23 Aralık 2021, 21:55
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 200-201. Sayfa Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 200, 201 Cevapları MEB Yayınları

Kendimizi Değerlendiriyoruz Metni Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 200. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

Cevap:

1. (D) Demokrasi ilk olarak Yunan Uygarlığı’nda ortaya çıkmıştır.
2. (D) İlk Türk devletlerinde ülke töre denilen yazısız kurallarla yönetilmiştir.
3. (Y) Demokrasi ile yönetilen ülkelerde hiçbir zaman insan hakları ihlali yaşanmaz.
4. (Y) Türk kadını, siyasal haklarını dünyadaki birçok ülkeden daha sonra kazanmıştır.
5. (D) Mustafa Kemal Atatürk, Millî Mücadele’nin hazırlık aşamasında kongreler yaparak komutanların ve halkın alınan kararlara ortak olmasını sağlamıştır.B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

Tanzimat Fermanı, Magna Carta, laik devlet, Sened-i İttifak, kurultay, sosyal devlet, anayasal

Cevap:1. Osmanlı Devleti’nde SENED-İ İTTİFAK ile padişahın yetkileri ilk defa sınırlandırılmıştır.
2. Türk milletinin ilk anayasası Kânûn-ı Esâsî ile ilk defa ANAYASAL yönetime geçilmiştir.
3. İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü KURULTAY danışma meclisi niteliğindedir.
4. MS 1215’te İngiltere’de kral ile soylular arasında imzalanan MAGNA CARTA ile kralın yetkileri ilk
defa sınırlandırılmıştır.
5. SOSYAL DEVLET ihtiyacı olan ve çalışamayacak durumda olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılar; çalışan kesimin haklarını yasalar aracılığı ile korur.

C. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

Aile, Laik devlet, Islahat Fermanı, Cumhuriyet Halk Fırkası, İttihat ve Terakki Partisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Cevap:1. Din ve vicdan özgürlüğü vardır. Laik Devlet
2. Demokratik uygulamaların öğrenildiği ilk yerdir. Aile
3. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisidir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
4. II. Meşrutiyet’in ilanında önemli rol oynayan partidir. İttihat ve Terakki Partisi
5. Osmanlı Devleti’ndeki azınlıklara verilen hakları içerir. Islahat Fermanı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 201. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. I. Herkes kanun önünde eşittir.
II. Devletin yaptığı bütün işlemler kanuni denetime tabidir.
III. Devleti yönetenler bazı kanunlara uymak zorunda değildir.

Yukarıdaki maddelerden hangileri hukuk devleti ilkesine uygundur?A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

Cevap: B

2. Aşağıda I. Meşrutiyet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) II. Abdülhamit Dönemi’nde ilan edilmiştir.
B) Yasama ve yürütme yetkisi tamamen meclise bırakılmıştır.
C) Genç Osmanlıların Osmanlıcılık fikri, Meşrutiyet’in ilanında etkili olmuştur.
D) Mecliste Osmanlı Devleti’nde yaşayan farklı milletlerden milletvekilleri yer almıştır.Cevap: B

3. “İster oğlum, akrabam; ister yolcu, geçici misafir olsun, benim için hepsi birdir, hüküm verirken hiçbirinde fark gözetmem.”

Yûsuf Has Hâcib’in Türk töresinin bazı özelliklerini yansıttığı yukarıdaki sözü, demokrasinin aşağıda yer alan özelliklerinden hangisini göstermektedir?

A) Eşitlik B) Millî egemenlik C) Özgürlük D) Siyasi partilerCevap: A

4. Aşağıdakilerden hangisi demokratik ülkelerde bulunması gereken özelliklerinden biri değildir?

A) İnsan hak ve özgürlükleri uygulanır.
B) Bütün insanlar kanun önünde eşittir.
C) Sadece çoğunluğun fikirleri önemlidir.
D) Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları etkilidir.

Cevap: CE. Aşağıdaki sorunun doğru cevabını yazınız.

Soru: Atina’da oturanlar; yurttaş, yabancı ve köle diye üç sınıfa ayrılırdı, sadece yurttaş sınıfı erkeklerinin halk meclisine katılma hakkı bulunmaktaydı.

Yukarıdaki metinde Atina’daki demokrasi uygulamasında demokrasinin temel ilkelerinden hangileri eksiktir? Yazınız.

Cevap: Eşitlik, özgürlük, çoğulculukF. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sosyal devletin olmadığı toplumlarda ne gibi sorunlar yaşanır?

Cevap: Halk arasında sınıflar oluşur. Zenginler ve fakirler olur. Bu da toplum içinde huzur ve güvenin yok olmasına neden olur.

2. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına verdiği hakların demokrasinin gelişmesi açısından önemi nedir?Cevap: Kadına verilen haklar eşitlik ilkesine uygun olmuştur. Kadına verilen seçme ve seçilme hakkı gibi ekonomik ve siyasal haklar kadının güçlenmesine, güçlü bir toplum yapısına ulaşmasına katkı sağlar.

3. 1876 yılında yayınlanan Kânûn-ı Esâsî’nin Türk tarihi açısından önemini açıklayınız.

Cevap: Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olması özelliğini taşımaktadır. İlk defa temsil hakkı halk elde etmiş olması, ve demokratik hayata geçişin temellerini oluşturmaktadır.

4. Bireylerin demokrasi kültürü ile yetişmesi için anne ve babalara düşen görevler nelerdir?

Cevap: Anne ve babaların çocuklarına bazı konularda fikirlerini sorması, evde oylama yapılması, düşüncelerine değer vermesi çocukların demokrasi sevgisini arttıracak faaliyetlerdir. Çocukların odalarının ne renk olması gerektiğini çocuk kendisi karar vermeli. Bu ve buna benzer davranışlar demokrasi kültürünü geliştirecektir.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 34-35. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


18 Ekim 2022, 15:11

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Ödevlerimi bitirdim ama kontrol etmek istedim çünkü yanlışlarım çıkabilir. Çok teşekkür ederim sağ olun.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.