16 Mart 2022, 20:46
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Moena Türk Köyü Cevapları7. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Sayfa 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 Mone Türk Köyü Metni Etkinlik Cevapları MEB Yayınları

237. Sayfa

1. Hangi ülkelere gitmek isterdiniz? Niçin?

Cevap: İtalya, İsviçre, Japonya gibi ülkelere gitmek isterdim.Turizm amaçlı kayak yapmak, gezip görmek için bu ülkelere gitmek isterdim.2. Türkiye dışında Türklerin ağırlıklı yaşadığı başka yerler var mıdır?

Cevap: Almanya, Hollanda, Türkmenistan, Azerbaycan gibi ülkelerde Türkler yoğun olarak yaşamaktadır.

239. Sayfa

1. ETKİNLİKOkuduğunuz metinde geçen bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Bu cümlelerden hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Cevap:

• Alp Dağlarının en ücra köşesinde, Avusturya sınırında yer alan köy, günümüzde bir kayak merkezi olarak tanınmaktadır.
• Moena Meydanı’nda Türk’ü tasvirleyen sakallı ve sarıklı bir büst bulunmaktadır.
• Moena’ya barış, huzur ve bolluk götüren soydaşımız, yani El Turco kendisini kurtaran Mariana ile evlenir.
• Ok ve yay yapımını, ateşli silahları velhasıl savaş tekniğiyle ilgili bildiği her şeyi öğretir.
• Karnavaldaki görüntüler de bir ritüeli andırıyor olmalı.

Cevap:239. Sayfa

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Moena köyü hangi turistik faaliyetle ön plana çıkmaktadır?Cevap: Kayak merkezi olması nedeni ile ön plana çıkmaktadır.

2. Moena köyünde yaşamaya başlayan Türk’e, köylüler El Turco ismi vermişlerdir. Asıl adı Hasan’dır. Lakabı ise Balaban’dır.

3. Günümüzde Moena köyünde Türk geleneğini yaşatmak için neler yapılmaktadır?

Cevap: Her yıl temmuz ayında Türk kökenlerinin efsanevi kaynağını hatırlamak amacıyla sultan, harem kadınları, yeniçerileriyle sesli ve renkli bir şekilde karnaval düzenlemektedir. Karnavalda Moena kadınları; başörtülü, şalvarlı ve uçları yukarıya doğru kıvrık olan pabuçları giymiş Türk kadınlarına bürünürken erkekler ise kılıçlı sultan, vezir ve gazilerin biçimine bürünmektedir.4. Metinde “Türk Köyü Moena” hakkında verilen bilgilerden hareketle bir kültürü yaşatmak ve yaygınlaştırmak için ne tür çalışmalar yapılması gerekir?

Cevap: Festivaller yapılmalı, tanıtımları yapılmalıdır.

5. Sınırlarımız dışında Türk kültürünün yaşatıldığı başka yerler var mıdır?

Cevap: Amerika’da ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinde geleneksel festivaller yapılmaktadır.240. Sayfa

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden ikişer adet öznel ve nesnel cümle bularak yazınız.

Cevap:Öznel: Moena’da, Türk geleneği derin bir derecede hissedilmektedir.
Moenalılar ona minnettardır.

Nesnel: Moena Meydanı’nda Türk’ü tasvirleyen sakallı ve sarıklı bir büst bulunmaktadır.
Alp Dağlarının en ücra köşesinde, Avusturya sınırında yer alan köy, günümüzde bir kayak merkezi
olarak tanınmaktadır.

4. ETKİNLİK

Okul dergisinde yayımlamak üzere “Türk Köyü Moena” ile ilgili yazı hazırlamanız gerekiyor. İnternet üzerinden yaptığınız araştırmalarda karşınıza aşağıdaki gibi bir Türkçe dersi paylaşım grubu çıktı. Grupta yer alan metni okuyunuz. Ardından yönergelere göre etkinliği yapınız.a) Defne’nin ödevine yardımcı olmak amacıyla, okuduğunuz metinden edindiğiniz bilgileri kendi ifadelerinizle boş bırakılan yere yazınız.

