14 Haziran 2021, 19:16
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 Cevapları Ekoyay Yayınları

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Etkinlik Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 36. Sayfa Cevapları

– Türkler hangi nedenlerle Anadolu’yu yurt edinmişlerdir? Geçen yıl öğrendiğiniz bilgileri dikkate alarak açıklayınız.

CEVAP: Türkler salgın hastalıklar ve kuraklık gibi nedenlerden dolayı göç etme ihtiyacı hissetmişlerdir. Anadolu’nun ikliminin elverişli olması onların buraya göç etmesinde etkili olmuştur. Bunun dışında siyasi nedenler de vardır. Türkler başka kavimlerin baskısı nedeniyle güvenli gördükleri Anadolu’yu göç etmek için uygun bulmuşlardır.

– Sizce Kayıların ok ve yayı sembol olarak kullanmalarının sebebi nedir?CEVAP: Kayıların iki ayrı önemli kolu olduğu bilinmektedir. Yandaki iki ok bunu simgeliyor olabilir. Ortadaki yay ve ok ise hakimiyetin sembolü olabilir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 37. Sayfa Cevapları

Bizans İmparatorluğu ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi durumu Kayıları ve diğer Türk boylarını nasıl etkilemiştir? Tartışınız.

CEVAP: Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girdiği için Anadolu’da bir siyasi boşluk olmuştur. Bu boşlukta Türk boyları güçlenmek için çalışmış, Selçuklularla ve birbirleriyle mücadeleye girişmişti. Kayılar ise bu dönemde Bizans ile mücadele etmeyi uygun bulmuştur. Kırk yıl süren bağımsızlık arayışı sonunda Bizans’a karşı başarılar elde etmişler ve Osmanlı Devleti’ni kurmuşlardır.– Osman Bey’in ayrım yapmaksızın tüm halka adil davranması Osmanlı Beyliği’nin gelişmesine nasıl katkı sağlamıştır? Tartışınız.

CEVAP: Her alanda gayrimüslimlere adil davranılması onların Müslümanlar içinde endişe duymalarını önlemiştir. Devletin zayıf dönemlerinde bile ona karşı bağlılık duymuşlar ve uyumlu bir yaşam sürdürmüşlerdir.

– Haritada Kayıların ilk yerleştikleri yerleri işaretleyiniz.

CEVAP: 


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 38. Sayfa Cevapları

Etkinlik Zamanı

Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.1. İlk metinde geçen “sultan” ifadesiyle hangi devletin hükümdarından bahsedilmektedir?

CEVAP: Türkiye Selçuklu Devleti’nin hükümdarından bahsedilmektedir.

2. İlk metne göre hükümdarlık sembolleri nelerdir?

CEVAP: Metne göre hükümdarlık sembolleri kılıç, sancak ve hutbedir.3. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili farklı görüşlerin olmasının sebebi nedir?

CEVAP: Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun üzerinden yüzyıllar geçmiştir. Araştırmacılar konu hakkında az belgeye ulaşabildikleri için bazı konularda kesin sonuca ulaşamamaktadır. Bu nedenle kendi bakış açılarına göre eksik noktaları tamamlamaları gerekir. Böylece her araştırmacı başka bir görüşe sahip olur.

4. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili hangi görüşü benimsediniz? Neden?

CEVAP: İlk metindeki görüşü benimsedim. Çünkü bu metindeki diyalog bana daha ilgi çekici geldi. Osman Bey’in kendine güvenmesi ve fethettiği bölgeyi sahiplenmesi Osmanlı Devleti’nin kurulmasını kolaylaştırmış olabilir.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 39. Sayfa Cevapları

– Osmanlı Devleti’nin Rumeli’nin fethini kolaylaştıran gelişmeler nelerdir?

CEVAP: Osmanlı Devleti’nin Karesioğulları’nı kendisine katması fethi kolaylaştırmıştır. Çünkü bu beyliğin bir donanması vardı ve bu donanma Rumeli’ye geçişi sağlamıştır. Aynı zamanda Çimpe Kalesi’nin bir üs olarak kullanılması da Rumeli’nin fethini kolaylaştıran durumlardan biridir. Bunun dışında Rumeli halkının Osmanlı idaresini istemesi de çok önemlidir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 40. Sayfa Cevapları

– Boğazlar bölgesinin fethedilmesi Osmanlı Devleti’ne neler kazandırmıştır?

