12 Mart 2022, 19:28
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 189-190-191-192-193-194. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 189-190-191-192-193-194 Cevapları Özgün Yayınları

Türkiye’de Geleneksel Sanatlar Dinleme Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 189. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Ebru” ve “hat” sanatı hakkında izlediğiniz belgesellerden hangi bilgileri edindiniz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Ebru: Suyun üzerinde renk verme çalışmalarıyla yapılan süsleme sanatı olan ebru, günümüzde artık pek uygulanmamaktadır. Geleneklerimizde çok kullanılan bu sanatın önceleri kursları, eğitimleri yoğun şekilde bulunurken şimdilerde sınırlıdır.Hat: Daha çok dekoratif amaçla kullanılan, bir görsel sanat olan hat farklı yazı sistemlerinde, farklı kültür ve coğrafyalarda yapılmıştır. Hat sanatının diğer adı da kaligrafidir.  Matbaanın ulunmasından sonra eski değerini koruyamayan hat sanatı günümüzde de son demlerini yaşamaktadır.

2. Geleneksel el sanatlarımızla ilgili hazırladığınız sunumları öğretmeninizin belirlediği süre içerisinde yapınız.

Cevap:Dokumacılık: Dokuma, tezgahta, ipliği çözgü ve atkı durumunda kullanarak kumaş üretme işlemidir. Dokumacılık insanların göçebelikten kurtulup yerleşik düzene geçmeye ve hayvan beslemeye başlamalarıyla ortaya çıkmış, özellikle Ortadoğu’da kurulan ilk yerleşim merkezlerinde önem kazanmıştır. Başlangıçta düğümler elle yapılırken, bir süre sonra tezgah bulunmuştur.

Bakırcılık: Bakırcılık, bakırdan eşyalar yapmak ile gelişmektedir. Bakırcılık, bir el sanatıdır. Bu el sanatı tarih boyunca farklı şekillerde yapılmıştır. Bakırcı ustaları tarafından özenle hazırlanarak el işçiliği ile yapılmaktadır. Bakır keşfedildiği tarihten bu yana birçok alanda kullanılmış madenler arasındadır. İnsan hayatını tarih boyunca kolaylaştırmıştır

Çinicilik: Çini sanatı, geleneksel Türk el sanatıdır. Toprağın pişirildikten sonra şekil verilerek, eşyalar üretilmesi ile oluşmaktadır. Çini sanatı, motifler, şekiller ve renklendirmelerden oluşan eserlerdir. İç ve dış mimari de eserleri renklendirmek ve motiflerle süslemek amacıyla kullanılmaktadır.

Ahşap İşçiliği: Ahşap oymacılığı, tahta levhaları istenilen şekilde kesip oymak şeklinde tanımlanabilir. Tarih öncesi çağlardan beri ahşap dayanıklılığı, öz ısısı ve dokusuyla kullanım sürekliliği gösteren bir malzeme olmuştur. Ağacın oyularak, yontularak, işlenerek süs ve kullanım eşyası biçimi almasına ahşap işçiliği denilmektedir. Mimariye bağlı olarak ağaç malzeme; kapı‐pencere kanatlarında, tavan ve sütunlarda kullanılmıştır.1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını önce tahmin ediniz. Sonra bu sözcükleri sözlükten bulup anlamlarını yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

Cevap:

ESTETİK
Tahminim: Göze hoş gelen.
Sözlük Anlamı: Güzellik duygusu ile ilgili olan.

KOLEKSİYON
Tahminim: Benzer nesnelerin bir arada olması.
Sözlük Anlamı: Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü, derlem.HATTAT
Tahminim: Hat sanatını yapan usta.
Sözlük Anlamı: Çok güzel el yazısı yazan sanatçı.

İCAZET
Tahminim: Hattatlık diploması.
Sözlük Anlamı: İzin, onay, diploma.

KAVİS
Tahminim: Hafif eğrili, bükümlü şekil.
Sözlük Anlamı: Bir eğrinin sınırlı bir kısmı, eğmeç:

AKİK
Tahminim: Parlaklık veren madde.
Sözlük Anlamı: Yüzük taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş.KİTRE
Tahminim: Suyu yoğun hale getiren bitki öz suyu.
Sözlük Anlamı: Gevenden çıkarılan bir zamk türü, kestere.

ÖD
Tahminim: Boyanın su üzerinde açılmasını sağlayan malzeme.
Sözlük Anlamı: Safra.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 190. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Hat sanatı nasıl ortaya çıkarmış?Cevap: Yazının estetik bir amaçla yazılmasıyla ortaya çıkmıştır.

2. Hat sanatı tarihimizde en çok hangi dönemde önem kazanmış?

Cevap: Hat sanatı tüm dünyada özellikle matbaanın bulunuşundan önce çok yaygın olan sanat türüdür. En çok Osmanlı döneminde şöhret kazanmıştır.

3. Hat sanatında kullanılan temel malzemeler nelermiş?Cevap: Kalem, mürekkep, kağıt, ahar (cila), mühre (akik taşı), hokka temel malzemelerdir.

4. “Ebru” sözcüğü ne anlama gelirmiş?

Cevap: Farsça bulut anlamına gelmektedir. Batı’da Türk kağıdı denmektedir.

5. Ebru sanatında kullanılan temel malzemeler nelermiş?Cevap: Kitre, öd, toprak boya, at kılı, gül dalı temel malzemelerdir.

3. ETKİNLİK

İzlediğiniz belgeseller ile metnin içeriğini karşılaştırınız.

