19 Eylül 2023, 08:34
murat
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 42-45-46-47-48. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


2. Tema Milli Kültürümüz: Anadolu’da Kilim Demek Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 42-43-44-45-46-47-48 Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları Dörtel Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Kültürel miras” sözünden anladıklarınızı söyleyiniz.

Cevap: Çok eski zamanlardan beri insanlığa mal olmuş tüm eserlerin korunarak, günümüze kadar gelmesi ve bu eserlerin bizden sonraki nesillere de aktarılması olarak anlıyorum.

2. Renkler sizde ne tür duygular çağrıştırıyor? Açıklayınız.Cevap: Beyaz renk bende ferahlık hissi verirken, siyah renk ruhumu karartıyor. Mavi beni rahatlatıyor.

3. Kilimin, Anadolu kültüründeki yeri ve önemi üzerinde beyin fırtınası yapınız.

Cevap: Kilim, özellikle Türkler için oldukça önemlidir. Onların hem kültürünü yansıtmaktadır hem de çok eskiden beri ekonomik faaliyetleri arasında yer almaktadır. Anadolu’da kilim hemen her evde yapılan değişik motifleri olan, bu motiflerde genç kızların duygularını yansıttıkları bilinmektedir.Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek, türün özelliğine uygun olarak sesli okuyunuz.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları Dörtel Yayınları

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz.

Cömert-totem-tılsım-gelenek-tırmık-nazarlık

Cevap:7. sınıf dörtel yayınları türkçe sayfa 45

Nazarı etkisiz duruma getirdiğine inanılan kumaş parçası, mavi boncuk, kurşun, dua yazılı kâğıt. (nazarlık)
Doğaüstü işler yapabileceğine inanılan güç. (tılsım)
Kabartılmış toprağın taşını, çöpünü ayıklamak için kullanılan seyrek dişli, tarak biçiminde araç. (tırmık)
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, bonkör. (cömert)
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, töre, anane. (gelenek)
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne. (totem)


2. ETKİNLİK

Geleneksel sanatlarımızdan dokumacılık alanıyla ilgili kelimeler aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin birbiriyle ortak veya farklı yönlerini belirleyerek anlamlarını öğreniniz. Bu kelimeleri sözlük defterinize yazınız.

Cevap:Hepsi geleneksel el sanatlarımızdandır. Hepsi de dokumacılık alanlarını kapsamaktadır. Bazıları yünden, bazıları keçi kılından dokunmaktadır.

Kilim: Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma.

Halı: Yere veya mobilya üstüne serilmek, duvara gerilmek için, genellikle yünden dokunan, kısa ve sık tüylü, nakışlı, kalın yaygı.

Çadır: Keçe, deri, kıl dokuma, sık dokunmuş kalın bez veya plastik maddelerden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak.Çuval: Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba.

Çorap: Pamuk, yün vb.nden örülen, ayağa giyilen giyecek.

Heybe: At, eşek vb. binek hayvanlarının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları Dörtel Yayınları

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu belirleyip yazınız.Cevap: Anadolu’da Kilim sadece bir yaygı aracı olmadığı, duygu ve düşünceleri de yansıttığı için farklı bir özelliğinin olduğu anlatılmaktadır.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik sorular hazırlayınız.

Cevap:

Anadolu’da genç kızlar neden duygularını kilimlere yansıtmışlardır?Kilim, Anadolu için neden bu kadar önemlidir?

Kilimlerde kullanılan renklerin anlamları nelerdir?

Bey, kızın başka birini sevdiğini nasıl anlamış?

Kilim günümüzde de aynı şeyleri ifade ediyor mu?
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları Dörtel Yayınları

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğini yorumlayarak aşağıdaki ifadelerin hangileri öznel; hangileri nesnel yargılıdır? Yanlarına yazınız.

Cevap:

Anadolu kilimlerinde çizgiler sert, renkler hırçındır. ÖZNEL
Kuş, horoz resimleri eski Türk totemlerinin izlerini taşır.  NESNEL
Eskiden dokumacılık Anadolu’da yaygın bir sanattı.  NESNEL
Kilimlerin dilinden anlayanlar, onu kitap gibi okur.  ÖZNEL


6. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Anadolu’da Kilim Demek” adlı metindeki baba ile kız arasında yaşanan olay nedir? Bu olaya kim, nasıl çözüm üretiyor? Yazınız.Cevap: Kız, fakir bir delikanlıyı sevmektedir ama baba onu zengin birine verecektir. Kızın dokuduğu kilimde bu duyguyu gören bey, babayı çağırır ve ona bazı maddi yardımlarda bulunur. Kızını ise sevdiği fakir delikanlı ile evlendirmesini söyler.