CEVAP: Boğazlar bölgesinin bir ulaşım yolu olması Osmanlı Devleti için önemlidir. Aynı zamanda yeni yerleşim yerleri ortaya çıkmıştır ve Bizans İmparatorluğu’na yaklaşılmıştır. Bu durum izlenecek siyasi politikalar için gereklidir.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 41. Sayfa Cevapları

– Minyatürleri incelediğinizde Osmanlı askerleri ile ilgili hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?

CEVAP: Osmanlı askerlerinin hükümdarın etrafında bulunup ondan emir beklediği görülmektedir. Bazı atlı birlikler bulunur. Bunun dışında kılıç kullananlar yayalar da vardır. Her askerin kendi görevi vardır. Bazıları sancak dikmekte, bazıları da çadır kurmaktadır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 42. Sayfa Cevapları

Etkinlik Zamanı

Haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.1. Kültürel miras ifadesinden ne anlıyorsunuz? Örnek vererek açıklayınız.

CEVAP: Kültürel miras bir topluluğa ait olan gelenek ve değerler ile somut tarihi güzelliklerdir. Örneğin; Sivas’ta bulunan ve Mengücekler zamanından kalan Divriği Ulu Cami kültürel mirasımızın en güzel örneklerinden biridir. Bu cami Türk-İslam kültürünün çok değerli mimarisinin en zor elementlerini bir arada taşımaktadır.

2. Devletimizin kültürel mirasın korunmasına önem vermesinin sebepleri nelerdir?

CEVAP: Kültürel miras bir toplumun kalıcı olmasının en güzel yoludur. Bir devlet yıkılsa bile onun yaptıkları varlığını sürdürür. Bir milletin gücü geride bıraktığı mimari izlerde ortaya çıkar. Bu nedenle devletimiz kültürel mirasımızı korumaya önem vermektedir. Bu yapılar geçmişimizi bize anlatır ve bizlere örnek olur. Kültürel mirasın oluşması yüzyıllar sürmektedir. Bu yüzden hemen kaybetmemek gerekir.3. Osmanlı Devleti köprüler dışında fethettiği yerlere ne tür eserler kazandırmıştır?

CEVAP: Osmanlı Devleti fethettiği yerlere cami, medrese, zaviye, han, hamam, külliye, kule gibi eserler kazandırmıştır. Örneğin; Gürcistan’daki Ahmediye Camii Osmanlı eseridir.

4. Restorasyon projelerinin Balkan devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkıları nelerdir?

CEVAP: Bu projeler ile iki devlet arasında kültürel mirası birlik içinde koruma çalışmaları gelişmektedir. İki devletin ortak değerlere sahip olması insanlar arasındaki sosyal ilişkileri de arttırmaktadır. Bu projeler ise bir Türk Bosna-Hersek’teki Osmanlı eserlerini ziyaret edebilir. Devletler birbirine yakınlaşır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 43. Sayfa Cevapları

Etkinlik Zamanı

İskân politikasının sonuçlarını ve Osmanlı Devleti’ne katkılarını aşağıdaki şemaya yazınız.

CEVAP:

  • Askerî: Yeni fetihlerde Türk ordusuna yardım sağlanmıştır.
  • Ekonomik: Göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçmeleri sağlanmıştır. Böylece devletin gelirleri artmıştır.
  • Siyasi: Fethedilen bölgelerin savunulması ve elde tutulması kolaylaşmıştır.
  • Kültürel: Balkanlarda Türk-İslam kültürü yayılmıştır.

– Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı seferlerinin düzenlenmesinin sebebi nedir?

CEVAP: Bizans İmparatorluğu’nun Avrupa’dan yardım istemesi, Osmanlı’nın ilerleyişinin Orta Avrupa’yı tehdit etmesi, Balkanları Osmanlı’nın elinden almak istemeleri ve intikam isteği Haçlı seferlerinin temel nedenlerindendir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 44. Sayfa Cevapları

– Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun büyük kısmı Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmıştır. Buna karşılık Rumeli’de büyük bir toprak kaybı yaşanmamıştır. Bu durumun sebebi nedir?

CEVAP: Osmanlı Devleti’nin başarısızlığını fırsat bilen bazı boy beyleri yeniden Anadolu’da kendi beyliklerini kurmak istemiştir. Bu nedenle Anadolu’dan toprak kayıpları yaşanmıştır. Ancak Rumeli’deki halk Osmanlı yönetiminden ve iskan politikasından memnun olduğu için bu devlete karşı bağlılıkları devam etmiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 47. Sayfa Cevapları

Etkinlik Zamanı

Metinleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. Metinlerde hangi asker alma sisteminden söz edilmektedir?

