Cevap Yaz
20 Temmuz 2021, 12:25
Yuri
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 51-52-53-54-55-56. Sayfa Cevapları2021-2022 Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 2. Tema MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK Sayfa 51, 52, 53, 54, 55, 56 “Çanakkale” Metni Etkinlik Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 51. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Çanakkale” sözcüğünün zihninizde yaptığı çağrışımları söyleyiniz.

CEVAP: Çanakkale, tarihi açıdan çok önemli bir zaferle ve vatansever şehitlerle anılmaktadır. Bu nedenle her zaman aklıma oradaki Şehitler Abidesi gelmektedir.

2. “Çanakkale’den Kurtuluşa” adlı belgeselden aldığınız notları arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP: Belgeselde Çanakkale Savaşı’nın nasıl gerçekleştiği ve şehitlerin anıları anlatılmaktadır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 52. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metindeki bağlamlarından yola çıkarak tahmin ediniz. Tahminlerinizi “x” işareti koyarak belirleyiniz.

Alay
– Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk.
– Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu. [ X ]

Batarya
– En küçük topçu birliği. [ X ]
– Paralel ya da seri bağlanan birden çok pil veya üretecin oluşturduğu küme

Top
– Gülle ya da şarapnel atan büyük, ateşli silah. [ X ]
– Bazı aletlerde bulunan toparlağımsı parça.

Cenk
– Kahramanca mücadele, çarpışma, savaş. [ X ]
– Tek avucun aldığı her şey.

Nefer
– Er. [ X ]
– Kişi.

İhtilal
– Köklü değişim.
– Kargaşalık, düzensizlik, karışıklık. [ X ]

Üş-
– Bir yere toplanma. [ X ]
– Eşmek, kazmak.

b. Okuduğunuz şiirde geçen “öğün” kelimesi, günümüzde “övün” şeklinde kullanılmaktadır. Bu, Türkçenin dönemsel söyleyiş özelliklerinden biridir. Türkçede yazarken gösterilen “ğ” sesi, söylerken tam olarak çıkarılamaz. Bu yüzden “ğ” zamanla “v” ye dönüşmüştür. Bu, “döğüşmek” kelimesinde de görülür. Siz de böyle ses değişmesine uğramış sözcüklere örnekler veriniz.

CEVAP: öğmek>dövmek, göğermek>gövermek, oğmak>ovmak, öğmek>övmek, söğmek>sövmek

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 53. Sayfa Cevapları

– Şiirde geçen “üştüğü” kelimesi halk ağzında kullanılır. Şairin bu kelimeyi kullanmasının nedeni ne olabilir?

CEVAP: Şair bu şiirde Çanakkale şehitlerine seslenmektedir. Şehit olanlar halktan kişilerdir. Şair onların anlayacağı şekilde ve kullandıkları dilde şiir yazar onlara seslendiğini göstermektedir.

– “Çanakkale” şiirinin 1939’da yayımlandığı göz önüne alındığında o yıllardaki yazım ve noktalama kuralları ile günümüzdekiler arasında farklılıklar olmasının sebebi sizce nedir?

CEVAP: Dil sürekli değişime uğrar. Birkaç yıl önce kullandığımız bir dil kuralını günümüzde uygulamamamızın nedeni budur. Ekonomi, teknoloji, tarih, kültür gibi unsurlar değişime uğradıkça bunları ileten dil de değişir. Bu nedenle farklı zamanlarda yazılan eserlerde kelimelerin şimdikinden farklı yazıldığını görebiliriz.

2. ETKİNLİK

Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya” şiirini ezberleyiniz. Şiiri, temasına uygun biçimde vurgu ve tonlamalara dikkat ederek arkadaşlarınıza okuyunuz.

CEVAP: BİR YOLCUYA

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğdugu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Necmettin Halil ONAN

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Türk milletinin Çanakkale’de birçok milletin ordusuyla savaşmak zorunda kaldığı hangi dizelerde dile getirilmektedir?

