21 Aralık 2021, 21:19
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 172-173. Sayfa Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 172, 173 Cevapları MEB Yayınları

Kendimizi Değerlendiriyoruz Metni Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 172. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

Cevap:

1. (Y) Elektronik kitap, kitapların basılı hâli olarak adlandırılır.
2. (Y) İlk Çağ’da insanlar yerleşim yeri olarak soğuk ve kurak yerleri tercih etmişlerdir.
3. (D) Sanayi İnkılabı ile ortaya çıkan işçi sınıfının sorunlarını çözmek için sendikalar kurulmuştur.
4. (Y) Osmanlı Devleti ikta sistemi ile üretimde sürekliliği sağlamış ve ordunun asker ihtiyacını karşılamıştır.
5. (D) Sivil toplum kuruluşları kâr amacı olmayan, gönüllülük esasına dayalı çalışmalarda bulunan kuruluşlardır.B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

Cevap:

muid, dijital teknoloji, müderris, Yeşilay, Türk Kızılay, Tanzimat Fermanı, e-ticaret, iletişim1. Medreselerde ders veren hocalara müderris denir.
2. Tımar sistemi uygulaması Tanzimat Fermanı ile kaldırılmıştır.
3. Üretim teknolojisindeki gelişmeler dijital teknoloji sayesinde hızlanmıştır.
4. İletişim fakültelerinde halkla ilişkiler ve tanıtım mesleğinin eğitimi verilir.
5. Ülkemizde ulusal afet yönetimi ve uluslararası yardımlar konusunda Türk Kızılay’ı öncü kuruluştur.
6. Genel ağ üzerinden mal ve hizmet satın alıp ödemelerimizi e-ticaret aracılığıyla yapabiliriz.

C. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

Cevap:

Lonca, Fransa, Çayönü, İngiltere, Enderun, Şed Kuşatma1. Avrupa’da Sanayi İnkılabı’nın başladığı ülkedir. İngiltere
2. Ahilik teşkilatında kalfalıktan ustalığa geçiş töreninin adıdır. Şed Kuşatma
3. Osmanlı Devleti’nde devlet adamı ve asker kadrosunun yetiştiği okuldur. Enderun
4. Ülkemizde üretim faaliyetlerinin yapıldığı en eski yerleşim yerlerinden biridir. Çayönü
5. XVIII. yüzyılda Ahi teşkilatının yerini alan esnaf ve sanatkâr teşkilatının adıdır. Lonca

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 173. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Doğru bir meslek seçimi kişinin kendini doğru tanıması ile yakından ilgilidir. Birey, meslek seçimini yaparken kendi özellikleri ile mesleğin gerektirdiği özellikleri karşılaştırmalıdır.

Verilen bilgilerden hareketle meslek seçiminde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?A) İlgi alanlarımızın ne olduğunu belirlemek
B) Ailemizin beklentilerine göre davranmak
C) Mesleğin gerektirdiği özellikleri araştırmak
D) Yeteneklerimizin ne olduğunu tespit etmek

Cevap: B

2. Aşağıdakilerden hangisi Yeşilay’ın ülkemizdeki faaliyet alanlarından biridir?

A) Zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek
B) Yoksul ve muhtaçlara yardım ulaştırmak
C) İnsan hakları konusunda çalışma yapmak
D) Çevreyi korumak ve tüketiciyi bilinçlendirmekCevap: A

3. Ahi teşkilatı yüzyıllar boyunca esnaf ve sanatkârlar arasında birlikteliği sağlayan mesleki bir kuruluştur. Teşkilatın amacı, kişiyi hem iyi bir meslek sahibi yapmak hem de ahlaki yönden iyi yetiştirmektir. Teşkilat aynı zamanda esnaf arasında haksız rekabeti önlemeye yönelik tedbirler almıştır. Ürünlerin kalitesini kontrol ederek tüketici haklarına da özen göstermiştir.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatının sağladığı yararlardan biri değildir?

A) Esnaf ve sanatkârların hakları Ahi teşkilatı ile korunmuştur.
B) Ahi teşkilatında üretici kadar tüketicinin de hakları korunmuştur.
C) Ahi teşkilatına üye olanlar istedikleri her mesleği yapma hakkı elde etmiştir.
D) Ahilik teşkilatında meslek öğrenme kadar meslek ahlakına da önem verilmiştir.Cevap: C

4. Osmanlı Devleti’nde, tımar sistemi uygulamasında toprağı sebepsiz işlemeyen çiftçinin toprağı elinden alınmıştır.

Yukarıdaki bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin toprak yönetimindeki bu uygulamasının amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Güvenliği sağlamak
B) Üretici sayısını azaltmak
C) Tımar sistemini kaldırmak
D) Üretimde sürekliliği sağlamakCevap: D

E. Aşağıdaki sorunun doğru cevabını yazınız.

Soru: Toplumun ihtiyaç duyduğu mühendis, doktor, hukukçu, müderris kadrosunu yetiştiren medreseleri günümüzde hangi eğitim kurumuna benzetebiliriz?

Cevap: Üniversitelere benzemektedir.F. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Osmanlı Devleti’ndeki toprak yönetimi uygulamasının ülke ekonomisine katkılarını değerlendiriniz.

Cevap: 

1-Üretimin devamlılığını sağlama.
2. Vergi toplama alanlarının artması.
3. Sefer için asker yetiştirilmesine katkı sağladı.
4. Ürün bolluğu
5. Toprakların ıslahı2. Sivil toplum kuruluşlarının toplumda yardımlaşma ve dayanışmaya katkıları nelerdir? Örnekler veriniz.

Cevap: Sivil toplum kuruluşları toplumda yardımlaşma ve dayanışmaya önemli katkılar sağlamaktadır. Örneğin Haydi Kızlar Okula kampanyası ile okula gidemeyen bir çok kız çocuğu okula gidebilmiştir.

3. İlgi, yetenek, beceri ve değerlerinizi dikkate alarak ileride yapmak istediğiniz meslek ile ilgili mesleki eğitim planı yapınız.

Cevap: Ben pilot olmak istiyorum. Bunun için derslerime çok çalışıp sağlığıma dikkat edip, sporsal faaliyetler yapmam gerekir.

4. Üretim teknolojisindeki gelişmelerin hayatımıza etkileri nelerdir? Örnekler veriniz.

Cevap: Üretimin hızlanmasına, iş gücünün azalmasına, daha güvenilir ürünlerin ortaya çıkmasına, daha fazla ürün çıkması gibi etkileri vardır.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 34-35. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


18 Ekim 2022, 14:58

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Ödevlerimi yapmam gerektiğinde buraya bakıyorum ve faydalanıyorum. Sizlere çok teşekkür ederim.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.