17 Mart 2022, 19:17
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cahit Arf Etkinlik Cevapları7. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Sayfa 152, 153, 154, 155, 156, 157 Cahit Arf Metni Etkinlik Cevapları MEB Yayınları

CAHİT ARF

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 152. Sayfa

DERSE HAZIRLIK

1. Türkiye’deki bilimsel kuruluşlar nelerdir?Cevap: TÜBİTAK,TÜDAV,TDK, TTK, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu,Tarımsal Araştırmalar ,Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü.

2. “Geçmişten günümüze ünlü Türk matematikçileri” konulu araştırmanızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Matrakçı Nasuh: Matrakçı Nasuh, özellikle minyatür sanatıyla öne çıkan isimler arasında yer almaktadır. Bu nedenle matematik alanında önemli çalışmalar yapmıştır.Molla Lütfi: Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid döneminde yaşayan en ünlü bilim insanlarından biri olarak matematik alanında önemli çalışmalar yapmıştır.

Kerim Erim: Yakın dönem bilim insanlarından biri olarak çalışmalarına devam eden Erim, yüksek matematik alanında araştırmalar yaparak gündeme gelmiştir.

Selman Akbulut: Yakın dönem bilim insanlarından biri olan Akbulut, Avrupa ve Amerika kıtasında bilim için matematik alanında alışmalar yapmaktadır.

Harezmi: Matematik alanında en önemli isimlerden biri olarak sıfırın bulunmasıyla dünya bilim tarihinde bir dönüm noktası oluşturmuş ve birçok eser ortaya koymuştur.Salih Zeki: Yakın dönem matematik alanında hizmet veren ve çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapan bir bilim insanı olarak tanınmıştır.

Uluğ Bey: İslam tarihinin en önemli bilim insanların biri olan Uluğ Bey, matematik ve astronomi alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.

Ömer Hayyam: Selçuklu zamanında yaşayan en önemli felsefe ve bilim insanlarından biri olarak matematik alanında da eserler ortaya koymuştur.

Cahit Arf: Yakın dönem en önemli bilim insanlarından biri olarak Arf teoremini geliştirerek bilime katkı sağlayan matematikçidir.Ali Kuşçu: Tarihin en önemli bilim insanlarından biri olarak matematik alanında da çalışmalar ve araştırmalar yapmıştır.

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları videoyu izlemeden okuyunuz. Ardından “Cahit Arf” videosunu izlerken cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.

Cevap:Evrende meydana gelmiş her olaya “NEDEN?” diye sorabilen bir bilim adamıdır.
Cahit Arf Osmanlı’nın Balkanlarda kalan son toprağı SELANİK’TE doğmuştur.
İzmir Lisesinin genç muallimi onu resimli matematik dediği GEOMETRİ ile tanıştırdı.
1928’de Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavda burs kazanarak FRANSA’YA gitti.
Paris’teki yıllarında FOTOĞRAFÇILIĞA da merak saldı.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN kapısından girip gençlere dersler vermeye başladı.
1963 yılında Türkiye’nin en değerli bilim insanlarıyla birlikte TÜBİTAK’ı kurdu.
26 Aralık 1997 tarihinde Cerrahpaşa Hastanesinde son nefesini verdi.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz videodan hareketle yanıtlayınız.

1. İzlediğiniz videoya göre Cahit Arf nasıl bir öğrencidir?Cevap: Babasının işi gereği sık sık okul değiştiren, zeki fakat biraz dalgın.

2. Cahit Arf’in bir bilim insanı olma aşamalarını sıralayınız.

Cevap:

– İzmir Lisesi’nde okurken geometriye ilgi duyması.
– Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavla burs kazanarak Fransa’ya gitmesi. Buradaki okulu 2 yılda bitirmesi.
– İstanbul Üniversitesi’nde ders vermesi.
– Almanya’ya taşınıp buradaki Göttingen Üniversitesi’nde çalışması. Burada doktorasını tamamlaması.
– Dünyaca ünlü Arf Halkaları teorisini burada ortaya çıkarması.3. Cahit Arf’in lise son sınıfa kadar derslerine ilgisizliği ne ile açıklanabilir?

