17 Temmuz 2021, 17:11
Yuri
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 42-43-44-45-46-47-48-49-50. Sayfa Cevapları2021-2022 Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 2. Tema MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK Sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 “Kuşların Çektiği Kağnı” Metni Etkinlik Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 42. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI1. Millî Mücadele’de yararlılık gösteren çocuklar ile ilgili yaptığınız araştırmadan elde ettiğiniz bilgileri paylaşınız.
CEVAP: Kurtuluş mücadelesinde pek çok evladını şehit veren Maraş’ta çocuk kahramanlar önemli rol oynadı. Fındıklıoğlu İbrahim, Sait Yalçın, Kısakürekzade Şahap, Etlioğlu Ahmet Duran, Bombacı Ahmet, Şekerci Ökkeş ve Çuhadar Ali, çocuk olmalarına rağmen canları pahasına milli mücadele yer aldı. Kimi savaş esnasında şehit oldu kimi de gazilik gururunu yaşadı.

2. “120” adlı sinema filminin vermek istediği mesaj nedir?

CEVAP: Vatan söz konusu olduğunda genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkes elinden geleni yapar. Çünkü herkes vatan toprağının, bağımsızlığın kıymetini bilir ve bu uğurda fedakarlık yapmaktan kaçınmaz. Bir çocuk bile yurdun tehlikede olduğunu bilerek günlük yaşamına devam edemez.

3. Birazdan okuyacağınız metnin başlığını ve görsellerini inceleyiniz. Başlık ve görsellerden hareketle bu metnin konusunu tahmin ediniz.
CEVAP: Metinde çocuğun kağnısını çekerken kuşlardan yardım alması anlatılıyor olabilir. 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 44. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime grupları varsa bunları belirleyip sözlüğünüze kaydediniz. Bunların anlamlarını metindeki bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Sözlük anlamlarını Türkçe sözlükten, atasözleri ve deyimler sözlüğünden bularak sözlüğünüze yazınız.CEVAP: Bazı kelimelerin anlamları:

Tez: Çabuk olan, süratli.

Güz: Sonbahar.
Batak: Üzerine basıldığında çöken çamurlaşmış toprak.

2. ETKİNLİKMetinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Büyükler, Tekin’e neden “Bu çocuğun içinde bir kuş var?” demektedirler?

CEVAP: Kuşlar Tekin’den hiç korkmadığı için öyle demektedirler.

2. Tekin ve annesi ne taşımaktalar? Niçin?CEVAP: Tekin ve annesi mermi taşımaktadırlar. Çünkü savaş sırasında ordunun mermiye ihtiyacı vardır.

3. Şiirin 4. bendinde geçen “Daha çok mu yüklemişti ne acısından yasından.” dizesinde hangi acıdan söz edilmektedir?
CEVAP: Vatanın tehlikede olmasının verdiği acıdan söz edilmektedir.

4. “Dayadı yüreğini itti anası/Dayadı yüreğini itti Tekincik.” dizelerinde geçen “dayadı yüreğini” ifadesiyle ne anlatılmaktadır?

CEVAP: Bu ifade ile anlatılmak istenen Tekin ve annesinin kağnının ilerlemesi konusunda çok istekli olmaları, tüm kalpleriyle bunu dilemeleridir.5. Kağnı, bataktan nasıl kurtulmuştur? Sizce bu gerçekten olmuş mudur?

CEVAP: Kağnı kuşların pençeleriyle ipi tutup uçması sonucu kurtulmuştur. Bence bu gerçekten olmamıştır. Bu durum kuşların Tekin’i ne kadar sevdiğini anlatmak için ifade edilmiş olabilir.
6. Şiirde hangi yıllar anlatılmaktadır? Bunu nasıl anladınız?

CEVAP: Şiirde Kurtuluş Savaşı yılları (1919-1922) anlatılmaktadır. Çünkü o zamanlar halk birlik içindeydi ve özellikle kadınlar cepheye mermi taşıyordu. Tekin ve annesi de mermi taşıdığı için o zamanları anlatıyor olabilir.

7. Millî Mücadele’nin çocuk kahramanları ile Tekin’in benzer özellikleri var mıdır?CEVAP: Milli Mücadele’nin çocuk kahramanlardan savaşa giden, mermi taşıyan ve askere yardım edenler oldu. Tekin de vatan için cepheye mermi taşımakta annesine yardım etmektedir. Bu nedenle benzerler.

