18 Aralık 2021, 12:36
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 95’ten 104’e Kadar Sayfa Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 Cevapları MEB Yayınları

Türkiye Nüfusunun Özellikleri Metni Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 95. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Bir ülkenin nüfusunun fazla olmasının faydaları neler olabilir? Tartışınız.

Cevap: Bir ülkenin nüfusunun fazla olmasının faydalarını üç ana başlıkta ele alabiliriz. Bunlardan ilki beyin gücü, ikincisi askeri gücü, üçüncüsü ise iş gücüdür.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 96. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

sosyal bilgiler türkiye nüfus sayısıYukarıdaki tabloyu inceleyiniz. Ülkemizin nüfusu sürekli artmış mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet sürekli nüfus artışı yaşanmıştır. Doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olması nüfusun artmasını sağlamıştır.

türkiye nüfus artış hızıYukarıdaki grafiğe göre nüfus artış hızının en yüksek olduğu dönem hangisidir? Nedenlerini
tartışınız.

Cevap: 1955-1960 yıllarında olmuştur. İkinci dünya savaşından sonra ordudan dönen insanların fazla olması, ekonomik olarak güçlenmeye başlanması, ülkenin göç alması gibi etkenler nüfusun artmasına katkı sağlamıştır.

sosyal bilgiler eksi nüfus olan doğu illeri

Yukarıdaki tabloda yer alan şehirlerimizde nüfus artış hızının eksi olmasının sebeplerini nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri göz önünde bulundurarak açıklayınız.Cevap: Doğu illerinde iş imkanlarının kısıtlı olması, iklimin soğuk olması, ulaşımın kısıtlı olması, bu illerdeki gençlerin büyük şehirlere göç etmesi nedeni ile eksi nüfus artışı yaşanmıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 97. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki görsellerde yer alan illerimizin hangisinde nüfus daha fazla olabilir? Sebepleri ile
açıklayınız.

Cevap: Görselde Bayburt ve Konya illeri verilmiştir. Bu sorunun cevabı Konya’dır. Çünkü Konya tarım alanları oldukça geniş bir ilimizdir. Ulaşım imkanları fazladır. Ticaret yoğun şekilde yapılmaktadır. sanayi gelişmiştir.Turizm imkanları fazladır.

Yaşadığınız yerin (il, ilçe) nüfusunun yaş, cinsiyet, çocuk sayısı, okur-yazarlık durumu gibi özelliklerini araştırarak elde ettiğiniz verilerin grafiklerini yapınız. Yaptığınız çalışmayı sınıfta paylaşınız.Cevap: Yaşadığınız yere göre bu istatistiği yapabilirsiniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 98. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Türkiye’nin kıyı kesimlerinde nüfus yoğunluğunun fazla, iç kesimlerinde az olmasının nedenlerini açıklayınız.

Cevap: Kıyı kesimlerinde turizm daha fazla yapılmaktadır. Sanayi ve ticaret daha fazla gelişmiştir. Limanların olması, iklimin elverişli olması, tarımsal alanların daha fazla olması etkilidir.

Malatya ile Trabzon’un nüfusları birbirine yakınken nüfus yoğunluklarının farklı olmasının sebebi nedir? Yazınız.Cevap: Yüz ölçümü Malatya’nın daha büyüktür. Trabzon’un yaklaşık olarak 3 katı büyüklüğündedir.

İzmir ile Malatya’nın yüz ölçümleri birbirine çok yakındır ancak İzmir’in nüfus yoğunluğu daha fazladır. Bunun sebeplerini nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri göz önünde bulundurarak yazınız.

Cevap: İzmir ilinde Malatya iline göre turizm, sanayi, ulaşım daha fazla gelişmiştir. Deniz olması, limanların olması, kara, hava, deniz ve demir yolu taşımacılığını yapılması. Fabrikaların fazla olması, iklimin ılıman olması, Ticaret faaliyetlerinin yoğun yapılması, turizm faaliyetlerinin üs t seviyede olması nüfus dağılışını etkilemektedir.

İlinizin nüfus yoğunluğunu bularak yoğunluğu etkileyen faktörleri yazınız.Cevap: İstanbul’da nüfus yoğunluğu 2900′ dür.Turizm, sanayi, ticaret, kültürel faaliyetler, eğitim, sağlık, iklim, ulaşım, göç, yeryüzü şekilleri gibi doğal ve beşeri etkenler çok fazladır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 99. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

1927 yılında kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olmasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda bir çok asker şehit olduğu için erkek nüfusu azalmıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 100. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Ülkemize ait yukarıdaki yaş piramidinde yer alan tabandaki daralma, ileriki yıllarda nüfusun yaş yapısında ne gibi değişikliklere yol açar? Açıklayınız.Cevap: Doğum sayısının azalması ile birlikte genç ve yaşlı nüfusun artacağı anlamı taşımaktadır.

