07 Ağustos 2021, 00:20
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 147-148-149. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147-148-149 Cevapları Ekoyay Yayınları

Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Etkinlik Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 147. Sayfa Cevapları

A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.

CEVAP:

( D ) 1. Bilginin korunması ve aktarılmasında yazıdan önce resimler kullanılıyordu.( Y ) 2. Mısırlılar parşömen denilen kâğıt türünü bulmuşlardır.

⇒ Mısırlılar papirüs denilen kâğıt türünü bulmuşlardır.

( D ) 3. Bilginin korunması yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim süreklidir.( Y ) 4. Fârâbi, İslam dünyasına “0” rakamını tanıtan bilgindir.

⇒ el-Harezmi, İslam dünyasına “0” rakamını tanıtan bilgindir.

( Y ) 5. Piri Reis, fizik alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.

⇒ Piri Reis, coğrafya alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.( D ) 6. 15-20. yüzyıllarda Avrupa’daki gelişmeler günümüz bilimsel birikiminin oluşmasını sağlamıştır.

( Y ) 7. Buhar makinesinin icadı coğrafi keşiflere neden oldu.

⇒ Buhar makinesinin icadı Sanayi İnkılabına neden oldu.

( D ) 8. el-Harezmî gökyüzündeki cisimlerin hareketlerini gözlemlemiştir.( D ) 9. Ülkemizde düşünce özgürlüğü anayasa ile güvence altına alınmıştır.

B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.

Ali Kuşçu, Bruno, tren, matbaa, Nizamiye Medreseleri, telgraf, çivi yazısı, Galilei, Cihannüma

CEVAP:10. Sümerler kil tabletler üzerine —————çivi yazısı———— ile yazı yazmışlardır.
11. Çinlilerin icat ettiği —————matbaa————— bilginin yaygınlaşmasını ve aktarılmasını kolaylaştırmıştır.
12. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’nde ————Nizamiye Medreseleri————— adı verilen okullar açıldı.
13. Astronomi ve matematikle uğraşan ————Ali Kuşçu————— Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde medresede
görevlendirildi.
14. Gökyüzünü gözlemlemek için teleskop yapan ————Galilei————— Ay’ın yüzeyini inceledi.
15. Buhar makinesi sayesinde ———tren————— kara yolu taşımacılığında kullanılmaya başlandı.
16. Samuel Morse’un geliştirdiği ————telgraf————— iletişim alanında büyük gelişmelerin öncüsü oldu.
17. Düşüncelerinden dolayı yargılanan bilim insanlarından ————Bruno——— ölüm cezası ile cezalandırıldı.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 148. Sayfa Cevapları

C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.

CEVAP:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 148. Sayfa CevaplarıÇ. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

19. I. Mısırlılar bir çeşit resim yazısı kullandılar.
II. Fenikeliler seslere dayalı bir alfabe icat ettiler.
III. Romalılar, Roma alfabesi için Yunan alfabesinden esinlendiler.
IV. Sümerler kil tabletler üzerine yazdılar.

Yukarıda yazının gelişimi ile ilgili karışık olarak verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) I-III-II-IV     B) IV-II-III-I      C) IV-I-II-III      D) III-IV-I-IICEVAP: C

20. Orta Çağ’da Türk-İslam medeniyetinde bilimsel gelişmeler büyük hız kazandı. Bilimsel gelişmelerin öncülüğünü Abbasiler yaptı. Abbasi halifeleri bilgin, şair, sanatçı ve yazarları himaye ettiler. Darü’l-Hikme adıyla akademinin kurulmasını sağladılar. Burada yabancı dillerden eserler tercüme edildi. Gözlemevleri, hastaneler, kütüphaneler açıldı. İbn-i Sînâ, Biruni gibi bilginlerin eserleri uzun yıllar Avrupa’da üniversitelerde okutuldu.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Orta Çağ’da Türk-İslam medeniyeti bilim alanında Avrupa’dan ileridir.
B) Türk-İslam medeniyeti başka medeniyetlerden etkilenmemiştir.
C) Yöneticiler bilimin gelişmesini desteklemişlerdir.
D) Avrupalılar Müslüman bilginlerin çalışmalarını takip etmişlerdir.CEVAP: B

21. Aşağıdakilerden hangisi matbaanın icadının ve geliştirilmesinin sonuçlarından biri değildir?

A) Yeni düşüncelerin yayılmasını sağladı.
B) Bilimsel birikim geniş kitlelere yayıldı.
C) Okuma yazma öğrenen insan sayısı arttı.
D) El yazma eser üretimi yaygınlaştı.

CEVAP: D
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 149. Sayfa Cevapları

22. I. Matbaanın icadı
II. Kütle Çekim Kanunu’nun keşfi
III. Buhar makinesinin icadı
IV. Dünya’nın yuvarlak olduğunun ispatı

Yukarıdaki bilimsel gelişmelerden hangisi 20. yüzyılda uzay alanındaki çalışmalara doğrudan katkı yapmıştır?

A) I      B) II      C) III      D) IV

CEVAP: B

23. Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Dönemi’nde özgür bir düşünce ortamı olduğunu göstermektedir?