Cevap: Çok zeki olduğu için derslerin ona kolay gelmesi veya sık sık okul değiştirmesi.

4. Sevdiğiniz ve başarılı olduğunuz dersler seçeceğiniz meslek üzerinde etkili midir? Açıklayınız.

Cevap: Evet etkilidir.Çünkü sevdiğim derste başarılı oluyor ve ilgimin o alanda olduğunu biliyorum.5. Cahit Arf lise son sınıfta geometri dersi ile tanışmasa yine de matematikçi olur muydu? Açıklayınız.

Cevap: Olabilirdi fakat daha geç başarılı olurdu.

6. İnsanların yeteneklerini ve eğilimlerini ortaya çıkarmak için neler yapılabilir? Tartışınız.

Cevap: Okullarda yeteneklere ve eğilimlere göre ek dersler konulabilir.7. Cahit Arf’in vefat haberinin, vefatından bir gün sonra haber kanallarında 20 saniye yer almasını nasıl yorumlarsınız?

Cevap: O yıllarda bilime ve bilim adamlarına fazla değer verilmediğini düşünüyorum.

3. ETKİNLİK

İzlediğiniz videonun konusu nedir?

Cevap: Bilim İnsanı Cahit Arf’in hayatı.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 153. Sayfa

4. ETKİNLİK

İzlediğiniz videoya göre Cahit Arf’ın hayatını maddeler hâlinde yazınız.

Cevap:

11 Ekim 1910 tarihinde Selanik’te doğmuştur.
Balkan Savaşı sırasında evlerinin bahçelerine düşen havan topunun patlamasından sonra ailecek İstanbul’a taşınmışlardır.
İstanbul’da ana sınıfına başlamıştır. Sürekli denize bakıp dalması nedeniyle öğretmeninden sık sık azar işitmiştir. Okumayı herkesten üç ay önce çözmüştür.
İzmir Lisesi’nin son sınıfında geometri ile tanışmıştır.
1928’de Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavda burs kazanarak Fransa’ya gitmiştir. Burada okulu iki yılda bitirmiştir. Buradaki yaşamında fotoğrafçılığa da ilgi duymuştur.
İstanbul Üniversite’sinde ders vermeye başlamıştır.
Arkadaşının ısrarı ile Almanya’ya taşınmıştır. Göttingen Üniversitesi’nde çalışmış, burada doktorasını tamamlamıştır. Arf Halkaları teorisini de burada kanıtlamıştır.
1963 yılında Türkiye’nin en değerli bilim insanlarıyla birlikte TÜBİTAK’ı kurmuştur.
Emekli olduktan sonra küçük bir apartman dairesinde eşi ile yaşamıştır.
26 Aralık 1997 tarihinde Cerrahpaşa Hastanesinde son vefat etmiştir.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) İzlediğiniz video, konusu bakımından sizce en çok hangi grubu/grupları ilgilendirir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

b) İzlediğniz videonun amacı sizce aşağıdakilerden hangisi/hangileri olabilir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

Cevap:

5. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 154. Sayfa

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri yapılarına göre inceleyiniz. Bu fiilleri örnekteki gibi tabloya yazarak uygun seçeneği işaretleyiniz.

Cevap:

Cahit Arf 1910 yılında Selanik’te dünyaya geldi.
Matematik ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulundu.
Doktorasını yapmak için Almanya’ya gitti.
Babası liseyi okuması için Fransa’ya gönderdi.
Tekerlek Mezopotomyalılar tarafından icat edildi.
Yükseköğrenimini 1932’de Fransa’da tamamladı.
Helmut Hesse (Helmut Hes)’le birlikte “Hesse-Arf Kuramı”nı geliştirdi.
Ortaokul yıllarında öğretmeni matematiğe olan ilgisini fark etti.
1964 yılında TÜBİTAK’ın ilk “bilim kurulu” başkanı oldu.
Baharla birlikte doğa dile geldi.
Matematiğin önemini ülkece kavradık.
Matematik sorularını hızlıca çözüverdim.
Cahit Arf onuruna İstanbul’da sempozyum düzenlendi.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 155. Sayfa

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki İnternet sitesinde verilen blog metnini ve yorumlarını inceleyiniz. Ardından yönergeleri uygulayınız.

a) Siz olsaydınız bloga nasıl bir başlık verirdiniz?