7. ETKİNLİK

Fiil çekimlerinde kiplerden yararlanıyoruz. Bir fiilin kipinin asıl görevinden uzaklaşarak bir başka kipin görevini veya anlamını taşımasına fiillerde anlam (zaman) kayması diyoruz. Anlam kayması daha çok haber kiplerinde görülür.

Örnek: Yarın İstanbul’a gidiyorum, (gideceğim)

(Şimdiki zaman gelecek zaman anlamı kazanmıştır.)

Örnek: Okula gitmediğine göre hastalanmış olacak, (olmalı)

(Gelecek zaman gereklilik kipinin anlamını kazanmıştır.)

Yukarıdaki bilgi ve örneklerden yararlanarak aşağıdaki cümlelerin fiillerinde görülen anlam kaymalarını bulup yazınız.

Gelinlik kızlar, kilimlerini bir bayram şenliği, bir düğün alayı gibi renklerle her zaman donatıyor. 

Cevap:

Gelinlik kızlar, kilimlerini bir bayram şenliği, bir düğün alayı gibi renklerle her zaman donatır.

Anadolu kilimlerinde renkler ve desenler hiçbir zaman seçilmedi.

Cevap:

Anadolu kilimlerinde renkler ve desenler hiçbir zaman seçilmemiş.

Renkler ve desenler, bir gelenek zincirinde yüzyıllara ulaşıyor.

Cevap:

Renkler ve desenler, bir gelenek zincirinde yüzyıllara ulaşacak.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları Dörtel Yayınları

Kız, çeyizindeki kilimiyle övünmüş, delikanlı yüzyıllarca sevgilisinin hayalini kilimlerde görmüş.

Cevap:

Kız, çeyizindeki kilimiyle övündü, delikanlı yüzyıllarca sevgilisinin hayalini kilimlerde gördü.

Kızımı, malı mülkü olan, zengin birisi istiyor.

Cevap:

Kızımı, malı mülkü olan, zengin birisi istedi.

Kızımsa fakir bir delikanlıya gönül veriyor.

Cevap:

Kızımsa fakir bir delikanlıya gönül verdi.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki renkler sizde hangi çağrışımları ve duyguları uyandırıyor? Duygu ve düşüncelerinizi açıklayan birer paragraf yazınız.

Cevap:

Kırmızı: Canlılık
Mavi: Rahatlama ve huzur
Sarı: Hüzün
Siyah: Karamsarlık
Beyaz: Aydınlık ve ümit


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

“Nevruz” kelimesiyle ilgili bir araştırma yapınız.

Cevap:

Yaşadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı’nın Anadolu’da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır.

Nev(yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ve YENİGÜN anlamını taşıyan Nevruz, kuzey yarımkürede başta Türkler olmak üzere bir çok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır.

Gazete ve dergilerden, internet ve televizyondan nevruzla ilgili yayımlanan şiir ve yazılar derleyiniz.

Cevap:

Anadolu’da Bahar

İlkbahar geldi Anadolu’nun,

Her tarafı yeşil şimdi.

Ağaçlar çiçek açar, kuşlar ötüşür,

Her yanı cıvıl cıvıl duy şimdi.

Arılar düğün yapar şu mevsimde,

Anadolu’nun renk renk

Gül bahçesinde,

Bülbüllerin neşesini gör şimdi.

Cıvıl cıvıl sessiz duran yuvalar,

Kelebekler birbirini kovalar,

Halı gibi nakışlandı ovalar,

Bölük bölük, sarı yeşil, mor şimdi.

Gök gürülder yağmur yağar,

Her taraf mis gibi toprak kokar.

Anadolu’da böyle yaşanır bahar

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 38-39-40. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


19 Ekim 2023, 20:02

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3712

Harika bir yayın olmuş benim işime çok yaradı teşekkür ederim.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.