CEVAP: Metinde devşirme sisteminden söz edilmektedir.

2. Alınan çocuklar hangi ocağa asker olmaktadır?

CEVAP: Alınan çocuklar Kapıkulu Ocağında asker olmaktadır.

3. Çocuklar neden Türk ailelere verilmektedir?

CEVAP: Çocuklar Türkçeyi, Türk geleneklerini ve İslam dinini öğrenmek için Türk ailelere verilmektedir.

4. Saray için seçilen çocukların özellikleri neler olabilir?

CEVAP: Çocukların akıllı, sağlıklı, genç ve yetenekli olmasına önem verilirdi. Ailenin tek çocuğu alınmazdı.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 48. Sayfa Cevapları

– Osmanlı toplumunda yönetenler ile yönetilenler arasında hangi açıdan farklar bulunmaktadır?

CEVAP: Yönetenler vergi vermemektedir, ancak yönetilenler vergi vermekle yükümlüdür. Ayrıca yönetenler askerî, idari, siyasi ve dinî işlerle ilgilenirken yönetilenler tarım, zanaat, ticaret ve hayvancılık işleriyle uğraşmıştır.

– Günümüzdeki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerle Osmanlı’daki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerin benzer ve farklı yönleri nelerdir?

CEVAP: Osmanlı’da toplumun en kalabalık kısmını köylüler oluştururken günümüzde böyle bir durum yoktur. Ayrıca sanayi tarımdan daha fazla uğraşılan bir ekonomik etkinlik haline gelmiştir. Hayvancılık ile uğraşan insanların yaylak ve kışlakta kalması ise çok azalmıştır. Günümüzde de ticaret önemsenmektedir. Lonca Teşkilatı yerine başka kurumlar bu işe bakmaktadır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 49. Sayfa Cevapları

Etkinlik Zamanı

Minyatürleri inceleyiniz. Hangi ekonomik faaliyetlerle ilgili olduklarını altlarına yazınız.

CEVAP:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 49. Sayfa Cevapları

Etkinlik Zamanı

Örneği inceleyiniz. Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmesinde ve güçlü bir devlet hâline gelmesinde aşağıda sol tarafta yer alan unsurların etkisini karşılarına yazınız.

CEVAP:

Gaza ve Cihat: Osmanlı Devleti’nin gaza ve cihat yaptığını duyan gazilerin Osmanlı Devleti’ne katılması
askerî gücü arttırmış, fetihleri kolaylaştırmıştır.

Coğrafi Konum: Bizans Devleti ile yan yana yaşayan Osmanlı Devleti Bizans’ın siyasi durumu hakkında kolayca bilgi sahibi olmuş ve fetihler düzenlemiştir.

İskân Politikası: Osmanlı Devleti bu yöntemle fethettiği yerlere Türk nüfusu yerleştirerek fetihlerin kalıcı olmasını sağladı ve yeni fetihlere zemin hazırladı.

Askerî Yapı: Orhan Bey’in “Yaya ve Müsellem” adıyla kurduğu düzenli ordu, I. Murat’ın Kapıkulu Ocağı’nı kurması ve daha sonradan askeri yapıya yeni sınıflar eklenmesi ve donanmanın güçlendirilmesi ile askeri yapı güçlü hale geldi. Askeri yapı Osmanlı Devleti’nin beylikten devlete dönüşmesinde önemlidir.

Adaletli Yönetim: Fethedilen yerlerde halka din, dil, ırk fark etmeksizin adil davranılması halkın devlete bağlılığını arttırmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti kötü bir süreçte olsa bile halkın onun yönetiminden vazgeçmemesine neden olmuştur.

Anadolu Beylikleriyle İlişkiler: Anadolu Beyliklerinin kızlarıyla evlenmenin veya iyi ilişkiler kurmanın sonucunda Osmanlı Devleti topraklarını büyütmüş, askerî ve siyasî gücünü arttırmıştır.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Ekoyay Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 67. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


06 Aralık 2022, 23:17

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Bu cevaplar harika gerçekten sadece bu sene için değil lgs için de faydalı o yüzden ben deftere de yazıyorum önemli bilgileri teşekkürler

11 Ekim 2023, 07:07

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Çok teşekkür ediyorum çok iyi

13 Ekim 2023, 16:15

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Çooooook güzel bir yayın

17 Ekim 2023, 17:10

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

gercekten bayıldım hep bakcam bu siteye gercekten harika teşekkürler

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.