Cevap: Monea Köyü Avusturya ve İtalya sınırında yer alan İtalyan bir köydür.Kayak merkezi olarak tanınır. 323 yıl önce 2. Viyana Kuşatması sırasında Viyana’nın 200 km güneyinde bulunan Moena’ya kadar yaralı halde kaçan bir Türk yeniçeri askeri Hasan’ı Moenalı Mariana (Mariyana) ve kardeşi dağda kuzularını otlatırken bulur. Köye getirir. Hasan iyileşince bu köyde kalır ve Mariana ile evlenir. Burada Balaban lakabını alır. Bir gün Alman derebeyleri köye gelir ve haraçlarını alıp köyü yağmalayıp giderler. Hasan bu durumu kabul edemez ve köylülere savaşmaları için eğitim verir. Moenalılar ona minnettar kalırlar.Köyde bir büstü bulunan Hasan için her sene Temmuz ayında festivaller düzenlenmekte,ve her ev Türk Bayrağı asmaktadır.

241. Sayfa

b) “gov” ve “edu” uzantılı siteler dışındaki internet uzantıları neden güvenilir bilgiler içermiyor olabilir?Cevap: “edu” ve “gov” uzantılı siteler eğitim ve devlet siteleri olduğu için güvenilirdir.Diğer uzantılı olan siteleri herkes satın alabilirken bu iki uzantıları almak için gerekli belgelerin olması gerekmektedir.

c) Okuduğunuz veya duyduğunuz haberlere hemen inanıyor musunuz? Yoksa gerçekliğini sorguluyor, doğruya ulaşmak için çaba sarf ediyor musunuz? Kısaca anlatınız.

Cevap: Tek bir kaynaktan gelen haberleri ya da bilgileri başka kaynaklardan da araştırıp öyle inanıyorum.

5. ETKİNLİK

Yönergelere göre soruları cevaplayınız.

a) Aşağıdaki cümlelerin sonuna, kutulardaki eklerden uygun olanları örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

Türk köyü bu kadar güzelse biz de gidelim.

İtalya’ya uçakla gidecekmiş.

El Turco’nun asıl adı Hasan’dır.

Moenalılar ona minnettardı.

Ünlü Dolomit Sıradağlarının arasında saklı kalmıştır.

Türklerin dili ve gelenekleri o kadar baskın ve çekici bir çekim kuvvetine sahiptir.

En son hatırladığı, atının üstünde yaralı bir hâlde kaçışıymış.

Hasan’a yırtıcı bir kuş olan “Balaban” lakabı verilmişti.

Moena sakinleri, Türk gibi yaşayan İtalyanlardır.

Moena’ya barış, huzur ve bolluk götüren soydaşımızdır.

Bu Türk askerinin başarıları düşmanların da dikkatini çekmişti.

El Turco 323 yıl geçmesine rağmen hatırasının yaşatılmasını belki de buna borçludur.

b) Getirdiğiniz eklerin cümledeki işlevlerini yazınız.

Cevap:

İsme geldiğinde: İsmi yüklem yapar.
Fiile geldiğinde: Birleşik zamanlı fiil yapar.

242. Sayfa

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde yer alan ek fiil almış isimleri bulunuz. Ek fiilin bu kelimelere nasıl bir işlev kazandırdığını yazınız.

Cevap:

Adalarda Saklı Hazine
Heybeli Adası dokuz mil genişliğinde, bağlı ve bahçelidir. Hayat suyu dağıtan kuyusu ve alaca alaca tavşanları ile mamur bir adadır.
Tavşanlı Adası’nda yerleşim yoktur. Çapı 11 mil uzunluğundadır. Başka adaların keçileri de buradadır. Alaca tavşanları çok olduğundan Tavşanlı Adası derler. Rakıta ağacı bu adada yetişir.
Burgazlı Ada, Fatih Sultan Mehmet’e teslim olmuştur. Deniz kıyısına yakın bir yalçın kayalar üzere dikdörtgen bir küçük kaledir. Burgaz Adası 11 mil kuşatır verimli bir adadır. Kalesi olduğundan Burgaz Adası derler. Türkçede kaleye Burgaz derler.

