27 Temmuz 2021, 00:39
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 177-178-179. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 177-178-179 Cevapları Ekoyay Yayınları

5. Ünite Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 177. Sayfa Cevapları

A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.

CEVAP:

( D ) 1. Sanayileşmeden önceki dönemlerde ekonomik faaliyetlerin başında tarım gelmekteydi.( Y ) 2. Sanayileşmenin artmasına bağlı olarak el işi üretim artmıştır.

⇒ Sanayileşmenin artmasıyla fabrikalarda üretim artmış, buna bağlı olarak el işi üretim azalmıştır.

( Y ) 3. Kızılay, erozyonla mücadele etmek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.⇒ Kızılay, doğal afetlerde ve olağan dönemlerde yardıma muhtaçlara yardım eden bir kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

( D ) 4. Günümüzdeki meslek odaları ve birlikleri geçmiş dönemlerdeki Ahi ve Lonca Teşkilatına benzer görev ve sorumluluklar üstlenmişlerdir.

( Y ) 5. Doktor olmak için en önemli şey el becerisidir.

⇒ Doktor olmak için eğitim, ilgi, yetenek ve çalışkanlık gibi özellikler gerekmektedir.( D ) 6. E-ticaret, günümüzde hızla artış gösteren bir alışveriş yöntemi olmuştur.

B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.

CEVAP:

devlet, üretim, Ahilik, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, e-ticaret, meslek, tımar sistemi, robot, senyör7. Osmanlı Devleti’nde ———tımar sistemi————— ile devlet bazı memurlarına ve askerlerine maaş vermezdi. Bunun yerine toprakların gelirlerini hizmetlerine karşılık olarak bu görevlilere verirdi.
8. Orta Çağ Avrupası’nda geniş topraklara sahip olan bir —————senyör———— ülke yönetiminde söz sahibi olurdu.
9. Geçmiş zamanlarda toprağın işlenmesinde kullanılan sabanlar en önemli ————üretim————— araçlarındandır.
10. Tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı konusunda ————Türkiye Yeşilay Cemiyeti——— kamu yararına çalışmalar yapan bir kuruluştur.
11. Esnaflar için bir dayanışma teşkilatı olan ————Ahilik————— Teşkilatının kurucusu Ahi Evran’dır.
12. Dünyadaki gelişmeleri, yeni ortaya çıkan meslekleri tespit etmek ve ————meslek——— tercihi hakkında plan yapmak önemlidir.
13. Bulunduğunuz yerden —————E-ticaret———— yöntemi ile genel ağ üzerinden alışveriş yapılabilmektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 178. Sayfa Cevapları

C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.

CEVAP:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 178. SayfaÇ. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde toprağın yönetimi ile ilgili yapılan eşleştirme doğrudur?

A) İkta sistemi-Osmanlı Devleti             B) Tımar sistemi-Büyük Selçuklu Devleti
C) Feodal sistem-Orta Çağ Avrupası      D) Çiftçiyi destekleme sistemi-Türkiye Selçuklu Devleti

CEVAP: C16. Devletimiz topraktan daha iyi yararlanmak için çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan biri değildir?

A) Sulama kanalları yapmak      B) Dışarıdan tarım ürünleri satın almak
C) Modern yöntemlerle tarım yapılmasını desteklemek      D) Ekilebilir alanlarını korumak ve artırmak

CEVAP: B17. Üretim teknolojisindeki gelişmeler insanların yaşamlarında önemli değişikliklere neden olmuştur. Geçmiş dönemlerde bir kişinin bir günde el tezgâhında ürettiği kumaş günümüzde fabrikalarda çok daha hızlı üretilmektedir. Bu durum işlerin daha çok makinelerce yapılmasını ve yeni mesleklerin ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir.

Yukarıdaki metne göre hangi seçenekte verilen bilgi doğrudur?

A) El işi üretim tamamen sona erecektir.
B) İnsanların iş yapmasına gerek kalmayacaktır.
C) İnsanların yaptıkları tüm işleri makineler yapacaktır.
D) İnsanlar farklı iş arayışlarına gireceklerdir.

CEVAP: D18. “Ne zamandır gidip üye olmak ve gönüllü olarak çalışmalara katılmak istiyordum. Nihayet üye oldum. Kimsesiz çocuklara yalnızlıklarını unutturmak ve onlara destek olmak için yapılan çalışmalara katıldım.”