CEVAP: “Başına yüz milletin birden üştüğü yersin!”

2. Düşman ordusunun gücünün bizim ordumuzun gücünden fazla olduğu hangi dizelerde anlatılmaktadır?

CEVAP: Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla, / Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla. /Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla, / Neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin!

3. Çanakkale Savaşları’na çok genç yaştaki insanlarımızın katıldığı hangi dizelerde ifade edilmektedir?

CEVAP: Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden, / Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden

4. Şair, Çanakkale Savaşları’nı niçin bir destana benzetmektedir?

CEVAP: Destanlarda çoğu zaman imkansız denilecek kadar büyük kahramanlıklar yaşanmaktadır. Çanakkale Savaşları’nda büyük ordulara ve silahlara karşı zor bir mücadele verilmiştir. Şehitlerimiz inanılmaz kahramanlıklar göstermiştir. Bu nedenle şair destan benzetmesi yapmıştır.

5. Şaire göre Çanakkale niçin övünmelidir?

CEVAP: Çanakkale bin düşmana karşı savaştığı ve onlara tek bir güzel gün bile göstermediği için övünmelidir.

6. Şiirde abartma yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi dizelerde yapılmıştır?

CEVAP: Yapılmıştır. Birkaç milletten oluşan düşman içi “bin düşman” ifadesi kullanılmıştır. Askerlerimizin “mızrakla, okla, yayla” savaştığı ifade edilmektedir. Ancak doğru olan ise düşmanın büyük gemilerine karşı tüfek ve topla mücadele edildiğidir. “Toprağından fazladır sende yatan adamlar” dizesinde de abartma vardır.

7. Şiirin ana duygusu nedir?

CEVAP: Vatan sevgisi. Çanakkale’de unutulmaz bir zafer yaşanmıştır.8. Milletimizin Çanakkale’de yaptığı mücadele ile 15 Temmuz’da yaptığı mücadele arasında benzerlikler var mıdır? Açıklayınız.

CEVAP: Benzerlikler vardır. Çanakkale Savaşı’nda güçlü donanması olan düşmanlara karşı askerlerimiz top ve tüfeklerle karşı koymuştur. 15 Temmuz’da da yüce gönüllü Türk milleti tanklara, helikopterlere karşı bağımsızlık mücadelesi vermiştir.

9. Şiiri siz yazmış olsaydınız bu şiire nasıl bir başlık koyardınız? Niçin?

CEVAP: Şiire “Çanakkale Yiğitleri” başlığını koyardım. Çünkü şiirde genel olarak Çanakkale’de savaşan askerlerimizden bahsedilmektedir.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 54. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Aşağıda “Çanakkale” şiirinin ilk iki dörtlüğündeki kafiyeler kırmızıya, redifler ise maviye boyanmıştır. Siz de şiirin diğer dörtlüklerindeki kafiye ve redifleri örneklerdeki gibi gösteriniz.

CEVAP: Kafiyeler kırmızı, resifler mavi yazılmıştır.

—— öğün
—— düğün
—— gün
—— üştüğü yersin

—— yayla
—— alayla
—— bataryayla
—— ölçüştüğü yersin

—— devinden
—— evinden
—— alevinden
—— düştüğü yersin

—— adamlar
—— damlar
—— akşamlar
—— döğüştüğü yersin

—— halin
—— ihtilâlin
—— Kamâlin
—— görüştüğü yersin

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirle ilgili arkadaşlarınıza sormak üzere bir soru yazınız.

SORU: Şair neden ırmakların kanlı aktığını, yağmurun kanlı damladığını söylemektedir?

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirden alınmış aşağıdaki kelimelerde hangi hâl eklerinin olduğunu ve bu eklerin işlevlerini yazınız.

