17 Aralık 2021, 16:01
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 86-87. Sayfa Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 86, 87 Cevapları MEB Yayınları

Kendimizi Değerlendiriyoruz Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 86. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerin başına, cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

Cevap:

1. ( Y ) Osmanlı Devleti’nde divan teşkilatını Osman Gazi kurdu.



2. ( Y ) Karadeniz, Preveze Deniz Savaşı ile Türk gölü hâline gelmiştir.

3. ( D ) Osmanlı Devleti, iskân politikasını uygulayarak Balkanlarda kalıcı oldu.

4. ( Y ) İstanbul’un fethi ile Fransa’ya giden bilim insanları Rönesans’ın başlamasında etkili oldu.



5. ( D) Dünya’nın yuvarlak olduğu coğrafi keşiflerle Magellan ve Del Kano tarafından ispatlanmıştır.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

yeniçeriler, Batı, Amerigo Vespucci, seyyahlar, Rumeli Hisarı, kültürel, Bartolomeu Dias, silahtarlar

1. Ümit Burnu’nu.. .Bartolomeu Dias. ..bulmuştur.
2. Osmanlı ordusunda devşirmelerden meydana gelen..Yeniçeriler…bulunurdu.
3. İlk Türkçe eser basan matbaanın kurulması…kültürel .alanda yapılan bir yeniliktir.
4. Avrupalı…….seyyahlar… ..Osmanlı Devleti’nde görüp yaşadıklarını kitaplarında anlatmışlardır.
5. Osmanlı gaza ve cihat anlayışından dolayı fetihlerini genellikle….batı.….yönünde yapmıştır.



C. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

II. Mehmet, Evliya Çelebi, Çelebi Mehmet, Takvîm-i Vekâyi, Dîvân-ı Hümâyun, Sultan Abdülmecit

Cevap:

1. İlk Türkçe resmî gazete Takvîm-i Vekâyi
2. Osmanlı Dönemi’nde yaşayan ünlü bir seyyah Evliya Çelebi
3. Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşüldüğü kurul Dîvân-ı Hümâyun
4. Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak bilinen padişah Çelebi Mehmet
5. Osmanlı’da telgrafın kullanılmasına öncülük eden hükümdar Sultan Abdülmecit



sosyal bilgiler 86.sayfa cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 87. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Orhan Gazi
– Bursa, İznik ve İzmit’i aldı.
– İlk Osmanlı medresesini açtı.
– Yaya ve Müsellem adıyla Osmanlı Devlet’inin ilk düzenli ordusunu kurdu.

Yukarıdaki Orhan Gazi Dönemi ile ilgili bilgilerde hangi alanda yapılan faaliyetlere değinilmemistir?



A) Askerî B) Eğitim C) Siyasi D) Ticari

Cevap: D

2. Osmanlı Devleti sınırları içinde Türklerin yanı sıra Rumlar, Ermeniler, Slavlar ve Sırplar yaşamaktaydı. Herkes özgürce kendi inancının gereklerini yerine getirebiliyordu. Bu ortam Osmanlı topraklarında kültürel zenginliğin oluşmasını sağladı.

Metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?



A) Osmanlı Devleti’nde Askerî Yapı
B) Osmanlı Devleti’nde Millet Yapısı
C) Osmanlı Devleti’nde Gaza Anlayışı
D) Osmanlı Devleti’nde İstimâlet Politikası

Cevap: B

3. İpek ve Baharat yollarının önemli bir bölümü Osmanlı Devleti’nin eline geçince Avrupa, ticaretini tekrar canlandırmak için yeni yollar keşfetmek zorundaydı ayrıca Avrupa’da mutfaklarda ve eczacılıkta kullanılan baharat, Venediklilerin elindeydi. Baharata aracı ile ulaşmak oldukça pahalıydı. Bu yüzden baharata ulaşacak başka yollar bulmak gerekiyordu. Bu durumlar coğrafi keşiflerin başlamasına sebep oldu.

Yukarıdaki paragrafta coğrafi keşiflerin başlamasına sebep olan hangi etkenden bahsedilmiştir?



A) Ekonomik B) Kültürel C) Siyasi D) Teknik

Cevap: A

4. Osmanlıyı ziyaret eden seyyahlardan Paul Lu- cas (Pul Lukıs), Türklerin konukseverliğinin yolculara güven ve rahatlık verdiğini yazar: “Birkaç ormandan geçtik. Çok sayıda köy gördük. Bu köylerde bizi çok iyi ağırladılar, yemek verdiler. Yolcuları rahatlatmak ve yedirmek âdeti Müslümanların en şerefli âdetlerindendir. Bu, yolcuya öyle rahatlık ve güven veriyor ki buralarda seyahat edenler çok rahattır. Türkler saf bir hayırsever olarak asla teşekkür beklemez ve karşılığını da istemezler.” Paul Lucas, seyahatnamesinde Türklerin hangi özelliğini anlatmıştır?

A) Çalışkanlık



B) Misafirperverlik

C) Saygı

D) Temizlik

Cevap: B



E. Aşağıdaki sorunun doğru cevabını yazınız.

Soru: Osmanlı Devleti’nin devşirme sistemini uygulama sebebi nedir? Açıklayınız.

Cevap: Asker ihtiyacını karşılamak.

F. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Osmanlı ordusu, Osman Gazi Dönemi’nde eli silah tutan erkeklerden oluşurdu. Orhan Gazi Dönemi’nde ise yaya ve müsellem adı verilen ordular kuruldu. Bu değişimin sebepleri neler olabilir?

Cevap: Düzenli orduların savaşta başarı şansının daha fazla olduğunu bilmesi.

2. Osmanlı Devleti’nin XVIII ve XIX. yüzyılda yaptığı yeniliklerde Avrupa’yı örnek almasının sebepleri nelerdir?

Cevap: Avrupa’da gelişmiş olan bilim, sanat, ve teknolojik gelişmeleri Osmanlıya getirmek.

3. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra Ayasofya’da toplanan halka: ‘‘Bu andan itibaren devletimizin himayesi altındasınız. Hayatınız ve özgürlüğünüz konusunda korkmayınız.’’ diyerek Osmanlı Devleti’nin hangi özelliğini göstermiştir?

Cevap: Osmanlı devletinin özgürlüğe ve farklı inançlara saygı duyduğunu göstermektedir. Aynı zamanda hoşgörüyü ve millet olma bilincini göstermektedir.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 34-35. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


18 Ekim 2022, 14:32

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Ödevlerimi bitirdim ve kontrol etmek için buraya baktım. İyi ki bakmışım yanlışlarım çıktı. Emeğinize sağlık.

18 Aralık 2022, 20:54

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Bu siteye teşekkür ederim ödevlerime yardımcı oldu çok memnun oldum… ?

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.