05 Aralık 2023, 14:05
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 137-140-141-142-143-144. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


5. Tema Vatandaşlık: Kefil Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137-138-139-140-141-142-143-144 Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları Dörtel Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Haksız davranışlar karşısında nasıl bir tavır sergiliyorsunuz? Sınıfta anlatınız.

Cevap: Haksız davranışlar karşısında hakkımı arıyorum. Öncelikle konuşup anlaşmaya çalışıyorum, anlaşamadığımız zaman dışarıdan bir hakem tayin ediyorum. Onun konu hakkında görüşlerini soruyor ve anlaşmaya çalışıyorum.

2. Bir arkadaşınızın sorumluluğuna kefil oldunuz mu? Niçin?Cevap: Evet oldum. Fakat kefil olduğum arkadaşıma çok güveniyordum. Güvenmediğim ya da samimi olmadığım arkadaşıma kefil olmam.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları Dörtel Yayınları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin edip yazınız.

Cevap:Hançer: Bir bıçak türü.

Tereddüt etmek: Karar verememek.

Ceza: Suça karşı verilen yaptırım.

Darağacı: İdam edilecek insanların asıldığı yer.İhanet etmek: Hainlik etmek.

Mühlet: Zaman

Kefil olmak: Birisine o yapmadığı zaman onun sözlerini ben yerine getireceğim demek.


2. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen deyimler ve deyimlerin anlamları verilmiştir. Bu deyimlerle anlamlarını eşleştiriniz. Deyimlerin metne olan katkısını söyleyiniz.Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları Dörtel Yayın


 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları Dörtel Yayınları

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusu nedir? Yazınız.Cevap:

Konu: Arkadaşını kefil  bırakan bir idam mahkumunun her türlü zorluğa karşı sözünü tutması ve arkadaşını kurtarması.

Okuduğunuz metinden çıkardığınız sonuç (ana fikir) nedir? Yazınız. Metindeki yardımcı fikirleri belirleyiniz.

Cevap:Ana Fikir: Verilen sözler her ne olursa olsun mutlaka yerine getirilmelidir.

Yardımcı Fikirler:

Dostluk çok önemlidir.

Fedakarlık gerçek dostlar için yapılmalıdır.Yalnızca güvendiğin insanlara kefil ol.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin türünü ayırt edici aşağıdaki sorulara uygun işaretlemeyi yapınız.

Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları Dörtel Yayın
 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları Dörtel Yayınları

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik sorular hazırlayıp sınıfta arkadaşlarınıza sorunuz.

Cevap:

Meros neden üç gün mühlet istedi?Meros vaktinde yetişemeseydi ne olurdu?

Kral neden onlarla dost olmak istedi?

Meros nasıl bir karaktere sahiptir?


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerdeki anlatım bozukluklarını tespit edip bozukluğun nedenini yazınız.

Cevap:

Yetkililer hâlâ bir açıklama yapmadı henüz.

Anlatım bozukluğunun nedeni: Gereksiz sözcük kullanımı (henüz)

Kardeşim soruları hemen çözüverdi.

Anlatım bozukluğunun nedeni: Gereksiz sözcük kullanımı (hemen)

Herkes, petrol ücretlerinin yüksekliğinden yakınıyor.

Anlatım bozukluğunun nedeni: Sözcüğün yanlış kullanılması (ücret yerine fiyat kullanılacak)

Çok sınıfta duran öğrencilerin elbette canı sıkılır.

Anlatım bozukluğunun nedeni: Sözcüğün yanlış yerde kullanılması (sınıfta çok duran)

Onun bize yaptığı iyiliklere hep göz yumduk.

 Anlatım bozukluğunun nedeni: Deyim yanlışlığı (kötülüklere göz yumulur)


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları Dörtel Yayınları

7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümleleri, zarf türünde kelimelerle tamamlayınız.

