14 Mart 2022, 17:28
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 241-242-243-244-245-246-247-248-249-250. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 241-242-243-244-245-246-247-248-249-250 Cevapları Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İbni Sina Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 241. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İbni Sina’nın tıp alanındaki çalışmalarıyla ilgili sunumunuzu gerçekleştiriniz.

Cevap:

Tıp tarihi, nice hastalığın teşhis metodunu İbn-i Sînâ’ya borçludur. Kanın vücutta gıda taşıyıcı olduğu, kan dolaşımı, kalbin karıncık ve kapakçık sistemi, ameliyatlarda şiddetli ağrıları dindirmek için afyon ve sâir maddelerden uyuşturucu ilaç elde edilmesi, bağırsak parazitinden meydana gelen hastalığın keşfi gibi birçok keşifler yapmış ve ilim dünyasına öncülük etmiştir.

Suda ve havada bulaşıcı hastalıkları yayan küçük organizmalar bulunduğu teorisini ortaya atan; bel kemiğine ait düzensiz teşekküllerin düzeltilmesi ve cıvayla tedâvi usûlünü ortaya koyan; havayı zararlı maddelerden temizleme fikrini Pastör’den çok önce bulan; içme sularını temizleme, ilk filtre fikri, suyun mikroplardan arıtılması için imbikten geçirme, kaynatma gibi modern usûlü ilk defa uygulayan İbn-i Sînâ’dır.2. İbni Sina’nın eserleriyle ilgili notlarınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.

Kitabü’ş-Şifa: 11 ciltlik bir eser olup nerdeyse tüm bilim dalları hakkında yazılmıştır.

el Kanun fi’t Tıb: Bu kitap İbn-i Sina’nın deneyimlerinin yer aldığı sistematik bir ansiklopedidir.Kitabu’n-Necat: Kitap savaş alanında ve Kitabü’ş-Şifa’nın yetkin bir özeti şeklindeydi.

Kitabu’l-İşaret ve’t-Tenbihat: Bu kitap İbn-i Sina’nın kişisel görüşlerini içeren bir yapıttır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 245. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz sözcüğün anlamını noktalı kutucuğa yazınız.

Cevap:7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 245. Sayfa

b. Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yazınız.

Cevap:

1. mühim
2. memleket
3. önder
4. iyileştirme
5. görkemli
6. yapıt
7. masraf
8. dönem
9. hata
10. meşhurbulmaca


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 246. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. İbni Sina hangi yıllar arasında yaşamış?

Cevap: İbni Sina, 980 ve 1037 yılları arasında yaşamış.2. İbni Sina’nın matematik bilimine tutumu nasılmış?

Cevap: Matematik başlangıçta kendisine zor geldiyse de büyük bir emek vererek çalışmış.

3. İbni Sina, okuduğu kitapları niçin yeniden okurmuş?

Cevap: Her okuduğumda farklı bir yönünü keşfediyormuş.4. İbni Sina, hangi çağda Avrupa için de tıp biliminin öncülerinden sayılır olmuş?

Cevap: Orta Çağ’da sayılır olmuş.

5. Batılılar, İbni Sina’yı hangi isimle anmışlar?

Cevap: “Avicenna” ismiyle anmışlar.6. İbni Sina, tıp alanı dışında hangi alanlarda eserler vermiş?

Cevap: Mantık, din, psikoloji, ahlak, müzik, matematik, astronomi, fizik konularında eserler vermiş.

3. ETKİNLİK

a. www.eba.gov.tr adresindeki İbni Sina ile ilgili belgeseli izleyiniz.

b. Okuduğunuz metin ve izlediğiniz belgeselde İbni Sina’nın hayatı başkaları tarafından anlatılmıştır. Bu bilgilerden hareketle İbni Sina’nın kişilik özelliklerini yazınız.Cevap:

İbni Sina çabuk öğrenen, çalışkan, hafızası kuvvetli, meraklı, disiplinli, araştırmacı, sorgulayıcı, yardımsever, sosyal ilişkilerinde sıkıntılar yaşayan, bilgi edinmekten usanmayan, yenilikçi, bilgisini paylaşmayı seven biriydi.

c. İbni Sina’nın farklı alanlarda eserler vermiş olması hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

Cevap:İbni Sina pek çok alana merak duymuş ve bu alanlarda araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmalarda edindiği bilgiler onu fikirlerini paylaşmaya itmiştir. Fikirlerini paylaşmanın en doğru yolu olarak eserler vermiştir. Günümüzde bu eserlerden faydalanmaya devam ediyoruz.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 247. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki talimatnameyi okuyup ilk yardım uygulamalarındaki iş ve işlem basamaklarını kavrayınız.

b. Bu şekilde hazırlanmış talimatnamelerin önemi nedir? Aşağıya yazınız.

