20 Temmuz 2021, 18:29
Yuri
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 57-58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları2021-2022 Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 2. Tema MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK Sayfa 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 “Anadolu İmecesi” Metni Etkinlik Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 57. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI1. İmece nedir? Nerelerde ve niçin yapılır?
CEVAP: İmece, bir köy ya da köy topluluğu (bir grup toplum da yapabilir) içinde işlerin gönüllü ya da zorunlu olarak ve el birliği içinde yapılmasıdır. İmece kırsal bölgelerde yaygındır. Büyük bir işin hemen bitmesi veya birkaç kişinin işlerinin sırasıyla bitirilmesi mümkündür.

2. Kurtuluş Savaşı büyük bir imeceye benzetilebilir mi? Niçin?

CEVAP: Benzetilebilir. Çünkü savaşın kazanılması için herkes farklı bir mücadele vermiştir. Askerler cephede savaşmış, çocuklar askerlere düşman hakkında bilgiler getirmiş, kadınlar cepheye mermi taşımış, kimileri de askerin yiyeceklerini yapmıştır. Savaşın kazanılması için herkes savaşmıştır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 60. Sayfa Cevapları1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanınız. Dönemin başında oluşturduğunuz sözlüğe bu kelime ve kelime gruplarını eklemeyi unutmayınız. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarıyla aşağıya bir kelime avı bulmacası hazırlayınız. Bulmacanızda kelimeleri sağdan sola, yukarıdan aşağıya ve çapraz biçimde gizleyiniz. Bulmacanızı sıra arkadaşınızın çözmesini sağlayınız.
Töre: Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü.
Dipçik: Tüfek vb. silahların namlu gerisinde bulunan, atış sırasında silahın omza dayanmasını veya tabancanın elle kavranmasını sağlayan taban bölümü.
Kama: Silah olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak.
Saraç: Koşum ve eyer takımları yapan veya satan kimse.
Çarık: İşlenmemiş sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayakkabı.
Koşum: Araba hayvanının kayış takımı.
Salma: Genellikle köylerde işlerin görülmesi için ihtiyar heyetinin kararıyla her evden toplanması gereken para.
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 60. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.Konu: Yardımlaşma

Ana Fikir: Kurtuluş Savaşı’nı kazanmamızda yardımlaşmamızın büyük etkisi olmuştur.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde farklı yazı karakteriyle yazılan sözler kime aittir? Metinde bu sözler sizce neden farklı yazılmıştır? Bu sözler, başka hangi yöntemler kullanılarak belirgin hâle getirilebilirdi? Aşağıya yazınız.
CEVAP: Bu sözler Mustafa Kemal Atatürk’e aittir. Dikkat çekmesi açısından bu şekilde yazılmış olabilir. Bu sözler başka bir renkte yazılarak da belirgin hale getirilebilir.6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 61. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Anadolu halkının verdiği mücadele metinde neye benzetilmiştir? Niçin?CEVAP: İmeceye benzetmiştir. Çünkü halk ordu için büyük bir yardımlaşma etkileşimine girmiştir.
2. Metinde sözü edilen hazırlıklar Millî Mücadele’de hangi savaş için yapılmıştır?

CEVAP: Eskişehir-Kütahya Savaşı için yapılmıştır.

3. Milletimiz Millî Mücadele’de ne tür fedakârlıklar yapmıştır? Metinden örnekler veriniz.

CEVAP: “Demircisi kılıç dövdü asker için, marangozu dipçik yaptı, dökümcüsü kama döktü. Tesviyecisi demiri işledi, saraç çarık dikti, kayış yaptı ve de Anadolu’nun arabacı esnafı araba yapmaya koyuldu ki hepsi ordu için. Anadolu halkı, dört tekerlekli yaylısı varsa onu, öküz arabası varsa onu, kağnısı varsa onu ve hayvanlarını koşumlarıyla birlikte götürdü Mustafa Kemal’in bu ulusal kurtuluş ordusuna verdi.”4. Metne göre Millî Mücadele’de Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü nedir?
CEVAP: Mustafa Kemal Atatürk başkomutandır.

5. Yazar, Kurtuluş Savaşı’nı neden “halk savaşı” olarak tanımlamıştır?

CEVAP: Çünkü bu savaşın ordusu halktan, silahı halktan, gücü halktan, dayanağı halktan idi.

6. “Ordu, ulusun ordusu idi ve şimdi ulus, bir ordu idi.” cümlesiyle ne anlatılmak istenmiştir?CEVAP: Ordu bu millete ait bir orduydu, ancak şimdi yapılan bu imece ile sanki bütün halk ordu olmuştu.

7. Metinde anlatılan imecenin sonunda ne olmuştur?
CEVAP: Sonunda halk Sakarya’daki ordumuza büyük bir destek vermiştir.

8. Metinde öznel yargılar var mıdır? Örnek veriniz.

CEVAP: “Böyle söylemesinden belli ki aslında pek güç, pek belalı bir iş alıyordu üzerine.” ifadesi özneldir.9. Metinde nesnel yargılar var mıdır? Örnek veriniz.

CEVAP: “Ulusal Salma Buyrukları” ile salma, yani bir çeşit vergi saldı.”
10. Yazar, Kurtuluş Savaşı’nı hangi yönden ele almıştır?