Cevap:

• Sana bir saat müsaade ediyorum.
• Mühleti geçirmemek için mümkün olduğu kadar acele geri dönüyordu.
• Arkadaşımı kurtarmak için  geç kalacağım.
• Bir yerine iki kişiyi kurban ederek fazilete daha çok inansın.
• Koruyucular hemen kendisini yakalayarak zincire vurdular.
• Fakat sürekli bir yağmur hızlı yürümesine mâni oldu.
Sessizce dinledi.


8. ETKİNLİK

Sınıfa getirdiğiniz “Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden maddeler okuyup bu maddelerle ilgili kişisel görüşlerinizi açıklayınız. Konuşmalarınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini (oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak) kullanınız. Konuşurken yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya çalışınız.

Cevap:

Yaşama ve gelişme hakkı olan çocukların günümüzde savaşlarda ölmesi onların bu haklarını gasp etmektir. Oysaki, Birleşmiş Milletler bu hakları çocuklar için çıkarmasına rağmen savaşı ve ölen çocukları engelleyemiyor.

Çocukların eğitim hakları olmasına rağmen maalesef dünyada birçok çocuk işçi var. Ekonomik nedenlerle çalıştırılan çocuklar bir çok haklarından mahrum kalmaktadır. Başka bir deyişle çocukluklarını yaşayamamaktadır.


9. ETKİNLİK

Çocuk yaşta çalışmak zorunda kalan bir tanıdığınızın hayatından örnekler alarak hikâye yazınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanınız. Uygun anlatım biçimlerini (betimleme, öyküleme vb.) kullanınız. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız.

Cevap:

Küçük Ayşe

Ayşe, küçük yaşta çalışmak zorunda kalan bir kız çocuğuydu. Ailesi maddi sıkıntılar içinde boğuşuyordu ve Ayşe’nin çalışması, ailenin geçimini sağlama konusunda bir zorunluluk haline gelmişti. Henüz on yaşındaydı, ancak hayatın acı gerçekleriyle tanışmak zorunda kalmıştı.

Her sabah erkenden kalkar, annesinin yanında bulunan küçük tezgâhta çalışmaya başlardı. Ailesi, tekstil sektöründe küçük atölyelerde çalışarak geçimini sağlıyordu. Ayşe’nin görevi, kumaşları düzeltmek ve işlenecek hale getirmekti. Diğer çocuklar sokakta oyun oynarken, Ayşe işyerinde ter döküyordu.

Bir gün, mahallelerine gelen bir sosyal yardım kuruluşu, çocuk emeğiyle mücadele etmek ve eğitim fırsatları sunmak amacıyla bir kampanya başlattı. Ayşe’nin ailesi, bu fırsatı değerlendirmeye karar verdi. Kampanya sayesinde Ayşe, bir okula kaydoldu ve eğitim almanın mutluluğunu yaşadı.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları Dörtel Yayınları

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Sınıfa bir anayasa kitapçığı getiriniz. Anayasa’nın 42. maddesini sınıfta okuyunuz.

Cevap:

MADDE 42 – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kal­dırmaz. İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.(Ek fıkra: 5735 – 9.2.2008 / m.2)

Güvenilir bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak eğitim öğretim haklarıyla ilgili bilgi toplayınız.

Cevap:

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

PROTOKOL 1

Madde 2: Eğitim hakkı

Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir.

Çevrenizde sevilen, örnek alınan özelliklere sahip kişiler var mı? Varsa bu kişiler bu özelliklere nasıl ulaşmış olabilirler? Araştırınız.

Cevap: Evet çevremde Murat abi var örnek aldığım. Murat abinin en sevdiğim ve takdir ettiğim yönü el sanatlarına ve el işlerine olan yatkınlığıdır. Evindeki tüm tamirat işlerini kendisi yapar. Aynı zamanda dürüst ve güvenilir biridir. Mahalledeki herkese yardım eder. Onların ufak tefek tamirat işlerini de yapar. Herkes onu çok sever.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 131-133-134-135-136. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.