Cevap Yaz
15 Temmuz 2021, 23:35
Yuri
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 259-260-261-262-263-264-265. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık2021-2022 Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 8. Tema VATANDAŞLIK Sayfa 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 “Nazilli Destanı” Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 259. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Üretmek ve üretim denince aklınıza neler geliyor?

CEVAP: Üretmek, insanların ihtiyaç duyacağı her türlü ürünü ortaya çıkarmaktır. Tüm bu çalışmalar da üretimdir.

2. “Tarlada izi olmayanın harmanda sözü (yüzü) olmaz.” atasözüyle ne anlatılmak istenmektedir?

CEVAP: Bir ürünü ortaya çıkarma aşamasında çalışmayan, çabalamayan kişi o ürünün nasıl değerlendirileceğine karar veremez. Bunu yapacak olanlar o ürün için çalışanlardır.

3. Üretim kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

CEVAP: Tüketimdir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 261. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını daire içine alınız. Sıra arkadaşlarınızla birlikte bunların anlamlarını tahmin ediniz. Daha sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. den yararlanarak öğreniniz. Bu kelime ve kelime gruplarını kendi sözlüğünüze kaydetmeyi unutmayınız.

Klişe: Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha.

Emprime: Değişik renkte boya kullanılarak kumaş üzerine desen ve zemin basma işlemi.

Gravür: Ağaç, taş veya metal bir levhanın oyularak işlenmesi ve bunun bir yüzeye basılması tekniği.

Rotatif: Büyük bir çabuklukla dönerek işleyen ve saatte binlerce adet baskı yapan bir tür basım makinesi.

Yunmak: Yıkanmak.

Balya: Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası.

İğ: Pamuk, yün vb.nden iplik eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve çengelli olan, ağaçtan yapılmış araç.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yazarın Nazilli Basma Fabrikasına gidiş amacı nedir?

CEVAP: Basma renklerini ve nakışlarını incelemektir.

2. Nazilli Basma Fabrikasında yazarın ilgisini en çok çeken şey nedir?

CEVAP: Yazarın ilgisini çeken şey İstanbul’daki fabrikaların Nazilli’deki fabrikanın yanında çocuk oyuncağı gibi kalmış olmasıdır.

3. Yazar metinde neleri karşılaştırmıştır?

CEVAP: İstanbul’daki basma fabrikaları ile Nazilli’deki fabrikayı karşılaştırmış.

4. Metinde çeşitli benzetmeler yapılmıştır. Bu benzetmelerin olduğu bölümlerin altını çiziniz. Bu benzetmelerden en çok hoşunuza giden hangisidir?

CEVAP: Metinde en çok pamuk tarlasının buluta benzetilmesini beğendim.

5. Yazarın gözlem yeteneği ile ilgili ne tür çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

CEVAP: Yazarın çok iyi bir gözlem yeteneği vardır. Her makinenin çalışma biçimini özenle ve estetik biçimde anlatmıştır.

6. Metnin konusu nedir?

CEVAP: Pamuğun fabrikada ipliğe dönüşmesi.

7. Metnin ana fikrini en iyi anlatan üç kelime nedir?

CEVAP: Pamuk, iplik, nakış.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 262. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruların cevabını karşılarına yazınız.

• Yazar, metinde gezip gördüğü bir yerle ilgili izlenimlerini mi yoksa tanık olduğu bir olayı mı anlatmıştır? İzlenimlerini anlatmıştır.
• Yazar, gezip gördüğü yerleri anlatırken çeşitli betimlemelerden ve benzetmelerden yararlanmış mıdır? Evet.
• Metni okuduktan sonra Nazilli Basma Fabrikası ve orada üretilenler hakkında belli bir bilgiye sahip oldunuz mu? Evet.
• Metni okurken kendinizi Nazilli Basma Fabrikasını yazarla birlikte geziyormuş hissine kapıldınız mı? Evet.
• Sizce yazar gezdiği yerdeki her şeyi anlatmış mıdır? Hayır. Sadece ilgisini çeken ve aklında kalan şeyleri anlatmıştır.

b. Aşağıdaki açıklamaları okuyunuz.

– Etkinliğin “a” bölümündeki sorulara verdiğiniz cevaplardan ve yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak “Nazilli Destanı”nın türünü söyleyiniz.

CEVAP: Metnin türü gezi yazısıdır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 263. Sayfa Cevapları

c. Aşağıdaki metin parçalarını okuyunuz. Bunlardan hangileri “Nazilli Destanı”yla aynı türde yazılmış bir metinden alınmıştır? İşaretleyiniz.6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 263. Sayfa

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 264. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri bulunuz. Bu zamirlerin metnin anlamına nasıl katkı sağladığını cümlelerin altına yazınız.

Benim İstanbul’da gördüğüm basma fabrikaları Nazilli’dekinin yanında çocuk oyuncağı gibi kaldı.
⇒ Kişi zamiri ismin yerine kullanılmıştır. İlgi zamiri daha önce ismi geçmiş bir varlığın yerine kullanılmıştır.

Bunların işini hemen hemen matbaa makinelerinin bir eşi olan dev makineler görüyordu.
⇒ İşaret zamiri bir varlığın yerine kullanılmıştır.

• Pamuğun iplik olması için geçtiği dört beş salondan bir tanesi bu
⇒ İşaret zamiri bir varlığın yerine kullanılmıştır.

