06 Aralık 2023, 14:37
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 145-146-147-148-149. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


5. Tema Vatandaşlık: Özlem Yokuşları Dinleme Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 145-146-147-148-149 Cevapları Dörtel Yayınları7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları Dörtel Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Getirdiğiniz anayasa kitapçığından Anayasa’nın 42. maddesini okuyunuz. Bu maddenin içeriğini yorumlayınız.

Cevap:

MADDE 42 – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kal­dırmaz. İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.(Ek fıkra: 5735 – 9.2.2008 / m.2)

 Her çocuk eğitim hakkından faydalanmalıdır. Bu hakka erişemeyenler ya da hakkı elinden alınanlara devlet yardım eder.

2. Güvenilir bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanabiliyor musunuz? Hangi amaçlarla bu kaynaklara yöneliyorsunuz?Cevap: Evet kullanabiliyorum. Güvenli olan kaynaklardan faydalanıp araştırma yapabiliyorum. Bu kaynakları araştırma, ödev, merak ettiğim konular için kullanıyorum.

3. Çevrenizde örnek alınan özelliklere sahip kişiler var mı? Varsa bu kişiler bu özellikleri nasıl edinmişlerdir? Anlatınız.

Cevap: Evet çevremde Murat abi var örnek aldığım. Murat abinin en sevdiğim ve takdir ettiğim yönü el sanatlarına ve el işlerine olan yatkınlığıdır. Evindeki tüm tamirat işlerini kendisi yapar. Aynı zamanda dürüst ve güvenilir biridir. Mahalledeki herkese yardım eder. Onların ufak tefek tamirat işlerini de yapar. Herkes onu çok sever.

Metni empati kurarak dikkatli bir şekilde dinleyiniz. Öğretmeniniz metni dinletirken uygun gördüğü bir yerde dinlemeyi durdurup metindeki olayların gelişimini ve sonucunu tahmin etmenizi isteyecektir. Metnin devamı ile ilgili tahminlerinizi defterinize yazınız. Sonra metnin devamını dinleyerek tahminlerinizle metinde anlatılanları karşılaştırınız.Cevap: Bu etkinliği sınıfta yapmalısınız.


1. ETKİNLİK

Aşağıya, dinlediğiniz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri listeleyiniz. Sonra sözlüklerinizden bu kelimelerin anlamlarını bulup yazınız.

Cevap:

Çile: Bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça.Gütmek: Hayvan veya hayvan sürüsünü önüne katıp otlatmak.

Kemençe: Yayla çalınan, kemana benzer, üç teli olan küçük bir çalgı.

Uşak: Çocuk

Çıkın: Bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça.Kültür: Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü

Katip: Sekreter

İmrenmek: Beğenilen bir kişi veya şeye benzemeyi istemek; gıpta etmek


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Dörtel Yayınları

2. ETKİNLİK

Metni tekrar dinleyiniz. Dinlediğiniz metni özetleyiniz.Cevap:  Çamönü Köyü’ne yeni bir öğretmen atanmış. Fakat köyde okul da yokmuş. Bu nedenle köyde zengin birinin misafir evi okula dönüştürülmüş. Okul çağındaki çocuklar okula başlamışlar ama Mustafa başlayamamış. Babası izin vermiyormuş. Mustafa kendi kendine okuma yazmayı daha önce öğrenmiş. Sürekli araştırma yapıyor, gazete okuyor ve okumak ve yeni bilgiler öğrenmek için de azimli bir çocukmuş. Öbür sene de okula gidememiş. Fakat sürekli kendini geliştirmiş ve öğretmenlik okulu sınavını kazanmış. O köyden yüksek okulu kazanan ilk kişi Mustafa olmuş. Herkes Mustafa’nın babasını tebrik etmiş. Mustafa artık yüksek okulda okumak üzere köyden ayrılmış.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Dörtel Yayınları

3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz/izlediğiniz metne yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Dinlediğiniz metnin konusu nedir? Söyleyiniz.

Cevap: Okula gitmesine izin verilmeyen Mustafa’nın azmi ve başarısı.2. Mustafa’yı sevindiren olay nedir? Açıklayınız.

Cevap: Köylerine bir öğretmen gelmesi ve köyde okul açılmasıdır.

3. Köylüler, öğretmeni nasıl karşılıyorlar?

Cevap: Mutlu bir şekilde karşıladılar ve kutlama yaptılar.4. Mustafa kendini nasıl geliştiriyor?