A) Farklı dinden bilginlerin din değiştirmeye zorlanmadan çalışması
B) Yabancı dillerden Arapçaya tercümeler yapılması
C) Çok sayıda kitabın yer aldığı Darü’l-Hikme’nin açılması
D) Darü’l-Hikme’de her bilim dalı için ayrı bölümün olması

CEVAP: A

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

24. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında zaman içinde farklı yöntem ve araçların kullanılmasının sebepleri nelerdir?

CEVAP: Teknoloji geliştikçe bilginin saklandığı ve aktarıldığı araçlar da değişmiştir. Önceleri bilginin depolandığı yer kütüphanelerdi. Günümüzde ise bilgisayar, cep telefonu, taşınabilir bellek gibi elektronik araçlar kullanılmaktadır. Çünkü bunlarla bilgiyi yaymak ve korumak çok hızlı ve kolaydır.

25. Bilginin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında yaşanan değişim ve sürekliliğe örnekler veriniz.

CEVAP: Orta Çağ’da bilginin depolandığı yerler kütüphanelerdi. Çünkü bilgi sadece kitaplarda yer alıyordu. Ancak günümüzde kitabın dışında televizyon, bilgisayar, telefon ve bellekler çok kolay ve hızlı biçimde aynı görevi yapmaktadır.

26. Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişmelere katkıları nelerdir?

CEVAP: Türk-İslam bilginleri düşüncelerini ispatlamak için araştırmalar yapmışlar ve her yeni görüşü kaydetmişlerdir. Yazdıkları eserler Avrupalı insanlar tarafından okunduğunda çok değer görmüştür. Bu fikirlerden etkilenen ve fikirleri geliştirenler sayesinde yayılmışlardır. Müslüman bilginler bilim dünyasını değiştirecek buluşlar yapmışlardır.

27. 15-20. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan bilimsel gelişmelerin günümüzde insan yaşamına etkileri nelerdir?

CEVAP: O dönemlerde yaşanan bilimsel gelişmeler günümüz biliminin temelini oluşturmaktadır. Astronomi, fizik, matematik, kimya ve tıp alanında hiç duyulmamış fikirler kanıtlanmış ve yayılmıştır. Günümüzde bu alanlarda gelişmelerin yaşanmasının nedeni o dönemin bilim insanların ortaya koyduğu fikirler ve eserler olmuştur.

28. Günümüzdeki bilimsel birikimin oluşmasında Avrupa’da bilim alanındaki gelişmelerin etkisini açıklayınız.

CEVAP: Avrupa’da bilimsel çalışmalar yapan bilim insanları günümüzde üzerinde çok çalışılan bazı bilim dallarının temelini oluşturmuştur. Özellikle günümüzde yapılan uzay araştırmaları, tıp alanındaki ilerlemeler ve pozitif bilimlerdeki gelişmeler Avrupalı bilim insanlarının çalışmalarının geliştirilmiş halidir. Onlşarın ortaya attığı görüşler ve eserler günümüz bilim dünyasına ışık tutmaktadır.

29. Bilimsel gelişmelerin daha çok demokrasi ile yönetilen ülkelerde olmasının sebepleri nelerdir?

CEVAP: Demokrasi ile yönetilen ülkelerde düşünce özgürlüğü vardır. İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilirler. Böylece düşüncelerini bilim ışığında çalışarak ifade etme imkanı bulurlar. Bu durum insanların korkmadan, baskıya maruz kalmadan bilim için çalışmasına neden olur.

E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

CEVAP:

1. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kuran medeniyet.
2. Mısır medeniyetinde kullanılan yazı türü.
3. Marconi’nin icadında önemli pay sahibi olduğu buluş.
4. İslam dünyasında “ikinci öğretmen” olarak tanınan bilgin.
5. İbn-i Haldun’un bir eseri.
6. Galilei’nin düşüncelerinden dolayı yargılandığı mahkeme.
7. Galilei ve Newton’ın geliştirdiği astronomik gözlem aracı.

bulmaca

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Ekoyay Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 67. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


01 Mart 2022, 19:28

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Sürekli faydalanacağım bilgiler var. Aslında öyle geziniyordum fakat artık tek adresim burası teşekkür ederim.

18 Şubat 2024, 21:03

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Teşekkür ederim çok işime yaradı buradan size sevgilerimi iletiyorum

24 Şubat 2024, 20:14

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Cok sagolun allah razı olsun

28 Şubat 2024, 09:16

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

çok güzeldi hergün burdan yapıyorum hocamız hergün ödev versin kitabı burdan bitirdim

28 Şubat 2024, 23:10

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Öğretmenler çok ödev veriyor ve Burası bana çok yardımcı oluyor Çok teşekkür ederim

04 Mart 2024, 23:42

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

güzeldi çok teşekkürler zorlnğım soruyu burdn görebiliyorum bize yrdım etiğiniz için teşşekkürler

07 Mart 2024, 22:24

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Bunu çok öneriyorum aşırı işime yaradı deneyin sizde beğenecek’siniz

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.