27 Ekim 2023, 20:44
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 98-101-102-103-104-105-106. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


4. Tema Doğa Ve Evren: Van Gölü’nün Şafağı Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 98-99-100-101-102-103-104-105-106 Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Dörtel Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Van Gölü’nün özellikleriyle ilgili yaptığınız araştırmadan elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

2. Ülkemizin hangi yöresini gezip görmek istersiniz? Düşüncelerinizi sınıfta anlatınız.

Cevap: Ben İstanbul’u gezmek ve görmek isterdim. Tarihi eser ve yerlere meraklı olduğum için İstanbul benim için hazine gibi.

3. Ülkemizin tarihî ve turistik yerleriyle ilgili hazırlıkta derleyip sınıfa getirdiğiniz resim ve fotoğrafları arkadaşlarınıza gösterip bunlarla ilgili bilgi veriniz.Cevap: Bu etkinliği sınıfta yapmalısınız.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları Dörtel Yayınları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını tespit edip aşağıya yazınız. Sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin edip yazınız.

Cevap:

Alaimisema: gökkuşağıMahlukat: Hayvan ve bitki gibi canlılar

Saban: Çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı.

Fırdolayı: Çepeçevre

Akis: YansımaBillur: Duru, temiz ve akıcı olan

Kepenek: Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük


2. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde geçen deyimleri bulup altını çiziniz. Sonra bu deyimleri birer cümlede de siz kullanınız. Bu deyimlerin metne olan katkısını söyleyiniz.

Cevap:Küçücük mavi birer düğme gibi gözlerini uzaklara, göle dikmişti.
İçime kurşun gibi ağır bir merak oturdu.
Biz motorla pata küte yol alırken doğudaki dağların başı ağarıverdi.

  • Güneş uzaktan düğme gibi küçücük görünüyordu.
  • Annemin bana aldığı mont kurşun gibi ağırdı.
  • Babamın başı elli yaşında ağarıvermiş.

Deyimler anlatılmak istenen cümleleri daha etkili ve pekiştirmeli yapmaktadır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Dörtel Yayınları

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden örnekte olduğu gibi söz sanatlarının geçtiği yerleri tespit edip adlarını yazınız.

Bu gölü baştan aşağı gez. Gece gündüz gez. Sihrini sen de göreceksin. (Tezat (Karşıtlık))Bir an geliyor, cümle dağlardan ışık fışkırıyor. (Abartma (mübalağa))

Cevap:

Sanki kucağındaki sakal değil de bir kucak pamuk. (Benzetme)

Kuştan, kurttan, böceklerden, yılanlardan, cümle mahlukattan haberdar. (Abartma)Ay boynuzlu öküzlerini önüne katıp doğru tarlaya gidiyor. (Benzetme)

Bir an geliyor, cümle dağlardan ışık fışkırıyor. (Abartma)

Sonra Güneş’in tümü birkaç kere şimşek hızıyla dağların tepelerine çıktı çıktı geri battı. (Tezat- Abartma)


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden anladıklarınızı özetleyiniz.Cevap: Yazar Van Gölü’nün değişik güzelliklerini keşfediyor. Orada yaşayan Ali Menco isimli yaşlı ve bilge bir adamla yaşadıklarını ve onun Van Gölü’nün sihirli olduğunu söylemesi üzerine bu sihri araştıran ve bu sihrin Günaşin bir doğup bir batması şeklinde gözlemlenmesi olduğunu öğreniyor.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Dörtel Yayınları

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ali Menco kimdir? Nerede yaşıyor? Fiziksel özelliklerini belirtiniz.

Cevap: Ernis köyünde yaşayan yaşlı bir adamdır. Ali Menco, doksan sekiz yaşında, dinç, yüzü büyük ve pembe, sakalı kocaman ve süt beyaz birisidir.2. Ali Menco, yazara neler söylüyor?

Cevap: Ali Menco yazara kuşlardan, böceklerden, yılanlardan, tüm yaratıklardan bahsediyor. Su, toprak, yağmur, ekin ve ağaçlarla ilgili konuşuyor ve dünyaya dair düşüncelerini söylüyor.

3. Metinde “Boş, havaya laf ettiği yok.” sözüyle ne anlatılmak isteniyor?

Cevap: Gevezelik yapmadığını, sadece gerektiğinde gerektiği kadar konuştuğunu anlatmak istiyor.

4. Motorcu, yazarı niçin uyandırıyor?

Cevap: Van Gölü’nde yapacakları tekne ile gezi için uyandırıyor.

5, Yazarın heyecanla beklediği nedir? Yazar, Güneş’in ilk çıkışını neye benzetiyor?

Cevap: Yazar heyecanla güneşin doğmasını bekliyor. Güneşin doğuşunu bir dilim kırmızı köze benzetmektedir.