• Bizimki orta hâlli bir fabrika sayılırmış.
⇒ İlgi zamiri daha önce ismi geçmiş bir varlığın yerine kullanılmıştır.

Hepsinin kalın dudaklarında bir tutam bulut.
⇒ Belgisiz zamir varlıkların yerine kullanılmıştır.

O şeytan çekici gibi kendi başlarına bir sürü işler beceren iğleri insanın gidip birer birer öpeceği geliyor.
⇒ İşaret zamiri bir varlığın yerine kullanılmıştır.

5. ETKİNLİK

Yaratıcı konuşma tekniğini kullanarak “üretim ve gelecek” konulu bir konuşma yapınız. Bu tekniğe göre her öğrencinin bir önceki arkadaşının konuyla ilgili söylediklerinden hareketle konuşarak konuya farklı bir bakış açısı getirmesi gerektiğini unutmayınız.

Konuşmanızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

CEVAP: Bir ülkedeki refah seviyesi o ülkenin ekonomik büyümesi ile doğrudan ilgilidir. Ekonomik büyüme her alanda yükselmeyi ve bağımsızlığı sağlar. Tarım, ticaret, sanayi ve enerjide başka ülkelerden bağımsız olarak hareket etmenin yolu üretimin yerli ve sürekli olmasıdır. Üreten toplumlar tarih boyunca varlığını uzun süre devam ettirebilmiştir. Çünkü, bu toplumlar kalkınmak için başka toplumlara ihtiyaç duymazlar. Üreten bir ülke ürettiklerini hem halkının faydasına hem de ekonomik büyümeye katkı için kullanabilir. Gelecekte başta ekonomi olmak üzere her alanda başarıya ulaşmış bir ülke olmak için üretime önem vermeliyiz. Üretimin tüketimde çok olduğu bir yerde huzur ve refah kaçınılmazdır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 265. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Gezip gördüğünüz, hakkında bilgi topladığınız imalathaneyi tanıtan bir yazı yazınız. Bu yazınızda anlatımı desteklemek için grafik ve tablo (imalathanede üretilen ürünün miktarı, imalathanedeki çalışan sayısı, kullanılan ham madde miktarı vb.) kullanınız. Çektiğiniz fotoğraflarla yazınızı süsleyiniz. Yazınızda imalathanedeki üretim aşamalarını ayrıntılı biçimde, işlem basamaklarına göre anlatınız.

Yazınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanınız. Yazınızın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.

Yazınızı okuyunuz. Anlam bütünlüğünü bozan ifadeler yazım ve noktalama kurallarına uygunluk bakımından yazınızı gözden geçiriniz. Gözden geçirdikten sonra yazınızı sosyal medyada paylaşınız.

CEVAP: FIRININ İŞLEYİŞİ

Gezip gördüğüm imalathane bir fırındı. Bu fırında çeşitli unlu mamüller yapılıp satılmaktadır. Burada bir günde yaklaşık olarak bin tane somun ekmek, beş yüz tane pide, iki yüz tane simit, iki yüz tane poğaça ve iki yüz tane açma yapılmaktadır. Ürünlerin yapımında dört, satımında ise iki kişi çalışmaktadır.

Sabah gün doğmadan iş başında olan fırın ustaları hamur yapımına başlamaktadır. Öncelikle temel olarak un, su ve tuzdan yapılan hamurlar somun ekmek ve pide yapımında kullanılmaktadır. Simit, poğaça ve açma yapımında bunlara ek olarak bazı pasta malzemeleri kullanılmaktadır. Hamurlara şekil veren ustalar taş fırının olduğu yere gelerek pişirme işlemine başlamaktadır. Pişen ürünler fırının satış bölümünde cam dolaplara dizilerek müşteriye sunulmaktadır. Ürünleri müşteri için paketleyen bir kişi, kasada hesabı yapan bir kişi bulunmaktadır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 265. Sayfa

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Çalışmakla ilgili atasözleri ve özlü sözler bulunuz.

Atasözleri

  • İşleyen demir ışıldar.
  • Akan su yosun tutmaz.
  • Emek olmadan yemek olmaz.

Özlü Sözler

  • Çalışmak, en hayırlı sermayedir. Hz. Ömer
  • Ne kadar çok çalışırsan, o kadar mesut olursun. Charles Dickens
  • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır. Balzac

• Gelecekte yapmak istediğiniz meslekle ilgili bilgi edininiz.

CEVAP: Astronotlar insanlı uzay araştırmalarında görev yapan kişilerdir. Astronot olmak için mühendislik, temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik) ve bilgi teknolojileri alanında en az lisans derecesinde eğitim almış olmak gerekiyor. Astronotların aynı zamanda uzaydaki zorlu koşullara (ağırlıksız ortam koşulları, ani basınç değişimleri gibi) dayanabilmesi için fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı olmaları gerekiyor. Astronot adayları ağırlıksız ortam araştırmaları, sistemler, robot uygulamaları hakkında eğitim alıyor. Uzay araçlarının nasıl kullanılacağını ve kontrol edileceğini öğreniyorlar.Bunun dışında astronotlar belirli bir göreve özgü eğitimler de alabiliyor.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

27 Mayıs 2021, 09:28

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2986

çoook teşekür ederim çoook yardımcı oldunuz sizin sayenizde tümnotlarım 100

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
Forum DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.