16 Mart 2022, 11:28
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Okumak Deyince Etkinlik Cevapları7. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Sayfa 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 Okumak Deyince Metni Etkinlik Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 164. Sayfa

1. Sizce okumak bir ihtiyaç mıdır? İnsanın niçin okuması gerekir?

Cevap: Okumak bence bir ihtiyaçtır.İnsanların yeni şeyler öğrenmesi, bilgi edinmesi, güncel olayları takip etmesi, zaman geçirmesi okumak ile mümkün olur.Okumak hayal dünyamızı geliştirip, bizlere olaylara başka yerden bakmamıza yardım eder.

2. G. Flaubert (Fılavber)’in “Öğrenmek için değil, yaşamak için okuyorum.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.Cevap: Okumak alışkanlık haline geldiği zaman su gibi yemek gibi ihtiyaç olur.Bu nedenle okumadan yaşamanın anlamı kalmaz.Sürekli okumak istersiniz.Bu sözden bunu anlıyorum.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 166. Sayfa

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

Cevap:Anlamını bilmediğim kelime: Özdeşleşmek
Metinde hangi cümlede?: Orada tamamen kendimizi verip kahramanla özdeşleşiyor, farklı bir yüzleşme yaşıyoruz.
Tahminim: Kendini onun yerine koyma.
Sözlük anlamı: Özdeşleşmek işi
Cümlede kullanıyorum!: Ali ile özdeşleşip oyun oynuyorum.

Anlamını bilmediğim kelime: Çıkarım
Metinde hangi cümlede?: Geçmişin birikimine yaslanmak, geleceğe
ilişkin çıkarımlarda bulunmak ya da çağına tanıklık etmek için de edebî eserlere başvurulabilir.
Tahminim:Ders almak
Sözlük anlamı: Belli önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarından, yanlışlıklarından, başka önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarını, yanlışlıklarını çıkarma, istidlal
Cümlede kullanıyorum!: Hangi konularda çıkarım yapıyor bilmiyorum.

Anlamını bilmediğim kelime: Aktivite
Metinde hangi cümlede?: Edebiyat eğlenceden, boş zaman aktivitesinden ibaret değildir.
Tahminim: Etkinlik
Sözlük anlamı: Etkinlik
Cümlede kullanıyorum!: Bu aktiviteler çok seviliyor.

Anlamını bilmediğim kelime: Kurmaca
Metinde hangi cümlede?: iyi olana karşı duyduğumuz açlığı, samimiyeti, heyecanı, deneyimi kurmaca metinlerde buluruz
Tahminim: Gerçek olmayan
Sözlük anlamı: Olmadığı hâlde varmış gibi tasarlanmış, kurgulanmış
Cümlede kullanıyorum!: Kurmaca filmler çok beğenildi.2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. İnsanın gerçek anlamda kendini tanımasının yolu nedir?

Cevap: Duygularımızın açığa çıkması, yaşadıklarımızın farkına varmak ve kendimizi diğer insanlarla karşılaştırmak.2. Kurmaca metinlerde okuyucu neleri bulur?

Cevap: İyi olana karşı duyduğumuz açlığı, samimiyeti, heyecanı, deneyimi.

3. Okuduğunuz bir romanda ya da izlediğiniz bir filmde kendinize yakın gördüğünüz kahramanın özellikleri nelerdir?

Cevap: Ben kendimi James Bond karakterine yakın görüyorum.Kahramanlıklar yapıyor, kötü insanları yeniyor ve dünyayı kurtarıyor.4. Kitaplarla kurulan iletişimi gerçek hayattaki iletişime göre farklı kılan nedir?

Cevap: Gerçek hayatta birçok kişi ile konuşsak bile tam manasıyla iletişim kurmuş olmuyoruz. Bu konuşmalar sırasında çoğunlukla kendimizi geri çekiyor, maskelerimizi takıyoruz. Fakat kitaplarla kurulan iletişim böyle değil. Orada tamamen kendimizi verip kahramanla özdeşleşiyor, farklı bir yüzleşme yaşıyoruz.

