14 Mart 2022, 16:34
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 234-235-236-237-238-239-240. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 234-235-236-237-238-239-240 Cevapları Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ampulün İlk Yanışı Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 234. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Thomas Alva Edison hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Yazılarınızı sınıf panosunda sergileyiniz.

Cevap:

Bütün hayatını bilime adamış Amerikalı mucit ve iş adamıdır. Dünyada en çok patent alan kişilerden bir tanesidir. Yalnızca icat üretmekle kalmayan Edison, bir girişimci olarak da başarılı olmuş, kendi şirketini kurarak buluşlarını ticarileştiren mucit şeklinde nitelendirilmiştir.

Çocukluk çağlarında icat yapmasına rağmen Edison’un kabul görmüş ilk icadı 1868 yılında bulduğu elektrikli oy kaydedicidir. Ancak mucit bu icadını pazarlamayı başaramamıştır. 1877 yılında geliştirdiği fonografla ün kazanmış, hatta o dönemlerde yaşadığı şehir olan Menlo Park’ın büyücüsü olarak anılmıştır. Aynı yıl sesi kaydedip yineleyen gramofonu icat etmiştir. Büyük ilgi toplayan bu icadı sayesinde dünya çapında ün kazanmıştır. Ayrıca yine aynı yıl içerisinde karbonlu mikrofonu bulmuş ve telefondaki ses kalitesini arttırmıştır.Edison kısa süre içerisinde patlayan ve daha önce bulunan ampulü geliştirmiş ve 1878 yılında ilk uzun ömürlü akkor flamanlı ampulü bulmuştur.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 236. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen sözcükleri, sözcük gruplarını yazınız.

Cevap:1. laboratuvar
2. mucit
3. seferberlik
4. asistan
5. netice
6. zerre
7. şebeke
8. tarihe geçmek
9. şalter
10. pahalıya mal olmak
11. sonuç almamak

b. Yazdığınız sözcüklerin, sözcük gruplarının numaralarını anlamlarının başına yazınız.

Cevap:

( 7 ) Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ.
( 6 ) Çok küçük parçacık.
( 8 ) Önemi bakımından unutulmayacak bir durum kazanmak.
( 5 ) Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, sonuç.
( 10 ) Çok para, özveri, emek gerektirmek, kolay elde edilememek veya zarara, sıkıntıya yol açmak.
( 2 ) Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse.
( 1 ) Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer.
( 9 ) Anahtar, genellikle binaların girişine gelen elektrik akımını açıp kapamaya yarayan araç.
( 4 ) Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse, yardımcı.
( 11 ) Bir işi bitirememek, neticelendirememek.
( 3 ) Bir durumun ilan edildiği veya savaşın sürdüğü dönem.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 237. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Edison ve ekibinin en önemli sorunu neymiş?

Cevap: Ampullerin içindeki tellerin hangi maddeden yapılacağı en önemli sorunmuş.

2. Edison ve ekibi, doğru maddeyi bulmak için neler denemişler?Cevap: Kömürleştirme işleminden geçirilmiş mukavva, mantar, Hindistan cevizi kabuğu, at kuyruğu, ağaç dalı, sakal gibi maddeler denemişler.

3. Edison’un asistanı Edison’a ne söylemiş?

Cevap: Bine yakın denemeden sonuç alamadıklarını ve vazgeçmeleri gerektiğini söylemiş.

4. Edison’un, asistanına verdiği tarihe geçecek cevap neymiş?Cevap: “Ne demek hiçbir netice alamadık! Öyle şey olur mu? Bin ayrı madde denedik ve bin tane yanlış maddenin hangileri olduğunu öğrendik!”

5. Edison soruna nasıl bir çözüm bulmuş?

Cevap: Pamuk ipliğinin küçük parçalara bölünüp kömürleştirilmesi ile ampul yanmış.

6. 4 Eylül 1882’de hangi olay gerçekleşmiş?Cevap: Edison’un şalteri kaldırmasıyla dünyanın elektrikle aydınlatılan ilk mahallesi, binlerce insanın gözü önünde ışıl ışıl parıldamaya başlamış.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.

Cevap:

Metnin konusu: Azim ve sabırMetnin ana fikri: Bir işi başarmak için pes etmemek ve çok kez denemek gerekir.

Metnin yardımcı fikirleri: İnsan başarısızlıklarından ders almayı bilmelidir. Büyük başarılar büyük uğraşlar gerektirir.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsel ve özdeyişin metnin ana fikri ile ilgili olup olmadığını arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Görselde ve özdeyişte insanların denemekten vazgeçmesi sonucu başarıyı yakalayamadıkları anlatılmaktadır. Metinde de aynı konu işlenmektedir. İnsan bazen defalarca kez dener. Ancak bazen başarıya sadece bir adım varken vazgeçer. Vazgeçmeyenler başarılı olur.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 238. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

a. Görsellerdeki aydınlatma araçlarını, gelişimine uygun olarak geçmişten günümüze doğru numaralandırarak sıralayınız.

