanlığı ifade eden kelimelerdir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 256. Sayfa Cevapları

– Masal ve fabllarda kişileştirme ve konuşturma sanatları en çok rastlanan söz sanatlarıdır. Siz de “Kurtla Köpek” metninde konuşturma sanatlarının olduğu dizelerin altını çiziniz.

CEVAP: Diyalog olan tüm cümlelerin altını çizebilirsiniz.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinle “Kurtla Köpek” metnini tema, konu, olay örgüsü ve karakterler açısından karşılaştırınız. Metinlerin benzerliklerini ve farklılıklarını ilgili kutucuklara yazınız. Etkinliği tamamladıktan sonra kendinize şu soruyu sorarak öz değerlendirme yapınız:

• Bu etkinliği daha iyi yapabilir miydim? Nasıl?

CEVAP: Bu etkinliği iki metni yan yana koyup okuyarak daha iyi yapabilirdim.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 257. Sayfa Cevapları

Olaylar: İki metin özgür ve aç olmak ile esir ve tok olmak konuları bakımından benzerlik göstermektedir. Özgürlüğün yiyecek içinde yaşamaktan daha önemli olduğu anlatılmaktadır.

Temalar: İki metin de vatandaşlık temasını işlemektedir.

Konular: Tok olmak ve özgür olmak arasındaki seçim anlatılmıştır. Benzer konular vardır.

Karakterler: İki metinde de özgür ve aç olan bir karakter ile tok ve esir olan bir karakter yer almaktadır.

10. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki unsurların hangisi gerçek, hangisi kurgusaldır? Kurgusal olanların başına “K”, gerçek olanların başına “G” yazınız.

[ G ] Kurt ve köpeğin birer hayvan olması.
[ G ] Kurdun ve köpeğin konuşturulması.
[ K ] Yabani bir hayvan olan kurdun özgürlüğüne düşkün olarak değerlendirilmesi.
[ G ] Köpeğin evcil bir hayvan olması ve çeşitli görevler yapması.
[ K ] Köpeğin evcilliğinin kölelik olarak değerlendirilmesi.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 258. Sayfa Cevapları

11. ETKİNLİK

Serbest konuşma yöntemini kullanarak herhangi bir konudaki duygu, düşünce ve hayallerini anlatınız.

CEVAP:  KİTABA BAKIŞ

Kitap okuma alışkanlığı olmayan kişilerin genel düşüncesi kitap okumanın sıkıcı bir iş olduğudur. Genellikle kitabın bir şey öğrenmek için okunduğunu düşünürler. Ancak kitap hayal kurmak, dinlenmek veya sadece eğlenmek için bir okunabilir. Kitap okumayı sevmeyen bir kişi seveceği konuda bir kitap okumamış demektir. Kendisine uygun bir kitabı okuyan kişi bu işi yapmanın ne kadar zevkli olduğunu anlar. Bu nedenle bir yakınımızın kitap okumayı sevmesi için ona eğlenceli ve ince kitaplar önerebiliriz. Çünkü, kitaplar insana en yakın dosttur.

12. ETKİNLİK

Aşağıya özgürlükle ilgili bir şiir yazınız.

CEVAP: ÖZGÜRLÜĞÜM

Hislerim ve düşüncelerim var benim.
Onları dinleyerek hareket ederim.
Bazen gezmek bazen oturmak isterim,
Vazgeçmeyeceğim özgürlüğüm benim.

Her insanın özgür olduğunu bilirim,
Hürriyeti savunur hak ve ödevlerim,
Yaşama uyguladığım tüm fikirlerim,
Vazgeçmeyeceğim özgürlüğüm benim.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bir imalathaneyi sahibinden ya da müdüründen izin alarak (pastane, fırın, tekstil fabrikası vb.) geziniz. Bu imalathanede üretilen ürünün yapım aşamalarının fotoğraflarını çekiniz. İmalathanede üretilen ürünün miktarını, imalathanede çalışan sayısını, kullanılan ham madde miktarını vb. ni not ediniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 258. SayfaBir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

26 Mayıs 2021, 20:14

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2984

Harika great bayılıyorum bu siteye ben öğrenciyim 6.sınıf çok kullanışlı bir site

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
Forum DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.