11 Mart 2022, 22:10
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 Cevapları Özgün Yayınları 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Karanfiller ve Domates Suyu Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 10. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çalışkanlığıyla tanıdığınız hayvanlar var mı? Bu hayvanların özelliklerini anlatınız.

Cevap: Karıncalar çalışkandır. Yazları hep çalışıp yuvalarına yiyecek götürürler. Kışın dışarı çıkamadıkları için biriktirdikleri yiyecekleri yiyerek yaşarlar.
2. Okuyacağınız metnin başlığının ve görsellerinin size hatırlattıklarını söyleyiniz.Cevap: Metnin başlığı ve görselleri bana tarımcılık ile ilgili şeyler hatırlatıyor. Çiftçilerin yaşamlarından bahsediliyor olabilir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 14. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen bilmediğiniz sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Sözlük, atasözleri, deyimler sözlüğü vb. kaynaklardan bu sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını öğrenip tahminlerinizle karşılaştırınız.

Cevap:

Bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir.Hudut: Sınır.

Sarnıç: Yağmur sularının biriktirildiği üstü kapalı yapı.

Mucibince: Gereğince.

Tazyik: Basınç.Evlek: arlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri.

b. Yıl boyunca, anlamlarını öğreneceğiniz sözcük ve sözcük gruplarını bir deftere yazarak sözlük oluşturunuz.
c. Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yerleştiriniz.

Cevap:

1. Doğa 2. Gölge 3. Neşeli 4. Zaman 5. Tanık
6. Utangaç 7. Mutlu 8. Irak 9. Kenar 10. Uçurum

1.etkinlik
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 15. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı kullanıldığını belirleyiniz. Gerçek anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına “G”, mecaz anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına ”M” yazınız.

Cevap:

[ G ] Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum.

[ M ] Günlerden beri kafamı bir adam kaplıyor.[ G ] Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı.

[ M ] İşte Kör Mustafa’nın bu gözü de bir kambur insanın ruh hâletini içine sindirmiş.

[ G ] Parmakları kalın geldiği zaman tırnakları ile toprağı tırmalardı.

[ M ] Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor.3. ETKİNLİK

Aşağıdaki atasözlerinden hangileri metnin ana fikri ile uyumludur? İşaretleyiniz.

Cevap:

3.etkinlik

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.1. Kitaplar bir zamanlar yazara neler öğretmiş?

Cevap: İnsanları sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini oradan yaşama sevinci duyulacağını öğretmiştir.

2. Kör Mustafa’nın fiziksel özellikleri nasılmış?

Cevap: Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı. Sağ tarafının beyazı ile göz kapağı arasına ciğer kırmızısı bir et parçası oturmuştu.3. Kör Mustafa’nın görmeyen gözü yazara neyi hatırlatmış?

Cevap: Yazara bir kamburu hatırlatmış.

4. Kör Mustafa hangi işlerde çalıyormuş?

Cevap: Kör Mustafa bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, sarnıç sıvar, dam aktarır, kuyu kazarmış.
5. Yazarın köyünde hangi ağaçlar yetişirmiş?Cevap: Fundalar, yabani meşe palamutları, koca yemişler, çalı süpürgeleri yetişirmiş.

6. Mustafa, toprakla nasıl bir mücadeleye girişmiş?

Cevap: Denize diklemesine inen çalılığın bir kısmını ayıklamış.

7. Mustafa’nın taşlık yerle mücadelesi nasıl sonuçlanmış?

Cevap: Mustafa taşlık yeri temizlemeyi başarmış.

8. Yazarın, Mustafa’yı takdir etmesinin nedeni nedir?

Cevap: Çünkü Mustafa çalışmaktan, doğa ile savaşmaktan hiç vazgeçmemiş.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 16. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Metinden, birinci kişili anlatımın yapıldığı örnek cümleler bulup aşağıya yazınız.

Cevap:

Hayır, şimdi insanları kitapların öğrettiği şekilde sevmiyorum.

Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum.

Ne severim kaburları!

Onu gördüm mü toparlanıyor; hayret, sevgi ve saygı ile bakıyorum.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metni, “Karanfiller ve Domates Suyu” metni ile biçim ve içerik yönünden karşılaştırınız.

Cevap:

KARANFİLLER VE DOMATES SUYU

Biçim: Öykü türündedir. Düz yazı şeklinde yazılmıştır.

İçerik: Çalışkan olmanın başarıyı getireceği anlatılmıştır.

ÇALIŞKAN OLMAK

Biçim: Şiir türündedir. Dörtlüklerle yazılmıştır.

