21 Kasım 2023, 21:07
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 131-133-134-135-136. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


5. Tema Vatandaşlık: Vatandaşlık Görevleri Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 131-132-133-134-135-136 Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları Dörtel Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Hak” ve “görev” kavramları sizde neyi çağrıştırıyor? Açıklayınız.

Cevap: Hak insanların kazanımları olan yasalara uygun durumlar, görev ise insanların yapması gereken durum ve davranışlardır.

2. Bir vatandaş olarak görev ve haklarınızı biliyor musunuz? Bunları nasıl öğrendiniz?Cevap: Bildiklerim ve bilmediklerim var. Bildiklerimi okuldan, ailemden ve genel ağdan öğrendim.

3. Her Türk vatandaşı istediği zaman muhtar, belediye başkanı, milletvekili seçilebilir mi? İnsanların, bu tür isteklerini hak veya görev olarak değerlendirebilir miyiz? Nasıl?

Cevap: Seçilebilmeleri için halkın onları seçmesi gerekir. Fakat her insan bu görevlere aday olabilir. Evet aday olması hakkıdır. Seçilirse, seçildiği konumdaki işleri yapması görevi olur.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları Dörtel Yayınları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni oluşturan anahtar kelimeleri belirleyip yazınız. Sonra bu kelimeleri metindeki anlamına uygun biçimde cümlelerde kullanınız.

Cevap:

Metindeki anahtar kelimeler: 

Demokrasi, hak, görev, millet, devlet, yurt, vatandaş, kanun.Demokrasi: Ülkemiz demokrasi ile yönetilmektedir.

Hak: Her insanın doğuştan gelen hakları vardır.

Görev: İnsanlar görevlerini tam yapmalıdır.

Millet: Türk milleti çalışkandır.Devlet: Devletimiz için daha çok çalışmamız gerekir.

Yurt: Yurdunu seven her zaman daha fazla hizmet eder.

Vatandaş: Vatandaş olarak bazı görevlerimiz var.

Kanun: Kanunlara uymak herkesin görevidir.
2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını önce tahmin ediniz. Sonra sözlüklerinizden bulup yazınız. Tahminlerinizle sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

Cevap:

Hak

Tahminim: İnsanların kazanımları yasalara uygun durumlarSözlük anlamları: Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç.

Görev

Tahminim: İnsanların yapması gereken durum ve davranışlar.

Sözlük anlamları: Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.Seçmen

Tahminim: Oy veren kişi.

Sözlük anlamları: Seçimde oy verme hakkı olan kimse.

Kamu hizmetiTahminim: Devlet adına yapılan iş.

Sözlük anlamları: Devlet ve öteki kamu tüzel kişileri tarafından halkın genel ve ortak gereksinimlerinin karşılanması maksadıyla yapılan hizmetlerin tümü; amme hizmeti.

Kanun

Tahminim: Yasa.Sözlük anlamları: Yasa.

İrade

Tahminim: Karar verme yeteneği.

Sözlük anlamları: Bir şeyi yapıp yapmama konusunda kişinin kendi kendine karar verebilme ve bunu uygulama gücü.

Asker ocağı

Tahminim: Askerlik yapılan kışla.

Sözlük anlamları: Askerlik ödevinin yapıldığı kışla, ordugâh, tahkimli bölge, gemi, tersane vb. hizmet yerleri.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları Dörtel Yayınları

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde anlatılanları kendi cümlelerinizle özetleyiniz.

Cevap: Hak ve görev sürekli beraber bulunur. Hak olan yerde mutlaka görev de vardır. Devlet işlerinin düzenli bir şekilde yürüyebilmesi için vatandaşların yapmakla yükümlü oldukları bazı görevler vardır. Bu görevlerin başlıcaları şunlardır:

Seçme ve seçilme görevi

Vergi verme görevi

Askerlik görevi

Kanunlara ve kurallara saygılı olma


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Okuduğunuz metnin konusu nedir?

Cevap: Vatandaşların devlete karşı görevleridir.

