15 Mart 2022, 18:15
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 164-165-166-167-168-169-170-171-172. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 164-165-166-167-168-169-170-171-172 Cevapları Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anadolu Davulu Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 164. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Ailenizin düğün gelenekleri hakkında öğrendiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Gaziantep Yöresi Düğün Gelenekleri

Gelin kız evinden çıkarken kız evi, gelin arabasının önüne iki metre ipekli bağlar. Düğünlerde davul-zurna ile çalınan halay havaları çoğunlukta olmakla birlikte dans müzikleri ve misket tarzı oyunlara yer verilmektedir. Düğün bittikten sonra eve gidişte gelin arabadan inmez, erkek tarafından hediye ister. Gelini arabadan yengesi indirir.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 167. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz sözcüğün anlamını sözlükten bulup noktalı kutucuğa yazınız.

Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 167. Sayfab. Bu sözcüklerden beşini, birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Bu filmde silah olarak sadece gürz kullanılmış.

Savaş meydanına kösleri çalarak geldiler.Haftalar boyunca cümbüş devam etti.

Civan gibi bir delikanlı geliverdi.

Atların gemini değiştirmemiz gerekiyor.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 168. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.1. Anadolu’da bayramların, düğünlerin tadı nasıl çıkarmış?

Cevap: Bayramların, düğünlerin tadı davulun güm güm vurmasıyla çıkar.

2. Davul, Anadolu kültüründe niçin önemliymiş?

Cevap: Davulun sesi Anadolu’nun sesiymiş.3. Türkler savaş meydanlarında hangi amaçla davul çaldırırmış?

Cevap: Orduya şevk ve heyecan vermek amacıyla çalınmıştır.

4. Anadolu’da “ramazan davulu” geleneği nasıl ortaya çıkmış?

Cevap: Anadolu insanı düşünüp taşınmış, bir insanı tatlı uykusundan nasıl uyandırırız diye. O günlerde çalar saat yok. Kapıyı tokmakla dövmek de hoş değil. Tok bir sesle uyandırmak, uyandıktan sonra da eğlendirmek daha uygun demişler ve davulcuya bu görevi vermişler.5. “Davulun sesi uzaktan hoş gelir.” atasözü ne anlama gelirmiş?

Cevap: Başka bir yerde meydana gelen hoş bir olay, allanıp pullanarak anlatılırsa kulağa daha hoş gelir anlamındadır.

6. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde neden davul çalınırmış?

Cevap: Pehlivanlar elense tutarlarken davulcular onlara şevk verir, güç katarmış.7. Anadolu’nun tarihi boyunca davul hangi etkinliklerde kullanılmış?

Cevap: Anadolu düğünlerinde, Türk ordusu savaşa giderken, Ramazanlarda, bayramlarda, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde kullanılmış.

3. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki metinleri okuyunuz. “Anadolu Davulu” metninin anlatım biçimine benzeyen metnin kutucuğunu işaretleyiniz.

Cevap:7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 168. Sayfa

b. “Anadolu Davulu” metni ile işaretlediğiniz metinde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Nedeniyle birlikte aşağıya yazınız.

Cevap: Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. İki metinde de bir konuyu okura anlatmak, açıklamak amaçlanmıştır. Bilgi vermektedir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 169. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde hangi düşünceyi geliştirme yollarının kullanıldığını örnekteki gibi belirtiniz.Cevap:

Davulun sesi Anadolu’nun sesidir. Ne demişler: “Arı kovanı oğulsuz olmaz, düğün dernek davulsuz olmaz.” → ÖRNEKLENDİRME

Belirtilen günde kızın penceresi önünde, şıvgın gibi yiğitler toplanmış, her yiğit hünerini göstermeye başlamış. → BENZETME

Kimi elli okkalık gürzleri havaya uçurmuş, kimi at üzerinde en zor hareketleri yapmış ama kız oralı bile olmamış, başını çevirip bakmamış. → ÖRNEKLENDİRME

Anadolu davul sesinde kendi sesini bulur. “Uykusuz düş, davulsuz cümbüş olmaz.” demiş atalarımız. → TANIK GÖSTERME

Tok bir sesle uyandırmak, uyandıktan sonra da eğlendirmek daha uygun demişler ve davulcuya bu görevi vermişler. → KARŞILAŞTIRMA

5. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde hangi söz sanatı kullanılmıştır? Nedeniyle birlikte aşağıya yazınız.

Yüreği alev alev yanmaya, adımları dışarı doğru kaymaya başlamış.
Görünmesiyle de bir alkış tufanı kopmuş.

Cevap: Söz sanatlarından “benzetme” kullanılmıştır. Yürek alev alev yanmasıyla ateşe benzetilmiştir. İnsanların alkışlarının sesi de bir tufana benzetilmiştir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 170. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.