Cevap:

Yaşamda her şey vardır. Bir doğal afet, hastalık veya kaza çevremizdekilerin zarar görmesine yol açabilir. Bu durumda sağlık görevlileri gelene kadar insanlara yardım etmeliyiz. İlk yardımın hayat kurtardığının bilincinde olmalıyız. İlk yardım bilgileri insanların canını kurtarmamızda bize fayda sağlar. Bu bilgileri öğrenmeliyiz.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 248. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Metinde geçen karşılaştırma cümlelerini örnekteki gibi aşağıya yazınız.

Cevap:

Matematik alanında da en başarılılardan oldu.

Doğrusu ben de bin yıl sonra okunacak, çok kıymetli eserler yazmak isterim.

Ben matematikten korkacağıma matematik benden korksun.

14 yaşına geldiğinde öğrenmekte olduğu konuları artık öğretmenlerinden daha iyi biliyordu.

Yüzlerce yıl tıp alanında ondan daha iyi bir bilim insanı yetişmedi.

Bu kadar fazla alanda yazmak tek bir kişi için çok zordu. Günümüzde bile çok zor.

Bazılarının yaptığı buluşları övdü, bazılarının da yanlışlarını bularak eleştirdi.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.

Cevap:

[ N ] İbni Sina 980 ve 1037 yılları arasında yaşadı.
[ Ö ] İbni Sina’nın eserlerini okuyunca bin yıl öncenin bilgisiyle o kitapları nasıl yazdığına hayret ediyorum.
[ N ] İbni Sina 57 yıl süren yaşamına birçok eser sığdırdı.
[ N ] Batılılar, İbni Sina’yı “Avicenna” adıyla andılar.
[ Ö ] Ben de onun gibi çok kıymetli eserler yazmak isterdim.
[ N ] İbni Sina yalnız tıp alanında değil başka pek çok alanda da eserler verdi.
[ Ö ] Bu kadar alanda çalışma yapmak tek kişi için çok zor olsa gerek.
[ N ] Yazdığı kitaplar, dönemin en önemli ve yararlı bilgilerini içermektedir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 249. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki metinleri okuyunuz.

b. Hangi metinde yazar, başka bir kişinin hayat hikâyesini anlatmıştır? Hangi metinde yazar, kendi hayat hikâyesini anlatmıştır? Belirleyiniz.

Cevap: Yazar 1. metinde başka bir kişinin hayat hikayesini anlatmıştır. 2. metinde kendi hayat hikayesini anlatmıştır.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde geçen zarfları bulup altlarını çizerek işaretleyiniz. İşaretlediğiniz zarfları, türlerini belirterek tabloya yazınız.

Cevap:

Yine bir bahar sabahıydı. Uykudan henüz uyanmıştım. Pencereme doğru aheste aheste yürüdüm. Penceremin pervazında bir çift güvercin vardı. Hemen onları almak için açtım penceremi. Kuşlar beni görünce telaş içinde uçtular. Niçin yapmıştım bunu, neden serbest bırakmadım onları anlayamıyorum. Gerçi her zaman böyleyim ben. Çok acele hareket ediyorum.

Henüz → Zaman zarfı

Aheste aheste → Durum zarfı

Hemen → Zaman zarfı

Telaş içinde → Durum zarfı

Niçin → Soru zarfı

Neden → Soru zarfı

Her zaman → Zaman zarfı

Çok → Miktar zarfı


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 250. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

İbni Sina’nın aşağıdaki sözünden hareketle “Zorluklar karşısında nasıl bir tutum içinde olmalıyız?” konulu kısa bir yazı yazınız.

Cevap:

Yaşamda zorluk olmasaydı hiçbir şey için çalışmak gerekmezdi. Ancak çalışmadan elde edilen hiçbir şey de kıymetli olmazdı. Bu nedenle her şeyden önce zorlukları, başarımızı değerli hale getiren bir unsur olarak görmeliyiz. Karşımıza bir sorun çıktığında o işten vazgeçmek yerine o sorunu çözmeye odaklanmalıyız. Çünkü, her insan yaşamında belirli sorunlarla karşılaşır. Bu sorunu aşanlar zafere ulaşır. Biz de zafere ulaşmak için pes etmemeli, aklımıza ve duygularımıza güvenmeliyiz.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Geçmişten günümüze insanların kullandıkları haberleşme araçlarını araştırınız. Araştırmalarınızı görsellerle destekleyiniz.

Cevap:

Geçmişten günümüze tamtam adı verilen davul, ateşten çıkan duman, mağara duvarlarındaki resimler, posta güvercinleri, ulaklar, mektup, gazete, dergi, ahizeli telefonlar, radyo, televizyon, bilgisayar, cep telefonları haberleşme için kullanılan araçlardır.


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 241-242-243-244-245-246-247-248-249-250. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


30 Ekim 2022, 18:29

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2771

Bilim çok güzel bir şey ben de bilim insanı olmak istiyorum umarım başarırım şimdi derslerimi çalışıyorum iyice

30 Ekim 2022, 18:30

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2771

İbni Sina gibi bilim insanlarını daha fazla tanımalıyız bu konular çok iyi oluyor size de çok teşekkürler cevaplar için

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.