14 Mart 2022, 21:49
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 132-133-134-135-136-137-138-139-140. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132-133-134-135-136-137-138-139-140 Cevapları Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Küçük Yunus Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 132. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevre kirliliğinin sebepleri ile ilgili araştırmalarınızdan elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Hızlı nüfus artışı,

Plansız kentleşme,Plansız endüstrileşme,

Doğal kaynakların hoyratça kullanılması.

2. Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşları hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz.Cevap:

TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı): Kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak, tarım alanları, çayır ve meraları korumak, geliştirmek, amacı dışında kullanılmasını önlemek, doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek, destek vermek gibi amaçlar doğrultusunda çalışmaktadır.

ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı): Türkiye’de sağlıklı, ekonomik ve sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi oluşmasını sağlamak ve ambalaj atıkları geri kazandırma sisteminin oluşmasında ve yönlendirilmesinde etkin rol oynamak ve katkıda bulunmak en önemli çalışmalarıdır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 135. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Metinden aşağıdaki sözcüklerin kullanıldığı cümleleri bulunuz. Önce cümlelerin bağlamından hareketle bu sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.Cevap:

AKROBATİK
Tahminim: Estetik görünen yapılan bedensel hareket.
Sözlük Anlamı: Cambazlık ile ilgili.

GÜVERTE
Tahminim: Geminin oda şeklindeki bölümü.
Sözlük Anlamı: Gemide ambar ve kamaraların üstü.

SENDELEMEK
Tahminim: Bir noktaya giderken şaşırıp o yoldan sapma.
Sözlük Anlamı: Dengesi bozularak düşecek gibi olmak, adımlarını şaşırmak.ÇAKINTI
Tahminim: Işıklar.
Sözlük Anlamı: Şimşek çakması, parlaması.

KİMYEVİ
Tahminim: Kimya ile ilgili.
Sözlük Anlamı: Kimyasal.

ONULMAZ
Tahminim: Geri dönülemez, tamir edilemez biçimde.
Sözlük Anlamı: İyi olmaz, iyileşmez.

2. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki deyimleri, anlamlarının başına yazınız. Boşta kalan deyimin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi sözlük anlamıyla karşılaştırınız.Cevap:

……………Seyirci kalmak…………: Bir olay karşısında hiçbir tepki göstermeyerek işe karışmamak.
………..Aklından geçirmek………: Bir şeyi yapmayı düşünmek, tasarlamak.
……………..Altüst olmak……………: Üzülmek, tedirgin olmak, yıkılmak.
…………….Dümen kırmak………..: Yön değiştirmek.
…………..Gücü kesilmek…………..: Kuvveti, takati azalmak.
……………İçi daralmak……………..: Sıkılmak, bunalmak.
……..Düğün bayram olmak…….: Çok sevinmek, çok sevinç duymak.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 136. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Yunus ailesi yaşantısını nasıl sürdürüyormuş?Cevap: Yunus ailesi, Karadeniz’in hırçın dalgalı sularındaki özgür yaşamlarını, gruplar hâlinde dolaşıp avlanarak
ya da gelip geçen gemilerin dümen suyuna takılıp onlarla yarışarak sürdürüyormuş.

2. Yunusların görünümleri nasılmış?

Cevap: İki buçuk ile dört metre arasında değişen boyları, bir füzeyi andıran iri vücutlarına oranla küçük kalan kafaları, bir kaz gagasına benzeyen çeneleri ve yürek şeklinde gözleri varmış.

3. Küçük Yunus’un özellikleri nelermiş?Cevap: Küçük Yunus memeden kesilmemiş oburun biriymiş. Çok meraklıymış. Annesinin uyarılarına rağmen, ilgisini çeken bir şeyi incelemek, onunla oynamak için sık sık ailesinden gerilerde kalıyormuş.

4. Küçük Yunus, başını varillere vurduktan sonra neler yaşamış?

Cevap: Önce sendelemiş. Sonra yıldızlar gözlerinin içine doluyor gibi olmuş. Başını sağa sola doğru silkelemiş ve derin sulara doğru hızla inmeye başlamış. Gözleri kararmış. Kuyruğunu kırarak yukarı doğru fırlamış.

5. Küçük Yunus’u sahilde gören çocuk ne yapmış?Cevap: Onun yanı başında dizlerinin üzerine çökmüş, “Ne olur ölme güzel Yunus!..” diye hıçkırmış.

6. Metne göre denizin katilleri nelermiş?

Cevap: Denizlere karışan lağımlar, zehirli fabrika atıkları, aldırmadan dökülen çöpler ve bırakılan kimyevi
madde yüklü variller, yaşayan denizin katilleriymiş.

4. ETKİNLİK

a. Aşağıya “Küçük Yunus” metninin hikâye unsurlarını yazınız.Cevap:

Olay: Küçük Yunus’un kardeşleriyle yarışırken varile çarpması ve sendelemesi, varille oynarken ailesinden geride kalması ve ailesine yetişmek isterken yorulup cansız bedeninin sahile vurması.

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Yunus ailesi, Küçük Yunus, varil, küçük sarışın çocuk, sahildeki kadın ve erkek.

Zaman: Geçmiş zaman

b. Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.

Cevap:

Metnin konusu: Deniz kirliliği

Metnin ana fikri: Denizleri kirletmek deniz canlılarının yaşamını yok etmek demektir.

Metnin yardımcı fikirleri: Yunuslar çok sevimli hayvanlardır. Denizleri kirletmek yaşama büyük zarar verir.

5. ETKİNLİK

Aşağıya, metinde geçen benzetme cümlelerini örnekteki gibi yazınız.