Cevap:

[ Ö ] Davul güm güm vurmadıkça bayramın seyranın tadı mı olur?
[ N ] Türkler, savaş alanlarında davulun büyüğü olan kös çaldırır.
[ Ö ] Davulun sesi insanı yerinden oynatır, yüreğini hoplatır.
[ N ] Köy düğünlerinde davul, gelin alayının önünde gider.
[ N ] Anadolu’da ramazan davulu geleneği vardır.
[ Ö ] Anadolu davul sesinde kendi sesini bulur.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili birleşik fiillerin yazımını inceleyiniz. Yazımı yanlış olanların doğrusunu altlarına yazınız.

Cevap:

İhtiyar adam, en sevdiği şapkasını kaybetmiş. 

Sağolsun, bize her konuda yardım ederdi. → sağ olsun

Çantasını otobüste unuttuğunu fark etti.

Savaş yüzünden binlerce insan ülkesini terketti.terk etti

Çocuğu telefonu açmayınca kötü bir şey olduğunu his etti. → hissetti

Her şeyin yoluna girmesi için sabır etmelisin.→ sabretmelisin

O, böyle bir karşılığı hak etmişti.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 171. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyip bu cümlelere göre soruları yanıtlayınız.

Cevap:

• “Hem ağlarım hem giderim.” diyerek sevincini gözyaşıyla anlatır.
Akşama doğru uzaklardan bir davul sesi duyulmuş.
• Bir insanı tatlı uykusundan nasıl uyandırırız?
• Düğünlerde davul hızlı hızlı çalınırdı.
• Kız, konağından dışarı çıkmazmış.
• İnsanlar düğünlerde çok eğlenir.
Az sonra fidan boylu, civan bir delikanlı meydana girmiş.

1. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, miktar anlamı katmıştır?

Cevap: İnsanlar düğünlerde çok eğlenir.

2. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, fiilin nasıl yapıldığını belirtmiştir?

Cevap:

“Hem ağlarım hem giderim.” diyerek sevincini gözyaşıyla anlatır.
 Düğünlerde davul hızlı hızlı çalınırdı.

3. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, zaman anlamı katmıştır?

Cevap:

Akşama doğru uzaklardan bir davul sesi duyulmuş.
Az sonra fidan boylu, civan bir delikanlı meydana girmiş.

4. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, fiili soru bakımından belirtmiştir?

Cevap:

• Bir insanı tatlı uykusundan nasıl uyandırırız?

5. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, fiili yer-yön bakımından belirtmiştir?

Cevap:

• Kız, konağından dışarı çıkmazmış.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 172. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri durum, zaman, miktar, yer-yön ve soru anlamı belirten sözcüklerden uygun olanı yazarak tamamlayınız.

Cevap:

• Memleketinden gelen ürünleri buzdolabına ………güzelce………. yerleştirdi.
• Arkadaşlarım ………bugün………. bize gelecekler.
• Kek harcına ……….biraz……… şeker eklemelisin.
• Sinemaya giderken ……….niçin………. bana haber vermediniz?
• Minik kız, annesinin peşinden …………ağlayarak………. yürüyordu.
• Kedi, açık kapıdan ……….içeri………… girdi.
• Sen okula git, ben ………..sonra……….. geleceğim.
• Alt kattaki boş kutuları ………yukarı…………. taşıyalım.

10. ETKİNLİK

Defterinize görsellerdeki geleneksel müzik aletlerimizden birini tanıtan bir yazı yazınız. Yazınızın giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarınızı belirleyeceğiniz bir taslak oluşturmayı unutmayınız.

Cevap:

UD

Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kısa ve kıvrık saplı, kirişli ve mızrapla çalınan bir çalgıdır. Çok eskilerden beri kullanılan bir sazdır. Ud, Müslüman Arapların İspanya’yı 711 yılında fethinden sonra Avrupa’ya geçmiştir.

Udun bombeli olan arka bölümü çember şeklinde 19 ya da 21 tahtadan yapılır. Gövdenin içi boştur. Göğüs denen ön bölümün ortasında büyük, yanlarında “gül” adı verilen iki küçük oyuk bulunur. Udun 6 çift teli vardır ve mızrapla çalınır. Günümüzde tellerin ince olan 3 çifti misinadan, öteki 3 çifti de çelikten yapılır. Mızrap yapımında yaygın şekilde ham madde olarak kullanılan malzeme plâstiktir.

Türkiye’nin yanı sıra, Tunus, Fas ve Cezayir de dahil olmak üzere bütün Arap ülkelerinde, İran’da ve Ermenistan’da aynı adla kullanılmaktadır.


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 164-165-166-167-168-169-170-171-172. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

 

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


01 Mart 2022, 20:12

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2771

Türkçe Özgün yayınlarında aradığım her şeyi burada bulabildim teşekkürler.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.