15 Mart 2022, 07:00
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 153-154-155-156-157 Cevapları Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dünya Kadar Plastik Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 153. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevreyi korumak için neler yapılması gerektiği hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

Cevap:

Çöpler, çöp poşetinin ağzı sıkıca bağlandıktan sonra çöp kutusuna atılmalıdır.Ağaçlara ve çimlere zarar verilmemeli, ormanlar korunmalıdır.

Denizlere fabrika atıkları, kimyasal maddeler ve çöpler atılmamalıdır.

Biten piller pil kutusuna atılmalıdır.Evde tasarruflu ampuller kullanılmalıdır.

Plastik ürün kullanımı azaltılmalıdır.

Çöpler plastik, cam, metali kağıt olarak ayrılmalıdır.

Toplu taşıma yaygınlaştırılmalıdır.2. Çevre kirliliğiyle ilgili derlediğiniz gazete ve dergi haberlerini arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap:

Çevre kirliliği

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını önce tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırıp bu sözcükleri birer cümlede kullanınız.Cevap:

ÜRETİM
Tahminim: Bir maddeyi başka maddelere dönüştürme işi.
Sözcük Anlamı: Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme.
Cümle: Günümüzde üretim tüketimden daha azdır.

AMBALAJ
Tahminim: Bir ürünü kaplamak için kull
Sözcük Anlamı: Ürünlerin, tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış ürünlerdir.
Cümle: Bu ambalajları sağlam yapmamız gerekiyor.

ÇÖZÜNMEK
Tahminim: Maddenin çok küçük parçalara ayrılması.
Sözcük Anlamı: Bir sıvı ile karışan katı, sıvı veya gaz durumundaki bir maddenin bu sıvı içinde homojen bir bütün oluşturacak biçimde karışması.
Cümle: Pillerin çözünme durumu zor olduğundan doğaya bırakılmamalıdır.ATIK
Tahminim: İşe yaramayan her türlü maddedir.
Sözcük Anlamı: Kullanılmış, artık istenmeyen ve çevre için zarar oluşturan her türlü maddedir.
Cümle: Atıkları sınıflandırmak ve bu şekilde değerlendirmek gerekir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 154. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. İşlenmiş petrol, hangi ürünlerin üretiminde kullanılırmış?

Cevap: Plastik şişeler, kalemler, bilgisayarlar ve daha pek çok şeyin üretiminde kullanılıırmış.2. Plastik neden çevreci bir malzeme değilmiş?

Cevap: Çünkü plastik doğada biyolojik olarak çözünmezmiş.

3. Dünya üzerinde her gün çıkan plastik çöp miktarı ne kadarmış?

Cevap: Neredeyse 8 milyon tonmuş.4. Plastiklerin yolculuğu nerede başlar, nasıl sonlanırmış?

Cevap: Plastiklerin yolculuğu yağmur ve rüzgar ile sürüklenerek başlar ve uzun yollardan geçip tabağımıza geri gelir.

5. Çöp adalar nasıl oluşurmuş?

Cevap: Okyanusa ulaştıklarında akıntılar ve dalgalarla beraber sürüklenmeye devam eder ve çöplerin oluşturduğu adalarda birikir. Her gün etrafa attığımız plastik çöpler kilometrelerce yol alır ve bu çöp adalar büyümeye devam eder.6. Plastik çöplerin, okyanusları kirletme dışında ne gibi zararları varmış?

Cevap: Bu çöpleri yiyecek zanneden deniz canlıları zamanla onlara zarar veriyor. Son olarak bu zehirli parçalar içtiğimiz suya veya yediğimiz balığa karışıyor.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Cevap:Metnin konusu: Plastiklerin zararları

Metnin ana fikri: Doğaya attığımız plastikler hem çevreye hem de canlılara zarar verir.

4. ETKİNLİK

Metinle ilgili görüşlerinizi sebepleriyle birlikte aşağıya yazınız.

Cevap:

Metinde plastiği doğaya bıraktıktan sonra neler olduğunun anlatılmasını çok sevdim. Çünkü insanlar, plastiklerin doğada çözünmemesi konusunu küçümsüyorlar. Halbuki ortada yüz veya bin değil, tonlarca plastik var. Yüzyıllar önce atılan plastikler hala doğada bulunuyor. Bu durum bizi ve tüm canlıları olumsuz biçimde etkilemektedir. Plastik kullanımı konusuna dikkat etmemiz gerektiğini güzel açıklayan bir metindir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 155. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerdeki geçiş ve bağlantı ifadelerinin altını örnekteki gibi çiziniz.

Cevap:

Plastik dayanıklı olmasının yanı sıra oldukça da ucuzdur. Hatta o kadar ucuzdur ki çoğu plastik ürün yalnızca bir kez kullanılmak üzere üretilir.

Bu kadar çeşitli kullanım alanına rağmen plastik hiç de çevreci bir malzeme değildir. Neden mi? Çünkü plastik doğada biyolojik olarak çözünmez.

Attığınız çöpler kimi zaman şehirlerdeki çöp toplama alanlarına, kimi zaman geri dönüşüm fabrikalarına gider. Ne yazık ki bunların dışında çoğunun yolculuğu devam eder.