CEVAP: Yazar, Kurtuluş Savaşı’nı halka yansıyan ve halkın katkıda bulunduğu yönüyle ele almıştır.

5. ETKİNLİKOkuduğunuz metinden hareketle milletimizle ilgili ne tür çıkarımlarda bulunabiliriz? Maddeler hâlinde aşağıya yazınız.

  • Milletimiz yardımseverdir.
  • Milletimiz vatanseverdir.
  • Milletimiz fedakardır.
  • Milletimiz merhametlidir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 62. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının aldıkları ekleri ve bu eklerin işlevlerini bırakılan boşluklara yazınız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 62. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

“Millî Mücadele’ye katılan ya da destek veren insanlar hangi duygu ve düşüncelerle bu mücadeleye girmişlerdir?” sorusundan hareketle “Anadolu insanının Millî Mücadele’de yaptıkları” konusunda yaratıcı konuşma tekniğini kullanarak bir konuşma yapınız. Yaratıcı konuşma tekniğinde her konuşmacının bir önceki arkadaşının söylediklerinden hareketle konuya farklı bir bakış açısı getirmesi gerektiğini unutmayınız. Açıklamanızda Tekâfimilliye Emirleri hakkında yaptığınız araştırmadan da yararlanınız. 
CEVAP: Askerlerimiz cephede kurtuluş mücadelesi verirken halkımız da bu mücadeleyi farklı şekillerde vermişlerdir. Cepheye mermi taşıyan kadınlar ve askere düşmandan bilgi getiren çocuklar bu mücadelenin birkaç örneğidir. Anadolu insanı büyük fedakarlıklar yapmış ve sahip olduklarını orduyla paylaşmıştır. Onların destekleri olmasaydı ordumuz daha fazla sıkıntı çekebilirdi. Unutmamak gerekir ki savaş sadece cephede verilmez. Bu nedenle Milli Mücadeleyi hem ordu hem de Türk milleti el ele vermiştir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 63. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni kendi ifadelerinizle yeniden kurgulayarak defterinize yazınız. Metni oluştururken yazım kılavuzundan yararlanınız. Yazınızı yazım ve noktalama yönünden gözden geçirip düzenleyiniz. Etkinliğin sonundaki soruları cevaplayınız.
CEVAP: Yıllar önce Sakarya Savaşı’nın tablosunu yapan bir ressam bunu Mustafa Kemal’e hediye etti. Mustafa Kemal bunun üzerine resme baktı. Resimde atlar ve askerler çok görkemliydi. Sonra da “Kimse görmesin.” dedi. Ressam şaşırarak nedenini sordu. Mustafa Kemal, “Çünkü biz o savaş sırasında bir deri bir kemik kalmıştık, atlarımız da öyle. Bu yüzden bu resim bizim mücadelemizin değerini küçültüyor.” dedi.

– Yazdığınız metnin güzel bir metin olduğunu düşünüyor musunuz? Niçin?

CEVAP: Güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü olay güzel olduğu metin de güzel.

– Bu etkinliği daha iyi nasıl yapabilirdiniz? Açıklayınız.
CEVAP: Bu metni daha detaylı anlatabilirdim.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Millî Mücadele’de gösterdiği kahramanlıklarla anılan insanlar (Sütçü İmam, Yörük Ali Efe, Tayyar Rahmiye, Gördesli Makbule vb.) hakkında araştırma yapınız.

CEVAP: Sütçü İmam: Düşman askerlerinin 3 Türk kadınına saldırıp peçelerini açmak istemeleri üzerine düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam, Kahramanmaraş’taki Kurtuluş hareketini başlatmıştır.

Gördesli Makbule:  Henüz 19 yaşındayken eşiyle beraber Kuvayı Milliye güçlerine katılmış ve Yunan kuvvetleriyle yapılan birçok çatışmada yer almıştır. Yiğitliğiyle silah arkadaşlarına cesaret veren Makbule Hanım, henüz 22 yaşındayken Akhisar’da şehit düşmüştür.
Yörük Ali: Yunan işgali altında olan Aydın’da, Malgaç Baskını ile düşmana ilk darbeyi vuran ve bölgedeki istiklal mücadelesini başlatan efe olmuştur.

Son Tanıklar “Millî Mücadele” belgeselini seyrediniz.

Mevzi, takviye, cenah, satıh, tahkim, müdafaa, tetkik, heyet, hattıharekât, kâfi, müstahkem, muhakkak, taarruz kelimelerinin anlamlarını öğreniniz. Bunun için büyüklerinizden de yardım alabilirsiniz. Bunları sözlüğünüze kaydediniz.

Mevzi: Yer, mahal.
Takviye: Sağlamlaştırma, kuvvetlendirme, berkitme, pekiştirme.
Cenah: Kanat.
Satıh: Yüzey.
Tahkim: Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma.
Müdafaa: Savunma, koruma.
Tetkik: İnceleme.
Heyet: Kurul
Hattıharekât: Tutulan yol, tutulacak yol, davranış, tutum.
Kâfi: Yeterli, yetecek ölçüde olan.
Müstahkem: Berkitilmiş, sağlamlaştırılmış, tahkim edilmiş.
Muhakkak: Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş.
Taarruz: Saldırı.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 309-310-311-312-313-314 . Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.