Cevap: Çöp Diye Doğaya Atmayın

b) Blogda verilen katı atık maddelerinin yok olma süreleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Cevap: Çok şaşırdım bu kadar uzun süre doğada kaldığını bilmiyordum.

c) “gov ve edu” uzantılı siteler hangi kurumlara aittir ve neden güvenilirdir?

Cevap: “gov” uzantılı siteler devlete ait sitelerdir. “edu” uzantılı siteler eğitim kuruluşlarına ait sitelerdir.

d) Blogdaki boş bırakılan yere siz nasıl bir yorum yazardınız?

Cevap: Bundan sonra atıkların değerlendirilmesi ve doğaya atılmaması için sosyal projeler yapar ve daha çok insanlara anlatacak medya tanıtımları yapardım.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 156. Sayfa

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Dilekçenin yazılma amacı nedir?

Cevap: Okuldaki çöplerin ayrıştırılması ve bu çöplerin geri dönüşüme kazandırılması için gerekli malzemelerin belediyeden istenmesi için.

b) 7. etkinlikteki blog metninden ve dilekçenin konusundan hareketle “doğada uzun süre yok olmayan ürünler ve çevre kirliliği” konusunda neler yapılabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Daha fazla bu konuda medyada kamu spotu tarzı tanıtımların yapılması gerekir.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Karikatürlerin vermek istediği mesajlar üzerinde düşününüz.

Cevap: Soldaki karikatürde yavrularını beslemek ve su getirmek isteyen bir anne kuşun mücadelesi yer almaktadır.Fakat kuraklık nedeni ile hayatları tehlikededir.
Sağdakinde ise bu şekilde devam ettiğimiz sürece dünyamızın yok olacağı anlatılmaktadır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 157. Sayfa

b) Karikatürlerin verdiği mesajdan hareketle aşağıda “yer, zaman, kişi ve olay” unsurları verilmiş olan hikâyeyi yazınız. Hikâyenizi yazarken noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Yazım kılavuzundan yararlanınız.

Cevap:

Yer : Bir sahil kasabası.
Zaman : Yaz mevsimi.
Kişiler : Zafer (20-21 yaşlarında, üniversite öğrencisi, Esma’nın ağabeyi), Arif (38-40 yaşlarında, üniversitede öğretim üyesi),
Esma (12-15 yaşlarında, öğrenci),
Utku (12-15 yaşlarında, Esma’nın sınıf arkadaşı)
Olay : Yeşil alanların yok edilmesi ve betonlaşma.

Esma ve Utku sürekli oyun oynadıkları alanın sınırlarının tel çitlerle çevrildiğini ve oraya girişin yasaklandığını görünce çok şaşırdılar.Olayın ne olduğunu araştırınca bu güzelim yeşil alanın yerine büyük bir otel yapılacağını öğrendiler.Buna hem üzüldüler hem de sinirlendiler.kendi aralarında nelere yapabileceklerini konuşurken Esra’nın aklına ağabeyinden yardım istemek geldi.Bu durumu abisine telefonla anlattı.Ağabeyi de bu durumu okuldaki Arif Bey’e bildirdi.Arif Bey basın yolu ile bu betonlaşmanın artık insanların hayatlarını olumsuz etkilediğini, böyle giderse çocukların oyun alanlarının kalmayacağını duyurdu.Bunu duyan yörenin belediye başkanı bu inşaatın yapını iptal etti ve başka bir yere otel yaptılar.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. “Okumak Deyince” metnine hazırlık yapmak amacıyla 9. etkinlikte yer alan kitap okuma formunu inceleyiniz. Forma uygun notlar alınız.

Cevap: Bu form kendi bilgilerinize göre doldurulacaktır.

Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 152-153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
05 Mart 2022, 17:35

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3604

Cahit Arf etkinliğini çok beğendim. Cahit Arf’i herkesin tanıması gerekir.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.