5. “Tükettiğimiz şeylerin bizi tüketmesi” sözüyle yazar ne anlatmak istemektedir?

Cevap: İnsanların iyilik, yardım ve insani yönlerinin maddi dünyada yok olması ve bu erdemleri tüketmemiz anlatılmaktadır.6. Hayatın anlamını yaşayarak değil de okuyarak bulmak mümkün müdür? Tartışınız.

Cevap: Pek mümkün değildir.Aslında hayatın anlamını yaşayarak elde ederiz.Fakat bazı değerlerimiz yok ettiğimiz için artık iyiyi güzeli ve erdemli davranışları yani açlığını çektiğimiz şeyleri okuyarak gidermeye çalışıyoruz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 167. Sayfa

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Metinlerin türünü belirlemeye yönelik soruları cevaplayınız.1. Metin
Edebiyat eğlenceden, boş zaman aktivitesinden
ibaret değildir. Okuduğumuz metinlerde yeni bir
gerçeklikle yeni bir hayat teklifiyle karşı karşıyayızdır.
Hayatın bize vermediğini, eksik olan yanlarımızı, iyi
olana karşı duyduğumuz açlığı, samimiyeti, heyecanı,
deneyimi kurmaca metinlerde buluruz. (…)
Kitaplar bize hayaller kurdurup olmadık düşlere
daldırmakla kalmaz, bize yeni bir hayat teklifi
yapar. Bir de bu taraftan bak der. Kendini onun
yerine koy ve öyle düşün. Bütün sanatlar öyle değil
midir? Bir filmin kahramanıyla empati kurarak onun
yerine geçmez miyiz?
Mehmet KAHRAMAN

2. Metin
Doğrusu ya, birçokları gibi küçük yaşta okuma
alışkanlığını kazanmam, çocuk merakının belirlediği
bir yolda, biraz da rastlantılarla gelişti. Bir yol
gösterenimiz yoktu. El yordamıyla denilse yeridir.
İlkokulumuzun kapısı, kentimizin (Malatya’nın) en
büyük camisiyle karşı karşıyaydı. Okuldan çıkar
çıkmaz Yeni Cami’nin alçak duvarı üzerine dizilmiş
kitapların kapak resimlerini baştan sona gözden
geçirmeden geçip gitmezdim. Halk edebiyatı,
cenk kitapları, dinî kitaplar…
Necati GÜNGÖR

1-Yazar hangi metinde, herkesi ilgilendiren bir konudan bahsetmiştir?

Cevap: 1. Metin2-Yazar hangi metinde, geçmişte yaşamış olduğu bir olayı anlatmaktadır?

Cevap: 2. Metin

3-Yazar hangi metinde, konuyu samimi bir üslupla, karşısında biri varmış gibi anlatmaktadır? Sebebiyle birlikte yazınız.

Cevap: 1. Metin, çünkü sorular sormuş, karşısında biri varmış gibi bir dil kullanmıştır.4-Hangi metin, konuşma havası içinde, sorular sorup cevaplar vererek kaleme alınmıştır? Sebebiyle birlikte yazınız.

Cevap: 1. Metin

5-Ulaştığınız yargılara göre “Okumak Deyince” metninin türü nedir? Sebebiyle birlikte yazınız.

Cevap: Türü sohbet’tir.Samimi bir dil kullanılmış, karşısında biri varmış gibi anlatılmıştır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 168. Sayfa

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Hangi metin ya da metinler okuduğunuz metindeki anlatım biçimine benzemektedir? Belirtilen yerleri işaretleyiniz.

Cevap: “Ağaçların ve İnsanların Baharı” adlı metin okuduğumuz metindeki anlatım biçimine benzemektedir.

b) “Okumak Deyince” metninde hangi anlatım biçiminin kullanıldığını sebepleriyle birlikte yazınız.

