11 Mart 2022, 13:11
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 206-207-208-209-210-211-212-213-214-215. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 206-207-208-209-210-211-212-213-214-215 Cevapları Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bazı İnsanlar Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 206. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.” sözünden ne anlıyorsunuz? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: İnsanlar nasıl bir kişiliğe sahipse o şekilde gözükmelidir veya nasıl gözüküyorlarsa ona yakışır davranmalıdırlar. Kişi olmadığı biri gibi davranırsa hem kendini hem de çevresindekileri kandırmış olur.

2. Arkadaş seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: Arkadaşlarımın dürüst, anlayışlı, saygılı ve akıllı kimseler olmasına dikkat ediyorum. Kolayca yalan söyleyen, başkalarının dedikodusunu yapan ve bencil kişilerden uzak duruyorum.3. Can Yücel’in “Su Gibi” şiirinin içeriği hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

Cevap: Şiir insanların özellikleri ve dünyada çeşit çeşit insan olması hakkındadır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 210. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen ve anlamları aşağıda verilen sözcükleri bulmacadan bulup işaretleyiniz.Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 210. Sayfa

………..ESENLİK………..: Sağlık, afiyet, esen olma durumu.
…………..AŞİNA…………..: Tanıdık, bildik.
………..ARINMAK……….: Temizlenmek, temiz duruma gelmek, paklanmak.
………….EĞİLİM………….: Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme.
…………….OLGU…………..: Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vaka.
…….KANIKSAMAK……: Çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olmak, alışmak.
……….İRDELEMEK…….: Bir konunun incelenmesi ve eleştirilmesi gereken bütün yönlerini birer birer incelemek araştırmak.
………BELLEMEK………: Öğrenip akılda tutmak.
……………KANI……………: İnanç, düşünce, kanaat.

b. İşaretlemediğiniz harfleri sırasıyla yazarak şifre cümleyi aşağıya yazınız.Cevap:

ŞİFRE: Her insanın farklı bir karakteri vardır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 211. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

a. Metinde geçen aşağıdaki sözcük grupları ile anlamlarını eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz sözcük grubunun anlamını siz yazınız.

Cevap:7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 211. Sayfa

b. Yukarıdaki sözcük gruplarından beşini, birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Odamı temizlemediğim için annemden azar işittim.Onun sözleri bana merhem oldu.

Acı sözlerinin altında kalmadı.

Halası ağlamasına dayanamayarak onu teskin etti.

Patron çalışanlarına kötü muamele ediyordu.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 212. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. İhtiyaç duyulan insanların özellikleri nelermiş?

Cevap: İhtiyaç duyulan insanların kelimelerinden tutun da kelimelerini vurguladıkları ses tonlarına kadar ferahlatıcı bir esinti gibidirler. Onlarla konuşunca bir şelalenin tertemiz sularında arınmış gibi oluruz sanki.

2. İnsanlarla selamlaşmak onları tanımak için yeterli miymiş? Niçin?Cevap: Yeterli değilmiş. Çünkü, insanlarla selamlaşmak bizlere bir fikir verse de bu fikir kanaat boyutunda değilmiş.

3. Her yerde olmaları istenen insanların özellikleri nelermiş?

Cevap: Esprili, güldüren, hazırcevap, gergin ortamları yumuşatan, hiçbir sözün altında kalmayan.

4. Karşılaşılması çok zor olan insan tipi yazara göre nasılmış?Cevap: Karşılaşılması çok zor olan insan tipi yürekleri kocaman, kapıları hep açık, sadece dinleyen, konuşmaları da hep teskin edici olan ve hiç yakınmayan kişilerdir.

5. Zor anların kişileri hangi özelliklere sahipmiş?

Cevap: Bu kişiler kırk kişinin çözemediğini bir sözüyle çözer. Onlarla hiçbir olay kötüye gitmez, hiçbir tatsızlık uzun sürmez, hiçbir anlaşmazlık büyümez. İnsanları idare ederi yatıştırır. Kendini anlatmaktan çok karşıdakileri anlayanlardır.

6. Yazar insanları neye benzetmiş?Cevap: Yazar insanları çiçeklere benzetmiştir. Her çiçek farklı renkte, farklı kokuda.

7. Değerini bilmemiz gereken insanların özellikleri nelermiş?

Cevap: Değerini bilmemiz gereken insanlar karşıdakini dinleyen, insana merhem olan, büyük yürekli insanlardır.

4. ETKİNLİK

Yazarın yerinde olsaydınız metne hangi başlıkları yazardınız? Nedenini de belirterek aşağıya yazınız.

Cevap:

Metne şu başlığı yazardım: ÇİÇEKLER GİBİ
Çünkü metinde insanlar çiçeklere benzetilmiş, çiçekler gibi farklı özellikte olduğu belirtilmiştir.

