23 Aralık 2021, 13:35
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 183’ten 188’e Kadar Sayfa Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 183, 184, 185, 186, 187, 188 Cevapları MEB Yayınları

Atatürk Ve Demokrasi Metni Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 183. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

“Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitliğin ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve
korunması ancak tam anlamıyla millî egemenliğin kurulmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin de
eşitliğin de adaletin de dayanak noktası millî egemenliktir.”

Mustafa Kemal Atatürk yukarıda yer alan sözünde demokrasinin hangi ilkelerinden bahsetmektedir? Açıklayınız.

Cevap: Özgürlük, eşitlik, adalet, çoğulculuk.Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyet yönetiminden yana olduğunu gizlememesi onun hangi özelliğini göstermektedir? Açıklayınız.

Cevap: Halkını sevmesi,idealist olması, cesur ve zeki olması.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 184. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Mustafa Kemal Atatürk’ün, halk temsilcilerinin ve komutanların Millî Mücadele Dönemi’nde ortak karar almalarının demokratik uygulamalar açısından önemi nedir? Açıklayınız.Cevap: Çoğulculuk, katılımcılık, eşitlik, adalet, fikir ve vicdan hürriyeti uygulamaları bakımından önemlidir.

Büyük Millet Meclisinin açılması, ülkemizde demokrasinin hangi ilkesinin gerçekleştiğini göstermektedir? Açıklayınız.

Cevap: Halkın kendi kendini idare etmesi yani Cumhuriyetçilik, özgürlük, bağımsızlık, temsiliyet gibi ilkelerin gerçekleştiği görülmektedir.

Halkın temsilcisi olan ve Millî Mücadele gibi zor bir görevi yürütecek olan meclisin açılış konuşmasını siz yapacak olsaydınız nasıl bir konuşma metni hazırlardınız? Konuşma metnini defterinize yazarak sınıfta okuyunuz.Cevap: Değerli meclis üyeleri

Ülkemizin her yanı işgal altındadır. Milletin kaderini yine millet tayin edecektir. Bu nedenle bizler millet adına burada bir karar vereceğiz. Ya bu işgale göz yumacağız, ya da bu vatanı düşmanlardan kurtarıp tam bağımsız bir ülke kuracağız. Bizler tabi ki düşman işgaline göz yumacak değiliz. Bu nedenle milli mücadeleyi başlatmak için sizlerin fikirlerini ve önerilerinizi değerlendirip bir karara varacağız. Bizim özgürlük ve bağımsızlık kaderimizdir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 185. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Cumhuriyetin ilanının halk egemenliğinin gerçekleşmesi açısından önemi nedir? Açıklayınız.

Cevap: Cumhuriyetin ilanı ile halk artık kendi kendini yönetmeye başlamıştır. Halkın seçtiği vekiller halk adına kararlar almaya başlamıştır. Artık egemenlik kayıtsız ve şartsız milletin olmuştur. Monarşi devri sona ermiş, Cumhuriyet dönemi başlamıştır.7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 186. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Mustafa Kemal Atatürk, mecliste birden fazla siyasi parti olmasını neden istemiştir? Açıklayınız.

Cevap: Çünkü tek bir siyasi parti olduğu zaman halkın tamamını temsil etmez. Bu nedenle Atatürk çok partili siyasetin olması gerektiğini söylemiştir. Halkın büyük bir kesiminin mecliste temsil edilmesi için birden fazla partinin olması gerekmektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 187. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Atatürk Dönemi’nde çok partili siyasi hayata geçilememesinin nedenleri neler olabilir? Açıklayınız.

Cevap: Cumhuriyetin yeni olması ve bazı parti üyelerinin inkılaplara karşı çıkması bazı karışıklıklara ve isyanlara neden olmuştur. Bu nedenle geçilememiştir.Kadınların Cumhuriyet Dönemi’nde elde ettiği ekonomik, sosyal ve siyasal hakların demokrasinin gelişmesine katkısı nelerdir? Tartışınız.

Cevap: Kadınların eşit hakları olması demokrasinin güçlenmesi anlamına gelmektedir. Kadınların her alanda güçlü olması ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca kadınlara verilen değerin artması,sosyal, siyasal ve ekonomik olarak da güçlenmesi anlamına gelmektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 188. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk’ün değişik yer ve zamanda söylediği sözler yer almaktadır. Bu sözlerin demokrasinin hangi özelliğini anlattığını ilgili alanlara yazınız.

“Vatanın kurtuluşu, milletin oy ve idaresi kendi alın yazısı üzerinde kayıtsız şartsız hâkim olduğu zaman başlamış ve ancak milletin vicdanından doğan ordularla olumlu ve kesin neticelere ermiştir.”Cevap: Milli İrade

“Türkiye halkı, asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı bir yaşama gereği saymış bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet bağımsızlıktan uzak yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.”

Cevap: Bağımsızlık, özgürlük.

“Daha endişesiz ve korkusuzca, daha dürüst olarak yürüyeceğimiz yol vardır. Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak yapmak, hayatımızı onunla yürütmek, Türk kadınını ilmî, ahlaki, sosyal, ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapmak yoludur.”Cevap: Kadın hakları, eşitlik, demokrasi

“Millî egemenlik esasına dayanan ve bilhassa cumhuriyet idaresine sahip bulunan memleketlerde siyasi partilerin varlığı tabiidir. Türkiye Cumhuriyeti’nde de birbirini denetleyen partilerin doğacağına şüphe yoktur.”

Cevap: Çok partili siyasi hayat, milli hakimiyet, eşitlik, çoğulculuk.

“İnsanlar toplumsal hayatta haklardan ve vazifelerden örülmüş bir ağ içinde düşünülebilir. İnsanlar, insan kaldıkça bu ağdan çıkamazlar.”Cevap: Haklar ve sorumluklar.

“Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor velhasıl herhangi bir sosyal kurumda faal bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.”

Cevap: Eşitlik ve adalet ilkesi.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 34-35. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.
18 Ekim 2022, 15:09

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Atatürk’ü bize verdiği haklardan dolayı her zaman seviyorum. Bu konuyu yazdığınız için sizi de seviyorum sağolun <3

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.