İçerik: Çalışkan olmanın başarıyı getireceği anlatılmıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 17. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloya metinde geçen ikilemeleri bulup yazınız. Bu ikilemeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Şıkır Şıkır: Her zaman çok güzel giyinir, şıkır şıkır dolaşırdı.

Pırıl Pırıl: Pırıl Pırıl gözleriyle bana bakıyordu.

Doğru Dürüst: Bu kitabı doğru dürüst okuyamadım.

Tatsız Tuzsuz: Nedense tatsız tuzsuz bir tatildi.

Çalı Çırpı: Çalı çırpıyı kestikten sonra daha fazla alanımız oldu.

Sere Sere: Naneleri balkona sere sere kurutmak gerekir.

Çıngıl Çıngıl: Bahar gelince her yerde çıngıl çıngıl meyveler olurdu.

8. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yazımını inceleyiniz. Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yazımından hareketle ilgili açıklamaları örnekteki gibi tamamlayınız.

Cevap:

Yer yer esmer, pembe, kül rengi toprağa saye salar.
– İkileme oluşturan sözcükler birbirinden ……ayrı……. yazılır.
• Su buldun mu, su?
– “Mi” soru eki, kendisinden önceki ve sonraki sözcükten …..ayrı……. yazılır.

• Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır?
– “Şey” sözcüğü, kendisinden önceki sözcükten ……ayrı……. yazılır.

• Göğün kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz…
– “Biraz” sözcüğü her zaman ……ayrı……… yazılır.

• Üç çocuk garip birtakım taşlar, tahtalar, saclarla bir şeyler yaparlar.
– “Birtakım” sözcüğü, “bazı” anlamında kullanılırsa …..birleşik………. yazılır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 18. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri inceleyiniz. Fiil olanları sarı, isim olanları yeşil yaprağa örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

• Bizi iş yapmaktan kim kurtaracak?
• Bir gece aniden aklıma çok parlak bir fikir geldi.
• Bir elin nesi var, iki ele ne gerek var?
• İlk kez insanlara yardımcı olacağım için sevindim.
• Çizimlerimi meydandaki çınar ağacının gövdesine asarak sergiledim.
Ömür boyu, bildiklerimizin esiri oluruz.
• Günlerce çalışarak planlar çizdim.
• Sonunda çalışmalarım belli bir olgunluğa ulaştı.
• Herkes, yetenekli olduğu alanda fikirler geliştirmeye başladı.
• Hep birlikte çalışmaya koyulduk.
• Su gücüyle çalışan makinelerle iplik ürettiler.
• Köylüler, bütün bu düzeneği kurarken çalışmayı çok sever oldular.
• Edindikleri bilgileri başka alanlara da uygulamak istediler.
• Çalışmanın, aslında tembellikten çok daha zevkli olduğunu keşfettiler.

SARI YAPRAK: kurtaracak, geldi, sevindim, çizdim, ulaştı, koyulduk, istediler.

YEŞİL YAPRAK: elin, çınar, ömür, fikirler, iplik, düzeneği, tembellikten.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 19. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre uygun kutucuklara yazınız.

geçmek   yeşermek   kızarmak   çıkmak   sürmek   oturmak   düşünmek
gelmek   pişirmek   sermek   yaşamak    ağlamak   çürümek   toplamak

Cevap:

İŞ: geçmek, sürmek, düşünmek, pişirmek, sermek, yaşamak, toplamak

OLUŞ: yeşermek, kızarmak, çürümek

DURUM: çıkmak, oturmak, gelmek, ağlamak

11. ETKİNLİK

“Karanfiller ve Domates Suyu” metninden hareketle “çalışmanın önemi” ile ilgili bir afiş hazırlayınız. Hazırlayacağınız afişin taslağını aşağıda oluşturunuz.

Cevap:

11.etkinlik

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

“Yardımlaşma” hakkında gazete ve dergi haberleri derleyiniz. Yardımlaşmanın önemiyle ilgili bir konuşma hazırlayınız.

Cevap:

Hiç kimse dünyadaki tüm işleri tek başına yapabilecek güce sahip değildir. Bu durumda yardıma ihtiyaç duyunca yardım istemek, yardım isteyenlere yardım etmek gerekir. Yardımlaşma insanlar arasındaki iletişi güçlendirir. Yardımlaşan insanlar birbirlerinden buldukları destek ile daha çok bağlanır. Toplumların gelişimi ve huzuru artar.


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 34-35. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

14 Eylül 2022, 18:39

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2705

Çok yardımcı oldunuz çok teşekkür ederim

25 Eylül 2022, 22:10

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2705

güzel cevaplar verilmiş yapanların eline sağlık çok açıklayıcı ve öğretici

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.