Cevap:

Benzerlikler: Hat ve ebru sanatının tanımı, önemi ve kullanılan malzemelerden bahsedilmiştir.Farklılıklar: Belgeselde hat ve ebru örnekleri gösterilirken dinleme metninde sadece anlatım vardır.

4. ETKİNLİK

Metinde, düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? Açıklayınız.

Cevap: Tanımlama ve örneklendirme kullanılmıştır. Ebru ve hat sanatının tanımı yapılırken tanımlama, aharın yazım yanlışlarını silmek için kullanıldığını örnek verirken örneklendirme kullanılmıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 191. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki yabancı sözcükleri Türkçe karşılıkları ile eşleştiriniz.

Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 191. Sayfa Cevapları

b. Türkçesi varken yabancı sözcükleri kullanmak sizce doğru mudur? Neden? Aşağıya yazınız.

Cevap: Yabancı sözcükleri kullanmak doğru değildir. Çünkü, dilimiz bizim en önemli kültürel değerimizdir. Dili korumak demek bir milletin özünü korumak demektir. Biz de Türkçe sözcükler kullanarak dilimizi yaşatmaya çalışmalıyız. Ancak bu şekilde yüzyıllar sonra da niteliklerini koruyan bir Türkçemiz olabilir.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki duvar yazılarını inceleyiniz. Bunlarla ilgili görüşlerinizi açıklayınız.

Cevap: Duvar yazıları genel olarak geleceğe umutla bakmak, geleceğe iyi hazırlanmak ile ilgilidir. Çocuklara birey gözüyle bakılmalıdır; çünkü ileride toplumu onlar yönlendirecektir. İnsan her yaşta öğrenebilir; okumanın zamanı yoktur. Geçmişten ders alanlar geleceği güzel planlayabilir. Geleceğe umutla bakmak insan yaşam gücü verir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 192. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki güzel yazı örneğini inceleyiniz. Örnekteki yazıyı açıklayan bir metin yazınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanınız.

Cevap:

YAZININ GÜCÜ

Medeniyetlerin gelişmesinde bilgi birikiminin çok büyük bir önemi vardır. Bilgiyi nesilden nesle aktarmanın en etkili yolu onu kaydetmektir. Bilgiler en güzel yazı ile kaydedilir.

Geçmiş dönemlere bakıldığında yazıya geçirilen bilgilerin günümüzde varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Ne yazık ki yazıya geçirilmeyen ve sözlü olarak aktarılan bilgilerin çoğu unutulmuştur. Çünkü söz geçici, yazı ise kalıcıdır. Tarihte her ulusun bilgilerini saklamak için çaba sarf ettiğini biliyoruz. İlkel toplumlar mağaraya semboller çizmiş, Hititler kil tabletlere yazılar yazmış, Mısırlılar papirüs bitkisini kağıt olarak kullanmış, Fenikeliler ilk alfabeyi oluşturmuştur. Tüm bu çalışmalar yazının gelecek nesillere ulaşacağının bilincinden kaynaklanmaktadır.

Yazı günümüzde de aynı şekilde önemini korumaya devam etmektedir. Çünkü, henüz yazı kadar etkili ve önemli bir bilgi saklama yöntemi yoktur. Yazma, geçmişi geleceğe taşımaktır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 193. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

Yaşadığınız şehirde, belediyenize bağlı gençlik merkezine üye olmak istediğinizi düşününüz. Aşağıdaki “Üye Başvuru Formu”nu kurallarına uygun olarak doldurunuz.

Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 193. Sayfa Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 194. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde geçen fiillerin altını çiziniz.

Cevap:

Horoz ile Tilki

Gün görmüş, akıllı mı akıllı bir horoz, ağacın dalına tünemiş. Avlanmak için dolaşmakta olan tilkinin yolu da o ağacın altına düşmüş. Ağacın dalında tünemekte olan horozu görünce,
— Horoz kardeş, müjdeler olsun, artık hayvanlar arasında barış oldu. Aşağı in de bunu kutlayalım. Kucaklaşıp öpüşelim. (…) demiş. Gün görmüş, akıllı horoz başını aşağı doğru uzatarak,
— Can kardeşim, bu haberin beni çok mutlu etti. Bak bu yana doğru iki tazı geliyor. Onlar gelsin, ben ineyim. Bu mutlu günü öpüşerek birlikte kutlayalım, demiş. Tazı sözünü duyan tilki,
— Hoşça kal horoz kardeş. Benim çok işim var. Bu mutlu günü dönüşte kutlar, öpüşürüz, diyerek telaşla koşup gitmiş.
Deneyimi sayesinde bu numarayı yutmamış horoz. Tilkiyi alt ettiği için de arkasından kıs kıs gülmüş.

b. Altını çizdiğiniz fiilleri yapılarına göre tablonun uygun kutucuklarına yazınız.

Cevap:

Basit Fiiller: düşmek, olmak, demek, gelmek, inmek, gitmek, yutmak

Türemiş Fiiller: tünemek, kutlamak, öpüşmek, uzatmak

Birleşik Fiiller: mutlu etmek, kıs kıs gülmek

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfların altını çizip türünü örnekteki gibi işaretleyiniz.

Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 194. Sayfa Cevapları


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 189-190-191-192-193-194. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


28 Mart 2022, 18:39

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3390

Teşekkür ederim istediğim bilgilerin hepsi doğru şekilde yapılmış

27 Nisan 2022, 00:59

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3390

Teşekkür ederim istediğim bilgilerin hepsi doğru şekilde yapılmış.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.