Cevap:

geçmişten günümüze aydınlatma araçları

b. Teknolojinin hiç ilerlemediğini düşününüz. Bu durumda nasıl bir yaşantımız olurdu? Yazınız.Cevap:

Teknoloji ilerlemeseydi tüm insanlar ilkel bir yaşam sürerdik. Sağlık, eğitim, barınma gibi konularda hiçbir ilerleme olmayacağı için daha iyi bir çevre oluşturmayı akıl edemezdik. Devamlı olarak doğa ile mücadele içinde olurduk. Böylece vahşi yaşama uyum sağlardık. Yaşantımız doğa olayları, hayvanlar ve bitkiler ile sınırlı kalırdı. Dünya ile iletişim kurma veya yolculuk yapma olanaklarımız kısıtlı olurdu. Bu nedenle diğer toplumlardan habersiz bir hayat sürerdik. Yüzyıllar geçse bile aynı yaşamı sürdürürdük.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 239. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki işaretlerin anlamlarını altlarına yazınız.

Cevap:

akıllı işaretler

7. ETKİNLİK

Tablodaki fiillerin hangi kip ve kişi ekiyle çekimlendiğini örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

çalıştım → -tı, geçmiş zaman kipi eki / -m, 1. tekil kişi

geleceksin → -ecek, gelecek zaman kipi eki / -sin, 2. tekil kişi

bitirmeliyiz → –meli, gereklilik kipi eki / -yiz, 3. çoğul kişi

yaparım → -a, istek kipi eki / -m, 1. tekil kişi

bulmasanız → -sa, koşul kipi eki / -nız, 2. çoğul kişi

okuyacak → -acak, gelecek zaman kipi eki / 3. tekil kişi

gidelim → -e, istek kipi eki / -im, 2. çoğul kişi


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 240. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

a. Sizce yapılmış en önemli icat hangisidir? Nedenini de belirterek aşağıya yazınız.

Cevap:

Bence en iyi icat yazının bulunmasıdır. Yazı sayesinde yüzyıllar önce yazıya geçirilen bilgilere günümüzde ulaşabiliyoruz. Pek çok bilim insanı eskiden yazılmış bilgileri araştırarak yeni icatlar ortaya koyuyor. Yazı medeniyetin başlangıcı ve pek çok icadın atasıdır diyebiliriz. Çünkü, her şey bilgi ile olur. Bilginin geleceğe aktarılması ise yazı ile gerçekleşir.

b. Toplumun belli bir ihtiyacına yönelik yapılması gereken yeni bir icat olduğunu düşünüyor musunuz? Bu icat ne olabilir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

Cevap:

Bence engelli ve tekerlekli sandalye ile yaşama devam eden arkadaşlarımız için bir icat olabilir. Pek çok binanın halen tekerlekli sandalye girişi bulunmamaktadır. Tekerlekli sandalyeler geliştirilerek merdivenden çıkabilir duruma getirilebilir. Tekerlekli sandalyelerin altından bir düğme ile yürüyen bantlı bir bölge çıkabilir ve böylece sandalye merdivenden tırmanarak çıkabilir.

c. Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzeltiniz.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

1. İbni Sina’nın tıp alanındaki çalışmalarını araştırıp sunum hazırlayınız.

Cevap:

Tıp tarihi, nice hastalığın teşhis metodunu İbn-i Sînâ’ya borçludur. Kanın vücutta gıda taşıyıcı olduğu, kan dolaşımı, kalbin karıncık ve kapakçık sistemi, ameliyatlarda şiddetli ağrıları dindirmek için afyon ve sâir maddelerden uyuşturucu ilaç elde edilmesi, bağırsak parazitinden meydana gelen hastalığın keşfi gibi birçok keşifler yapmış ve ilim dünyasına öncülük etmiştir.

Suda ve havada bulaşıcı hastalıkları yayan küçük organizmalar bulunduğu teorisini ortaya atan; bel kemiğine ait düzensiz teşekküllerin düzeltilmesi ve cıvayla tedâvi usûlünü ortaya koyan; havayı zararlı maddelerden temizleme fikrini Pastör’den çok önce bulan; içme sularını temizleme, ilk filtre fikri, suyun mikroplardan arıtılması için imbikten geçirme, kaynatma gibi modern usûlü ilk defa uygulayan İbn-i Sînâ’dır.

2. İbni Sina’nın yazdığı eserlerin adlarını ve içeriklerini araştırıp defterinize not ediniz.

Cevap:

Kitabü’ş-Şifa: 11 ciltlik bir eser olup nerdeyse tüm bilim dalları hakkında yazılmıştır.

el Kanun fi’t Tıb: Bu kitap İbn-i Sina’nın deneyimlerinin yer aldığı sistematik bir ansiklopedidir.

Kitabu’n-Necat: Kitap savaş alanında ve Kitabü’ş-Şifa’nın yetkin bir özeti şeklindeydi.

Kitabu’l-İşaret ve’t-Tenbihat: Bu kitap İbn-i Sina’nın kişisel görüşlerini içeren bir yapıttır.


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 234-235-236-237-238-239-240. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


30 Ekim 2022, 18:29

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

Ben Edison’un hayatını anlatan bir film izlemiştim cidden durmadan çalışıyor ve deney yapıyordu büyük bir insan

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.