Cevap: Mustafa da hem okuma yazmasını geliştirmeye hem de okula gidenlerin kitaplarından yararlanarak bilgiler edinmeye başlamış. Çıkınında kalem, defter, kitap taşımış sürü otlatırken çalışmış. Evde geceleri gaz lambasının ışığında kitap okumuş. Haftada bir gazete almış.

5. Mustafa’daki okuma sevgisi kimleri etkiliyor?

Cevap: Öğretmeni ve arkadaşı Halil’i etkiliyor.6. Yazar, hikâyeyi nasıl tamamlıyor?

Cevap: Mustafa’nın babasını tebrik ederek tamamlamıştır.

7. Siz olsaydınız hikâyede anlatılanlarla ilgili olarak nasıl bir çözüm üretirdiniz?

Cevap: Ben olsam, öğretmenin Mustafa’nın babası ile konuşmasını, onun yeteneklerini anlatarak babasını ikna yolu ile okula gitmesini sağlayarak bir çözüm üretirdim.


4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metne başlık bulmanız istenseydi hangi başlıkları yazardınız.

Cevap: Mustafa’nın Azmi


5. ETKİNLİK

Güvenilir bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak eğitim öğretim haklarındaki gelişme ve değişimlerle ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza sununuz.

Cevap: Güvenilir kaynaklar her zaman eğitime ve öğretime katkı sağlamaktadır. Yeni bilgiler, gelişmeler takip edilir ve bilgi hazinemiz artar. Üstelik yeni gelişmeler de güvenilir kaynaklardan takip edilerek var olan bilgilerimize değer katabiliriz.


6. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metindeki kişilerin rollerini paylaşarak metinde anlatılanları kendi cümlelerinizle sınıfta canlandırınız. Dinlediğiniz metinde geçen Mustafa’nın babasının Mustafa’yı okutmak istemeyişini jest ve mimiklerinizle konuşmadan ifade etmeyi deneyiniz.

Cevap: Bu etkinliği sınıfta arkadaşlarınızla yapmalısınız.1


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Dörtel Yayınları

7. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki cümlelerde geçen zarfların altlarını çizerek gösteriniz.

Cevap:

Bu köylerden birinde akşam yaklaşırken kemençe sesleri yankılanmaya başladı.
Çocuklar, kemençe seslerini duyunca önlerindeki koyunları ve keçileri biraz hızlı sürmeye başladılar.
Mustafa okula gitmeyi çok istiyor, babası “Olmaz.” diyordu,  O kış öyle geçti.
Okula gitmeyenlerin kâtip olduğu, memur olduğu görülmüş mü hiç?
Demek ki benim onları daha iyi okutmam, sizlerin de onları derslerine daha iyi çalıştırmanız gerekiyor.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni tamamlayan bir hikâye yazınız. Hikâyenize uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

Hava çok sıcaktı. Canım sıkılıyordu. İşsiz güçsüz oturmak, yaşamaya çalışmak zoruma gidiyordu. Ben böyle düşünürken birden acı bir fren sesi ile bir araba evimizin önünde durdu. Benim kafamda kurmaya başladığım hayaller de o anda yok oldu. Gerçek hayatım bundan sonra başladı. Arabadan inen adam, Mustafaaa! Mustafaaa, diye bana sesleniyordu…

Cevap:

Mustafa’nın Hayali

Gözlerim açınca başımda bizim köylü Ahmet abi vardı. Kendime gelmeye çalışıyordum. Arabanın bana çarptığını anladım. Ayaklarımda bir ağrı vardı. Başımı yokladım kanama yoktu. Ahmet abi ambulans çağırdı. beni hastaneye götürdüler orada yapılan tetkiklerde ayağımda kırık olduğunu öğrendim. Bu haber bundan sonra hayalini kurduğum basketbolcu olmamı ne kadar etkileyecekti bilmiyorum ama içimi bir umutsuzluk sardı.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları Dörtel Yayınları

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

• Okulunuzda hangi spor dalı daha çok ilgi görüyor? Araştırınız.

Cevap: Okulumuzda en çok futbol ve basketbol ilgi görüyor.

• Jimnastik sporu ile ilgili bir araştırma yapınız. Bu sporla ilgili çoklu medya kaynaklarından elde ettiğiniz görselleri sınıfa getiriniz.

Cevap: Jimnastik, bedeni, fiziksel yapısını düzeltme güçlendirme ve geliştirme amacıyla düzenli hareket ettirme sanatıdır. Jimnastik dalları şöyledir:

Artistik jimnastik.

Aerobik jimnastik.

Ritmik jimnastik.

Tumbling jimnastik.

Akrobatik jimnastik.

Grup jimnastiği.

Trambolin.

jimnastik spor dalı

 

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 137-140-141-142-143-144. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.