23 Aralık 2021, 07:34
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 176’dan 182’ye Kadar Sayfa Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 Cevapları MEB Yayınları

Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu Metni Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 176. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Toplum hayatında demokrasinin varlığı neden önemlidir? Açıklayınız.

Cevap: Demokrasi insanlar arasında eşitlik, adalet, özgürlük gibi kavramların yerleşmesine ve bir kültür haline gelmesini sağlar. Toplum huzurlu ve barışık olur. Toplum hayatında en önemli olan şey adalet ve eşitliktir. Herkesin aynı hak ve özgürlükler içinde olması toplumun toplumda huzuru da getirmektedir.

Atina’daki demokrasi uygulamasını günümüzdeki demokrasi uygulamaları ile karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkları nelerdir? Açıklayınız.Cevap: Atina’daki demokrasi uygulamasında kadınlar yönetimde ve mecliste yoktu, kölelik gibi sınıflar vardı. Bugünkü demokraside ise eşitlik var, kadınlar var, adalet var. Atina’da temsili demokrasi varken günümüzde çoğulcu ve katılımcı demokrasi var.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 177. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki görselde Magna Carta’nın hangi özelliği anlatılmak istenmiştir? Tartışınız.

Cevap: Magna Carta’nın kralın yetkilerini sınırlamasını anlatmaktadır. Demokrasinin olduğu yerlerde monarşi yönetiminin barınamayacağını anlatmaktadır.İlk Türk devletlerindeki töre, demokratik yönetimlerdeki hangi özellikleri taşımaktadır? Açıklayınız.

Cevap: Seçme ve seçilme hakkı, adalet, çoğulculuk, özelliklerini taşımaktadır.

Eski Türk devletlerinde kadına verilen önem kurultaydaki hangi uygulamadan anlaşılmaktadır? Açıklayınız.

Cevap: Kurultay’da hakan ile birlikte hatun da bulunurdu. Bazı zamanlarda hakan olmadığı zaman hatun başkanlık ederdi. Onun da oy hakkı bulunurdu.7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 178. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Hazreti Muhammed’in (Sallallahü aleyhi ve sellem) Veda Hutbesi’nde yer alan aşağıdaki sözleri insan haklarının hangileri ile ilgilidir? Yazınız.

“İnsanların canları, malları ve namusları kutsaldır.”

Cevap: İnsanların can ve mal güvenliği hakları ile ilgilidir.

“Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur.”Cevap: Eşitlik ilkesi

“Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır.”

Cevap: Kadın hakları

Sened-i İttifak’ın “Padişah ve onun yetki verdiği kişiler keyfî hareketlerde bulunmayacaktır.” maddesinde kastedilen keyfî davranışlar neler olabilir? Tartışınız.Cevap: Kendi istedikleri gibi hareket edemezler anlamına gelir.

1215 yılında imzalanan Magna Carta ile Sened-i İttifak arasındaki benzerlik nedir? Açıklayınız.

Cevap: İkisi de padişah ve kralın yetkilerini sınırlandırmıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 179. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Can, mal ve namus güvenliğinin yasalarla güvence altına alınması neden önemlidir? Tartışınız.Cevap: İnsanların devletlerine güven duyması çok önemlidir. Güven olmayan yerde insanlar hep panik içinde olurlar. Bu da ülkenin gelişmesini ve kalkınmasını engeller. Ticaret, ekonomi ilerlemez.

Islahat Fermanı’nın hangi özelliği bir demokratikleşme hareketi olduğunun kanıtıdır? Açıklayınız.

Cevap: Eşitlik ve adalet demokratikleşmenin yapı taşlarıdır. İnsanlar arasında ayrımın kalkması Islahat Fermanı’nın demokratikleşme hareketi olduğunun göstergesidir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 180. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Ülke sorunlarının tartışılması için mecliste farklı milletlerden temsilcilerin olmasının faydaları neler olabilir? Tartışınız.Cevap: Çünkü tüm toplumun temsil edilmesi anlamına gelirdi. Osmanlı Devleti’ni oluşturan her türlü dinden, ırktan, mezhepten insanların var olması, onların da ayrımcılık yapılmadan bu ülkenin vatandaşı olduğunu bilmesi, ülkede barış ve huzuru getirecektir.

II. Meşrutiyet Dönemi’ndeki hangi uygulamalar, halkın yönetimdeki gücünü daha çok arttırmıştır? Açıklayınız.

Cevap:

Padişahın kanunları veto hakkı kaldırıldı.
Padişahın meclisi kapama hakkı sınırlandırılmıştır.
Meclis başkanını padişah değil meclisin seçmesi.
Hükumet padişaha değil meclise karşı sorumlu olmuştur.
Hükumetin , meclisten güvenoyu alması şarttır
Padişah sadece sadrazamı seçerken, bakanları ise sadrazam seçmektedir
Toplantı hakkı, dernek kurma hakkı gibi bazı temel hak ve özgürlükler gelmiştir7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 181. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda boş bırakılan yerlere gerekli bilgileri yazınız.

Cevap:

sosyal bilgiler 181

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 182. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki kutucuklarda demokrasi ile ilgili bazı kavramlar verilmiştir. Bu kavramların günümüzde nasıl bir anlam ifade ettiğini örnekteki gibi ilgili alanlara yazınız.Cevap:

sosyal bilgiler 182

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 34-35. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


18 Ekim 2022, 15:08

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

İyi ki demokrasi var yoksa hiçbirimizin fikrinin önemi olmayacaktı. Sosyal bilgiler dersini demokrasiyi öğrettiği için seviyorum.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.