6. Ali Menco Van Gölü’ne niçin büyülü göl diyor? Van Gölü gerçekten büyülü göl müdür? Yoksa bu bir benzetme midir?

Cevap: Göl büyülü değildir. Bu sadece bir benzetmedir. Gölün muhteşem güzelliklerinin olması ve güneşin doğuşu sırasında yaşanan ışık oyunları onun büyülü demesinde etkendir.

7. Yazar, Van Gölü’nün kıyılarıyla ilgili hangi gözlemlerini dile getiriyor?

Cevap: Karların göle yansımasını, renk değişikliklerini, kıyıların beyazlaştığından bahsediyor.

8. Van Gölü’nün ortasındaki adayı hangi özelliğiyle tanıtıyor?

Cevap: Adanın yaklaşık bin dönüm olduğunu, eskiden kalma badem ağaçlarının olduğunu, yarısının toprak yarısının kayalık olduğunu ve adada pek çok pelikanın yaşadığını söylüyor.


6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğini yorumlayarak metinden öznel ve nesnel yargılara örnekler veriniz.

Cevap:

Öznel yargılar:

Ama konuşunca da hoş konuşuyor.

Kuştan, kurttan, böceklerden, yılanlardan, cümle mahlukattan haberdar.

Küçücük mavi birer düğme gibi gözlerini uzaklara, göle dikmişti.

Van Gölü’nün mavisi hiçbir maviye benzemiyor.

Nesnel yargılar:

Denizden yüksekliği 1720 metredir.

Süphan Dağı bu yanların en yüksek dağı: 4434 metre.

Ernis, Van Gölü’nün doğu ucunda, Esrük Dağı’nın eteğine kurulmuş doksan evlik bir köydür.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Dörtel Yayınları

7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yazar hangi anlatım biçimlerinden ve hangi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanmıştır? Örneklerle belirtiniz.

Cevap: Betimleme, öyküleyici, sayısal verilerden faydalanma, örneklendirme, benzetme, tanımlamadan faydalanmıştır.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri anlatım bozukluğu yönünden inceleyiniz. Varsa bozukluğun nedenini belirtiniz.

Fırdolayı, dört bir yanındaki dağlar tepeden tırnağa karlıdır, uludur.

Cevap: Fırdolayı kelimesi fazladan kullanılmıştır.

Dağlar, Süphan Dağı’na kadar hemen hemen hep bir hizadadırlar.

Cevap: Kelimelerin yerleri yanlış kullanılmış. Süphan Dağı’na kadar dağlar hemen hemen hep bir hizadadırlar.

Süphan Dağı, bu yanların en yüksek dağı: 4434 metre.

Cevap: Yanlış kelime kullanımı. Süphan Dağı, 4434 metre ile bu bölgenin en yüksek dağıdır.

Bir an geliyor, cümle dağlardan ışık fışkırıyor. Ortalık aydınlığa, ışığa boğuluyor.

Cevap: Birden fazla aynı anlam içeren kelime kullanımı. Aydınlık ve ışık.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları Dörtel Yayınları

9. ETKİNLİK

Yaşadığınız çevreyi (sokağı, mahalleyi, semti veya köyü) tanıtan bir röportaj yazınız. Yazınızı uygun görsellerle destekleyiniz. Yazınıza uygun bir başlık koyunuz. Yazınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini (oysaki, bir başka deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak) kullanınız.

Cevap: Yaşadığım caddenin adı Yıldırım Beyazıt Caddesi’dir. Bu cadde çok geniş yolu olan ve trafiği çok olan bir caddedir. Gün boyu ve hatta geceleri bile bir çok araç geçmektedir. Bu nedenle gürültüsü de çok olmaktadır. Caddemizde daha çok yaşlı insanlar yaşamaktadır. Bunun nedeni ise gençlerin başka şehirlere gitmesidir. Karşımızda Emine Teyze, yanımızda ise Ali Dede yaşamaktadır. Komşuluk ilişkilerimiz çok güzel. Birbirimize yardım eder ve dayanışma içinde oluruz.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Dörtel Yayınları

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Yaşadığımız çevreyle ilgili görseller derleyip sınıfa getiriniz.

Cevap:

yaşadığımız çevre kirliliği

Çevrenizde ne tür çevre sorunları yaşanıyor? Araştırınız.

Cevap: Hava kirliliği, ses kirliliği, en çok yaşanan çevre sorunlarıdır.

Genel ağ veya televizyonlardan, günlük gazetelerden çevrenin korunmasıyla ilgili haberler derleyip bu haberleri sınıfa getiriniz.

Cevap:

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine tatil amaçlı giden Alman turistler ile ilçede yaşayan yerleşik Almanlar, Almanya’da yaşayan Gazipaşalı Rasim Durusoy önderliğinde Koru Mahallesi’nde doğaya bırakılan çöpleri topladı.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 94-95-96. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


02 Aralık 2023, 14:41

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Teşekkürler güzel bir uygulama yapmışsınız çok beğendim

08 Ocak 2024, 19:07

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok güzel bir yayın bence herkes kullanmalı herkese tavsiye ediyorum

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.