Bu sözü söyleyen kişi hangi sivil toplum kuruluşuna katılmıştır?

A) Darülaceze      B) Kızılay      C) TEMA      D) Yeşilay

CEVAP: A
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 179. Sayfa Cevapları

19. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi meslek liselerinin amaçlarından biri değildir?

A) Üniversitelere öğretim görevlisi yetiştirmek.
B) İş hayatını yakından tanıtmak.
C) Meslek edindirmek.
D) Yaparak ve yaşayarak eğitim vermek.

CEVAP: A

20. Meslek seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Çok zaman ve emek gerektirmemesine      B) Geçmiş zamanlarda yaygın olmasına
C) İhtiyaç duyulmayan bir meslek olmasına      D) Kişilik özelliklerinize ve yeteneklerinize uygunluğuna

CEVAP: D

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

21. Dijital teknoloji nedir?

CEVAP: Dijital teknoloji, teknolojik ürünlerin programlanması sonucunda insan eli değmeden kendi kendine çalıştığı bir teknoloji türüdür.

22. Dijital teknoloji üretim, dağıtım ve tüketim ağında ne gibi değişikliklere sebep olmuştur

CEVAP: Dijital teknoloji üretim, dağıtım ve tüketimi kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır. Ürünler makinelerde üretilmekte, genel ağ aracılığıyla dağıtılmakta ve tüketilmektedir. İnsanlar mağazalara gitmeden ürünlere sahip olmaktadır.

23. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlar nelerdir?

CEVAP: Üretimde süreklilik sağlanmıştır. Vergiler düzenli olarak toplanmıştır. Bölgenin güvenliği sağlanmıştır. Sürekli olarak hazır bir ordunun bulunması sağlanmıştır. Bu durum merkezi otoritenin artmasına katkı sağlamıştır. Devletin maaş yükü azalmış ve ülke bayındır hale gelmiştir.

24. Geçmişte önemli olan bir mesleğin günümüzde önemini yitirmesinin sebepleri nelerdir?

CEVAP: Son yıllarda teknoloji büyük gelişme göstermiştir. Makineler insanların işlerini yapmaya başlamıştır. Böylece makinelerin yaptığı işi insanların yapmasına gerek kalmamıştır. Bu durum bazı mesleklerin önemini kaybetmesine neden olmuştur. Çünkü, makine insandan daha hızlıdır.

25. Meslek tercihine yönelik iyi bir planlama nasıl olmalıdır? Açıklayınız.

CEVAP: Kişi ilgi ve yeteneklerini bilmeli, zekasının nelere yatkın olduğunu anlamalıdır. Bir meslek tercih ederken kendi özelliklerinin dışında seçeceği mesleğin özelliklerini de bilmelidir. Bu mesleğin çalışma ortamı, kazanç durumu ve mesleğe olan talep konusunda bilgilenmelidir. Kişisel istek ve hedefleri meslek ile uyuşuyorsa ve bu konuda başarı gösteriyorsa bu mesleği seçebilir.

E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

CEVAP:

1. Âşık Veysel Şatıroğlu’nun toprak ile ilgili şiiri.
2. Günümüzde insanın yapacağı işleri yapmaya başlayan gelişmiş makinelerin genel adı.
3. Buğday, mısır, arpa, yulaf gibi tarım ürünlerinin un hâline getirildiği yer.
4. Tarım sektöründe çalışanlara devletin sağladığı imkânlar.
5. Çalışanların haklarını korumak üzere kurulan örgüt.
6. Güvenli kan teminini karşılayan, doğal afetlerde afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılayan kuruluş.
7. Osmanlı Devleti’ndeki toprak sistemi.
8. Osmanlı Devleti’nde meslek teşkilatı.
9. Kas gücüyle yapılan üretimin makinelerle yapılmaya başlaması.
10. Doğal varlıkları koruyarak erozyonla mücadele etmeyi amaç edinmiş bir sivil toplum kuruluşu.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 179. Sayfa Cevapları

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Ekoyay Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 67. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


11 Mart 2022, 17:36

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Güzel olmuş Ama bir dahaki sefere cevaplar daha kısa olabilir.

17 Nisan 2022, 20:19

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Valla çok güzeldi ellerinize saglik

19 Nisan 2022, 21:02

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

yani cevapları biraz uzun onun dışında çok güzellllll

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.