8. Okuduğunuz şiirin ana duygusu nedir?

CEVAP: Vatan için çalışan birine kuşlar bile yardım eder.

3. ETKİNLİKOkuduğunuz şiir için farklı başlıklar belirleyiniz.

CEVAP: TEKİN’İN KUŞLARI, KUŞLARIN SEVGİSİ
Belirlediğiniz başlıklar şiirin içeriğiyle hangi yönden ilişkilidir? Aşağıya yazınız.

CEVAP: İlk başlığı belirleme sebebim kuşların Tekin’den korkmamaları ve sanki ona aitmiş gibi onun yanından ayrılmayıp yardım etmeleridir. İkinci başlığı belirleme sebebim ise, kuşların Tekin’e ve vatana duydukları sevgi nedeniyle kağnıyı çekmeye yardım etmeleridir.

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 45. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Verilen soruları cevaplayınız.

a. “Kuşların Çektiği Kağnı” metni ile “Mustafa Kemal’in Kağnısı” metnini tema, konu, kişiler ve olay örgüsü bakımından karşılaştırarak aşağıya yazınız.
KUŞLARIN ÇEKTİĞİ KAĞNI

 • Tema: Milli Mücadele
 • Konu: Vatan sevgisi
 • Kişiler: Tekin, Tekin’in annesi, kuşlar
 • Olay Örgüsü: Kağnıyı çeken öküzlerin bataklıkta durmaları ve kuşların pençeleriyle ipleri tutarak uçup kağnıyı götürmeleri.

MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI

 • Tema: Milli Mücadele
 • Konu: Vatan sevgisi
 • Kişiler: Elif, Kocabaş.
 • Olay Örgüsü: Kocabaş’ın ölmesi ile Elif’in onun yerine geçip kağnıyı götürmesi.

b. İki metin arasında bu kadar benzerliğin olmasının nedeni sizce nedir? Aşağıya yazınız.
CEVAP: Bu benzerliğin nedeni iki şiirin aynı şair tarafından yazılmış olması, aynı dönemin anlatılması ve benzer olayların ifade edilmesidir.

c. Bu iki metinden yola çıkarak Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Millî Mücadele’de kadınlara ve çocuklara bakış açısı hakkında ne söylenebilir? Aşağıya yazınız.

CEVAP: Şair, kadınları ve çocukları vatan sevgisiyle dolu, cesur ve güçlü bulmaktadır. Milli Mücadele’nin zorlukları karşısında kadınların ve çocukların büyük yardımı olmuştur. Onlar savaşanlar canını tehlikeye atarken bunun değerini anlamış ve fedakarlıklar yapmıştır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 46. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

a. Aşağıda yan yana dizilmiş kelime ve kelime gruplarını örnekteki gibi cümle hâline getiriniz.
CEVAP: Kedim fareyi yakaladı.

 • Leylekler her sene güneye doğru göç ederler.
 • Evden çıkmak için annemden izin istemeliyim.
 • Çocuk, balonu sen mi aldın?
 • Kapının önünde duran arabayı gördün mü?

Yukarıdaki kelime ve kelime gruplarını birbirleriyle ilişkili hâle getirip cümle kurmanızı sağlayan ekler çekim ekleridir. Çekim ekleri hem isimlere hem de fiillere getirilir. İsimlere getirilen ekler isim çekim ekleridir. Kurduğunuz cümlelerdeki ek almış isimleri ekleriyle birlikte örnekteki gibi aşağıya yazınız.

CEVAP: kedi-m, leylek-ler, güney-e, eder-ler, ev-den, annem-den, isteme-liyim, balon-u, araba-yı.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 47. Sayfa Cevapları

b. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarındaki renkli yazılmış isim çekim eklerine dikkat ediniz. Soruların cevaplarını karşılarına yazınız.

1. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlere belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma gibi anlamlar katmıştır? —–> Mavi

2. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlerin karşıladığı nesnenin kişiye veya bir başka varlığa bağlı ve ait olduğunu göstermektedir? —–> Kırmızı

3. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlerin karşıladığı nesnenin sayısının birden fazla olduğunu belirtmektedir? —–> Mor
4. Hangi renkte yazılmış ekler, kendisinden önceki isimden ayrı yazılmış ve soru anlamı oluşturmuştur? —–> Turuncu

5. Hangi renkte yazılmış ekler, bir ismin başka bir isimle ilgili olma durumunu belirtmektedir? —–> Yeşil

Şimdi, “Kuşların Çektiği Kağnı” metnindeki isim çekim eki almış kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Bunları eklerine ayırarak aşağıya yazınız.

