14 Mart 2022, 18:58
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 251-252-253-254-255-256. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 251-252-253-254-255-256 Cevapları Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Islıkla Haberleşenler Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 251. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Haberleşme araçlarıyla ilgili araştırmanızı görsellerle destekleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Geçmişten günümüze tamtam adı verilen davul, ateşten çıkan duman, mağara duvarlarındaki resimler, posta güvercinleri, ulaklar, mektup, gazete, dergi, ahizeli telefonlar, radyo, televizyon, bilgisayar, cep telefonları haberleşme için kullanılan araçlardır.

2. Metnin görsellerini inceleyiniz. Görsellerinden ve başlığından hareketle metnin konusunu tahmin ediniz.

Cevap: Metin bir anne ve oğlun ıslıkla haberleşmesinden bahsediyor olabilir.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 253. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin anlamını önce metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulunuz. Tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

Cevap:

SARP
Tahminim: Çok engebeli.
Sözlük Anlamı: Dik, çıkması ve geçilmesi güç (yer).FESTİVAL
Tahminim: Bir konu ile ilgili eğlence.
Sözlük Anlamı: Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi.

JÜRİ
Tahminim: Bir yarışmada kazananı belirleyen insanlar.
Sözlük Anlamı: Seçiciler kurulu.

AYGIT
Tahminim: Elektronik alet.
Sözlük Anlamı: Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz.

GONG
Tahminim: Bir enstrüman.
Sözlük Anlamı: Bir tokmakla vurulan yassı, dairesel bir metal disk şeklini alan bir Doğu ve Güneydoğu Asya müzik vurmalı çalgı aletidir.GRAMER
Tahminim: Dil bilgisi.
Sözlük Anlamı: Dil bilgisi.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Uzaktaki bir arkadaşımıza seslenmek istediğimizde yaptığımız ilk şey neymiş?

Cevap: İlk yaptığımız şey bağırmaktır.2. Islık çalmak hangi durumda yapılacak en iyi şeymiş?

Cevap: Uzaktaki bir arkadaşımıza sesimize duyuramadığımızda yapılacak en iyi şeymiş.

3. Ülkemizin hangi şehrinde ıslıkla haberleşenler varmış?

Cevap: Giresun’da varmış.4. Kuşköy nasıl bir yermiş?

Cevap: Kuşköy, sarp yamaçlar üzerinde yer alıyor; ortasından da Çanakçı Deresi geçiyor. Üstelik burada evler genellikle birbirine uzak. Kimi evlerin birinden diğerine gitmek için yaklaşık 2 kilometre yürümek gerekiyor.

5. Kuşköylüler, kuş dilinde, Türk alfabesindeki hangi sesleri çıkarabiliyorlarmış?

Cevap: Türk alfabesindeki “i, ö, o, f, k, ç” sesleri çıkarılabiliyormuş.6. Kuş dili, hangi sebeple Türkçe sözcüklerin ıslıkla anlatıldığı bir dil olarak kabul edilmiş?

Cevap: Türkçe sözcüklere benzeyen sesler çıkarılabildiği için kabul edilmiş.

7. Kuş Dili Festivali nerede ve ne zaman düzenleniyormuş?

Cevap: Kuşköy’de, her yıl haziran ayının son haftası Kuş Dili Festivali düzenleniyormuş.8. Islık dilleri konusunda araştırma yapan bilim insanı kimmiş? Bu bilim insanı hangi çalışmaları yapmış?

Cevap: Julian Meyer ıslık dilleri üzerinde çalışmalar yapmış.

9. Bazı toplumlarda ıslık yerine hangi müzik aletleri haberleşme amacıyla kullanılıyormuş?

Cevap: Islık yerine davul, flüt, gitar, gong gibi müzik aletleri de haberleşme amacıyla kullanılıyormuş.10. Metinde, başka hangi ülkede kullanılan ıslık dili tanıtılmış?

Cevap: Afrika’nın batısında, İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndan biri olan La Gomera’daki ıslık dili tanıtılmış.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 254. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK

Aşağıda, ıslık çalmaya yönelik işlem basamakları karışık olarak verilmiştir. Bunları yapılış sırasına göre numaralandırarak sıralayınız.

