22 Temmuz 2021, 01:10
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 225-226-227. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 225-226-227 Cevapları Ekoyay Yayınları

Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 225. Sayfa Cevapları

ÖĞRENDİKLERİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.

CEVAP:

( D ) 1. Türkiye küresel sorunlara çözüm arayan birçok uluslararası kuruluşa üyedir.( Y ) 2. Birleşmiş Milletler, kendisine bağlı bir kuruluş olan FAO ile ülkelere kredi vermektedir.

⇒ Birleşmiş Milletler, kendisine bağlı bir kuruluş olan FAO açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmek amacındadır.

( D ) 3. Kalıp yargı bir kişi hakkında zihinde önceden oluşturulmuş birtakım izlenimlerdir.( Y ) 4. Küresel ısınma, dünyada ısınma için kullanılan yakıt miktarını azaltmıştır.

⇒ Küresel ısınma, yakıt miktarının azalması ile doğrudan ilişkili değildir.

( Y ) 5. Tsunaminin önlenmesi için ağaç dikilmelidir.

⇒ Tsunamiyi ağaç dikerek önlemek mümkün değildir.B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.

NATO, zorunlu göç, ön yargı, rol, UNICEF, barış, UNESCO

CEVAP:

6. Bir kişi ya da olay hakkında yeterli bilgi edinmeden karara varmaya ——————ön yargı—————— denir.
7. Uyum, karşılıklı hoşgörü ile oluşturulan ortama ——————barış—————— denir.
8. —————UNICEF————— Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun kısa adıdır.
9. Üyesi olunan grupta üstlenilmesi gereken sorumluluklara ——————rol————— denir.
10. İnsanların yaşadıkları yerden kendi iradeleri dışında ayrılmalarına ———————zorunlu göç————— denir.
11. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü yani kısa adıyla ———————NATO————— uluslararası bir askerî kuruluştur.C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.

CEVAP:

sosyal 265


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 226. Sayfa Cevapları

Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.13. Aşağıdakilerden hangisi kalıp yargıya örnek olarak verilebilir?

A) Karanfil güzel kokan bir çiçektir.
B) Japonlar çok çalışkandır.
C) Yılan sürüngen bir hayvandır.
D) Hoşgörü iletişime katkı sağlar.

CEVAP: B

14. I. Açlık II. Terör III. Savaş IV. YangınYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri küresel sorun değildir?

A) I-II B) II-III C) III-IV D) IV

CEVAP: D

15. “Böyle olacağını biliyordum.”Bu sözü söyleyen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ayrımcı B) Bencil C) Çalışkan D) Ön yargılı

CEVAP: D

16. “Bu sorunun çözümü için orman varlığımızı korumalı hatta artırmalıyız.”Bu sözü söyleyen kişi hangi küresel sorunlara çözüm önermektedir?

A) Bulaşıcı hastalıklar B) Göç C) Küresel ısınma D) Savaş

CEVAP: C

17. I. Terör II. Savaş III. Deprem IV. Çığ V. AçlıkYukarıdakilerden hangileri doğal afettir?

A) I-II-III B) II-III-IV C) IV-V D) III-IV

CEVAP: D

18. “Kalıp yargı ve ön yargı” konusunda duyarlı bireyler hangi değer ve becerileri benimsemişlerdir?

A) Saygı – Problem çözme becerisi
B) Problem çözme becerisi – Düşünme becerisi
C) Saygı – Tablo çizme becerisi
D) Özgürlük – Değişim ve sürekliliği algılama becerisi

CEVAP: A

19. Bir ülkenin uluslararası ekonomik kuruluşlarla olan ilişkilerinin ülke ekonomisine katkısı konusuna aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?

A) Ülke bilimsel gelişmelerden haberdar olur.
B) Ülke ürünlerini satmak için pazar bulabilir.
C) Ülke, halkı başka ülkelerin kültürünü tanır.
D) Başka ülkelerden eğitim desteği sağlanır.

CEVAP: B


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 227. Sayfa Cevapları

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

20. Kalıp yargıların ortaya çıkış nedenleri nelerdir?

CEVAP: Kalıp yargılar toplumsal yaşama, gelenek ve göreneklere ya da kişisel eğilimlere dayalı olarak meydana gelir.

21. Üç tane küresel sorun belirleyerek bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerinizi yazınız.

CEVAP: Göç, bölgenin ekonomik olarak kalkınmasıyla; açlık ülkeler arası işbirliği ile; terör ise silahlanmanın sona ermesiyle sona erebilir.

22. BM’ye bağlı kuruluşların hangileri küresel sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmaktadır?

CEVAP: WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) meteorolojiyi standart hale getirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

23. Türkiye’nin ilişkide bulunduğu ekonomik bölgelere ve kuruluşlara katkıları nelerdir? Örneklerle açıklayınız.

CEVAP: Türkiye ekonomik bölgelere bir geçiş noktası olarak katkı sağlamaktadır. Örneğin; Asya ve Avrupa ülkeleri arasında ulaşım yollarını sağlayarak ekonomik ve siyasi gelişmelere faydalı olmaktadır.

24. Kalıp yargılar kültürler arası ilişkileri nasıl etkiler?

CEVAP: Bu durum kültürlerin birbirini doğru tanımasına engeldir. Bazı kültürlerin daha derin incelenmesinde sorunlar meydana gelebilir. Aynı zamanda insanların birbirinden uzaklaşmasına veya iletişimsizliğe yol açabilir.

25. Türkiye’nin üye olduğu uluslararası kuruluşlardan birini seçiniz. Bu kuruluşun çalışmalarını kısaca açıklayınız.

CEVAP: Birleşmiş Milletler kendini “adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş” olarak tanımlamaktadır.

E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

CEVAP:

1. Atmosferde bulunan metan, su buharı ve karbondioksit gibi gazların güneşten gelen ve yansıyan ışınları tutarak dünyanın ısınması.
2. BM’ye bağlı ülkelere kredi vermesiyle tanınan bir uluslararası kuruluş.
3. Bir kişiye, bir düşünüşe, bir eyleme, bir başarıya yüksek değer vermekten doğan özel bir duygu.
4. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin kısa adı.
5. Dünya çapında etkili olan.
6. BM’ye bağlı uluslararası eğitim bilim ve kültür örgütünün kısa adı.
7. Amaçları ve çıkarları bir olanların bu yolda çalışmalarını birleştirmeleri durumu.
8. Bir şeyi yeterince bilmeden varılmış kanı, önceden verilmiş yargı.
9. Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma.
10. Belli bir durum çerçevesinde düşünebilme, ne yapılacağına ve nasıl yapılacağına karar verebilme, eldeki imkânları kullanabilme ve bu yolla çözüme ulaşma.

bulmaca

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Ekoyay Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 67. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


06 Aralık 2022, 23:17

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Sosyal bilgiler dersini çok iyi yapıyorsunuz her hafta bakıyorum ve konuları daha iyi anlamamı sağlıyorsunuz çok teşekkürler

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.