Rüzgâr ve yağmur yüzünden sürüklenmiş çoğu çöp, denizlere ve okyanuslara kadar taşınır. Ancak yolculukları burada da bitmez.

Son olarak bu zehirli parçacıklar içtiğimiz suya ya da yediğimiz balığa geçiyor. Yani düşünmeden attığımız plastik çöpler, uzun yollardan geçip bizim tabağımıza geri geliyor.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin yapısını karşılarına yazınız.

Cevap:

Petrol pek çok şeyin üretiminde kullanılır.Türemiş Fiil

Plastik ürünler yalnızca bir kez kullanılmak üzere üretilir.Türemiş Fiil

Ayrıştırıcı canlılar, plastiği tanıyamaz.Birleşik Fiil (tanıyabilir fiilinin olumsuzu)

Çöpe atılan plastikler acaba nereye gidiyor? → Basit Fiil

Hep birlikte plastiğin izini sürelim.Basit Fiil

Bu plastik atıkları yiyecek zannediyorlar.Birleşik Fiil

Çoğu çöp, denizlere ve okyanusa taşınır.Basit Fiil

Çöp yığınlarının arasında sıkışabiliyorlar. Birleşik Fiil


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 156. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik fiillerin altını çiziniz. Bu birleşik fiillerin hangi yolla oluştuğunu tablonun uygun bölümüne örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

• Her zaman bizlere yardım ettiniz siz. → İsim + Yardımcı Fiil
• İnsan isterse her şeyi başarabilir. → Fiil + Fiil
• İşlerinizi bitiriverin de dışarı çıkalım. → Fiil + Fiil
• Bir an önce onların yanına gitmek için can atıyorum. → Deyim Hâlinde
• Çocuklar, giden arabanın ardından bakakaldılar. → Fiil + Fiil
Sabredersen işimiz daha çabuk biter. İsim + Yardımcı Fiil
Burnumda tütüyor annemin güzel yemekleri. → Deyim Hâlinde
• O kadar çalıştı ama büyük ödülü kazanamadı. → Fiil + Fiil
• Yanımıza ne zaman geldiğini fark etmedim. → İsim + Yardımcı Fiil
• Çocuklar, ağız birliği etmiş gibi aynı şeyleri söylüyorlar. → Deyim Hâlinde
• Biraz daha gayret edersem işimi erkenden bitiririm. → İsim + Yardımcı Fiil
• Ben de sizin kadar iyi bir sanatçı olabilirim. → Fiil + Fiil
• Antrenörün gözüne girmek için daha fazla çalışmalısın. → Fiil + Fiil
• Onlar hazırlıkları tamamlayıversinler de bir an önce çıkalım. Fiil + Fiil
• Bazı insanlar sevdiklerini mutlu etmek için çalışır. İsim + Yardımcı Fiil


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 157. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

a. “Atıkların doğaya verdikleri zararlar” ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmanızdan edindiğiniz bilgilere göre bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınızı, oluşturacağınız yazı taslağına göre düzenleyiniz. Yazınızda açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimlerini kullanmaya, medya kaynaklarından görüşlerinizi destekleyecek kanıtlar sunmaya dikkat ediniz.

Cevap:

YAZI TASLAĞIM

Araştırmamın konusu: Atıkların doğaya verdikleri zararlar

Araştırmamın amacı: Çevre bilincinin oluşması

Giriş bölümü: Atıkların artması

Gelişme bölümü: Atıkların doğaya ve canlılara verdikleri zararlar, atık sorununa getirilebilecek çözümler

Sonuç bölümü: Bilinçli olmamız gerektiği

Kaynakça: Çevreci kuruluşlara ait internet siteleri

b. Oluşturduğunuz taslaktan hareketle yazınızı yazınız.

Cevap:

“Atıkların Doğaya Verdikleri Zararlar” Konulu Yazımız

ATIKLARIN DOĞAYA VERDİKLERİ ZARARLAR

Atıkların artması, doğada yıllarca çözünmeden kalması çevre kirlenmesine ve canlıların etkilenmesine neden olmaktadır.

Atıklar, doğaya ve suya zarar vermektedir. En uzak ekosistemlerde bile ağlar, ipler, plastik şişeler, torbalar tüm canlıların hayatını olumsuz etkiliyor. Aynı şekilde, doğaya atılan atıklar toprağı da kirleterek verimliliği azaltıyor.  Bu durumla başa çıkabilmek için; fabrika atıkları, evsel atıklar, hastane atıkları ayrıştırılıp, uygun yerlere bırakılmalıdır. Çocuklara, çevrenin ne kadar önemli olduğu ve doğaya çöp atılmaması gerektiği öğretilmelidir.

Farkında olmasak bile bir yerlerde canlı hayatına son veren atıkların geri dönüştürülmesi ve doğru depolanması için çalışmalıyız.


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


01 Mart 2022, 19:57

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3712

Diğer sitelerden farklı ve güzel bilgiler verdiğiniz için teşekkür ederim.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.