18 Aralık 2021, 17:49
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 116-117. Sayfa Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 116, 117 Cevapları MEB Yayınları

Kendimizi Değerlendiriyoruz Metni Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 116. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

Cevap:

1. ( Y ) Türkiye’de nüfus artış hızı her dönem aynıdır.
2. ( Y ) Nüfus yoğunluğu Türkiye’nin iç kesimlerinde daha fazladır.
3. ( D ) Seyahat özgürlüğünün kısıtlanması ile insanlar birçok sorun yaşarlar.
4. ( Y ) Kutuplara yakın yerler ve çöller yerleşmenin en yoğun olduğu alanlardır.
5. ( D ) Türkiye’de göç, sanayi ve turizmin geliştiği bölgelere doğru yapılmaktadır.B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

Cevap:

hizmet, İzmir, İstanbul, kır, sanayi, kent, pasaport, tarım
1. İstanbul ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu şehirdir.
2. Türkiye’de sanayileşmeyle kent nüfusu artmış, kır nüfusu azalmıştır.
3. İnsanlar, tarım yapmaya başlayınca yerleşik hayata geçmiş ve ilk köy yerleşmelerini kurmuştur.
4. Bir ülkede sanayi sektörü ile hizmet sektöründe çalışanların oranı fazla ise o ülke gelişmiş olarak kabul edilir.C. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

Cevap:

Nüfus, Konya, Antalya, Kır yerleşmesi, Nüfus yoğunluğu, Çarpık kentleşme

1. Nüfusu turizm sayesinde gelişen ilimizdir. Antalya
2. Kanuna uygun olmayan plansız yapılaşmadır. Çarpık kentleşme
3. Nüfusun yüz ölçüme bölünmesi ile elde edilen sonuçtur. Nüfus yoğunluğu
4. Geçim kaynağı genellikle tarım ve hayvancılık olan yerleşmedir. Kır yerleşmesi
5. Belirli bir alanda, belirli bir zaman diliminde yaşayan insan sayısıdır. Nüfus7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 117. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. İnsanoğlu, soğuk hava ve yabani hayvanlardan korunmak amacı ile avlayabilecekleri hayvanların, toplayabilecekleri meyve ve sebzelerin olduğu su kaynaklarına yakın doğal barınakları yaşam alanı olarak seçmiştir.

Yukarıdaki metinde yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Güvenlik
B) İklim şartları
C) Tarım alanlarına yakınlık
D) Beslenme alanlarına yakınlıkCevap: C

2. Aşağıdakilerden hangisi iç göçün sonuçları arasında yer almaz?

A) Ülke nüfusu artar.
B) Çevre sorunları ortaya çıkar.
C) Nüfus belirli merkezlerde yoğunlaşır.
D) Plansız, çarpık kentleşmeler meydana gelir.

Cevap: A3. 1982 Anayasası madde 23 … Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak … amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.

Anayasamızın verilen maddesine göre aşağıdaki alanların hangisine yerleşim yeri kurmak daha uygun olur?

A) Sit alanlarına
B) Dere yataklarına
C) Verimli tarım arazilerine
D) Belediyenin imara açtığı alanlara

Cevap: D4. I. Tarım sektörü
II. Sanayi sektörü
III. Hizmet sektörü

Bir ülke nüfusu içinde hangi sektör veya sektörlerde çalışanların oranı yüksek ise o ülke gelişmemiş olarak kabul edilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III

Cevap: AE. Aşağıdaki sorunun doğru cevabını yazınız.

Soru: A şehrinin nüfusu B şehrinin iki katıdır.
A şehrinin yüz ölçümü B şehrinin yüz ölçümü kadardır.

Yukarıdaki duruma göre A ve B şehirlerinin nüfus yoğunluklarını karşılaştırınız.

Cevap: A şehrinin nüfus yoğunluğu B şehrinin iki katıdır.F. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkemizdeki iç göçün sebepleri nelerdir?

Cevap:

Ekonomik sebepler, sağlık, eğitim, sosyal sebepler, doğal afetler, güvenlik nedenleri ile iç göç olmaktadır.2. 15-64 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payının fazla olması, ülkeye hangi katkıları sağlar?

Cevap: İş gücü, askeri güç, beyin gücü katkıları sağlar.

3. Türkiye’de erkek okuryazar oranının kadın okuryazar oranına göre fazla olmasının nedenleri nelerdir?

Cevap: Ülkemizde kız çocuklarının daha az okula gönderilmesinden dolayı erkek okur yazarlık oranı daha fazladır.

4. Yaşadığınız şehrin fiziki ve beşerî özelliklerini araştırınız. Buna göre;

a) Yaşadığınız şehir göç alan bir şehir mi, göç veren bir şehir mi?

Cevap: Göç alan bir şehir.

b) Şehrinizin göç almasında veya vermesinde etkili olan beşerî ve fiziki faktörler nelerdir?

Cevap: Sanayi, ticaret, turizm, ulaşım, sağlık, eğitim, gibi etkenlerden dolayı göç almaktadır.

 

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 34-35. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


18 Ekim 2022, 14:51

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Eksiklerim vardı onları tamamlamak için internette araştırma yaptım ve burayı buldum çok teşekkürler.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.