21 Temmuz 2021, 22:44
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 201-202-203. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 201-202-203 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Ünite Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 201. Sayfa Cevapları

ÖĞRENDİKLERİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.

CEVAP:

( D ) 1. Kurultay, Türk tarihindeki demokratik uygulamalara örnek verilebilecek bir kurumdur.( Y ) 2. Türk tarihindeki ilk anayasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti zamanında hazırlanmış ve uygulanmıştır.

⇒ İlk anayasa Kanun-i Esasi’dir.

( D ) 3. Atatürk, çok partili hayatı demokrasinin bir parçası olarak görmekteydi.( D ) 4. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara devletin yardım etmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel nitelikleri ile örtüşmektedir.

(Y ) 5. Sınıf başkanının öğretmen tarafından seçilmesi demokratik bir uygulamadır.

⇒ Sınıf başkanı öğrencilerin oy vermesiyle seçilir.

B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.Serbest Cumhuriyet Fırkası, çoğulculuk, antidemokratik, medya, Atina, sosyal devlet

CEVAP:

6. Tarihte bilinen ilk demokratik yönetim ———————Atina—————— şehir devletinde görülmüştür.
7. —————Çoğulculuk————— demokrasinin temel ilkelerindendir.
8. Mustafa Kemal, çok partili hayata geçilmesi için ——————Serbest Cumhuriyet Fırkası————— adında bir partinin kurulmasını desteklemiştir.
9. Devletimizin kimsesizlere, yaşlılara, fakirlere destek olması —————sosyal devlet—————— anlayışına bir örnektir.
10. Demokratik değerlere ve demokrasinin ilkelerine uymayan —————antidemokratik—————— uygulamalar insan haklarının ihlaline de neden olur.

C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.CEVAP:

201. sayfa


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 202. Sayfa Cevapları

Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

12. • Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklardır.
• Şehrin dışından gelen saldırılarda birlik olunacak ve şehir savunması birlikte yapılacaktır.
• Yahudiler dinlerinde serbest olacaktır.
• Her topluluk kendine ait bölgeden sorumlu olacaktır.Medine Sözleşmesinin maddelerine göre Hz. Muhammed’in yönetim anlayışı ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Tek başına karar alıp uygulamıştır.
B) Yalnızca Müslümanların çıkarlarını korumuştur.
C) İnsan haklarına değer vermiştir.
D) Başkalarının sorumluluğunu üzerine almıştır.

CEVAP: C

13. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Türk tarihindeki demokratik gelişmelerden birine yer verilmiştir?A) İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
B) Tanzimat Fermanı
C) Magna Carta Libertatum
D) Hammurabi Kanunları

CEVAP: B

14. Mustafa Kemal Atatürk: “Memlekette muhalif bir fırka teşkil etmek lazımdır. Böyle bir fırka vücuda gelirse Mecliste tartışma daha serbest olur.” Osman Okyar, Mehmet Seyitdanlıoğlu, Fethi Okyar’ın Anıları, s. 96 (Düzenlenmiştir.)

Atatürk’ün sözüne göre hangi seçenekte verilen bilgi doğrudur?A) Atatürk, çok partili hayata geçilmesini arzu etmektedir.
B) Atatürk, iktidar partisinin daha da etkili olmasını istemektedir.
C) Atatürk, yeni bir parti kurmak ve partinin başkanı olmak istemektedir.
D) Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisini kapatmak istemektedir.

CEVAP: A

15. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin amaçlarından biri değildir?

A) Adil olma
B) Ekonomik koşulları iyileştirme
C) Huzur ve güvenliği sağlama
D) Ücretli sağlık hizmeti vermeCEVAP: D

16. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde antidemokratik uygulama söz konusudur?

A) Ailem benimle ilgili aldığı kararlarda görüşümü alır.
B) Kardeşime karşı anlayışlı olurum.
C) Sınıftaki ön sıraya oturma hakkı sadece benimdir.
D) Okul başkanlığını oy kullanarak belirleriz.

CEVAP: C
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 203. Sayfa Cevapları

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

17. Antidemokratik uygulama ne demektir? Örneklerle açıklayınız.

CEVAP: Demokrasi ile uyuşmayan uygulamalara antidemokratik uygulama denir. Örneğin, bir ailenin çocuğunun gideceği üniversiteye ona sormadan karar vermesi antidemokratik bir uygulamadır. Çünkü, demokrasiye göre her insanın fikir özgürlüğü vardır.

18. TBMM ile demokratik ilkeler arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklayınız.

CEVAP: TBMM demokrasinin en önemli unsuru olan milli egemenlik ilkesinin gerçekleştirilmesini sağlar. Milletvekillini seçeriz ve seçtiğimiz vekiller TBMM’de bizlerin fikirlerini temsil eder. Böylece devletin alacağı kararlara katılma şansımız olur.

19. Atatürk’ün yönetim anlayışı demokratik midir? Neden?

CEVAP: Atatürk’ün demokratik bir yönetim anlayışı vardır. Demokratik değerlere uygun bir devletin ilk adımlarını atmıştır. Egemenliğin millete ait olması gerektiğini düşündüğü için TBMM’nin kurulmasını ve Cumhuriyet’in ilanını sağlamıştır. Bunlar dışında kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermesi gibi uygulamaları da demokratik yönetim anlayışını desteklemektedir.

20. Devletimizin kimsesiz çocuklara sahip çıkması onun hangi özelliğinin bir sonucudur? Neden?

CEVAP: Bu durum devletimizin sosyal bir devlet olmasının bir sonucudur. Sosyal devletler insan hak ve özgürlüklerine saygılı olur, insanın doğuştan sahip olduğu imkânları geliştirir ve onları korur.

E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

CEVAP:

1. İlk Türk devletlerindeki demokratik nitelik taşıyan meclis.
2. Demokrasinin ilk uygulandığı şehir.
3. Demokrasinin temel ilkelerinden biri.
4. Ülkemizin yönetim biçimi.
5. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin ortaya çıktığı ülke.
6. Demokrasiye aykırı olan.
7. Atatürk’ün çok partili hayata geçiş için açılmasını istediği siyasal kuruluşlar.
8. Ülkemizde yasa çıkarılan yerin kısa adı.
9. Osmanlı Devleti’nde devleti yönetenlerin karar aldığı yer.
10. İlk Türk anayasası.

bulmaca

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Ekoyay Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 67. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


06 Aralık 2022, 23:12

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Cidden müthiş bir iş yapıyorsunuz buradan o kadar çok faydalandım ki anlatamam cevaplarınız için çook teşekkür ederim

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.