Yanvan Tarihi’nde yazdığı üzere İspanyalılar İstanbul’u Yanko Bin Madyan’dan sonra işgal edip yakıp yıkıp yağmalarlar. Ayasofya Kilisesi’nde olan bütün değerli heykelleri ve nice bin hazine değerinde mücevherleri alarak gemilere koyup İspanya’ya doğru giderken Allah’ın emriyle büyük bir fırtınaya yakalanırlar. İspanyalıların yedi yüz pare gemisi bu kızıl adaların arasında denizin dalgalarından parça parça olup sulara gömülür.
Daha sonra bu Kızılada, Heybeli Adası, Tavşanlı Adası ve Burgazlı Adası’nın yabancı halkı batan gemilerden o mal ve eşyaları çıkarıp Karun Hazineleri’ne sahip olurlar.

bahçelidir – ismi yüklem yapmıştır.

adadır – ismi yüklem yapmıştır.

yoktur -ismi yüklem yapmıştır.

uzunluğundadır -ismi yüklem yapmıştır.

buradadır – ismi yüklem yapmıştır.

olmuştur – fiili birleşik zamanlı yapmıştır.

kaledir -ismi yüklem yapmıştır.

7. ETKİNLİK

Sınıfınızda “Ülkeler arasındaki kültürel etkileşim, toplumların birbirine bakış açısını değiştirir mi, değiştirmez mi?” konulu bir münazara düzenleyiniz. Münazara sırasında aşağıdaki kurallara dikkat ediniz.

MÜNAZARADA UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
1. Konuşmalar, dinleyicilerin kolayca anlayabileceği bir özellik taşımalı; doğal, inandırıcı ve etkileyici olmalıdır.
2. Ses, iyi ayarlanmalıdır.
3. Konu dışına çıkılmamalıdır.
4. Karşı ekibin konuşmaları can kulağı ile dinlenmeli; eksiklikler, yanlışlıklar not edilip eleştirisi yapılmalıdır.
5. Düşünceleri ve görüşleri savunurken belgelerden, tanıklardan, örnek ve rakamlardan yararlanılmalıdır.
6. Verilen zaman iyi değerlendirilmelidir.
7. Kelimeler anlamlarına uygun kullanılmalıdır.
8. Konuşma esnasında geçiş ve bağlantı ifadeleri uygun kullanılmalıdır.
9. Konuşma esnasında beden dili etkili bir şekilde kullanılmalıdır.
10. Münazarayı iki ekipten biri kazanır, öteki kaybeder. Sonuç ne olursa olsun, olgun ve anlayışlı davranılmalıdır.

243. Sayfa

MÜNAZARA DEĞERLENDİRME FORMU

Cevap:

243. Sayfa

8. ETKİNLİK

Okullar arası bir bilgi şöleninde okulunuzu tanıtmak amacıyla bilgilendirici bir metin yazınız.

Cevap: Benim okulum Atatürk Ortaokulu.1979 senesinde kurulmuş ve o günden sonra bir çok tadilat geçirerek bugünkü halini almıştır.Okulumuzda 16 adet derslik, 2 adet laboratuvar,1 adet kapalı spor salonu, 1 adet öğretmen odası, 1 adet kantin ve idareci odaları bulunmaktadır.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri” ile ilgili bir araştırma (Nerede, ne zaman düzenlenir, kuralları nelerdir?) yapınız.

Cevap: Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne İlinde, Sarayiçi bölgesinde düzenlenmektedir.Her yıl Haziran ayı sonlarında yapılır.İsminden de anlaşılacağı gibi bu güreşler vücut yağlanarak yapılmaktadır.Bu da güreşi daha zor hale getirmektedir.Güreş cazgır adlı kişinin duaları ve teşvik edici söylemleri ile başlar.Yağlı güreş yapan güreşçilere pehlivan kazanana is Başpehlivan denir.Kazananlara Altın kemer, dereceye girenlere ise çeşitli ödüller verilir.

Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 237-238-239-240-241-242-243. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

 

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.