19 Aralık 2021, 21:58
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 140-141. Sayfa Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 140, 141 Cevapları MEB Yayınları

Kendimizi Değerlendiriyoruz Metni Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 140. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

Cevap:

1. ( D) Kil tablet, papirüs ve parşömenler önemli yazı taşıyıcılarıdır.
2. ( Y ) Ali Kuşçu XVI. yüzyılda Amerika kıtasını içine alan bir Dünya haritası çizmiştir.
3. ( Y) Buharlı makinenin icadı ile kısa sürede binlerce kitap basılmış çok sayıda okuyucu bilinçlenmiştir.
4. ( D ) Newton yaptığı çalışmalarla kuyuklu yıldızların ve uzay gemilerinin izlediği ve izleyeceği yolu hesaplamıştır.
5. ( D ) XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmeler, günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına katkı sağlamıştır.B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

Cevap:

Beyt’ül-Hikme, papirüs, Newton, Sümer, buhar makinesi, Fenike, Galileo1. Kütle Çekim Kanunu’nu Newton bulmuştur.
2. Günümüz fabrikalaşmasının temeli buhar makinesi icat edilince atılmıştır.
3. Günümüzde kullandığımız alfabe Fenike Uygarlığı tarafından bulunmuştur.
4. Abbasiler, bilimsel çalışmaların yapılması için Beyt’ül-Hikme adında bir akademi kurmuştur.
5. Mısırlılar yazılarını Nil Nehri kenarında yetişen bitkiden yapılan papirüs üzerine yazmıştır.

C. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

Cevap:

el Hâzinî, el-Cezerî, el-Harezmî, İbn-i Haldûn, Johannes Gutenberg, Thomas Savery1. Robot biliminde çalışmalar yaptı. el-Cezerî
2. Sosyolojinin (toplum bilimi) kurucusu olarak bilinir. İbn-i Haldûn
3. XV. yüzyılda Avrupa’da hareketli harflerle baskı tekniğini geliştirdi. Johannes Gutenberg
4. Kitâbü Mîzâni’l-hikme adlı eserinde yer çekiminin varlığından bahsetti. el Hâzinî
5. İngiltere’de maden ocaklarını basan suyu dışarı pompalamayı sağlayan bir makine geliştirdi. Thomas Savery

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 141. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. I. Bilgisayar II. Mürekkep III. Parşömen

Verilenlerden hangileri bilginin değişim ve sürekliliğine katkı sağlamıştır?A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I,II ve III

Cevap: D

2. Fârâbî; tıp, felsefe, matematik ve fizik gibi değişik alanlarda çalışmalar yapmıştır. Eski Yunan filozof ve bilim insanlarının eserlerini Arapçaya çevirmiştir. Aristo’nun tüm eserlerini inceleyip yorumlamıştır. Felsefenin Müslü- manlar arasında tanınmasında ve benimsenmesinde büyük rol oynamıştır.

Parçada verilen bilgiye göre Fârâbî hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Çok yönlü bilim insanıdır.
B) Dünya bilim mirasına katkıda bulunmuştur.
C) Yaptığı çalışmalar yaşadığı dönemle sınırlı kalmıştır.
D) Eski Yunan Uygarlığı’na ait eserlerden yararlanmıştır.

Cevap: C

3. Galileo, tavanda sallanan lambanın her sallanışının aynı sürede olduğunu gördü. Bu olay onun bilimsel araştırmalar yaparak sarkacı keşfetmesini sağladı ve sarkacın sallanışını bir yasayla formüle etti. Bu düşünceler daha sonra ilk doğru saatlerin yapılmasında kullanıldı. Galilleo’nun keşfinden önce, zamanı hesaplamak için kum saati kullanılırken günümüzde ileri teknolojiler ile üretilen elektronik saatler hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor.

Verilen bilgiye göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?A) Galileo saati icat eden kişidir.
B) Elektronik saatlerin atası sarkaçtır.
C) Deney gözlem ile buluşlar mükemmelleşir.
D) Yapılan her icat eski bilgileri ortadan kaldırır.

Cevap: C

4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 26. maddesinde düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine, 27. maddesinde ise bilim ve sanat hürriyetine doğrudan yer verilmiştir.

Sadece verilen bilgilere göre 1982 Anayasa- sı’nda bu maddelere yer verilmesi ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?A) 1982 Anayasa’sında bu maddelerin yer almasıyla ilk kez özgür düşünce ortamı sağlanmıştır.
B) Bilim ve sanat hürriyetinin olduğu yerde düşünceyi açıklama hürriyetine gerek kalmamıştır.
C) Türk bilim insanları sadece bu maddeler sayesinde çalışmalarını yapabilmiştir.
D) Türkiye’de bilimin gelişmesi için gerekli ortam anayasa ile güvence altına alınmıştır.

Cevap: D

E. Aşağıdaki sorunun doğru cevabını yazınız.

Soru: Bir ülkede bilimin gelişmesi için gerekli şartın ne olduğunu yazınız.Cevap: Bilimsel çalışma yapılacak imkanların sağlanması, bilimle uğraşanlara yeterli maddi destek verilmeli, özgür bilimsel çalışmalar için teşvik verilmeli.

F. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Matbaanın icadıyla hangi gelişmeler yaşandı?

Cevap: Kiliseye olan güven sarsıldı. İncil çoğaltıldı. Bilimsel çalışmaların artmasını sağladı, bilgi hızlı bir şekilde çoğaldı ve yayıldı.İnsanlar kültür, sanat ve bilime daha fazla önem verdi.2. Geçmişten günümüze kadar yazının geçirdiği değişiklikler nelerdir?

Cevap: Yazılar ilk önce çivi yazısı, hiyeroglif yazı ve alfabe olarak gelişim göstermiştir. Yazılar resimli şekillerden oluşmaktaydı.Daha sonra alfabe kullanılmaya başlandı.

3. Bilginin muhafaza edilmesinde kullanılan araç gereçlerdeki değişimin sebepleri nelerdir?

Cevap: Yazılı eserlerin çoğalması, taşıma ihtiyacı, yer ve zaman sıkıntısı gibi nedenler bu değişimlere sebep olmuştur.

4. Orta Çağ’da Avrupa’daki bilim insanları buluşlarını açıklayamazken Türk-İslam bilginleri el üstünde tutulmuştur. Bunun temel sebebi nedir?

Cevap: Kilisenin büyük etkisi vardı. Bu nedenle kilise ne derse o olurdu. Tüm bunlar Avrupa’nın orta çağda kötü durumda olmasını gösterir.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 34-35. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


18 Ekim 2022, 15:17

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Cevaplarınızı derste söylüyorum her zaman doğru çıkıyor ve öğretmen beğeniyor çok teşekkür ederim

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.