2. Metinde sözü edilen vatandaşlık görevleri nelerdir?

Cevap:

Seçme ve seçilme görevi

Vergi verme görevi

Askerlik görevi

Kanunlara ve kurallara saygılı olma

3. Her vatandaş bu görevleri neden isteyerek yapmalıdır?

Cevap: Yurdunu ve milletini seven biri bu görevleri isteyerek yapar. Vicdan rahatlığı yaşar, kamu hizmetleri daha çabuk görülür, devlet daha güçlü olur.

4. Şu anda bir vatandaş olarak hangi görevi yerine getirebiliyorsunuz? Niçin? Açıklayınız.

Cevap: Şu anda kanunlara uyuyorum, alış veriş yapınca fişimi alıyorum. İleride askerlik görevim ve diğer görevlerimi yerine getirebileceğim.

5. Vatandaş olarak herkes vergi vermek zorunda mıdır? Neden?

Cevap: Herkes gelirine göre vergi vermek zorundadır. Çünkü adalet bunu gerektirir.

6. Her Türk vatandaşı seçimlerde istediği kişiye oy verebilir mi? Bu da bir vatandaşlık hakkı mıdır?

Cevap: Evet istediği kişiye oy verebilir. Bu bir vatandaşlık görevidir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları Dörtel Yayınları

5. ETKİNLİK

Bir yazının temeli olan, asıl düşünceye, verilmek istenen iletiye ana fikir, ana fikri çeşitli yönlerden destekleyen fikirlere de yardımcı fikir denir.

Okuduğunuz metnin ana fikri ve yardımcı fikirleri aşağıda verilmiştir. Ana fikrin yanına “AF”, yardımcı fikirlerin yanına “YF” yazınız.

Cevap:

ana fikir ve yardımcı fikir cümleleri


6. ETKİNLİK

Zarflar; fiillerden, fiilimsilerden, sıfatlardan ve kendi türündeki (zarflardan) kelimelerden önce gelerek onları durum, zaman, yön, miktar ve soru bakımından belirten kelimelerdir.

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimeler, cümleyi hangi yönden etkilemiştir? Altlarına yazınız.

İyi bir vatandaş vergisini zorlanmadan yatırmalıdır.

Cevap: Durum

Türk milleti bağımsızlığını binlerce yıl korumuştur.

Cevap: Zaman

İçeri girince herkes ona baktı.

Cevap: Yön

Vergi olarak ödenen paralar, bize hizmet ve iyilik olarak geri dönüyor.

Cevap: Yön

İyi bir vatandaş vergi borcunu vaktinde öder.

Cevap: Zaman

Herkes kanun hükümlerine niçin uymalıdır?

Cevap: Soru

Ben de senin kadar çalıştım bu sınava.

Cevap: Nicelik, miktar

Az kazanan az verir, çok kazanan çok verir vergiyi.

Cevap: Nicelik, miktar


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları Dörtel Yayınları

7. ETKİNLİK

Vatandaşlık görevleriyle ilgili getirdiğiniz görselleri arkadaşlarınıza gösteriniz. Arkadaşlarınızdan, görsellerle ilgili hazırlıksız konuşmalarını isteyiniz. Konuşmalarınızı; yaratıcı, eleştirel, tartışmacı konuşma yöntemlerinden yararlanarak kelimeleri anlamlarına uygun biçimde, beden dilini etkili bir şekilde kullanarak sununuz.

Cevap:

vatandaşlık görevleri

Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım ve Değerli Öğretmenim,

Bugün burada, vatandaşlık görevlerimizi konuşmak üzere toplandık. Vatandaşlık, bir ülkenin bir parçası olmanın ötesinde, bir topluma ve toplumun refahına katkıda bulunmanın bir sorumluluğudur. Her birimiz, bu sorumlulukları yerine getirerek, daha güçlü, adil ve birlikte yaşanabilir bir toplum inşa etme yolunda önemli bir rol oynayabiliriz.

Vatandaşlık görevlerimiz arasında en temel olanı, demokratik haklarımızı kullanmak ve bu hakları korumaktır. Seçimlere katılarak, kendi geleceğimizi şekillendirme fırsatına sahibiz. Ancak vatandaşlık görevleri sadece oy kullanmakla sınırlı değildir. Toplumumuza ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, günlük yaşantımızda küçük ama anlamlı katkılarda bulunmak da bu görevlerin bir parçasıdır.

