14 Ekim 2023, 16:41
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 70-72-73-74-75. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


3. Tema Milli Mücadele Ve Atatürk: Hürriyet Güneşi: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 70-71-72-73-74-75 Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları Dörtel Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Demokrasi” kelimesi sizde hangi duygu ve düşünceleri uyandırıyor? Sınıfta beyin fırtınası yapınız.

Cevap: Demokrasi kelimesi bende, özgürlük, adalet, hakkaniyet, halkın kendi kendini yönetmesi, insan hakları gibi duygular uyandırmaktadır.

2. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde neler oldu? Sınıfta bilgi paylaşımı yapınız.Cevap

15 Temmuz 2016 akşamı herkes televizyon izlerken TRT televizyonunda bir kadın spiker yönetime el konulduğunu, yönetime el koyanların adı ise yurtta sulh konseyi olduğunu bildirdi. Herkes şok olmuştu, böyle bir şey beklenmiyordu. Sonra herkes sokaklara, meydanlara toplandı ve bu darbe girişimine karşı koydular. Halk bir ve beraber oldu. Dayanışma gösterdiler. Demokrasimize yapılan bu darbeyi kabullenmeyip, sabaha kadar nöbet tutup, tanlara, toplara karşı durdular. Sonunda sabah olunca darbeciler yakalandı ve halk demokrasisine sahip çıkmış oldu.

3. Genel ağdan ve televizyondan “15 Temmuz Demokrasi Zaferi” ile ilgili bilgileri ve metinleri değerlendiriniz.Cevap:

Genel Ağdan araştırdığım bilgilerin ortak noktası, Kahraman ordumuza sızan bazı asker görünümlü teröristlerin uzun zamandan beri bu darbe girişimine hazırlanmışlar. Fetö denen bu terörist gurup büyük bir yapılanma içine girmiş. En üst düzeyden en alt düzeye kadar ülkemizin tüm kurumlarına sızmışlar. Fakat halkımızın bu dirayeti karşısında yenilmişler.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Dörtel Yayınları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin ve kelime gruplarının anlamlarını sözlüklerinizden bulup yazınız.

Cevap:Demokrasi: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi.

Millî Ruh: Milletçe hep beraber taşıdığımız manevi güç.

İpotek: Tutu.

Kaos: KargaşaGüzide: Seçkin.

Millî İrade: Milletçe kullanılan ve hiçbir gücün etkileyemeyeceği kuvvet

Kuşak: Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu.


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde italik yazılan bölümleri inceleyiniz. Niçin italik yazıldığını yorumlayınız.Cevap: Alıntı yapılan sözler ve dizeler italik olarak yazılmıştır.


3. ETKİNLİK

Genel ağdan okuduğunuz veya televizyondan izlediğiniz “15 Temmuz Demokrasi Zaferi” ile ilgili bilgileri sınıfta anlatınız. Bu bilgilere, hangi bilgi kaynaklarını kullanarak ulaştığınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: 15 Temmuz Darbe Girişimi veya 2016 Türkiye Askerî Darbe Teşebbüsü, darbe metninde yer aldığı isimle Yurtta Sulh Harekâtı, 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından Türkiye’de yaşanan askerî darbe girişimidir.

Kaynak: Vikipedi
4. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselde insanlar ne yapmaya çalışıyorlar? Hangi duygular içinde olabilirler? Değerlendiriniz.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi

Cevap: 15 Temmuz gecesi milli duygular içinde vatanı darbecilerden korumak için bir ve beraber hareket ediyorlar.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Dörtel Yayınları

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik sorular hazırlayınız. Sonra bu soruları sınıfta arkadaşlarınızla cevaplayınız.Cevap:

Soru: Ülkemizi ve geleceğimizi ipotek altına almak isteyen karanlık odakların son oyunu neydi?
Cevap: Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millette olduğu vatanımızda, demokrasi dışı yollarla mil-
letin iktidarını ele geçirmek istediler.

