20 Temmuz 2021, 21:52
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 182-183-184-185-186-187. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 182-183-184-185-186-187 Cevapları Ekoyay Yayınları

Demokrasinin Serüveni Etkinlik Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 182. Sayfa Cevapları

– Demokrasi denildiğinde aklınıza gelen kavramlar nelerdir?

CEVAP: Demokrasi denilince aklıma hürriyet, eşitlik, adalet, hak ve özgürlükler, anayasa, hukuk, kurallar ve yönetim gelmektedir.

– Martin Luther King, konuşmasında Amerika’da yaşanan demokrasi dışı uygulamalardan hangilerine değinmektedir?CEVAP: Özellikle kölelik, ırkçılık ve haklara saygısızlık gibi uygulamalara değinmektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 183. Sayfa Cevapları

– Demokratik ilkelerin günlük hayattaki uygulamalarına örnekler veriniz.

CEVAP: Demokratik ilkeler ile hak ve özgürlüklerimizi kullanırız. Eğitim, sağlık gibi kurumlardan faydalanabiliriz. Bunu yaparken ayrımcılık yapılmaz. İnsanlar istediği mesleği seçebilir ve istediği yerde yaşayabilir.ETKİNLİK ZAMANI

Aşağıdaki tabloyu örneği dikkate alarak doldurunuz.

CEVAP:

Seçme ve seçilme hakkı Ülkeyi yönetenleri oy vererek seçme anlamına geliyor. → Kendimizi yönetecek kişileri seçerek belirlemiş oluruz.

Millî egemenlik ⇒ Egemenliğin doğrudan millete ait olması anlamına geliyor. → Milletvekili seçerek milletin temsil edilmesini sağlarız.Karar alma ve uygulama süreçlerine katılım ⇒ Halkın karar alım aşamalarında aktif rol oynaması anlamına geliyor. → Oy kullanır, dilekçe yazar veya bir karara itiraz edebiliriz.

Çoğulculuk ⇒ Toplumun farklı kesimlerinin temsil edilmesi anlamına geliyor. → Düşüncelerimiz meclisteki farklı siyasi partiler tarafından temsil edilir.

Hukukun üstünlüğü ⇒ Hukukun, ülkede yayılmış ve herkesten üstün olduğu anlamına geliyor. → En yetkili kişi bile hukukun yaptırımlarına uymak zorundadır.

Özgürlük ⇒ Bir kısıtlanma veya zorlanma olmadan düşünmek ve davranmak anlamına geliyor. → Fikirlerimizi baskı altında kalmadan rahatça ifade edebiliriz. Eşitlik ⇒ Her bireyin yasalar önünde eşit haklara sahip olması anlamına geliyor. → Adalet karşısında hepimiz aynı haklara sahibizdir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 184. Sayfa Cevapları

– İlk Türk devletlerinde kurultaylara hükümdarın eşi de katılırdı. Bu durumu demokrasi ve kadın hakları açısından değerlendiriniz.

CEVAP: Eskiden kadınlar devlet yönetiminde erkekler kadın söz hakkına sahip değildi. Ülkemizde kadınlar meclise 1935 yılında girdi. Bunları düşündüğümüzde hükümdar eşinin kurultaya katılması kadının yönetimdeki yeri bakımından önemlidir. Bu durumda kadınların devlet yönetiminde fikirlerine önem verildiğini söyleyebiliriz. Demokrasinin tam olarak gerçekleşmesi için cinsiyet ayırt etmemek gerekir. Bu durumda tüm halkı dikkate almak lazımdır. Kadınları temsil etmesi açısından hükümdar eşinin kurultayda olması güzel bir durumdur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 185. Sayfa Cevapları

– Herkesin kanun önünde eşit olması neden önemlidir? Tartışınız.CEVAP: Herkes kanun önünde eşit olmasaydı, daha fazla hakkı olan insan suç işlemiş veya yasalara karşı gelmiş olsa bile yaptırım uygulanmazdı. Adaletin doğru işlemediği bir toplumda kurallara uyulmaz, düzen bozulur ve toplum yıkıma doğru sürüklenir. İnsanların birbirinden üstün olmaması, hukuk önünde eşit olmaları onları kurallara uymaya zorlayan ve düzeni sağlayan bir durumdur.

– Türk tarihinde yönetim alanındaki uygulamalar demokrasinin hangi ilkeleriyle ilişkilidir? Açıklayınız?

CEVAP: Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı eşitlik ilkesi ile ilgilidir. Bu ferman ile padişah herkesin kanun önünde eşit olduğunu belirtmiştir. Islahat Fermanı ile tüm vatandaşlar eşit hale gelmiştir. Meşrutiyetin ilanı seçme ve seçilme hakkı ile ilgilidir. Halk seçtiği temsilciler aracılığıyla Mebusan Meclisi’nde temsil edilmiştir. TBMM’nin açılması ise milli egemenlik ilkesiyle ilişkilidir.

– Türkiye Büyük Millet Meclisinde “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözü ile verilmek istenen mesaj nedir? Açıklayınız.CEVAP: Ulus, egemenliğin tek meşru kaynağı ve sahibidir. Egemenlik, bir topluluğun, bir devletin ülke üzerinde sahip olduğu tüm yetkilerdir, hür olmak, yetki sahibi olmak, hâkimiyet anlamlarına gelir. Bir milletin tam anlamıyla özgür ve bağımsız olabilmesi için ulusal egemenliğe sahip olması gerekir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 186. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK ZAMANI

A. Aşağıdaki tabloyu örneği dikkate alarak doldurunuz.

CEVAP:

186.sayfaB. Ülkemizin yönetimindeki demokratik özelliklere örnekler veriniz.

CEVAP: Ülkemizde halk seçtiği milletvekilleri ile mecliste temsil edilmektedir. Seçme ve seçilme hakkı bulunmaktadır. İnsanlar din, ırk, cinsiyet fark etmeksizin hukuk önünde eşittir ve hukuk herkesten üstündür. İnsanlar özgürce düşünme ve davranma hakkına sahiptir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 187. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK ZAMANI

Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

1. Metne göre Bilge Kağan tek başına karar alıp uygulayabilmekte midir? Neden?CEVAP: Uygulayamamaktadır. Çünkü Bilge Kağan’ın görüşlerinin kurultay tarafından onaylanması gerekmektedir. Eğer onaylanmazsa kararları uygulanmamaktadır.

2. Kurultay üyelerinin tutumu hangi demokratik ilkelerle açıklanabilir? Neden?

CEVAP: Bu tutum “karar alma ve uygulama süreçlerine katılım” ilkesiyle açıklanabilir. Bilge Kağan’ın kararlarında kurultay aktif bir roldedir. Karar alınmasında ve uygulanmasında kurultayın görüşü çok önemlidir.

ETKİNLİK ZAMANI

Kanun-i Esasi’nin aşağıdaki maddelerini okuyunuz ve bunlarla ilgili soruları cevaplayınız.1. Bu maddeler demokrasinin hangi ilkeleriyle ilgilidir? Aşağıya yazınız.

CEVAP: Bu maddeler demokrasinin hukukun üstünlüğü, karar alma ve uygulama süreçlerine katılım ilkeleriyle ilgilidir.

2. Kanun-i Esasi’nin bu maddelerinin benzerlerini 1982 Anayasası’ndan bularak aşağıya yazınız.

CEVAP:

Madde 28 – Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.

Madde 42 – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

Madde 9 – Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.

Madde 80 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Ekoyay Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 67. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


05 Mayıs 2022, 16:57

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

çok iyiydi çok teşekkürler

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.