CEVAP: kuş-lar, kuş-lar-ın, omuz-lar-ın-a, köy-ün, bakış-lar-ı, ana-sı, kağnı-sı-nı, tepe-ler-den, dağ-lar-dan, batak-tan, yüz-leri

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 48. Sayfa Cevapları

c. Aşağıdaki cümlelerde numaralandırılmış kelimeleri ve arka sayfadaki tabloyu inceleyiniz. Numaralı kelimelerde hangi eklerin kullanıldığına dikkat ediniz. Bu kelimelerin numarasını tabloda ilgili olduğu yere yazınız. Bir kelimenin birden fazla yere yazılabileceğini unutmayınız. Öğretmeninizden yardım alınız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 48. Sayfa Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 48. Sayfa Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 49. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle “Millî Mücadele yıllarında yaşamak ister miydiniz? Niçin?” sorusunu cevaplayınız. Bu soruya cevap verirken yeni öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını anlamlarına uygun biçimde kullanmaya özen gösteriniz. Beden dilinizi etkili kullanmaya gayret ediniz.

CEVAP: Milli Mücadele döneminde yaşamak isterdim. Vatan için verilen böylesine yüce bir mücadelede bulunmak gerçekten çok önemli bir durumdur. Çünkü bir ülkenin kurtuluşuna ve onu kurtaranlara şahit olmak herkese nasip olmaz. Bu dönemde olmak ve yurdu kurtarmak için çalışanlarla konuşmak, onlara yardım etmek gerçekten güzel bir görev olurdu. O insanların duygu ve düşüncelerini öğrenmek ve bunları yazıya geçirmek isterdim.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 50. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

Tekin ve annesi mermileri ulaştırdıktan sonra neler yaşamış olabilirler? Hayal gücünüzü kullanarak “Kuşların Çektiği Kağnı” metnini, metnin türüne bağlı kalarak devam ettiriniz. Yazdığınız metni yazım kuralları ve noktalama işaretlerine uygunluk bakımından kontrol edip düzenleyiniz. Bunları yaparken yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili önceki yıllarda öğrendiğiniz bilgileri hatırlamaya çalışınız. Gerekirse bunun için yazım kılavuzundan yararlanınız. Yazdığınız kısımla beraber metnin tamamını önce sınıf arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle, sonra sosyal medyada paylaşınız.

CEVAP: Şiirin devamı için örneğimiz;

Vardılar cepheye güle ağlaya,
Kuşlar da bıraktı o zaman kağnıyı.
Şaşırmadı başka analar, oğullar, subaylar.
Kuşlar da onlar gibi “Vatan!” demişti sessizce.
Huzur kapladı Tekin’in annesini böylece.
Tekincik gülümsedi kuşlara,
Ve kuşlar uçtu barışa.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Çanakkale Savaşları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’ndaki rolü hakkında araştırma yapınız ve notlar tutunuz.
CEVAP:Verdiği yerinde kararlar ve hamlelerle, bölgedeki ordunun komutanı Sanders’in stratejik hatalarını taktik başarılarla dengelemiş ve bu hataları olağanüstü hamle ve başarılarıyla zafere dönüştürmüştür. Gece gündüz demeden akınlarla düşmanın manevi kuvvetini çökertti. Düşman bırakın ilerlemeyi, kendisine sığınacak yer aramakla uğraştı. Siper kazmaya fırsat bulamadı. Bu büyük savaşta gösterdiği başarılarla “Anafartalar Kahramanı” olur. Çok sayıda madalyayla onurlandırılır.

• Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya” şiirini bulup defterinize yazınız.

CEVAP: BİR YOLCUYA
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğdugu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Necmettin Halil ONAN

• “www.eba.gov.tr” Genel Ağ adresinden “Çanakkale’den Kurtuluşa” adlı belgeseli izleyiniz ve belgeselde ilginizi çeken bilgileri not ediniz.

CEVAP: Belgeselde Çanakkale Savaşı’nın nasıl gerçekleştiği ve şehitlerin anıları anlatılmaktadır.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 309-310-311-312-313-314 . Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.