Metne şu başlığı yazardım: FARKLI DOSTLAR
Çünkü metinde özellikle dostlarımızı nasıl insanlardan seçmek istediğimiz ifade edilmiştir.

5. ETKİNLİK

Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.

Cevap:

Metnin konusu: İnsanların farklı olması

Metnin ana fikri: Her insanın farklı kişilik özelliği vardır.

Metnin yardımcı fikirleri: Dinlemeyi bilen, yakınmayan, insanları idare eden kişiler zor bulunur. Esprili, güler yüzlü kişileri her yerde görmek isteriz. İnsanları görünüşleriyle değil kişilikleriyle değerlendirmek gerekir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 213. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

a. Metinde geçen atasözü ve özdeyişleri aşağıya yazınız.

Cevap:

“İnsan insanı alışverişte görsün.”

“Birisini tanımak için ya seyahate gideceksin ya yemek yiyeceksin.”

“İnsanoğlu çiğ süt emmiştir.”

“Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.”

“Âlemin gözündeki çöpü görürsün, kendi gözündeki merteğe baksana. ”

“Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.”

b. Yazarın, atasözü ve özdeyişleri yazısında kullanmasının sebebi sizce nedir? Açıklayınız.

Cevap: Yazar, atasözü ve özdeyişleri konunun pekiştirilmesi ve bu konunun başka kişiler tarafından ele alındığını göstermek amacıyla kullanmıştır. Böylece okur metni benimser ve metnin niteliği artmış olur.

7. ETKİNLİK

“Bazı İnsanlar” metni ile “Su Gibi” şiirini içerik yönünden karşılaştırınız.

Cevap:

Bazı İnsanlar: İnsanların farklı farklı özellikte olduğunu olumlu insanların özellikleriyle anlatmaktadır.

Su Gibi: İnsanların farklı farklı özellikte olduğunu olumlu ve olumsuz insanların özellikleriyle anlatmaktadır.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerden anladıklarınızı görsellerin altlarındaki kutucuklara yazınız.

Cevap:

1. görsel: Kadın gölgesine baktığında bir süper kahraman görmektedir. Yani kendisini olduğundan daha güçlü görmektedir.

2. görsel: Aslan aynaya baktığında kendini bir kedi olarak görmektedir. Yani kendisini olduğundan güçsüz görmektedir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 214. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki birleşik zamanlı fiilleri kullanarak cümleler yazınız. Bu fiillerin cümlelere kattığı anlamları örnekteki gibi belirtiniz.

Cevap:

toplamıştır → Dedem, bağdaki üzümleri toplamıştır. (ihtimal)

okumuşmuş → Üç kitap okumuşmuş. (inanmama)

gelirdim → Haber verseydin mutlaka gelirdim. (kesinlik)

bitirecekti → Aslında dün ödevini bitirecekti. (bilgi verme)

açmalıydın → Söylediğim gibi pencereleri açmalıydın. (öneri)

söyleyecektir → Öğretmen de sana bunu söyleyecektir. (ihtimal)

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerdeki anlatım bozukluklarını örnekteki gibi açıklayınız.

Cevap:

• Kapıdaki bisikleti görünce sevincinden etekleri tutuştu.
Cümledeki deyim yanlış kullanılmıştır.

• Sınıf başkanlığını 11’e karşı 9 oyla kazandı.
Cümledeki sayıların yeri yanlış yazılmıştır.

• Kardeşini geçen gün bizim sokakta gördüm.

Cümledeki aitlik kavramı yanlış kullanılmıştır.

• Seninle öğlene doğru saat 17.45’te buluşalım mı?
Cümledeki edat yanlış kullanılmıştır.

• O kadar acıktım ki midem zil çalıyor.
Cümledeki deyim yanlış kullanılmıştır.

• Kitap okumayı ablamdan çok severim.
Cümledeki ögelerde eksiklik vardır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 215. Sayfa Cevapları

11. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerdeki anlatım bozukluklarını belirleyip sebepleriyle eşleştiriniz.

Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 215. Sayfa

12. ETKİNLİK

Aşağıya, kişilik özelliklerinizi anlatan bir yazı yazınız.

Cevap:

Ben her zaman iyi niyetli düşünmeye ve davranmaya çalışan biriyim. İnsanların üzülmelerini hiç istemem. Bu yüzden kimseyle dertleşmem. Çünkü birine dert anlattığımda benim derdimi düşünmesini istemem. Bu yüzden üzgün olsam da hep espri yaparım ve insanları güldürürüm. Dürüst olmaya çok önem veririm. Sevilmeyeceğimi veya dışlanacağımı bilsem bile doğruyu söylerim. Gerçekçi biriyimdir. Kendimi kandırmaktan hoşlanmam. Kendimi eleştirmekten çekinmem.


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 206-207-208-209-210-211-212-213-214-215. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


19 Nisan 2022, 21:16

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

Türkçe derslerimde her zaman buradan yararlanacağım

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.