İki buçukla dört metre arasında değişen boyları, bir füzeyi andıran iri vücutlarına oranla küçük kalın kafaları, bir kaz gagasına benzeyen çeneleri ve yürek şeklindeki gözleriyle öyle sevimli bir görünümleri vardı ki…

Cevap:

Kıvrak vücutlarında iki yana kanat gibi açılmış yüzgeçleri, bir dümen gibi kullandıkları yatay kuyrukları ile dalgalar arasından ileri doğru fırlayıp dalıp dalıp çıkarak izlenmekten ve izlemekten memnun, bir yarış tutturmuşlardır koca gemiyle.

Sonra hızla varilin gölgesine doğru dümen kırarak gagayı andıran çenesiyle ona vurdu.

Giderek bu işi öylesine ustalıkla yapmaya başladı ki küçük dokunuşlarıyla varili kendi çevresinde tıpkı bir topaç gibi döndürmeyi başardı.

Gagayı andıran sevimli çenesi yarı aralık, küçük gözleri şaşkınlıkla açılmış olarak bakakalmıştı gökyüzüne.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 137. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillere, verilen eklerden uygun birini getirerek cümleleri tamamlayınız.

Cevap:

• Yaptıkları akrobatik hareketler bazen dakikalarca sürer….miş….. .
• Büyük bir ringa balığı sürüsüne rastlamak düğün bayram oluyor….du… .
• Buz gibi sulara dalıp dalıp çıkar….…. .
• Yine de ailesine kavuşabilmek için çaba harcıyor…..muş…. .
• Çöpler denize atılır….sa….. bütün canlılar zarar görür.

b. Ekleri getirdikten sonra cümlelerdeki fiillerin zaman ve anlamında nasıl bir değişiklik oldu? Aşağıya yazınız.

Cevap: Ekleri getirdikten sonra geniş ve şimdiki zaman anlamı taşıyan fiiller geçmiş zaman anlamı taşımaya başlamıştır. Yani fiiller iki anlamı birden taşımıştır. Sonuncusu da koşul anlamı taşımaya başlamıştır.

c. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik zamanlı fiillerin altını çiziniz. Bu fiillerin zamanını noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

birleşik zamanlı fiiller


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 138. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen ek fiil almış sözcüklerin altını çiziniz.

Cevap:

• Karnı acıkınca ailesinden uzaklaştığının ayrımına varabilmişti.
• Küçük Yunus da oburun biriydi.
• Oyun oynamak için ailesinden geri kaldığı oluyordu.
• Yıldızların terk ettiği gözlerini karanlıklar perdelemişti.
• Parlak beyaz karnı gün ışığında ıslak mermer çakıntıları içindeydi.
• Eğer açık denizlerde yol alan bir geminin güvertesindeyseniz her şeye tanık olursunuz.
• Her canlının temiz bir doğada yaşamaya hakkı vardır.

b. Altını çizdiğiniz sözcüklerden hangilerinin birleşik zamanlı fiiller olduğunu söyleyiniz.

Cevap: varabilmişti, oluyordu, perdelemişti, tanık olursunuz, hakkı vardır.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Haberde anlatılanlar üzerine arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Bu projeler insanların çevre bilincinin artmasını ve çevreyi neden korumamız gerektiği konusundaki bilgisini arttırır. İnsanlar çevreyi korumak için çalışan kişileri görürse kendisi de buna katılmak ister. Bu nedenle çevre bilinçlendirmesi sık sık yapılmalıdır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 139. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

b. Yukarıdaki bilgilerden en fazla ilginizi çekenler hangileri oldu? Bu bilgilerden hareketle geri dönüşümün faydaları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

Cevap:

Geri dönüşüm sayesinde doğaya bırakılan atık madde miktarı büyük oranda azalır ve buna ek olarak israfın da önüne geçilmiş olur. Ağaçların, minerallerin ve su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunulmuş olunur. Doğal kaynakların tüketimi azalır. Geri dönüşüm ayrı bir iş koluna dönüşür ve pek çok kişi bu konuda iş sahibi olur. Kullanılamayan, atık maddelerin yepyeni bir ürün olarak tüketicilerin hizmetine sunulmasını sağlar. Atık maddelerin ve çöplerin taşınması veya depolanması gibi problemlerin ortadan kalkmasını sağlar.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 140. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK

a. “Küçük Yunus” metnindeki koyu yazılmış cümlede anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Yazınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.

Cevap:

Denizin içinde çok çeşitli canlılar vardır. Deniz sanki canlı bir varlık gibidir. Bu nedenle denizleri temiz tutmak hepimizin görevidir. Denizleri temiz tutmayı önemsemeyip atıkları ve çöpleri bırakırsak bu canlı varlığı öldürmüş gibi oluruz. Tüm fabrika atıkları, lağım suları, çöpler ve kimyasal maddeler deniz için katil gibidir. Denizin güzelliğini alır götürür. Denizde yaşayan masum canlılara zarar verir. Hiç kimse onların yuvasını kirletme hakkına sahip değildir. Çevremizi temiz tutmak ve korumak bizim sorumluluğumuzdur. Buna göre düşünmeli ve davranmalıyız.

b. Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Çevrenizde hayvan barınakları var mı? Bu barınakların kurulma amacı nedir? Araştırınız.

Cevap: Günümüzde hayvan bakım evlerinin asıl amacı, hayvanlar asıl sahipleri tarafından alınana, yeni bir eve kavuşana ya da başka bir organizasyona gönderilene kadar onlara güvenli ve sevgi dolu bir ortam sunmak ve gerekli tedavilerini gerçekleştirmektir.

 

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


30 Ekim 2022, 18:23

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2770

Cevaplar harika ve çook güzel sınıfta herkes aynı cevapları veriyor ben farklı şeyler söylemek istiyorum çok teşekkürler

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.