15 Mart 2022, 18:09
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 179-180-181-182-183-184-185-186-187-188. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 179-180-181-182-183-184-185-186-187-188 Cevapları Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Karagöz İle Hacivat Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 179. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Karagöz ile Hacivat hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Araştırmalarınızı sınıf panosunda sergileyiniz.

Cevap:

Tasvir adı verilen modellerle oynanır. Bu modeller daha rahat görünsün diye genellikle deriden oluşturulur. Dünyaya baktığımızda birçok milletin kendine has gölge oyunları bulunduğunu görmekteyiz. Karagöz Türk kültürüne ait bir gölge oyunudur. Gevezelik ederek cami inşasını yavaşlatan iki işçinin padişah tarafından öldürtülmesi ve daha sonra halkın gönlünü kazanmak için hayallerinin suretlerinin oynatıldığı bu oyun oluşturulmuştur.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 184. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

a. Aşağıda, metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. Bu sözcükleri belirleyip anlamlarının başına yazınız.

Cevap:

………Sevap……: Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül.
………Helal……..: Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan şey.
……..Verem…….: Herhangi bir organa ve en çok akciğerlere yerleşen ateşli ve bulaşıcı bir hastalık.
…….Eyvallah…….: “Teşekkür ederim.”, “Kabul ediyorum, razıyım.”, “Allah’a ısmarladık.” anlamlarında kullanılan bir seslenme sözü.
……..Bezmek…….: Bıkıp usanmak, bezgin duruma gelmek.
……..Perhiz…….: Sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla uygulanan beslenme düzeni, rejim.
……..Şikayet……..: Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma.b. Aşağıda eş anlamlıları verilen sözcükleri metinden bularak bulmacaya yerleştiriniz.

Cevap:

1. yüz
2. nadiren
3. konut
4. yanıt
5. derman
6. istek
7. ulus
8. durum
9. hekim

eş anlamlı
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 185. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Karısı, Karagöz’ün neden dışarı çıkmasını istemiş?

Cevap: Komşu kadınlar geleceği için dışarı çıkmasını istemiş.

2. Karagöz doktor yerine kime gitmiş?Cevap: Doktor yerine Hacivat’a gitmiş.

3. Karagöz yolda kimlerle karşılaşmış?

Cevap: Yolda Tuzsuz Deli Bekir, Temel Reis ve Zeri ile karşılaşmış.

4. Karagöz’ün karşılaştığı kişiler niçin üzgünmüş?Cevap: Verem nedeniyle öleceklerini düşündükleri için üzgünmüş.

5. Hacivat, kendisine danışan hasta kişilere ne söylemiş?

Cevap: Bu kişilere verem olduklarını söylemiş.

6. Karagöz, Hacivat’a nasıl bir ders vermiş?Cevap: Hacivat Karagöz’e bu dünyada dilediğini yapmasını söyleyince Karagöz dileğinin ona dayak atmak olduğunu söyleyerek vurmuş.

3. ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metin sahnede canlandırılabilir mi? Arkadaşlarınızla metnin türü hakkında tartışınız.

Cevap: Bu metin bir gölge oyunu metnidir. Sahnede canlandırmaya uygundur.

b. Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.1. Metinde geçen olay nedir?

Cevap: Metinde Hacivat’ın kitabına bakarak insanlara verem olduğunu söylemesi ve Karagöz’ün bunu öğrenince Hacivat’a ders vermek istemesi anlatılmaktadır.

2. Metnin şahıs kadrosunda kimler vardır?

Cevap: Hacivat, Karagöz, Karagöz’ün karısı, Tuzsuz Deli Bekir, Temel Reis, Azeri.3. Metnin konusu nedir?

Cevap: Hastalıkların teşhisinde doktor muayenesinin önemi

4. Metnin ana fikri nedir?

Cevap: Doktor olmayan birinin hastalık tanısı koyması çok yanlıştır.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 186. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin taşıdığı anlam ilişkilerini örnekteki gibi karşılarına yazınız.

Cevap:

• Karagöz muayene olmak için Hacivat’a gitmiş. → Amaç – Neden
• Hacivat bulduğu kitaba bakarsa Karagöz’e derman olur. → Koşul – Sonuç
• Temel, hastalandığı için çok üzgünmüş. → Neden – Sonuç
• Karısı, komşuları geleceğinden Karagöz’ü evden göndermiş. →  Neden – Sonuç
• Sana hesap sormaya geldim. → Amaç – Neden
• Bana yardım edersen işlerimi çabucak bitiririm. → Koşul – Sonuç
• Hacivat, Karagöz’den kurtulmak için evden kaçmış. → Neden – Sonuç

5. ETKİNLİK

Sayıların yazımıyla ilgili aşağıdaki kuralları örnek cümleler ile eşleştiriniz. Noktalı kutucuğa eşleştiremediğiniz kurala uygun bir örnek cümle yazınız.

Cevap:

 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 187. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Sayıların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılan cümleleri işaretleyip doğrularını altlarına yazınız.

Cevap:

[ X ] Apartman toplantısına yalnızca onsekiz kişi katılmış.
 Apartman toplantısına yalnızca on sekiz kişi katılmış.

[  ] Tiyatro oyunumuz yarın 13.50’de başlayacak.