Devletin 0-14 yaş grubundaki nüfusun sayısını bilmesi hangi alanlarda planlama yapmasına kolaylık sağlar? Açıklayınız.

Cevap: Eğitimde okul ihtiyacı, aşılanacak olan çocuklar için aşı temini, sağlık ihtiyacı, istihdam için gerekli alt yapının oluşturulması gibi planlamalar için önemlidir.

Ülkemizde 15-64 yaş grubundaki nüfusun fazla olması ne gibi olumlu sonuçlar doğurur? Açıklayınız.Cevap: Genç nüfusun fazla olması üretim açısından önemlidir. Beyin gücü, askeri güç ve iş gücüne katılımı arttırmaktadır.

Devletin 15-64 yaş grubundaki nüfusun sayısını bilmesi, hangi alanlarda planlama yapmasına kolaylık sağlar? Açıklayınız.

Cevap: Sağlık, ekonomik, eğitim, barınma ve gıda ihtiyaçlarını planlama açısından önemlidir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 101. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Toplam nüfus içindeki çocuk oranının bazı illerde çok yüksek olmasının sonuçları neler olabilir? Tartışınız.Cevap: Eğitim için okul sıkıntısı, sağlık hizmetlerinde kalabalıkların oluşması, üretimde yavaşlama, iş gücüne katılımın azalması gibi sonuçlar olur.

Kız çocuklarının eğitime katılımını arttırmak için devletin ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmalardan hangilerini biliyorsunuz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Haydi Kızlar Okula kampanyasını duymuştum. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konuda oldukça yoğun çalışmaktadır. Bunun yanında sivil toplum kuruluşları, bazı dernek ve vakıflarda çalışmalarını yürütmektedir.

Ülkemizde okuma yazma oranının bölgeler arasında farklılık göstermesinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Cevap: Kültür farklılıkları, çocuk sayısının çok fazla olması, çocukların değişik işlerde çalıştırılmaları, kız çocuklarının okutulmaması.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 102. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Okullaşma oranının yüksek olmasının ülkeye sağlayacağı faydalar nelerdir? Yazınız.

Cevap: Ülkeye eğitim, kültür, bilgi ve bilim alanlarında katkılar yapar.

Yükseköğretimdeki okullaşma oranının kadınlarda yüksek olmasının sebepleri neler olabilir? Yazınız.

Cevap: Erkek çocukların liseden sonra iş hayatını atılmaları kız çocuklarında daha fazla yükseköğretime yönelmeleri gibi etkenler vardır.

Yükseköğretimdeki okullaşma oranının arttırılması için neler yapılabilir? Yazınız.

Cevap: Bilinçlendirilmesi, yeteneklerine göre okullara yönlendirilmesi, sınav sistem,inin değiştirilmesi, ulaşım, barınma gibi ihtiyaçların arttırılması gelmektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 103. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Bir ülkedeki kent nüfusunun sürekli artmasının sonuçlarını ilgili alandaki boşluklara yazınız.

Cevap:

Ekonomik Faaliyetler : Tarım sektöründe çalışanların oranı azalır. Hizmet ve sanayi sektöründe çalışanların oranı artar.

Çevre Sorunları : Çevre kirliliği artar, alt yapılar yetersiz kalır, trafik yoğun olur.

Sosyal Yaşam : Kalabalıklar artar, trafik yoğunlaşır, kültürel faaliyetler daha fazla olur, eğitim ve sağlık şartları daha iyi hale gelir, komşuluk ilişkileri azalır.

Kültürel Etkileşim : Farklı kültürler bir arada yaşar, sinema, tiyatro gibi kültürel faaliyetler yapılır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 104. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Yaşadığınız şehirde insanlar en çok hangi ekonomik faaliyet ile geçimini sağlamaktadır? Araştırınız.

Cevap: Daha çok hizmet sektöründe çalışmaktadırlar.

Yukarıdaki grafiğe göre tarım sektöründe çalışan nüfusun azalmasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Cevap: Kentlere göç, tarım alanlarının azalması, farklı ekonomik faaliyet alanlarının yaygınlaşması.

Sayfa 98’deki Türkiye nüfus yoğunluğu haritasını inceleyerek nüfus yoğunluğu fazla olan illerin ekonomik faaliyetlerinin neler olabileceğini araştırınız.

Cevap: Sanayi, turizm, tarım, yer altı kaynakları, hizmet sektörü, eğitim, sağlık hizmetleri, ticaret, ulaşım.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 34-35. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


18 Ekim 2022, 14:48

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok uzun bir konu ve ödevimi yaparken zorlandım. Yazılarınız sayesinde ödevimi yapacağım çok teşekkürler.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.