08 Şubat 2021, 14:26
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 192-193. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 192, 193 “DEĞERLENDİRME SORULARI” Etkinlik Cevap Anahtarı

192. Sayfa

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

Cevap:( D ) 1. Obezite her geçen gün artmakta ve beraberinde beslenmeye bağlı rahatsızlıkları ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle gelecekte daha çok diyetisyene ihtiyaç duyulacaktır.
( D ) 2. Vakıflar sadece insanların değil aynı zamanda hayvanların da beslenme, tedavi, barınmalarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmuştur.
( D ) 3. Güncel haber başlıklarına ve manşetlere cep telefonu, tablet ve bilgisayardan Genel Ağ aracılığıyla kolayca erişebiliriz.
( Y ) 4. Üretim teknolojisindeki gelişmeler sayesinde hava kirliliği ve çevre sorunları ortadan kalkmıştır.
( Y ) 5. Artan nüfusa ve gittikçe azalan toprak miktarına bağlı olarak toprağın ekonomik değeri her geçen gün daha da azalmaktadır.

Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
(feodalite, dernek, Sanayi inkılabı, tarım, vakıf, sosyal medya uzmanı, nöropsikolog, tımar)

Cevap:

1. Strateji belirleme, etkili iletişim, hayat tecrübesi ve donanım konularında iyiyseniz ve sosyal medyayı çok iyi biliyorsanız başarılı bir sosyal medya uzmanı olabilirsiniz.
2. Vakıf bireylerin yardımlaşma amacıyla sahip oldukları servet veya gelirin bir kısmını gönüllü olarak kamu yararına harcama gayesiyle ortaya çıkmış kurumlardır.
3. Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde toprakların ve üstünde yaşayan köylülerin derebeyine yani bir kişiye ait olduğunu kabul eden yönetim şekline feodalite denir.
4. Anadolu uygarlıklarından Friglerin en önemli geçim kaynakları  tarım  ve hayvancılıktır.
5. İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan  sanayi inkılabı insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçiş olarak ifade edilebilir.193. Sayfa

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Meslek seçimi bireyin hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Bu süreçte en uygun olan mesleği seçebilmek için kendimize bazı sorular sormamız gerekir.
Aşağıdaki sorulardan hangisi doğru mesleği seçmemize yardımcı olamaz?
A) Hangi işi ve mesleği yapmaktan mutluluk duyarım?
B) Kişiliğime en uygun meslek hangisidir?
C) Ailem ve çevremdeki kişilerin istedikleri mesleği seçmeli miyim?
D) İlgi ve yeteneklerime hangi meslek en uygundur?

Cevap: C2. Ahilik teşkilatı bulunduğu yerde mesleki eğitim vermek, pazarları kontrol etmek, mal ve ürünlerin kalitesini ve fiyatlarını belirlemek, savaş sırasında orduya yardım etmek gibi görevler üstlenmiştir.
Yukarıda verilen bilgilerden hareketle Ahilik teşkilatının en önemli faaliyet alanı hangisidir?
A) Sosyal B) Askerî C) Siyasi D) Ekonomik

Cevap: A

3. Osmanlılarda vakıflar insanların doğumundan ölümüne kadar etkili olan ve hayatın bütün ihtiyaçlarını karşılayan sosyal yardımlaşma kurumlarıdır.
Aşağıdakilerden hangisi vakıfların topluma hizmetleri arasında yer almaz?
A) İnsanlar arasında din, dil, ırk, düşünce farkı gözetmeden ihtiyaç sahiplerine yardım götürmüşler.
B) Hizmetleriyle toplumda hırsızlık, gasp, isyan hareketlerinin olmasının önüne geçmiştir.
C) Zengin fakir ayrımına, sınıf farklılığına, sosyal çatışmalara engel olmuştur.
D) Toplumda belli bir kesimin zengin bir hayat yaşamasını sağlamıştır.

Cevap: D4. İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sanayi İnkılabı, insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçiş olarak ifade edilebilir. 18. yüzyılda İngiltere’de dokuma sektöründe ortaya çıkan bu gelişme, kısa sürede başka alanlara yayılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından biri değildir?
A) Nüfusun kentlerde toplanmasına yol açmıştır.
B) Buharlı lokomotif, buharlı gemi gibi araçlarla insanlar uzak mesafeleri yakınlaştırmıştır.
C) Fabrikaların açılmasıyla üretilen ürün miktarı artmıştır.
D) Hammaddeye duyulan ihtiyaç azalmıştır.

Cevap: D

Aşağıdaki sorunun cevabını verilen boşluğa yazınız.
Kurulduğu dönemde fethettiği yerlerde derebeylik sistemi ile karşılaşan Osmanlı Devleti derebeylik yerine tımar sistemi uygulamıştır. Osmanlı padişahları fethedilen toprakların bir kısmının mülkiyetini devlete bırakmıştır. Devlete ait bu toprakların da işletme hakkını halka vermiştir.
Osmanlı Devleti fethettiği yerlerdeki derebeylik yerine tımar sistemine geçerek hangi alanlarda gücünü arttırmayı amaçlamıştır? Yazınız.

Cevap: Askeri, tarım ve ekonomi.Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Ekoyay Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 67. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.