Soru: Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmak için hangi sözü söylemiştir?
Cevap: “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”

Soru: Bu darbe girişiminden sonra bugün bize düşen görev nedir?
Cevap: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’ni gelecek kuşaklara anlatmaktır.Soru: 15 Temmuz’da darbe girişimi neye karşı yapılmıştır?
Cevap: 15 Temmuz gecesi Demokrasimize, millî egemenliğimize karşı yapılmıştır.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin fiillerini yapı ve anlam yönünden inceleyiniz.

Cevap:

Halkı hiçe sayanlara, halkın tercihlerini görmezden gelenlere 15 Temmuz günü sonsuza kadar unutamayacakları bir ders verildi.Yapısına göre: Türemiş fiil

Anlamına göre: İş fiili

Demokrasi dışı yollarla milletin iktidarını ele geçirmek istediler.

Yapısına göre: Basit fiil

Anlamına göre: Kılış fiili

Herkes o kara geceye bir güneş gibi doğdu.

Yapısına göre: Basit fiil

Anlamına göre: Oluş fiili


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Dörtel Yayınları

Karanlığı yara yara ilerleyen bu millî ruh, millî bir zaferde beden buldu.

Yapısına göre: Basit fiil

Anlamına göre: Oluş fiili

Millet yeniden yazdı “Diriliş” destanını.

Yapısına göre: Basit fiil

Anlamına göre: İş fiili

Milletimiz, millî egemenlik uğruna tankların önüne duruverdiler.

Yapısına göre: Bileşik fiil

Anlamına göre: Oluş fiili


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri kullanarak deyimler oluşturunuz. Deyimlerin, kullanıldığı metne katkısı neler olur? Yazınız.

Yazmak-gibi-doğmak-toprağa-değiştirmek-yolunu-ele-destan-güneş-göğüs-düşmek-geçirmek-germek

Cevap:

destan yazmak

toprağa düşmek

yolunu değiştirmek

göğüs germek

güneş gibi doğmak


8. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden büyük harflerin kullanıldığı örnek cümleleri tespit ediniz. Sonra bu örneklerde büyük harflerin niçin kullanıldığını belirleyerek aşağıya yazınız.

Cevap

Millî şair, o büyük ve inanmış adam Mehmet Âkif Ersoy,

Cümleye başlandığı için büyük harf vardır, özel isim olduğu için büyük harfle yazılmıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Dörtel Yayınları

9. ETKİNLİK

“15 Temmuz Demokrasi Zaferi”nin kazanıldığı gece ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanınız. Yazınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

Cevap:

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Burada


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Atatürk’ün hayatıyla ilgili bir araştırma yapınız.

Cevap:

Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı Kronolojik Sıralama

1881: Mustafa Kemal Atatürk, Selanik’te dünyaya geldi.

1888 – 1893: Eğitim öğretim hayatına başlayan Mustafa, önce Hafız Mehmed Efendi Mahalle Mektebi’ne ardından da Şemsi Efendi Mektebi’ne gitmiş ve ilk okulu burada bitirmiştir.

1893: Mustafa Kemal annesinden gizli olarak Selanik Askeri Rüşdiye’si sınavlarına girmiş ve bu sınavları kazanarak bu okulda ortaokul eğitimini almaya başlamıştır.

1896: Lise eğitimi için Manastır Askeri İdadisi’ne girmiştir.

13 Mart 1899: Selanik’ten ayrılarak İstanbul’a gelen Mustafa Kemal İstanbul Harp Okulu girmiş ve buradan teğmen rütbesi ile mezun olmuştur.

10 Şubat 1902: Harp Okulu’ndan sonra Harp Akademisi’nde öğrenim gören Mustafa Kemal, 1905 yılında buradan kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuştur.

11 Ocak 1905: Merkezi Şam’da bulunan 5. Ordu’da göreve başladı.

1906: Mustafa Kemal arkadaşlarıyla birlikte, Şam’da “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni” kurdu.

