14 Eylül 2023, 19:34
murat
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 34-35-36. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


1.Tema Erdemler: Cahit Sıtkı’nın Mektubu (Dinleme Metni) Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 34-35-36 Cevapları Dörtel Yayınları7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Dörtel Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Azim, güven, saygı, sevgi, sadakat kavramları sizde neleri çağrıştırıyor? Anlatınız.

Cevap:

Azim: Kararlı olmak, bir işi yapmaya ya da bitirmeye çalışmak, gayret etmek.Güven: Korkulardan, endişelerden uzak kalmak.

Sadakat: Tam bir bağlılık.

Saygı: Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusuSevgi: İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu

2. Gelecekle ilgili ne tür hayaller kuruyorsunuz? Anlatınız.

Cevap: Genellikle, başarılı bir iş hayatım olsun istiyorum. İyi bir doktor olmak en büyük hayalim.

Metni empati kurarak dinleyiniz. Dinlemeyi durdurup metnin gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulununuz. Tahminlerinizi sınıfta paylaşınız. Sonra metni dinlemeye devam ediniz.Cevap: Sınıf içinde yapılacak etkinlik.


1. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını önce tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup yazınız.

Cevap:

MüşfikTahminim: Yumuşak huylu

Sözlükteki anlamı: Sevecen

İdeal

Tahminim: Olması gerektiği kadarSözlükteki anlamı: Ülkü, amaç

Düstur

Tahminim: Olması gereken

Sözlükteki anlamı: Genel kural.Nutuk

Tahminim: Söylev

Sözlükteki anlamı: Söz, konuşma

SebatTahminim: Sabırlı olma

Sözlükteki anlamı: Sözünden veya kararlarından dönmeme

Muhabbet

Tahminim: KonuşmaSözlükteki anlamı: Sevgi

Muvaffakiyet

Tahminim: Başarı

Sözlükteki anlamı: Başarı
2. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metne yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yazar, yazısına nasıl başlamıştır?

Cevap: Muhterem Babacığım ve şefkatli Anneciğim diyerek başlıyor.

2. Anne ve babasından söz ederken yazar hangi duygular içindedir?

Cevap: İkisine de özlem, sevgi ve saygı içindedir.

3. Yazar, babasının hangi sözünden etkilendiğini belirtiyor?

Cevap: “Benim senden pek büyük ümitlerim vardır… Bu ümitlerimin boşa çıkmamasına gayret et, hayatta her şeye gül, neşeli ol, insan ol…” sözlerinden etkilenmiştir.

4. Gelecekle ilgili nasıl bir ideal peşindedir?

Cevap: Herkesin sevgi ve saygısını kazanan bir şair olmak.

5. Anne ve babasının özelliklerinin, yazarın gelecekteki başarısında etkili olduğunu hangi cümleler anlatıyor?

Cevap: Şefkat ve muhabbeti bana her şeyden elzem sevgili ve şeker anneciğim diyerek annesinin bu özelliklerini öne çıkarmıştır. Seciyesinin hayranı ve takdirkârı olduğum aziz ve biricik babacığım diyerek de babasının konuşmasını söylemektedir.

6. Yazar, hayatta başarılı olmayı nasıl tanımlıyor? Siz, bu tanımlamaya katılıyor musunuz? Niçin?

Cevap: İnsanın hayallerinin peşinden koşması gerektiğine olan inancını anlatmaktadır. Evet ben de katılıyorum. Önce hayal edip sonra o hayallerin peşinde gitmek ve çalışmak gerekir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları Dörtel Yayınları

3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metne başlık belirlemeniz istenseydi hangi başlıkları belirlerdiniz? Yazınız.

Cevap:

Şairden Anne ve Babaya

Şairin Mektubu


4. ETKİNLİK

“Ülkemizde aile içi iletişimde yaşananlar ve toplumun bu duruma bakışı” konusuyla ilgili bir konuşma yapınız. Konuşmanızı mantıksal bir bütünlük içinde sunmaya çalışınız. Sunumunuzu görsel, işitsel materyallerle destekleyebilirsiniz. Konuşmanızı empati kurma yöntem ve tekniğinden yararlanarak sunabilirsiniz.

Cevap:

Güçlü Aile, Güçlü Toplum

Güçlü toplumlar, güçlü aileler ile oluşmaktadır. Toplumun en küçük birimi olan aileler, aslında toplumun birer yansımasıdır. Aile içinde iletişim oldukça önemlidir. Zira çocuklar ailesinde ne görürü ise onu dışa yansıtırlar. Aile içinde sevgi, saygı ve hoşgörü içinde olanlar bunu, topluma da bu şekilde yansıtır. Fakat tam tersi aile içinde saygısızlık ve hatta şiddet olduğu zaman toplum yapısında da bir erozyon başlamış demektir.


5. ETKİNLİK

Aşağıdaki deyimleri verilen ipuçlarından yararlanarak bulunuz. Bulduğunuz deyimlerin anlamlarını tahmin edip yazınız.

Cevap:

DEYİM TAMAMLAMACA

Gönlü kalmak: İsteyip de edinemediği bir şeyi istemekten vazgeçmemek.

Gölge düşürmek: Bir şeyin değerini veya ününü azaltacak işler yapmak

Korktukları başına gelmek: Düşünülen kötü durum gerçekleşmek

Çakı gibi: Canlı ve atik

Ekmeğini çıkarmak: Çalıştığı işten geçimini karşılayacak kadar kazanç sağlamak

Ne pahasına olursa olsun: Her türlü sıkıntı ve tehlikeyi göze alarak


 

6. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde geçen aşağıdaki cümlelerin fiillerindeki çekim eklerini (kip ve kişi) gösteriniz.

Hayatta her şeye gül, neşeli ol, insan ol…

Cevap: gül, 2. tekil kişi emir kipi

Oğlunuzun şairliğiyle iftihar edeceksiniz…

Cevap: edeceksiniz- ecek-gelecek zaman / siniz 2. çoğul kişi eki


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları Dörtel Yayınları

Her şartta başarılı oluruz.

Cevap: oluruz- uz birinci çoğul kişi eki

Niçin böyle bir şey yapmaya karar verdim?

Cevap: verdim- di geçmiş zaman eki

Yalancı hedefler için didinmekten zevk almayacağımı anladım.

Cevap: anladım- dı geçmiş zaman eki


7. ETKİNLİK

Aile içinde yaşadığınız bir fedakârlık örneğini anı türünde yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden inceleyip düzenleyiniz. Yazınıza uygun bir başlık belirlemeyi unutmayınız.

Cevap

Annem sürekli olarak ablamın ayakkabısını, kıyafetlerini giyiyordu. Ben de sordum neden böyle yapıyorsun diye?

-Yavrum, ablan artık bu kıyafetleri giymiyor. Çok eski de değil. Yazık atalım mı? Bana da oluyor zaten dedi.

Daha sonra düşündüm de annem aslında yeni kıyafet almayalı çok zaman olmuştu. Çünkü israf etmek istemiyordu.

YAZARI TANIYALIM

Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956)

İlk öğrenimini Diyarbakır’da, orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Anadolu Ajansı, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kurumlarda çevirmen olarak çalıştı. Otuz Beş Yaş şiiri ile üne kavuştu. Eserlerinde kelime oyunlarına gerek görmeden yalın, anlaşılır bir dil kullandı.
Eserlerinden bazıları: Ziya’ya Mektuplar, Otuz Beş Yaş, Ömrümde Sükût, Düşten Güzel…

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları DÖRTEL Yayıncılık başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.