[ X ] 7.’nci sınıf Türkçe konuları çok kolay.
 7. sınıf Türkçe konuları çok kolay.

[ X ] Kavanozları kolilere 3’er 3’er yerleştirelim.
 Kavanozları kolilere üçer üçer yerleştirelim.

[ X ] Sizi yediye çeyrek kala parkta bekleyecek.
 Sizi 7’ye çeyrek kala parkta bekleyecek.

[  ] Çocuklar boş arsada birdirbir oynuyorlar.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfların altını çizerek bunların cümleye kattığı anlamı karşılarına yazınız.

Cevap:

Geçenlerde çocukluk arkadaşımla karşılaştım → Zaman
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. → Durum
• Bu olaydan niye bizim haberimiz olmadı? → Soru
• Akşam yemeği daha hazırlanmamış. → Zaman
• En iyi arkadaş seni koşulsuz sevendir. → Durum
• Araba, kediye çarpmamak için geri gitti. → Yön


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 188. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki unsurları kullanarak bir hikâye yazınız. Hikâyenizde öyküleyici ve betimleyici anlatım tekniklerinden yararlanınız.

Cevap:

Mekân : Bir sahil kasabası
Zaman : Sonbahar
Kişiler : Zeliha, İsmail, Ömer ve Nermin
Olay : Balık tutarken fırtınaya yakalanma

KAPTANSIZ TEKNE

Ömer ve ailesi her yaz olduğu gibi yine aynı sahil kasabasına tatile gittiler. Ömer’in burada Zeliha, İsmail ve Nermin isminde arkadaşları vardı. Her yaz birbirlerine komşu olur, oyunlar oynarlardı. Bu yaz da birlikte zaman geçirdiler. Bir gün İsmail elinde olta takımıyla geldi ve balık tutmayı teklif etti. Bir tekne kiralamaya karar verdiler. Ömer tekne kullanmayı bildiği için kaptanın onlarla gelmesine gerek olmadığını düşündü. Böylece denize açıldılar. Uygun bir yerde durup balık tutmaya başladılar. Bir süre sonra güneşli hava yerini fırtınaya bıraktı. Zeliha ve Nermin korkmaya başladı. Ömer de İsmail ile birlikte tekneyi kıyıya götürmeye çalıştı. Ancak bu havada çok zordu. Kızların ağlaması da onları üzüyordu. Ömer böyle bir havada hiç tekne kullanmadığı için ne yapacağını bilemedi. Sonunda yanlarına başka bir tekne yanaştı. Bu tekneden bir kaptan onların teknesine atladı ve onları kıyıya götürdü. Meğer Ömer’in babası fırtınayı görünce olacakları tahmin edip yardım istemiş. O gün Ömer artık bilmediği bir konuda yardım isteyeceğine dair kendine söz verdi.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

1. “Ebru” ve “hat” sanatları hakkında belgeseller izleyiniz.

2. Geleneksel el sanatlarımızdan olan “dokumacılık, bakırcılık, çinicilik, ahşap işçiliği” ile ilgili araştırma yapıp bir sunum hazırlayınız. Sunumunuzda görsel, işitsel materyaller kullanınız.

Cevap:

Dokumacılık: Dokuma, tezgahta, ipliği çözgü ve atkı durumunda kullanarak kumaş üretme işlemidir. Dokumacılık insanların göçebelikten kurtulup yerleşik düzene geçmeye ve hayvan beslemeye başlamalarıyla ortaya çıkmış, özellikle Ortadoğu’da kurulan ilk yerleşim merkezlerinde önem kazanmıştır. Başlangıçta düğümler elle yapılırken, bir süre sonra tezgah bulunmuştur.

Bakırcılık: Bakırcılık, bakırdan eşyalar yapmak ile gelişmektedir. Bakırcılık, bir el sanatıdır. Bu el sanatı tarih boyunca farklı şekillerde yapılmıştır. Bakırcı ustaları tarafından özenle hazırlanarak el işçiliği ile yapılmaktadır. Bakır keşfedildiği tarihten bu yana birçok alanda kullanılmış madenler arasındadır. İnsan hayatını tarih boyunca kolaylaştırmıştır

Çinicilik: Çini sanatı, geleneksel Türk el sanatıdır. Toprağın pişirildikten sonra şekil verilerek, eşyalar üretilmesi ile oluşmaktadır. Çini sanatı, motifler, şekiller ve renklendirmelerden oluşan eserlerdir. İç ve dış mimari de eserleri renklendirmek ve motiflerle süslemek amacıyla kullanılmaktadır.

Ahşap İşçiliği: Ahşap oymacılığı, tahta levhaları istenilen şekilde kesip oymak şeklinde tanımlanabilir. Tarih öncesi çağlardan beri ahşap dayanıklılığı, öz ısısı ve dokusuyla kullanım sürekliliği gösteren bir malzeme olmuştur. Ağacın oyularak, yontularak, işlenerek süs ve kullanım eşyası biçimi almasına ahşap işçiliği denilmektedir. Mimariye bağlı olarak ağaç malzeme; kapı‐pencere kanatlarında, tavan ve sütunlarda kullanılmıştır.


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 179-180-181-182-183-184-185-186-187-188. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


21 Nisan 2022, 19:37

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3645

Harika size bravo gerçekten

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.