1909: 3. Ordu’ya bağlı olan Selanik Redif Tümeni Kurmay Başkanlığı’na atandı. Aynı yıl, İstanbul’da, 31 Mart Olayı oldu. Mahmut Şevket Paşa komutasındaki Hareket Ordusu, Selanik’ten İstanbul’a yürümeye başladı. Mustafa Kemal, bu ordunun kurmay başkanı idi.

13 Eylül 1911: İstanbul’da bulunan Genelkurmay Karargahı’nda görevlendirildi.

5 Ekim 1911: Trablusgarp Savaşı’na katılarak özellikle Tobruk’ta ve Derne’de İtalyan işgalcilere karşı mücadele etti.

27 Kasım 1911: Mustafa Kemal, Trablusgarp’ta bulunduğu sırada binbaşı oldu.

8 Ekim 1912: Balkan Savaşı’nın çıkması üzerine Bolayır’da kurulan kolordunun harekât şubesi müdürlüğüne atandı.

1913: 2. Balkan Savaşı’nda Edirne’nin Bulgarlardan geri alınmasını sağladı.

1914: Yarbaylığa terfi etti.

1915: Çanakkale Savaşları’nın kazanılmasında oldukça etkin oldu.

1916: Tuğgeneralliğe terfi etti.

16 Mart 1616: Komutanlığına atıldığı 16. Kolordu ile birlikte Diyarbakır’a gitti. Ruslara karşı Kafkas Cephesi’nde savaştı

1917: Yıldırım Ordular Grubu’nun emrinde bulunan 7. Ordu Komutanlığına atandı. 1. Dünya Savaşı Filistin Cephesi’nde İngilizlere karşı savaştı.

1918: Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasının ardından İstanbul’a döndü.

Atatürk’ün Milli Mücadele Yıllarında Yaptıkları

1919: 9. Ordu Müfettişliğine atandı ve 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıktı.

28 Mayıs 1919: Havza genelgesini yayınlayarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattı.

1919: Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongreleri ile Türk Kurtuluş savaşının amacını, yönetimi belirledi.

27 Aralık 1919: Ankara’ya geldi.

23 Nisan 1920: Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.

1921: Yunan işgal kuvvetlerine karşı 1. İnönü, 2. İnönü ve Sakarya Meydan Muharebeleri kazanıldı.

1922: 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz 30 Ağustos günü, Yunanların kesin mağlubiyetiyle sonuçlandı.

9 Eylül 1921: Türk ordusu İzmir’e girdi ve İzmir, Yunan işgalinde kurtuldu.

11 Ekim 1922: İtilaf Devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.

24 Temmuz 1923: Lozan Barış Antlaşması imzalandı.

29 Ekim 1923: Cumhuriyet ilan edildi.

1923 – 1938: Cumhuriyetin ilan edilmesinin ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin ardından büyük bir restorasyon dönemi başladı. Eğitim, hukuk, ekonomik ve sosyal hayat olmak üzere birden fazla alanda bir dizi inkılaplar gerçekleştirildi ve bu yeni cumhuriyetin muasır medeniyetler seviyesine çıkması için büyük çaba sarf edildi. Gerçekleşen bu devrimler ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti; dünyanın en saygın devletlerinden biri haline geldi.

1938: 10 Kasım 1938 sabahı Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybetti.

Anı türüyle ilgili bilgiler toplayınız.

Cevap: Anı (Hatıra): Bir kimsenin yaşadığı veya karşılaştığı olaylar ile tanıdığı kişileri, gördüklerine ve bilgisine dayanarak anlattığı yazılara anı (hatıra) denir.

Atatürk, Millî Mücadele yıllarında neler yapmış? Araştırınız.

Cevap: Samsun, Amasya ve Sivas kongreleri ile halkı bilgilendirmiş ve birlik olmasını sağlamıştır. Anadolu Ajansını kurarak haber ağını genişletmiştir. Yukarıdaki kronolojik sırada daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 67-68. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


03 Aralık 2023, 10:34

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok güzel bir site

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.