20 Şubat 2021, 15:06
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 238-239. Sayfa Cevapları MEB Yayınları Meb Yayınları 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 238, 239 “DEĞERLENDİRME SORULARI” Cevap Anahtarı

238. Sayfa

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
( D ) 1. Sanayileşmiş ülkeler atmosfere çok miktarda sera gazı salar.
( D ) 2. Kalıp yargılar zaman içerisinde ön yargılara dönüşerek toplum içerisinde ayrımcılığa neden olur.
( Y) 3. Uluslararası kuruluşların devletlere emir verme ve uygulamaları denetleme yetkileri vardır.
( D ) 4. İnsanlar, kişisel özellikleri ile değil ait oldukları grubun özellikleri nedeniyle kalıp yargıların hedefi olur.
( D ) 5. Avrupa Konseyinin amaçlarından bazıları insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumaktır.

Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri uygun olarak doldurunuz.
(iklim değişikliği, ön yargı, ayrımcılık, Tiflis, Avrupa Konseyi, kalıp yargı, Türk Konseyi, İstanbul, küresel ısınma)Cevap:

1. Dünya üzerinde kara ve denizlerde oluşan sıcaklık artışına KÜRESEL ISINMA denilmektedir.
2. Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden en geniş şekilde yararlanmak, Türk dili konuşan ülkeler arasında çok taraflı iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulan örgüt  TÜRK KONSEYİ
3. KALIP YARGI  insanları özelliklerine göre kategorize etme eğilimlerinin neden olduğu bir algılama ve davranış biçimidir
4. AYRIMCILIK  bir gruba veya grubun üyelerine karşı beslenen olumsuz tutum ve davranışların tümüyle ilgili bir süreçtir.
5. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı “KEİ” nin merkezi İSTANBUL 

239. Sayfa

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.1. Türkiye, dış ekonomik ilişkiler hedefi doğrultusunda birçok bölgesel iş birliği girişimine kurucu ve öncü üye olarak katılmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşların içerisinde yer almanın ülkemiz açısından faydalarından biri değildir?
A) Bu tür bölgesel iş birliğinin ülkemize ekonomik katkıları vardır.
B) Ülkemize sosyal ve kültürel açıdan faydaları olmaktadır.
C) Yeni pazarlara açılmamızı kolaylaştırmaktadır.
D) Bütün ham madde ihtiyaçlarımızı dışarıdan karşılar hâle getirmektedir.

Cevap: D

2. Atmosferde biriken sera gazları atmosferin kimyasal özelliklerini etkilemektedir. Uzun vadede ise sera etkisi nedeniyle küresel ısınmaya ve sonuç olarak iklim değişikliğine neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliklerini ortaya çıkaran sebeplerden biridir?
A) Arazilerin doğru kullanımı.
B) Yeni ormanların oluşturulması.
C) Fosil yakıtların kullanılmaya başlanması.
D) Yok olmakta olan hayvan türlerinin koruma altına alınması.

Cevap: C3. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kalıp yargıya yönelik bir tutum vardır?
A) Gül’ün kırsal kesimden gelen yeni komşularına mesafeli davranması
B) Aylin ‘in sınıfa yeni gelen bir öğrenciyi arkadaş grubuna almak istememesi
C) Nevin’in gördüğü bütün sarışınların Alman olduğunu düşünmesi
D) Mesut’un tuttuğu takımın bu sene kesin şampiyon olacağını düşünmesi

Cevap: C

4. Dünyadaki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağlamayı amaç edinen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Ve Akdeniz Bitki Sağlığını Koruma Örgütü (EPPO)
B) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
C) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
D) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

Cevap: DAşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız.
“Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık tutulduğunda paranın yenilemeyeceğini göreceksiniz.”
Yukarıdaki Kızılderili atasözünde küresel sorunların hangi yönüne değinilmiştir?

Cevap:    Para insanların yaşamlarını devam ettirmeleri refah seviyeleri için gereklidir.Fakat yaşamamız için doğaya çevreye ve doğal kaynaklara ihtiyacımız vardır.Sular, denizler, göller, diğer su kaynakları yo edilirse o zaman yaşamanın imkanı kalmaz ve paranın o zaman bir değeri de olmaz.Çünkü satın alınacak malzeme bulunmaz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Ekoyay Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 67. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.