Cevap:[ 2 ] İşaret parmaklarınızı, uçları birbirine değmeyecek biçimde birbirine yaklaştırıp V hâline getiriniz.
[ 1 ] İki elinizin işaret parmaklarını düz tutup diğer parmaklarınızı avcunuza doğru bükünüz.
[ 5 ] Dudaklarınızı hafifçe büzüp dışarı doğru hava üfleyiniz.
[ 4 ] İki elinizin işaret parmaklarını dilinize dayayınız.
[ 3 ] Dudaklarınızı yalayarak ıslatıp dilinizi dişlerinize dayayarak kıvırınız.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki haber yazısını okuyunuz. Islık dilinin önemi hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

Cevap:

Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi­nin dağlık ve engebeli yapısı özellik­le konut yerleşimlerinin birbirinden uzak olmasına yol açmıştır. Dolayısıyla bölge insanı günlük hayattaki iletişi­mini, uzaktan uzağa ıslığın çıkarmış olduğu yüksek ses hacminden yarar­lanmak suretiyle gerçekleştirme yolu­nu bulmuştur. Günlük hayatın ihtiyaçlarının kar­şılanmasında işlevsel olan ıslık dili estetik bir boyut kazanmakta­dır. Islık dili, kullanıcılarının kültürel kimliklerinin belirgin bir parçasıdır ve ilgili topluluk tarafından kültürel kimliklerinin yansıması, kişiler arası iletişim ve toplumsal dayanışmanın pekiştirici unsurlarından biri olarak görülmektedir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 255. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde noktanın hangi amaçla kullanıldığını belirleyip ilgili cümlenin altına yazınız.

Cevap:

• Bahçeler, gökdelenlerin çevresinde gökyüzüne doğru yükseliyor.
Cümlenin sonunda kullanılmıştır.

• Prof. Dr. Aytül Özüm’ün son eseri yayımlandı.
Kısaltmalardan sonra kullanılmıştır.

• Çalıştay saat 13.30’a ertelendi.
Saat ve dakikanın arasında kullanılmıştır.

• Okullar 17.09.2018’de eğitime başladı.
Tarih belirtirken gün, ay ve yılın arasında kullanılmıştır.

• Annemin resim atölyesi 7. Cadde üzerindeydi.
Sıra belirtmek amacıyla kullanılmıştır.

• Yazım ile ilgili kuralları tdk.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
Genel ağ adresi yazımında kullanılmıştır.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde ek fiillerin hangi amaçla kullanıldığını belirleyip ilgili cümlenin altına yazınız.

Cevap:

• İşte bu durumda yapılacak en iyi şey “ıslık çalmak”tır.
İsmi yüklem yapmıştır.

• Arkadaşım sürekli bilim kurgu dizileri izliyordu.
Yüklemi birleşik zamanlı yapmıştır.

• Bu köyde ilginç bir gelenek vardı.
İsmi yüklem yapmıştır.

• Karadeniz’in en güzel özelliği ahşap evleriymiş.
İsmi yüklem yapmıştır.

• Ankara’da önümüzdeki yıl da bilim fuarı düzenlenecekmiş.
Yüklemi birleşik zamanlı yapmıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 256. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki karikatürü inceleyiniz.

b. Aşağıya teknolojinin gelişmesinin aile içi iletişime olumsuz etkisini anlatan kısa bir metin yazınız.

Cevap:

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar teknolojik cihazlara bağlanmaktadır. Bu bağlılık aile için iletişimi olumsuz yönde etkilemektedir. Bazı zamanlar ailenin tüm üyeleri aynı odada bulunmalarına rağmen hepsi farklı bir teknolojik cihaz ile ilgilenmekte, birbirini görmemektedir. Eskiden yapılan sohbetler teknoloji ile birlikte tarihe karışmaktadır. Artık aile üyelerinin bir araya gelip göz göze konuşması nadir görülen bir durum haline gelmiştir. Hatta aynı evin için yaşayıp cep telefonuyla haberleşenler de vardır. Bu durum insanların iletişim kavramlarının değişmesine ve ailenin bağlarının zayıflamasına neden olmaktadır.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

1. Güvenli internet kullanımı hakkında araştırma yapınız.

Cevap:

Güvenli İnternet Hizmeti, isteğe bağlı, ücretsiz, şeffaf, kullanımı kolay, interaktif ve tüketici memnuniyetini esas alan bir kamu hizmetidir. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere dijital çağın sunduğu fırsatlardan tüm internet kullanıcılarının güvenli bir ortamda yararlanmasını sağlamak, zararlı içeriklere yönelik koruyucu önlemler almak, internetin risklerinden, zararlı içeriklerinden toplumu korumak için Güvenli İnternet Hizmeti kullanıma sunulmuştur.

2. İnternet kullanımı gençler için yararlı mıdır, zararlı mıdır? Bu konuyla ilgili münazara çalışması için hazırlanınız.

Cevap:

Hem yararlı, hem de zararlıdır. İnternet kullanımında kişisel bilgilerin paylaşılması, sosyal medyada çok zaman geçirmek ve sağlık sorunu oluşturacak kadar başında bulunmak zararlıdır. Ancak araştırma yapmak, iletişim sağlamak ve genel kültürü arttırmak için kullanılırsa faydalıdır.


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 251-252-253-254-255-256. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


31 Mayıs 2022, 22:18

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

Hep burdan bakıyorum çok iyisiniz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.