Bir başka önemli vatandaşlık görevi de toplumsal dayanışma ve yardımlaşmadır. Komşularımıza, çevremize ve ihtiyaç içinde olanlara yardım etmek, birlikte daha güçlü bir toplum oluşturmamıza olanak tanır. Küçük jestler, büyük değişimlere yol açabilir. Belki de en güçlü toplumlar, birbirine destek olan bireylerden oluşur.

Eğitim, bir diğer vatandaşlık görevidir. Bilgi ve eğitimle donanmış bir toplum, daha bilinçli ve sorumlu kararlar alabilir. Eğitim, sadece bireyin kişisel gelişimi için değil, aynı zamanda toplumun genel refahı için de hayati öneme sahiptir.

Son olarak, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik de vatandaşlık görevlerimizin önemli bir parçasıdır. Doğal kaynakları korumak, atıkları azaltmak ve çevreye duyarlı bir yaşam tarzını benimsemek, gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmamızı sağlar.

Sevgili dostlar, vatandaşlık görevlerimiz, her birimizin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesiyle daha güçlü bir toplum inşa etme hedefine hizmet eder. Unutmayalım ki küçük adımlar, büyük değişimleri başlatabilir. Hep birlikte, daha iyi bir geleceğin mimarları olabiliriz.

Teşekkür ederim.

 


8. ETKİNLİK

İsim veya isim soylu kelimelere eklenerek onların cümlede yüklem olmasını sağlayan eklere ek fiil denir.

Burası oldukça sessizmiş.
Dün burada hava oldukça güzeldi.
Deniz dalgalıysa
Yurdunu seven bir kişinin yapacağı iş budur.

Altı çizili kelimeler ek fiil almıştır.


 Aşağıdaki cümlelerde geçen ek fiil almış kelimeleri bulup altını çiziniz.

Cevap:

Hak olan yerde mutlaka görev de vardır.
Memleket işlerinden hepimiz derece derece sorumluyuz.
Asker ocağı herkes için okul gibiydi.
Devlet memurlarına bizim yardımcı olmamız vatandaşlık görevimizse vatandaşlarına dürüst ve anlayışlı davranmaları da onların asıl görevidir.


9. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki cümleleri cümlenin anlamına uygun olarak tamamlayınız.

Cevap:

Toplum içinde yaşayan bir kimsenin vicdanına ve kanunlara göre yapmak zorunda olduğu işlere görev denir.
Seçim yolu ile vatandaş memleket yönetimine katılır.
İyi bir vatandaş vergi borcunu vaktinde öder.
20 yaşına giren bütün genç erkekler askere giderler.
Yurdumuzda kanun yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisi TBMMdedir.


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Bir arkadaşınızın sorumluluğuna kefil oldunuz mu? Niçin?

Cevap: Arkadaşım diğer bir arkadaşımdan okumak için kitap istemişti ben de vermesini bir şey olursa ben kefilim dedim.

Çevrenizde çocuk yaşta çalışmak zorunda olan tanıdık kişiler var mı? Araştırınız.

Cevap: Evet bizim mahallede Suriye’li bir çocuk var çalışıyor.

“Çocuk Hakları Sözleşmesi”ni araştırıp sınıfa getiriniz.

Cevap:

Çocuk Hakları

Yaşama ve gelişme hakkı,

Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı,

Sağlık hizmetlerinden faydalanabilme hakkı,

Eğitim hakkı,

İnsani şartlarda yaşam hakkı,

İstismar ve ihmalden korunma hakkı,

Ekonomik sömürüden korunma hakkı (çocuk işçiler),

Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı,

Düşünce özgürlüğü hakkı,

İfade özgürlüğü hakkı,

Engelli çocukların hakkı,

Dinlenme, eğlence ve kültürel faaliyetler için zamana sahip olma hakkı.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 126-127-128-129-130. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


18 Şubat 2024, 21:02

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3712

Çok teṣṣekurler

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.