20 Temmuz 2021, 23:19
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 192-193-194-195. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195 Cevapları Ekoyay Yayınları

Anayasa’dan Gelen Güç Etkinlik Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 192. Sayfa Cevapları

– Haberi okuyunuz. Haberde “şefkat eli” ifadesi ile kastedilen kurum ve kuruluşların isimlerini altındaki boşluğa yazınız.

CEVAP: Darülaceze, Darüşşafaka, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

– Anayasa’nın ilk üç maddesinin dördüncü madde ile koruma altına alınmasının sebebi nedir? Açıklayınız.CEVAP: Dördüncü maddenin amacı ilk üç maddenin kaldırılmasını veya değiştirilmesini önlemektir. Bu maddeler devletimizin temel esaslarıdır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 193. Sayfa Cevapları

– Anayasa’nın 5. maddesindeki “insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.” ifadesi ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.

CEVAP: İnsanın maddi gelişimi için gereken eğitim ve iş koşullarının sağlanması, manevi gelişimi için gereken çeşitli bilimsel ve kültürel kurumlar ile ibadethanelerin kurulması devletin görevidir.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 194. Sayfa Cevapları

– Metinde cumhuriyetimizin hangi nitelikleri yer almaktadır? Açıklayınız.

CEVAP: Milli egemenlik, seçme ve seçilme hakkı ve karar alma ve uygulama süreçlerine katılım gibi nitelikleri yer almaktadır.

ETKİNLİK ZAMANI

Haberlerde sosyal devlet uygulamalarına ait örneklere yer verilmiştir. Haberleri okuyunuz ve bu uygulamaların vatandaşlara katkılarını açıklayınız.

CEVAP: İlk metne göre ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır. İkinci metne göre ise vatandaşlın her kesiminin okuma-yazma öğrenmesi amaçlanmıştır. Böylece halk bilgiden uzak kalmayacaktır.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 195. Sayfa Cevapları

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Görev ve Sorumlulukları
• Yasa koymak, değiştirmek ve kaldırmak
• Savaş ilanına karar vermek
• Para basılmasına karar vermek
• Genel ve özel af ilanına karar vermek
Kavramlar
• Yasa
• Yasama
• Oy
• Egemenlik
• Millî egemenlik

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Görev ve Sorumlulukları
• Eğitim ve öğretime yönelik politikalar uygulamak
• Eğitim araç-gereçlerini hazırlamak
• Eğitim-öğretim programlarını hazırlamak
• Öğretim metot ve teknikleri geliştirme
Kavramlar
• Eğitim
• Öğretim
• Okul
• Meslek

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
Görev ve Sorumlulukları
• Sosyal hizmet ve yardım politikaları uygulamak
• Aile yapısını ve değerleri koruma çalışmaları yürütmek
• Çocukları ihmal ve istismardan korumak
• Yaşlı ve engellileri ihmal ve istismardan korumak
Kavramlar
• Değerler
• Hizmet
• Aile
• Kadın
• Çocuk

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI
Görev ve Sorumlulukları
• Mahkeme açmak ve teşkilatlandırmak
• Her türde adalet kurumlarını planlamak ve açmak
• Adalet hizmetleriyle ilgili araştırma ve düzenleme yapmak
• Kanun taslaklarını incelemek
Kavramlar
• Adalet
• Kanun
• Yargı
• Ceza
• IslahTÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Görev ve Sorumlulukları
• İç güvenlik kuruluşlarını idare etmek
• Kıyı ve karasuların emniyetini sağlamak
• Her türlü kaçakçılığı takip ve men etmek
• Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek
Kavramlar
• Vatandaşlık
• Nüfus
• Güvenlik
• Hizmet
• Destek

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Görev ve Sorumlulukları
• İslam dininin esasları ile ilgili işleri yürütmek
• Din konusunda toplumu aydınlatmak
• İbadet yerlerini yönetmek
Kavramlar
• İslam
• Din
• İbadet
• Ahlak

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Ekoyay Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 67. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


06 Aralık 2022, 23:11

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3645

Yasalar hepimizin iyiliği için vardır bu nedenle haklarımızı ve sorumluluklarımızı iyi öğrenmeliyiz. Bu konu için teşekkürler.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.