KELİME ————– ALDIĞI HÂL EKİ ———– EKİN İŞLEVİ

yiğitler —————– Yalın eki ————————- İsmin hiçbir özellikle ilişkilendirilmemesidir.

düşmana ————– Yönelme eki ——————— İsmin yönünü ifade eder.

sesini —————— Belirtme eki ——————— Fiilin neyi etkilediğini gösterir.

cenkte —————– Bulunma eki ——————– Fiilin meydana geldiği yeri gösterir.

toprağından ———- Ayrılma eki ———————- Varlığın uzaklaştığını gösterir.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 55. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki kelime ve kavram havuzundan yararlanarak, yaptığınız araştırmalardan ve EBA’dan izlediğiniz belgeselden yola çıkarak “Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda kelime ve kavram havuzundaki kelime ve kelime gruplarını anlamlarına uygun kullanmaya özen gösteriniz. Konuşmanızı 3 – 4 dakika ile sınırlandırınız.

CEVAP: Kelime havuzundaki Osmanlı Devleti – komutan – İtilaf devletleri – düşman – zafer – Türkiye Cumhuriyeti – kahramanlık kelimeleri kullanılmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale Konulu Konuşma Metni

Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı Devleti‘nin başarılı komutanlarından biriydi. Görevlendirildiği Çanakkale Savaşı’nın en önemli isimlerinden biri olmuştur. İtilaf devletlerine karşı Conkbayırı ve Anafartalar’da elde ettiği başarılar savaşın seyrini değiştirmiştir. Dehası sayesinde düşmanın bu bölgelere gelmesi mümkün olmamıştır. Çanakkale’de kazandığı zaferler onun adeta Türkiye Cumhuriyeti kurucusu olacağını müjdeler niteliktedir. Çünkü o sadece bedeniyle değil aynı zamanda aklıyla savaşmıştır. Kahramanlıklarıyla yurt mücadelesinde başarıya ulaşan Atatürk’ü sevgi ve minnetle anıyoruz.

b. Konuşmanızı tamamladıktan sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bunun için tablonun ilgili yerlerine “X” işareti koyunuz.

c. Daha iyi bir konuşma yapabilir miydiniz? Nasıl? Kısaca açıklayınız.

CEVAP: Daha iyi bir konuşmada örneklendirmeler, alıntılar yer alabilir. Aynı zamanda konuşma esnasında beden dili kullanılmalıdır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 56. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Siz de bırakılan boşluğa okulunuzda düzenlemeyi planladığınız “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı” için bir el ilanı tasarlayınız. Tasarlayacağınız el ilanı için metin oluştururken özlü sözlerden ve şiirlerden yararlanabilirsiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 56. Sayfa Cevapları

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Tekâlifimilliye Emirleri hakkında araştırma yapınız.

CEVAP: Tekâlif-i Milliye Emirleri, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı’na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı “Ulusal Yükümlülük Emirleridir”.

• İmece nedir? Büyüklerinize sorunuz.

CEVAP: İmece, bir topluluğun bir işi isteyerek ya da zorunlu olarak iş birliği içinde yapmasıdır.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

18 Ekim 2019, 20:35

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2970

Harikaymış

23 Ekim 2019, 18:26

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2970

Allah razı olsun sağ ol paylaşmasaydın ödevimi yapamazdım

24 Ekim 2019, 16:45

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2970

Vala çok ödevim vardı bende baktım çok sağolun

03 Aralık 2019, 00:22

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2970

ABİ ADAMSINIZ YA HİÇ BİYERDE 56 NIN CEVABI YOK SADECE TÜRK BAYRAĞI FALAN KOYMUŞLAR

01 Kasım 2020, 18:11

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2970

Süper bir site

08 Kasım 2020, 19:30

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2970

güzel bir site hele bu konu da bana çok yardımcı oldu çok teşekkürler diğer sitelerde bu cevapları göstermiyorlar bu site işte imdadıma yetişti

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
Forum DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.