Cevap: Tartışmacı anlatım biçimi kullanılmıştır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 169. Sayfa

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden alınan bölümlerde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını sebepleriyle birlikte yazınız.
Edebiyat eğlenceden, boş zaman aktivitesinden ibaret değildir. Okuduğumuz metinlerde yeni bir gerçeklikle, yeni bir hayat teklifiyle karşı karşıyayızdır. Hayatın bize vermediğini, eksik olan yanlarımızı, iyi olana karşı duyduğumuz açlığı, samimiyeti, heyecanı, deneyimi kurmaca metinlerde buluruz. Carlos Fuentes bir yazısında şöyle der: “Kurmacayı yalnızca tek bir hayatımız varken pek çok hayatı yaşayabilmek için yaratırız.”

Cevap: “Tanık Gösterme” yolu kullanılmıştır.

Bu yüzden iyi kitaplarda bir insan tasarımı vardır. Orada karakter iyi olabilir, kötü olabilir; başarılı da olabilir başarısız da. Hepsinin altında kişinin kendini keşfetmesine olanak sunan çağrışımlar vardır. Şimdi Balzac’ın Goriot Baba’sı bütün parasını kızlarının mutluluğu için harcayan bir enayi midir yoksa evlat sevgisinin bir babayı ne hâle getirdiğinin bir örneği mi? Suç ve Ceza’yı okuduğunuzda Raskolnikov’un vicdan azabına şahit olmaz mıyız? Tanpı- nar’ın Huzur’unu okuduğumuzda aslında okuduğumuz şey nedir? Var olmaya çalışan, yeni kültürel hayatı benimseyememiş sorunlu aydın bunalımı ve toplum baskısının bir aşkı ne hâle getirdiğidir konu. Ya da Peyami Safa’nın Fatih Harbiye romanı,., Örnekler çok.

Cevap: Örneklendirme yolu kullanılmıştır.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde gereksiz sözcük veya sözcük gruplarının kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Örnekteki gibi bu sözcüklerin altını çiziniz.

Cevap:

6.etkinlik

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 170. Sayfa

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Sözcüklerin altını örnekteki gibi çizerek ilgili kutucuğa, doğru sözcüğü yazınız.

Cevap:

Bölgemizdeki birçok göl kuraklık tehlikesi yaşıyor. (kuruma)
İki futbol takımı arasındaki ayrıcalık çoktu. (fark)
Programımıza çok üzgün bir haberle son veriyoruz. (dramatik)
Fiyatlar pahalı olduğundan satışlar durgun. (yüksek)
Ormanda yetişen karaçam fidanını balkondaki saksıya ekemeyiz. (dikemeyiz)
İş başvurusu formuna öğretim durumumu yazmamı istediler. (öğrenim)
Yağmur yüzünden topraklarımızın verimi arttı. (nedeniyle)
Fırın sahipleri un ücretlerinin yüksekliğinden yakınıyor. (fiyatlarının)
Tırnaklarım epey büyümüş. (uzamış)

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki parçayı yorumlayınız. Konuyla ilgili düşüncelerinizi söylerken (eğer ilk konuşmacı değilseniz) bir önceki konuşan arkadaşınızın sözlerinden hareketle konuşmayı sürdürünüz.

Cevap: Kitap okumak ama her şartta kitap okumak, sebebi ne olursa olsun mutlaka kitap okumalı.İnsanlar kitap okumak için zaman ayırmalı, yemek gibi su gibi kitaplara susamalı.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 171. Sayfa

9. ETKİNLİK

Kitap okuma ve değerlendirme formunu, en son okuduğunuz kitaba göre yönergelerine uygun olarak doldurunuz.

Cevap:

9.etkinlik

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün, Türk dili ve kültürü bakımından önemini başlıklar hâlinde sıralayacağınız bir araştırma yapınız.

Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 164-165-166-167-168-169-170-171. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
09 Mart 2022, 21:09

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3604

Çok güzel anladım taşekkürler bana çok fayda verdi

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.