25 Eylül 2022, 13:51
murat
Yönetici

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32-33-34


7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 32-33-34 Cevapları Gün Yayıncılık

Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları Gün Yayıncılık

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Varlıklar âlemini nasıl sınıflandırabiliriz? Örnekler veriniz.

Cevap: Maddi varlıklar, manevi varlıklar olarak adlandırabiliriz. Örneğin melekler manevi varlıklardır. İnsanlar maddi varlıklardır.2. Meleklerin özellikleri nedir? Bilgi veriniz.

Cevap:

Nurdan yaratılmıştır.Manevi varlıklardır.

İnsanlarda bulunan yeme, içme, evlenme, yorulma, uyuma gibi özellikleri taşımazlar.

Meleklerde dişilik erkeklik kavramı yoktur.

Melekler Allah’ın emirlerine sorgusuz sualsiz itaat ederler.Sürekli ibadetle müşküldürler.


3. Meleklere imanın davranışlarımız üzerinde ne gibi olumlu etkileri vardır? Açıklayınız.

Cevap: Meleklerin olduğunu bilmek insanların davranışlarını etkiler. Örneğin yaptığımız her şeyi kaydeden meleklerin olduğunu bilmek bizleri kötü davranışlardan alıkoyar.

5. Ahiret ve kıyamet ne demektir? Açıklayınız.Cevap: 

Ahiret: Ölümden sonraki hayat.

Kıyamet: Tüm kainatın yok olması tüm canlıların ölmesi.

6. Ahiret hayatının aşamaları hakkında bilgi veriniz.Cevap: Kıyamet, mahşer, hesap, mizan, cennet, cehennem.

7. Hz. İsa’nın (a.s.) doğumu ve çocukluğu hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Hz. İsa babası olmadan doğan bir peygamberdir. Annesi Hz. Meryem’dir. Allah’ın dilemesi ile Hz.Meryem hamile kalmış ve çocuğu Hz. İsa doğmuştur. Bu durumda insanlar şüpheye düşmüştür.Oysa Hz. Meryem çok iffetli bir insandı. Hz. İsa bebekken konuşmuş ve mucize gerçekleşmiştir.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi hatalıdır?

A) Cebrail – Peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir.
B) Azrail – Ölenleri sorguya çekmekle görevlidir.
C) Mikâil – Tabiat olaylarını idare etmekte görevlidir.
D) İsrafil – Kıyametin kopması ve yeniden diriliş sırasında sûra üflemekle görevlidir.

Cevap: B


2. Kıyamet koptuktan sonra bütün insanların dirilip Allah’ın (c.c.) huzurunda, dünyada yaptıkları davranışların hesabını vermek üzere toplanacakları yere ne ad verilir?A) Cennet
B) Hesap
C) Kıyamet
D) Mahşer

Cevap: D


3. Aşağıdakilerden hangisi sûra üflemekle ve kıyametin kopuşunu ve yeniden dirilişi başlatmakla görevli melektir?

A) Azrail (a.s.)
B) Cebrail (a.s.)
C) İsrafil (a.s.)
D) Mikâil (a.s.)Cevap: C


7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Gün Yayıncılık

4. Ahirette insanların günah ve sevaplarının iyilik ve kötülüklerinin tartılacağı manevi teraziye ne ad verilir?

A) Amel defteri
B) Hesap
C) Mahşer
D) Mizan

Cevap: D
5. Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa (a.s.) zamanında yaşamamıştır?

A) Hz. Meryem (s.s.)
B) Hz, Yahya (a, s.)
C) Hz. Yusuf (a.s.)
D) Hz. Zekeriya (a.s.)

Cevap: C


5. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.

Cevap:

(Y) Var olan bir şeyi mutlaka görmemiz gerekip görmediğimiz şeyler yoktur,
(D) Melekler çok uzun mesafelere kısa sûrede gidebilirler.
(Y) Yüce Allah (c.c.), melekleri irade sahibi varlıklar olarak yaratmıştın
(Y) Kıyamet, Cebrail (a.s.) adlı meleğin sûra üflemesiyle kopacaktır.
(D) İnancımıza göre yaptığımız her iş ve davranış melekler tarafından yazılmaktadır.
(Y) Kiramen kâtibin adlı melekler insanları kabirde sorguya çekecektir.
(Y) Ahiret hayatı sınırlı bir süre devam edecektir.


7. Aşağıda verilen Nas suresinde boş bırakılan bölümleri doğru bir şekilde tamamlayınız.

Cevap: Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul eûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs. Min şerril vesvâsil hannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs Minel cinneti vennâs.


7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Gün Yayıncılık

D. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

Soldan Sağa

1. Gözle görülemeyen nurani varlıklar. (Melekler)
2. Hz. İsa’nın (a.s.) annesi. (Meryem)
3. Kıyamet günü insanların Allah’a (c.c.) hesap vermek için toplanacakları yer. (Mahşer)
4. Dünya hayatından sonraki asıl ve sonsuz hayat. (Ahiret)
5. Kıyamet günü sûra üflemekle görevli melek. (İsrafil)
6. İnsanların dünyada yaptığı tüm iyiliklerin ve kötülüklerin kaydedildiği defter. (Amel Defteri)
7. Dünyada Allah’a (c.c.) inanıp iyi ve güzel davranışta bulunanların ahirette ödüllendirileceği yer. (Cennet)


Yukarıdan Aşağı

1. Evrendeki her şeyin yok olmasıyla ölen tüm insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere diriltilecekleri zaman. (Kıyamet)
2. Ahirette insanların amellerinin tartılacağı manevi terazi. (Mizan)
3. İnsanları çeşitli tehlikelerden ve kötülüklerden koruyan melekler. (Hafaza Melekleri)
4. Peygamberlere vahiy getirmekle görevli olan melek. (Cebrail)


7. sınıf din kültürü 34. sayfa cevapları


 

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25-27-29-31 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


06 Aralık 2022, 22:18

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3443

Güzel bir siteniz var ve öğrencilere yardım etmeniz çok güzel umarım böyle devam edersiniz ellerinize sağlık

22 Kasım 2023, 23:53

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3443

Ellerinize sağlık öğrencilere çok yardımcı oluyordunuz

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.